4. KUI MINA HAKAN LUULEMAIE (Vai) (V_Vai 57)

Laulu võim. Lauliku soost
Vaivara

x
KUI MINA HAKAN LUULEMAIE,
luulemaie, laulamaie,
moni mies jääb motlemaie,
moni naine nauramaie,
tütred tiele seisamaie,
naised ajale asusivad,
poisid puu riitadelle,
kuulema minu sonäje.

„Kust sie laps on laulud votand,
ulluke sonad osanud?”
Mina moistin, kuida kostin:
„Ma olen lauliku sousta,
loetaja tüttarini;
sealt on laps laulud vottand,
ulluke sonad osanud.”

H II 1, 74/5 (90) < Vaivara khk., Mereküla ligidal – M. Ostrov ja O. Kallas < Eeva Mesi, 63 a. (1888).

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast