Blog Archives

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

2. KATSUN KURJASTA JÕGEJE (Lüg)

Uppunud vend Lüganuse 1) 2) KATSUN KURJASTA JÕGEJE, vihasesta virdeeie, aledasta allikaie: vesi vienud veljekese, vesi vienud, tuul ajanud, kallas kõrge kargutanud, jätand pärjad päälle vetta, kübarad küla aluje, kuued ranna kaldaaie. Päiva itken pärgijani, kuu kaua kübarijani, ia kõigeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

5. TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI (Lüg)

Suur tamm Lüganuse TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI, taab tuissa (tõusta) taivaaie, taab taivasta jägada, pilvekesta pillutada. Õksad juureie Jumala, lehed Luoja laua pääle. Kiho, rikas poisikene, tahi õiska´ õunapuie, tahi mahtu marjapuie, tahi tammeje raiuda, pikka puuda lühendada.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI (Lüg)

Suur tamm Lüganuse TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI, taab tuissa (tõusta) taivaaie, taab taivasta jägada, pilvekesta pillutada. Õksad juureie Jumala, lehed Luoja laua pääle. Tulga tamme raijumaie, puud pitka lühendamaie – tamm ta’ab tuissa taivaaie, õksad juureie Jumala, lehedContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

3. HELISE, HELISE, METSA! (Lüg)

Helise, mets! Kägu kukub Lüganuse HELISE, HELISE, METSA, kumise, kumise, kõrbe, laula vasta, laanekene! Laan ei tunne laulajada, heinamaa helistajada, nurm ei kulla kukkujada. Kuku, kuku, käokene, helgi, heinalinnukene! Ei kägu minule kuku: kägu kukub karjatselle, helgib heinaniitajalle, laksub loovõttajalle.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilmaring, Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. ELISE, ELISE, METSA (Vai)

Helise, mets. Ei ole vastulauljat Vaivara ELISE, ELISE, METSA, kumise, kumise kõrbe, laula vasta, laanemetsa! Ei õle laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmel kullal kukkujuida, Lass kasvab kaasike metsa, tõuseb noori nõmestiku – siis saab laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmel kulalContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L o o d u s__

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jõh)

Kolm metsa Jõhvi Kiigelaul KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kii-kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada! Mis ma nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada? Mäe mina nägin kõrgeelta, kõrgeelta, kaugeelta, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Kiige kidisemine. Kolm metsa Jõhvi   Kiige kidisemine KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kii-kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mis ma nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta? – Kolm oli kiike kõrvissute, üks oli kiike kulda-arja, tõine kiike õbe-arja, kolmas kiike vaske-arja. Mis oli kiike kulda arja,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

__K o l m__m e t s a__

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. MUIL OLID VELJED VIIED-KUUED (Jh)

Venna sõjalugu. Uppunud vend Jõhvi MUIL OLID VELJED VIIED-KUUED, mul oli üksi ainuk velje, siegi sõlmiti sõdaje, siegi värviti vägeje, pandi pampu kandamaie, tinatükki tõstamaie, laia püssi laskemaie. Tina oli ränka, raud oli raske, sie käineb käsije mööda. Akan vendaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__V e n n a__o t s i j a__

Posted in Lüro-eepilised laulud

10. ÕLIN MA, UBA, SALUSSA (Lüg)

Sõda tõuseb sõlest. Venna sõjalugu Lüganuse ÕLIN MA, UBA, SALUSSA, käisin ma, käbi, külassa: umaluida õstamassa, villuja vahestamassa. Sain mina villad, sain umalad. sinne mina sõle unestin, vaskeaijani vahestin. Sõda tõusis sõlestani vainu vaskiaijastani. Toodi ne’ sõa sõnumid, vainu vastatsedContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

8. HULKUSIN, UBA, KÜLASSA (Vai)

Venna sõjalugu Vaivara HULKUSIN, UBA, KÜLASSA, käisin mee (mees) käbi talossa, umaluija ostamassa, villuja vahetamassa. Sinne solgeni (sõlg) unostin, kassa paulani kaotin. Sõda sündis solestani, katku kassa paulastani, vaenu vase tükkista. Toodi need soda sonumed. ken meistä sodaje lähto: kasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

7. ISÄKENE, ELLAKENE (Vai)

Venna sõjalugu Vaivara ISÄKENE, ELLAKENE, istub ise kalda all – emäkene, ellakene, istub ise kalda päälla – kedrab kulda koondelasta, vaski-niiti värtenasta. Säält saab soja särkeeida, soja sorme-kindaaida – miska sula sodaje viia, – värvita Vene vägeje. püssi pihku pistetaie,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

6. HULKUSIN, UBA, KÜLASSA (Vai)

Venna sõjalugu Vaivara HULKUSIN, UBA, KÜLASSA, käisin mee (mees) käbi talossa, umaluija ostamassa, villuja vahetamassa. Sinne solgeni (sõlg) unostin, kassa paulani kaotin. Sõda sündis solestani, katku kassa paulastani, vaenu vase tükkista. Toodi need soda sonumed. ken meistä sodaje lähto: kasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

5. MIKS ON MEIE MEHED KURVAD (Lüg)

Venna sõjalugu. Kasvatus asjata Lüganuse Soldati elu. Kasvatus asjata MIKS ON MEIE MEHED KURVAD, mure’es on poisid mukid, ale meeli allid kuued, kurvad kõrgedpääd kübarad? Sest on meie mehed kurvad, mure’es on poisid mukid, ale meeli allid kuued, kurvad kõrgedpäädContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

4. LENDAELI LINNUKENE (Jh)

Venna sõjalugu Jõhvi LENDAELI LINNUKENE, lendaeli, liugeeli! Lendas linnast linnukene, turu päälta tuvikene, alevista alli lindu. Tõi nied sõa sõnumed. Kes meist sõdaje lähab – kas lähab isa või lähab poiga, või lähab sõsar sõdaje? Sõsar mielile pahule, veli mielileContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. LENDAS LINNAST LINNUKENE (Jh)

Venna sõjalugu Jõhvi LENDAS LINNAST LINNUKENE, turu peälta tuvikene, sie tõi sõa sõnumida. Kie meiste sõdaje mennes? kas lähab isa, või lähab poiga, või lähab noorem veljekene? Lähab mies, lähab obune, rahakott lähab kolmandasta, leivakott lähab neljandasta. Veli vihteles lavala,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. MINU HELLA VENNAKENE (Jh)

 Venna sõjalugu Jõhvi MINU HELLA VENNAKENE, turu pääl sa lüäd trummi, agulis sa ajad sarve. Kuninga kübar päässa, kindralije kirju kuube – puhub, et maa põmiseb, Kuuramaa metsad kumasid, Põltsama metsad mürasid, Soome sillad nõksatasid. Läksid sõtta sõdimaije, vaendlase vastuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1.VEND TULI SÕIDELDES SÕASTA (Jh)

Venna sõjalugu Jõhvi VEND TULI SÕIDELDES SÕASTA, pääd jo väänetes väesta. Sõitis isa oovi alla, isa alla akunate. Koera aukus, alli irnus, akna täringid tärisid, koja akunad kõrisid. „Tule isa, tunne poiga!” Isa tuli, ei tund poiga: „Kust mina sinudaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__V e n n a__s õ j a l u g u__

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Vai)

Härjad murtud Vaivara PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene, pane mulle leiba kotti, hobuselle kaeru kotti, ma lähen tilluke teole, teo tükki kündemaie, mõisa maada murdamaie. Siis lasin härjad lõunelle, lõunelle ja laanele, küla alla küngastelle, mäe alla mätastelle. Seal tuli soostaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

4. LÄKSIN MÕISA KÜNDAMAIE (Lüg)

Härjad murtud Lüganuse LÄKSIN MÕISA KÜNDAMAIE, noorde ärgide nõjalla, uue atra uhkusella, vana sahkade varalla. Kündsin tüki, kündsin kaksi, natukeise kolmatagi, vähekeise neljatagi. Siis minu ärjad vast väsisid, ruunad raugad raugenesid. Lasin mina ärjad lõuneelle, lõuneelle, laaneelle, küla alla küngasteie,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. MA ÕLIN TIUPOISIKENE (Jh)

Härjad murtud Jõhvi MA ÕLIN TIUPOISIKENE, nii kui tamme kannukene! Läksin tiule tinga-tanga, Vaidu ärra välja piale. Künnin tüki, künnin tõise, akkasin kolmat kündamaie, neljat nimetamaie, viiet vissist mõtlemaie. Siis lasin ärjad lõuneella, siis panin sahad sahti lõikamaie, jutad juttuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. LÄKSIN MA TILLUKE TIOLE (Jh)

Härjad murtud Jõhvi LÄKSIN MA TILLUKE TIOLE, vaidu aga ärra välja peale, künnin tüki, künnin teise, akkasin kolmat kündamaie, neljata nimetamaie, viiet vissist mõtlemaie. Lasin ärjad lõuneelle, panin sahad sahti lõikma, jutad juttu tõukamaie, ikke ärge oidamaie. ise eidin maContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. OLIN AGA ENNE NOORI MEESI (Jh)

Härjad murtud Jõhvi OLIN AGA ENNE NOORI MEESI, läksin tilluke tiule, varbelane piale välja. Esti künnin ärra välja, rista-rästa Rija välja, põigiti Põlula välja lippa-lappa laane välja Lasin ärjad laane alla, laane alla lakkumaje. Tuli susi suurest metsast, mäda-kübar männikusta,Continue Reading

Posted in Lüro-eepilised laulud

__ H ä r j a d__m u r t u d__

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

2. OH PEETER, PÜHA SULANE (Lüg)

Mõõk merest Lüganuse   OH PEETER, PÜHA SULANE, Paavel, Luoja palgaline, mene, tuo tuo suga merestä, mere aga laaga laaneesta! Ei läinud Peeter, ei läinud Paavel. Läksin ise illokene, müöda tiedä tillukene, müödä maad madalukene, läksin süllani sügävä, kanlani kalaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

1. KITS KÜLA KARJA (Jh)

Kits kile karja Jõhvi KITS KÜLA KARJA, üle mere marja, tuo mulle eina! Mina eina lehmale – lehm mulle piima. Mina piima põrsale – põrsas mulle külge. Mina külge ämmale – ämm mulle kakku. Mina kakku Kalele – Kale mulleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__K i t s__k a r j a__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. ROI, ROI, ROI, ROI, ROTIL PULMAD (Vai 113)

Roti pulmad Vaivara x 1 ROI, ROI, ROI, ROI, ROTIL PULMAD, popsi tütar läks mehele, nirgi noorema pojale. Siis oli hiirel ikkemist ja kassil kõrva kratsimist. 2 Vui, vui, vui, vui, uhked pulmad, kukk tuli kullast kannustega, kana tuli hõbehamastegaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. OI-OI-OI-OI, ROTIL PULMAD (Vai) (V_Vai_31)

Roti pulmad Vaivara x OI-OI-OI-OI, ROTIL PULMAD, hiire tütär läks mehele nirgi noorema pojale. Kes olid uhked pulmalised? Puud olid uhked pulmalised, lehm ja lammas lapulised, hunt oli pulma olderman, rebane roa tegija, jänes oli vilgas peijupoiss, söödi tükk oliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. OI ROI-ROI-ROI, ROTTIL PULMAD (Jh)

Roti pulmad Jõhvi OI ROI-ROI-ROI, ROTTIL PULMAD, iire tütar läks mehele, nirgi noorema pojale, Siis tulid uhked pulmalised: unt tuli viie viiuliga, karu tuli kahe kanneliga, kukk tuli kulla kannustega, kana tuli õbe ammastega. Tekst: EÜS VI, 930 (39) <Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. ROI-ROI-ROI-ROI, ROTILE PULMAD (Jh)

Roti pulmad Jõhvi ROI-ROI-ROI-ROI, ROTILE PULMAD, iire tüttar läks mehele nuore’ga nirgima pojale. Oi mis uhked pulmalised: unt oli uuve viiuliga, karu kuue kanneliga, tibu oli tina varvastega, kukk oli kulla kannustega. Tekst ja  viis: EÜS VI 963 (95) ja EÜSContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__R o t i__p u l m a d__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. OI IMETTA, OI IMETTA (Vai)

Imed Vaivara OI IMETTA, OI IMETTA, mis nägin mina imetta, mis nägin Näo külassa! – Koerad kündsid, härjad hauksid, tüttered regi tegiväd, vanad naised vankurida, poisid pookia kudusid, mehed mütsata murasid, naised tanuta taplesid! Tekst: H II 7, 44 (3)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. IME ILMALE TULEKS (Vai)

Imed Vaivara IME ILMALE TULEKS: lammas laudile muneks, kanal oli kaksi tallekesta, kassil kolmi kutsikesta. Ime ilmale tuleks: kubjas kündis, siga sundis, junkur haukas ange otsas, koerad kõndsid, saapad jalas. Ime ilmale tuleks: härrad pandi härgadesta, ohvitserid orjadesta, junkrud karjaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. OI IMETA, OI IMETA (Jh)

Imed Jõhvi OI IMETA, OI IMETA, mis nägin mina imeta! Mis nägin Näo külassa: siad juba leibuda segasid, naine tuhnis tuhlismaada, lammas läks laudile munele, kana tegi kaksi tallekesta, siga seitse põrsukesta! Tekst ja viis: EÜS VI 1077 (243) ja EÜSContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. OI IMETA, OI KUMMALIST (Jh)

Imed Jõhvi OI IMETA, OI KUMMALIST, mis nägin Näo külassa: ärjad auksid, kuerad kündsid, obo tõi valgepea vasika, lehm tõi laugo tpru-tprukese lammas läks laudile munele, kana tõi kaksi tallekesi, siga aga sõtkus naise leivad, naine tohnis tühja maada! Tekst:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__I m e d__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

6. KUKEKENE, KANAKENE (Vai) (V_Vai 5)

Lindude õlu Vaivara x Kadri laul. KUKEKENE, KANAKENE, lähme võidu siblimaie, kahekeste kablimaie rikka mehe reie alla, kehva mehe kõlgastiku – säält saame pihu linnaksida, kamalula kaerusida. Siis teeme joulusta õluta, kadrinasta kaljukesta, kukked kanad tulevad, löövad jalad mõlemad. EContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

5. LÄKSIN TIULE TINGA-TANGA (Jh)

Hiire seljas teole Jõhvi LÄKSIN TIULE TINGA-TANGA, koera seljas kotikene, kassi seljas karbikene, sia seljas sadulakene, männi oksas märsikene! Õdrakook oli kotissanna, kaeramämm õli märsissanna, kaks õli räimi rätikussa, niedgi õlid puolel mädaned! Tera õli suola nartsu siessa, pisut õliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. MA TEGIN ODRAD OJASSE (Jh)

Loomad viljas. Tore noormees Jõhvi MA TEGIN ODRAD OJASSE, kaerad jõe kaldaasse, rukkid kõrve kuusikusse. Obu sõi odrad ojasta, karu sõi kaerad kaldaast, ärg sõi rukkid kuusikust. Mina obu müügemaie, ärga ära tappemaie, karu mahalaskemaie. Obust sain raha odava, ärjastContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. OI NIGULAS, NIREPIKENE

Loomad viljas Jõhvi OI NIGULAS, NIREPIKENE, metsküla kanepikene, tegid sina orguje orassed, mäe pääle keerud kaerad. – Tuli unti, sei obuse nahka, karu see pistas kaerad kinni. Oi Nigulas, nirepikene, tegi aia, jättas augu, küla sigade sibada, küla lammaste larada,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. KISSI KÜNNAB VÕÕBU VÄILAL? (Jh)

Loomad tööl Jõhvi KISSI KÜNNAB VÕÕBU VÄILAL? Siga künnab, tuul äästab, vares õli valmis siemendama, kurg õli kuri lõikamaie, kuovitas kogomaie, nuaber napru laduma, üebik ümber riisumaie; pääsune pani piad piale, sitikas sisse vedama, arakas angumies; värvud reie peksamaies, tuuvikesedContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. LÄKSIME LELLELT TULDA TOOMA (Jh)

Mikult tuld toomas. Loomad tööl Jõhvi LÄKSIME LELLELT TULDA TOOMA, lelle kuera aukus minda, mina lelle riida piale, lelle riid(t)a kraksateli. Mina aknast vaataneli, mida tuas tehaneli: undil lasta uis(n?)utelli, karo küpsetas kalada, põdra pühkis põrmandida, jänes loppotas lusikuid. Tekst:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__L o o m a d__t ö ö l__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

7. LEER, LEER, LINNUKENE (Vai) vai 68)

Liiri-lõõri Vaivara x LEER, LEER, LINNUKENE, kus sinu pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja mäni latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vana mees raijus maha. Kus see vana mees? Unikulle uinus. Kus see unik on? Tibukene siplis. KusContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

6. PRÄÄKSU, PRÄÄKSU, PÄÄSUKENE (Vai) (vai 65)

Liiri-lõõri Vaivara x PRÄÄKSU, PRÄÄKSU, PÄÄSUKENE, lõõri, lõõri lõõken, kus su kulla pesakene? Kuivand kuuse otsas. Kuhu see kuusk sai? Vanamees raidus maha. Kuhu see vanamees sai? Surm teda vei. Kuhu teda maeti? Pika põllu peenra. Kuhu se põllu peenarContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

5. KIUR-LIUR, LINNUKENE (Vai) (V Vai 64)

Liiri-lõõri Vaivara x Lõukese kaebtus KIUR-LIUR, LINNUKENE, kus sinu pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vanamees raius maha. Kus see vanamees? Karu murdis maha. Kus on see karu? Karu peitis pilliroogu.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. LIIR-LIIR, LINNUKENE (Vai)

Liiri-lõõri Vaivara LIIR-LIIR, LINNUKENE, kus sinu kulla pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vanamees raius maha. Kus see vanamees? Unnikule uinus. Kus see unnik? Tibukene siplis. Kus see tibukene? Kullikene kraapsas.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. SIRIT-LIRIT LINNUKENE (Jh)

Liiri-lõõri Jõhvi SIRIT-LIRIT LINNUKENE, kus su kulla pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus on sie kuiv kuusk, kus on sie märg mänd? Vanamies raius. Kus on sie vanamies? Unnikulle uinus. Kus on sie unnikukene? Tihukene siplis. Kus onContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. TIBU-TIIRU, LINNUKENE (Jh)

Liiri-lõõri Jõhvi TIBU-TIIRU, LINNUKENE, kus su kulla pesakene? Kuiv(b)a kuuse õtsas, märja männi latvas. Kus seie kuiv kuusk, kus seie märg mänd? Vanamehe sauna taga. Kus siie vanamehe saun? Uinu sitaunnikul. Kus see Uinu sitaunnik? Kana siblis laiali. Kussa seeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. TIRU AGA TIIRU, LINNUKENE (Jh)

Liiri-lõõri Jõhvi TIRU AGA TIIRU, LINNUKENE, kus sinu kulla pesakene? Kuiva kuuse latvas, märja männi latvas. Kus on sie kuiv kuusk, kus on sie märg mänd? Tulukene põletas. Kus on sie tulukene? Vesi kustutas. Kus on sie viekene? Must ärgContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__L i i r i_-_l õ õ r i__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. JU KUULIN PÜHAD TULEMA (Jh)

Harja otsimine. Mõõk merest Jõhvi JU KUULIN PÜHAD TULEMA, jaanipää jalul õlema, jooksin joostes käisin kiuste, astusin sammud saledad, sammu vahed valgeemmast, sammu otsad õigeemast. Tõin kuused tuua edeje, kased kammeri lävele, lepad lie lõukeelle. Läksin kulles kuuskeeije, kallis kaseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

__M õ õ k__m e r e s t__

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

1. KII-KIIKE, LAI-KIIKE (Vai 52) viisiviide

Suur  tamm. Kiigelaul Vaivara KII-KIIKE, LAI-KIIKE, kii-kiike kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mida nägin kõrgeelta, kõrgeelta, kaugeelta? Tamme nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta. Tamm tahi tõissa taevaaie, õksad pilveje pugeda. Õtsin tamme raijuida, puu pitka lühendajuida. Minu veike vennakene, ihu kirves, hiila mõeka,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

__S u u r__t a m m__

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

6. MINU ELLA EIDEKENE (Lüg)

Haned kadunud. Suur tamm Lüganuse     MINU ELLA EIDEKENE, ansi muile muida tüödä: sulaselle suurta tüödä, palgulisele parempa, mulle tüödä albukesta – ansi aned oidassenna, luiked lugedessenna, pardid paari pannessenna. Ain mina aned vesile, lugin luiked laineeie, varvasjalad vainiulle, kuldasiivedContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

5. MINU HELLA EIDEKENE (Vai)

Haned kadunud Vaivara MINU HELLA EIDEKENE – muile andsid muuda töödä, sulasile suurta töödä, mulle töödä hõlpusama. Andsid aned hoidaneda, pardid meele pandavaie. Lugin luiged lainedeie, varvasjalad vainujulle, kuldasiived kopelije. Ise istusin mäele, udusärki õmblemaie, peenikest pilutamaie, suurta raami radkumaie.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

4. MINU ELLA EIDEKENE (Jh)

Haned kadunud. Suur tamm Jõhvi MINU ELLA EIDEKENE, andis muile muuda tüöda, sulaselle suurta tüöda, mulle tüöda õlbukesta – andis aned oidasseni, pardi paari pandasseni. Aiin ma aned vesile, kuldasiivad kopelie, varvasjalad vainiulle. Tuli kulli, kurja lindu, kala suuri kaldaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. MINU ELLA EIDEKENE (Jh)

Haned kadunud. Mõõk merest. Venna sõjalugu Jõhvi Harja otsimine. Sõjalaul MINU ELLA EIDEKENE, andis muile muuda tüeda, sulaselle suurta tüeda – mulle tüeda albukesta: andas mulle anejad oida, mulle luige’ed lugeda, mulle linnud liideleda! Tuli kulli, kurja lindu, ajas moContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. MINU ELLA EIDEKENE (Jh)

Haned kadunud Jõhvi MINU ELLA EIDEKENE, andsid muile muuda tüöda, sulaselle suurta tüöda, orjale osa pärasta. Mulle tüöda õlbukesta – andsid mulle aned oida, pardid paari pandaseni, luiged ära lugeda. Aiin ma aned vesile, lugin luiged lainedeie, kuldasiivad kopelie, varvasjaladContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. MINU ELLA EIDEKENE (Jh)

Haned kadunud Jõhvi MINU ELLA EIDEKENE, andsid muile muuda tööda, sulaselle suurta tööda, õrjale õsava tööda. Mulle tööda armukesta – andsid aned oidassenna, luikeed lugedessenna, pardid paari pannessenna. Ain mina anid vesile, lugin luiged mättaeie, kuldasiived koppelie, varvasjalad vainijulle. IseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__H a n e d__k a d u n u d__

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

2. MAI ÕLI TÕRMAS NEITSIKENE (Jh)

Kust laulud õpitud Jõhvi Kiigelaul MAI ÕLI TÕRMAS NEITSIKENE, tantsis Tõrmatse mäella, urb õli puussa, varb õli käessa, vainus nät (rätt?) õli varbaassa. Tantsis Tõrmatse mäella, elmid elksid, põlmed pauksid, rinnat raksusid rahuja. „Oh minu elme elkimine, oh minu põueContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. MAI OLI TÕRMAS NEITSIKENE (Jh)

Maielaul Jõhvi MAI OLI TÕRMAS NEITSIKENE, tantsis Tõrmatse mäela, sulg oli suussa ja pärg oli päässa, ainus rätt oli ambaassa. kure sulg oli kukalassa. Jürie kõndis teeda mööda, helmed märsissa elisesid, kellad karbissa krobisesid, raha aga raksus karmandussa. Mai kargasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__M a i e__l a u l__

Posted in Lüro-eepilised laulud