1. ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE (Vai)

Seatapp. Kass kaevus
Vaivara

1r_oits maele_vai_6_
ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE,
tuhni kivid, tuhni kannud,
tuhni kolmat natukene.
Küll oli seljasta sileda,
küll oli kasnud kaelastagi!
Kutsusin orja otsa lööma,
palgapoissi pähe lööma –
ei tulnud orja otsa lööma,
palgapoissi pähe lööma.

Mull oli veike vennakene,
see tuli orjast otsa lööma,
palgapoisist pähe lööma.

Viru naene ilma virka,
Harju naene ammaspikka,
tegi need käkkid käredat,
rasva makkerjad magusad.
Pani käkkid kelderisse,
kassi õppis kallal käima,
mina kassi peksamaie,
kassi kaevuje pagema.

Külast kutsusin kümme meesta,
mõisast kutsusin mõne mehe,
kubialta kuusi meesta,
kassi välja kiskunesta.
Kakkelsid kanepist köied,
nikkeldasid niitsed köied,
kahju kassist, kahju kaevust,
kahju küla kümnest mehest.

Tekst: E 7800a/2a (1) < Vaivara khk, Repniku – A. K. Feldbach (1893); viis: EÜS VI 898 (103) < Jõhvi khk, Mäetaguse v, Mäetaguse k – A. Sildnik ja P. Penna < Iida Anni, 32 a. (1909)

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest