Blog Archives

8. H II

H_II_8_79_3_

Tagged with:
Posted in Allikmaterjalid

6. EÜS VI (2- ja enamrealised)

1. EÜS VI 873 (9) < Jõhvi – A. Sildnik ja P. Penna < Liena Klüüts, 50 a. v. Voka v. (1909). 2. EÜS VI 878 (29a) <  Järve v, Valaste k – A. Sildnik ja P. Penna < GustavContinue Reading

Tagged with:
Posted in Allikmaterjalid

5. KKI kogudest

KKI_RHL_62_24_(4)_ 2. *KKI_21_78_15_ 3. KKI_21_82_24_ 4. KKI_21_94_45_ 5. KKI_21_113_84_ 6. KKI_RHL_62_27_(13)_ 7. KKI_RHL_58_25_10 8. KKI_RHL_62_24

Tagged with:
Posted in Allikmaterjalid

4. RKM II

RKM_II_142_397_4_ 2. RKM_MGN_II_1376_

Tagged with:
Posted in Allikmaterjalid

3. SKS kogudest

SKS_Lähteenkorva_369_ 2. SKS_Lähteenkorva_370_ 3. SKS_Lahteenkorva_368_

Tagged with:
Posted in Allikmaterjalid

2. EÜS VI

EÜS VI 902 (124) < Jõhvi khk, Järve v, Käva k – A. Sildnik ja P. Penna < Kristjan Villmann, 83 a. (1909) EÜS VI (884) 55 < Jõhvi khk, Illuka v, Kurtna k – A. Sildnik ja P. PennaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Allikmaterjalid

1. EÜS II

EÜS II 751 (111) < Järva v, Peetri k – P. Penna, K. Luud, < Leena Tiismann, 1905 2. EÜS II 754 (123) < Jõhvi khk, Pagari v, Jõetaguse k – P. Penna ja K. Luud < Mari Räbin, 77Continue Reading

Tagged with:
Posted in Allikmaterjalid

1. H II 8 (7 teksti)

1 Pulmalaul Laul, mis siis lauldud sai, kui pulmalised pruudiga peiu kodu sõitsivad. Peiupoolsed: Linnukeised, langukeised, kuhu teie kauast viibisite? Kukest leida (teida?) kutsuti, kana laulust kaivati, sia-söödist saite siie, ahju-kütista külaje. Pruudipoolsed vastu: Teel oli viisi viivitusta, kuus oliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Jõhvi

.

Tagged with:
Posted in Jõhvi

.

Tagged with:
Posted in Jõhvi

1. TEE KAKU, KASTA SAIA (Jh) (vai 81)

Tee kakku Jõhvi x Last mängitakse põlvede peal hoides, ja teda kaku tegema õpetates: TEE KAKU, KASTA SAIA, sili sihalihada, kaalu kanamunada pane palju võida pääle, kuku! H III l, 378 < Jõhvi khk., Kohtla v. (Ereda v.), Võrnu k.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Mängud-dialoogid

.

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA (Lüg)

Laevapuu otsimine. Laevasõit Lüganuse TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA, natukese Narva maada, viis versta Vene rajada. rohelista Rootsimaada. Sääl tuli vasta männimetsa. Mina vaid männilta küsima: „Kas sinust saab ka purja-puida, purja-puida, laiva laida, ligi linna seisijaida, vee kui vasta veerijaida?”Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. KUI TULI KARI KODUJE (Jh)

Laevapuu otsimine Jõhvi KUI TULI KARI KODUJE, siis õli krappide krabina, siis õli lokkude logina; kui tuli ovoste ulka, siis õli kellide kelina, õhelikude elina; kui tuli ulka neidusida, siis õli kiedide kelina, siis õli elmide elina, rootsi räätsiku rädina.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

26. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh) (V-69)

Kurjad kiigutajad Jõhvi x KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Oi minu kullad kiigutajad, õbedased õilutajad, vaskivarvas vieretajad! Ärge kurjast kiigetage, õilasta õilutage, valusast mind vieretage! Ma õlen kuri kukkumaie, mari maha langemaie; kukun, kulda, kurjasta, õbedane, õela’asta! Kiik on toodud Kiikalasta, kiigesambad Saksamaalta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

2. MA TAHAN SURMAGA KÕNELDA (Jh) (V_ek_17)

Surma sajatus Jõhvi x MA TAHAN SURMAGA KÕNELDA, tahan taudi augutatta! Oh sina surma, suuri kuera! oh sina taudi, tappelikku! Muilt nopid nuoremaida, käärid kätkist kiikejaida, minult võtsid kõige vanema, õtsast õsa jagaja, lauast laste tallitaja, paal(t) – pää vanema!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

1. NINDA ON ALBA LESKI-NAINE (Jh, Vai) (V_ek_9)

Lesenaise kaebus Jõhvi, Vaivara x NINDA ON ALBA LESKI-NAINE kui tuba ilma tuketa; ninda on alba leski-naine kui kamber ilma katusetta; ninda on alba leski-naine kui sauna ilma samblita; ninda on alba leski-naine kui aita ilma aknata. Keik tuuled pealejaContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Abielu

1. OLGAKENE, LINNUKENE (Jh, Vai) (V_ek_11)

Virk naine Jõhvi x OLGAKENE, LINNUKENE, Olga, lindu tüttarida! Muud naised uned magavad, kõrvad kangasta kuovad, vähid niiti vieretelled – sina arid allitasa, kasid kammer vaari-tasa, tuod sina künad külasta, torred toisesta talosta, misga harid allidasa, kasid kammer vaari-tasa! SiepContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Abielu

2. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Jh) (V_ek_7)

Kust laulud õpitud. Lauliku vaev Jõhvi x KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, laulemaie, luulemaie, siis jääb küla kuulamaie, valdaje vaatamaie, mõni mies jääb mõtlemaie, mõni naene naeramaie, tütrik tüele seisamaie: ”Ei sie poiss õle tüeda teinud, tüeda teinud, vaeva näinud, seeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD (Jh) (V_ek_6)

Arg laulik Jõhvi x MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD, miks ei tüttared ilutse? Kardavad suud kuluma, kiele kanned katkemaie; äbänevad äiäsida, äbänevad ämmäsida! Mis minul äväta äia, mis minul äväta ämmä, mis mul peiust pelgatava, kaasast nuorest kardetava: kivi suuriContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

3. EHITELIN VELJEKESTA (Jh) (V_ek_1)

Tütarde tapja Jõhvi x EHITELIN VELJEKESTA, ehitelin, kenitelin. Veli kõndis kõssa-tieda, ajas neiu asjasida. Tuli kõsjasta kodoje, küsiteles eidekene, küsiteles taadikene: „Mis sa itked, poiga nuori, mis sa, ainiki, alatsed?” „Miks mina ei itke, eidekene, miks mina ei itke, taadikene!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

1. LÄKSIN MA KÄSI PESEMA (Jh) (V_J_9)

Ehted varastatud Jõhvi x LÄKSIN MA KÄSI PESEMA isa uvvele jõele, veike velje allikalle. Painin lindi liiva peäle, sõrmuse sõmera peäle, sõle kahe kannu õtsa. tuli varas varvikusta, mädapea tuli männikusta, vei minu lindi liiva peältä, sõrmuse sõmera peältä, sõleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. LENDAELI LINNUKENE (Jh) (V-Myt_3)

Loomine Jõhvi x LENDAELI LINNUKENE, lendaeli, liugeeli, lendas üle ilma kõige, üle ilmatse keriku, üle ilma, suure järve. Otsis maada munetessanna, aset autellessanna, pesa poigi tehessanna. Lendas meie kopelie, leidas põõsamaa (?) sinise – põlgas põõsa linnukene: „Ei või muniContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

25. MIS SA, KIIGEKE, KIGISED? (Jh) (V-59)

Kiik tahab andeid Jõhvi x MIS SA, KIIGEKE, KIGISED, aluslauake lõgised? Kiike tahab kindaida, aluslaud tahab andeida, sammas sini sääre-paulu, päälispuu puna-panimid. Oota, oota, kiigekene, las minu veli võttab naise, teine veli teise naise, kolmas toob mini koduje – siisContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

23. KIIGE IKKE, LAALA IKKE (Jh) (V- 58)

Kallis kiik. Kingitused kiigutajale Jõhvi x KIIGE IKKE, LAALA IKKE, lähme kiike katsumaie! Kas see kiike kannab meida, kas kannab kabuda kahte, kahe kahu riideida ja nelja neiu ehteida? Too kirves, raiu kiike, too nuga, nooli kiike, too vestu, vestaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

3. OI MINO VEIKE VENNAKENE (Jh) (V-Myt_2)

Suga merde. Mõõk merest Jõhvi x OI MINO VEIKE VENNAKENE, kui kuuled pühad tulema, Jaanipääv jalul õlema, Lihavõtted liugenemas – Kuused tõin tua etteje, kased kammeri lävele, lepad lie lõukeella. – Sääl suen sulaste piada, kasin karjalaste piada, arin piadaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

3. ÕLUT TIEB MINULE SOOJA! (Jh) (V_ek_4)

Õlu, humal Jõhvi x ÕLUT TIEB MINULE SOOJA! ma tien õllele palava, kütan kannule kasuka, umalalle uue kuue! Oh sina umal ullukene, võtid miele mieste piasta, tanu targa naise piasta! EÜS VI 1179 (88) < Jõhvi khk., Kohtla v., KävaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

2. VISSIST VIINADA TAHAKSIN (Jh) (V-K_1)

Õlu ja viin. Humal Jõhvi x VISSIST VIINADA TAHAKSIN, taas olen õlle tarbeella, ei õle ullu andejada, kannu kätte kandejada. Umalast on mehed ullud, naised kaljasta kavalad, tütar virku virreesta. Umal ulkus uulitsalla, käbi kärkis põesaassa, mõdu meie mõisaassa, viinaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

1. ÕDRAPIA ÕISKAS ARUSSA (Jh) (V-)

Humal Jõhvi x ÕDRAPIA ÕISKAS ARUSSA, käbi kärkis põõsa’asta: “Tule tänna, noori miesi, noori miesi, kõrki poissi! Vie minu kotila koju, matila oma majaje, tõsta tõrre serva piale; aja minu ahju iare pääle – sialt mina vieren virre’eie, puen õllepuolikuie,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

9. OH ME VAESED SAKSA VAIMUD (Jh) (V-Or_12)

Öised orjad Jõhvi x OH ME VAESED SAKSA VAIMUD igised isanda orjad, kurja saksa kõrralised, paha härra palgalised! – Ööd tuleme, üöd läheme, pääva pika tüöd tieme, siiski kurjad kukkutakse, pahad sõnad paisatakse, sõnad halvad annetakse – kelle mu’ule kuiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

7. MIS SA TUISUD, TUULEKENE (Jh) (V- Or_10)

Orja elu. Orjusest ostja. Tuule tuba Jõhvi x MIS SA TUISUD, TUULEKENE, paugud, paha ilmakene, mis sa raisud, rannakene (rahe)? Sa puhud puna minulta, lõõtsud verda valgeelta, pisut on puna minulla, vähe verda valge´ella. Ehk tuleks lumi tuline, rane (rahe?)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

1. MULLU VÕTSIN NAISE NOORE (Jh) (V_ Pt5)

Tõbine naine.  Kuulus kuhjalooja Jõhvi x MULLU VÕTSIN NAISE NOORE, tunamullu teise poole, kül oli priske ja punane, kül oli valge ja valusa. Viisin mina ella einamaale, kulla einakaare pääle; ella eina niitamaie, niitis eina, elkis metsa, paukusid paju alused.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

6. KUI MEIL LÕPEB LÕIKAMINE (Jh) (V- Or7)

Ori lahkub Jõhvi x KUI MEIL LÕPEB LÕIKAMINE, saab kokko korjamine, siis meil lõpeb lõune leiba, vahekannikad kaovad. – Saavad orjad oodavaksa, palga võttijad pahaksa, tülist saavad tütarlapsed. – Peremies, peremehike, perenaene, naisukene, mina annan aiksast tiada, jua minu nädaliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

5. LÄHMÄ TIÄDÄ TIPILISTA (Jh) (V-Or_6)

Orjade tee. Orja uni Jõhvi x Pisut saab ori magada LÄHMÄ TIÄDÄ TIPILISTA, tipilistä, täpilistä, maad jua marja varrelista. Siit on käined enne orjäd, enne orjäd, enne härjäd, vara käined vaesed lapsed, hiljä astuned anised. Jäänud kulda jäljä päälä, hõbedädContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

4. PEREMEES, PEREMEHIKE (Jh) (V- Or 4)

Orja elu. Ori taevas Jõhvi x Sulase laul peremehele PEREMEES, PEREMEHIKE, anna ästi orjal süia, ori annab ärjal süia, ärg annab põhku põllu peale, põld annab põlveni rammuda, aita arjani ivada, kukur kuhjani rahada. Uueste ütlen ümber jälle, uueste ümber,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

3. MEIE VAISED VAIMULAPSED (Jh) (V- Or 3)

Kuri mõis. Ei tohi laulda Jõhvi x MEIE VAISED VAIMULAPSED, oigukesed orjalapsed, paha saksa palgulised, kurja mõisa kõrralised – ööd tulema, ööd lähema, päivad pikad, tüöd tiema, siisgi pelgan peksetama, kardan karvu (k)akketama. Kül laulaksin, kui tohiksin, kardan koje kuulamaie,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

2. KES TA’AB ORJASTA ELADA (Jh) (V- Or2)

Orja elu. Orja söök. Orja uni Jõhvi x KES TA’AB ORJASTA ELADA, sulasesta saada sulga, tulgu mult luba küsima, kuida orjast oldaneksi, käsku jalast käidaneksi. Ori peab pisut magama, siisgi seinade nõjalla, kirves varside varalla. Kui sie uksi uisastelli, lingapaulContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

1. LÄHMA, LÄHMA, KÄIMA, KÄIMA (Jh) (V – Or_1)

Orjade tee. Orja uni Jõhvi x Pisut saab ori magada LÄHMA, LÄHMA, KÄIMA, KÄIMA, lähme tehtud teeda mööda, raiutu radade mööda, kust on käinud enne orjad, enne orjad, enne härjad, vara käinud vaesed lapsed, hilja astunud anised (?). Jätnud kuldaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

1. ÜA KOKKA, KAUNIS KOKKA (Jh) (V- Pt 3)

Koka kiitus Jõhvi x ÜA KOKKA, KAUNIS KOKKA, üa kokka kietand lieme, parajast on pannud soola tuonud rohud Rootsimaalta salatimed Saksamaalta, piparid Venete-maalta. H II 1, 224 (328) < Jõhvi khk., Kohtla k. – M. Ostrow & O. Kallas <Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. JÜRI JUTUSTAS MINULE Jh) (V_ J2)

Põder põllul. Kõrts. Hobune varastatud Jõhvi x JÜRI JUTUSTAS MINULE, ütles põdrad põllul käima, karud kaura aidadessa. Ma võtin püssi pööningilta, tutsari tua laelta, rohu sarve räästaesta, aavlikoti akna pealta, kuulikoti kummi otsast, lasin põdral perseessa, karu karvade vahele. Põt’rContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__H o b u n e__v a r a s t a t u d__

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. MUIL OLID VELJED VIIED-KUUED (Jh) (V_J4)

Venna sõjalugu. Uppunud vend Jõhvi x MUIL OLID VELJED VIIED-KUUED, mul oli üksi ainuk velje, siegi sõlmiti sõdaje, siegi värviti vägeje, pandi pampu kandamaie, tinatükki tõstamaie, laia püssi laskemaie. Tina oli ränka, raud oli raske, sie käineb käsije mööda. AkanContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

4. LENDAELI LINNUKENE (Jh) (V_J_12)

Venna sõjalugu Jõhvi x LENDAELI LINNUKENE, lendaeli, liugeeli! Lendas linnast linnukene, turu päälta tuvikene, alevista alli lindu. Tõi nied sõa sõnumed. Kes meist sõdaje lähab – kas lähab isa või lähab poiga, või lähab sõsar sõdaje? Sõsar mielile pahule, veliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. LENDAS LINNAST LINNUKENE (Jh) (V_J_11)

Venna sõjalugu Jõhvi x LENDAS LINNAST LINNUKENE, turu peälta tuvikene, sie tõi sõa sõnumida. Kie meiste sõdaje mennes? kas lähab isa, või lähab poiga, või lähab noorem veljekene? Lähab mies, lähab obune, rahakott lähab kolmandasta, leivakott lähab neljandasta. Veli vihtelesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. MINU HELLA VENNAKENE (Jh) (V_J8)

 Venna sõjalugu Jõhvi x MINU HELLA VENNAKENE, turu pääl sa lüäd trummi, agulis sa ajad sarve. Kuninga kübar päässa, kindralije kirju kuube – puhub, et maa põmiseb, Kuuramaa metsad kumasid, Põltsama metsad mürasid, Soome sillad nõksatasid. Läksid sõtta sõdimaije, vaendlaseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1.VEND TULI SÕIDELDES SÕASTA (Jh) (V J_6)

Venna sõjalugu Jõhvi x VEND TULI SÕIDELDES SÕASTA, pääd jo väänetes väesta. Sõitis isa oovi alla, isa alla akunate. Koera aukus, alli irnus, akna täringid tärisid, koja akunad kõrisid. „Tule isa, tunne poiga!” Isa tuli, ei tund poiga: „Kust minaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. MA ÕLIN TIUPOISIKENE (Jh) (V_ek_5)

Härjad murtud Jõhvi x MA ÕLIN TIUPOISIKENE, nii kui tamme kannukene! Läksin tiule tinga-tanga, Vaidu ärra välja piale. Künnin tüki, künnin tõise, akkasin kolmat kündamaie, neljat nimetamaie, viiet vissist mõtlemaie. Siis lasin ärjad lõuneella, siis panin sahad sahti lõikamaie, jutadContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. LÄKSIN MA TILLUKE TIOLE (Jh) (Jut_5)

Härjad murtud Jõhvi x LÄKSIN MA TILLUKE TIOLE, vaidu aga ärra välja peale, künnin tüki, künnin teise, akkasin kolmat kündamaie, neljata nimetamaie, viiet vissist mõtlemaie. Lasin ärjad lõuneelle, panin sahad sahti lõikma, jutad juttu tõukamaie, ikke ärge oidamaie. ise eidinContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

7. TERE, TERE, PEREKENE (Jh) (V-M7)

Mardilaul Jõhvi x Noored mehed, tükki kümme ehk rohkem koos, panevad enestele pahupidi kasukad selga, näod ette, linadest habemed suhu ja lähevad Mardi-ema juhul külasse andeid manguma. Mardi-isal oli aisakell käes ja kaelakott kaasas. Paar pillimeest löövad lõõtspilli ehk viiulilContinue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

6. MARDIKENE, MAUGUKENE (Jh) (V-M11)

Mardilaul Jõhvi x MARDIKENE, MAUGUKENE, kõverikku kougukene! Mart on tulnud kaugelt maalt, üle linaligude, Mart on astund allikaie, liuglend linaligude. Mardi varbad valutavad, sõrmeküüned külmetavad. Peretütar, neitsikene, tua tuli tuppaje! Kui põle tuas pierustikku – võta räästast räästaruagu, kui põleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Jh) (V-M6)

Mardilaul Jõhvi x PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene! Kas lubate tubaje tulla, ovoste õue ajada, ratsu lüüa rõnga´aie? Mart on tulnud kauge´elta, kauge´elta, kõrge´elta, üle soo, üle rabade, kuldease kõrenda mööda, vaskise varude mööda. Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valu peavad.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

4. MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA (Jh) (V-M4)

Mardilaul Jõhvi x I Ukse taga. MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA, Marti räägib räästaasta, tagand pakkuda paluks, alta akena alus: kas luba tubaje tulla, hoosta hoovije ajada, varsa varnaje siduda, ratsu (1) lüia rõngaije? Mardi küüned külmetavad, varba’ad valu teevad (ajavad), käeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

3. LASKE SISSE MARDISANDID! (Jh) (V– M3)

Mardilaul Jõhvi x LASKE SISSE MARDISANDID! Mart on tulnud kaugelt maalta: õbedasi õlgi müeda, suosi ja rabasi müeda. Mardil kaskene obone, pihlakane piitsakene, lepane riekene! Laske sisse mardisandid! Mardi varbad valutavad, Mardi küüned külmetavad! Peretütar, piigakene, puhu sa tuli tubaje,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

2. PEREMIES, PEREMEHIKE (Jh) (V- M2)

Mardilaul Jõhvi x PEREMIES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene! Upsu-tupsu Mardikene! Ega Mart ole maasta tulnud – Mart on tulnud taeva’asta, õbedaste õrta müeda, kuldaste kõrenda müeda! Upsu-tupsu Mardikene! Mardi küüned külmetavad, Mardi varba’ad valutavad, Mart sie küsüb kinda’aida ja siis palubContinue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

1. PEREMIES, PEREMEHIKE (Jh) (V– M 1)

Mardilaul Jõhvi x MARDIPÄEVAL KÄISID SANDIKS VANEMAD INIMESED JA LAPSED KA. Ühel mehel on kott kaelas. See palub andeid. Seljas vanad riided, karupid kasukad ja marli näo ees, silmad kinni, et ära ei tunne. Mõni tõi vaestemajast vanainimeste käest riided,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

3. OH MEIE ILUSAM HÄRRA (Jh) (V- M 10)

Kadrilaul Jõhvi x OH MEIE ILUSAM HÄRRA, oh meie punane proua, hõbepitsi preilnakene, kuldanuppu noored härrad! Kadrinasta, kallinasta, Mari mardi juotudest. Kadri tulnud kaugelt maalta! Kadri küüned külmetavad. Kadri varbad valutavad. Kas luba tubaje tiulla, hoost hoovije ajada? EÜS VIContinue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

2. LASKE SISSE KADRISANDID! (Jh) (V- M 9)

Kadrilaul Jõhvi x LASKE SISSE KADRISANDID! Kadri küüned külmetavad, Kardi varbad valutavad. Kadril kaskine hobune, lepane reekene, pihlakane piitsakene, toomikane loogakene, väga vaene varsukene. Kadri pole tulnud taeva´asta – Kadri tulnud soode mööda, üle õlgise hobuse. Peretütar, peenikene, lõõtsu saContinue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

1. KADRIKESED-KUDRIKESED! (Jh) (V_ M 5)

Kadrilaul Jõhvi x KADRIKESED-KUDRIKESED! Kadrid tulnud kaugelt maalta, üle soo, läbi libeda, üle viie vilja-väilja, üle seitsme siemne-väilja, üle kümne küinni-väilja. Kadril kaiskine hobune, pihelgane piitsukene, remmelgane riekene, lobjakane loogukene. Pere-eit oli eidekene, peretoat oli toadikene! Tõuse aga üles voodiesta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Sügis

22. MAI ÕLI TÕRMAS NEITSIKENE (Jh) (V- 57)

Kust laulud õpitud Jõhvi x Kiigelaul MAI ÕLI TÕRMAS NEITSIKENE, tantsis Tõrmatse mäella, urb õli puussa, varb õli käessa, vainus nät (rätt?) õli varbaassa. Tantsis Tõrmatse mäella, elmid elksid, põlmed pauksid, rinnat raksusid rahuja. „Oh minu elme elkimine, oh minuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

21. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh) (V-56)

Kirp kiigel Jõhvi x KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kuulin kiigel kiigetava, kaselatvas lauletava, kuuselatvas kukutava, männilatvas mängitava – läksin sinna katsumaie, kes sial kiigel kiigenevad, männilatvas mängivad, kuuselatvas kukuvad. Leidsin kirbud kiikemaie, sääsed sõnu säädimaie, paarmoad porisemaie, rohotirtsud turtsumaie. Siin lein kirbuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

20. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jõh) (V- 45)

Kolm metsa Jõhvi x Kiigelaul KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kii-kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada! Mis ma nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada? Mäe mina nägin kõrgeelta, kõrgeelta, kaugeelta, ligi pilveda pimeda, ligi taevastaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

17. KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA (Jh) (V– 53)

Mõõk (suga) merest Jõhvi x KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA, õunapuussa õisetava. Tõin kuused tua edeje, kased kammeri lävale. läksin kulles kuuskeeie, kallis kase latveeie, suga kuldaine käessa, õbedane täie-lauda. Suga sulbasti mereje, täie-lauda laineeie. Mina Peetri palveelle: „Oi Peeter, püha sulane,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

16. KÜLATÜTRUKUD, ÕEKSED (Jh) (V-44)

Kiigele kutse. Hea ja halb kiik. Anded kiigele Jõhvi x KÜLATÜTRUKUD, ÕEKSED, küla poisid, pooled vennad, tulge kiike katsumaie! Mis te kodu kolletate, aia ääres aigutate? Kardate kullad kuluma, kardate vased vajuma, õbe elmed õigenema? Linnas, linnas, neitsikene, linnas kulubContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

15.KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh) (V- 52)

Neli neitsit. Anded kiigele Jõhvi x KII-KIIKE, LAA-LAAKE, kii-kiike, kõrge’ella, kõrge’ella, kauge’ella! Mis sa nägid kõrge’elta, mis sa nägid kauge’elta? – Nägin merda, nägin maada. Mis sial mere keske’ella? Sängi säällä keske’ella. Mida säällä sängi siessa? Kolmi nuorta neiukesta. MisContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

13. KII-KIIKE, KIIGEKENE! (Jh) (V-43)

Anded kiigele Jõhvi x Kiigelaul KII-KIIKE, KIIGEKENE! Mis sa, kiigeke, kidised, aluslauake, ladised? – Kiike tahab kindaaida, aluslaud tahab andeeida, päälispuu puna-panita. Ooda, ooda, kiigekene, las minu veli võtab naise, tõine veli tõise naise, kolmas toob kodu minija, neljas toobContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

11. KUULIN KIIGEL KIIGETAVA (Jh) (V- 50)

Pole ehteid kiigele minna Jõhvi x KUULIN KIIGEL KIIGETAVA, kase latves lauletava, õunapuussa õisetava, marjapuussa maisetava. Mina kuulasin kodunta, õuna õiede vahelta, tapuväätide taganta. Jooksin jooste, käisin kärmest, astusin sammud sagedad. Sain ma sinna kiige juure – muil õli kõigilContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

10. SAIN MINA, KALLIS, KIIGE PÄÄLE (Jh) (V41)

Halvad ehted. Ei tohi kiigele minna Jõhvi x SAIN MINA, KALLIS, KIIGE PÄÄLE, ani aisude (aisade) vahele, nägin mina muilta musta roka, Annelt need ahedad käiksed Liisult linna lõngulised, Maril maani poogelised – minul vaesel valge rokka. Mina nuttades koduje,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

9. MARIA VENETA VESTI (Jh) (V-) (40)

Laeva tegemine. Kannel Jõhvi x Kiigelaul MARIA VENETA VESTI, Iiessu kaapi laiva kanti; sai sie vene vessetusta, laiva kaas sai kaabitusta, viedi nied vened vesije, lükkas laevad lüüdingeie. Tuodi vanad, tuodi nuored, pandi vanad sõudamaie, noored päälta vaatamaie. Vanad sõudsid,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

1. KITS KÜLA KARJA (Jh) (V-)

Kits kile karja Jõhvi x KITS KÜLA KARJA, üle mere marja, tuo mulle eina! Mina eina lehmale – lehm mulle piima. Mina piima põrsale – põrsas mulle külge. Mina külge ämmale – ämm mulle kakku. Mina kakku Kalele – KaleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. OI ROI-ROI-ROI, ROTTIL PULMAD (Jh) (V-)

Roti pulmad Jõhvi x OI ROI-ROI-ROI, ROTTIL PULMAD, iire tütar läks mehele, nirgi noorema pojale, Siis tulid uhked pulmalised: unt tuli viie viiuliga, karu tuli kahe kanneliga, kukk tuli kulla kannustega, kana tuli õbe ammastega. EÜS VI, 930 (39) <Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. HOIU-ROIU, ROTIL PULMAD (Jh) (V-)

Roti pulmad Jõhvi x HOIU-ROIU, ROTIL PULMAD, hiire tütar läks mehele, nirgi noorema pojale! Küll olid uhked pulmalised! Unt oli uue viiuliga, karu kahe kanneliga, vares vaskis saabastega, tihane tinase reega . . . /”Äärel märkus: “Valguse Kalender 1899 a.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. ROI-ROI-ROI-ROI, ROTILE PULMAD (Jh) (V-)

Roti pulmad Jõhvi x ROI-ROI-ROI-ROI, ROTILE PULMAD, iire tüttar läks mehele nuore’ga nirgima pojale. Oi mis uhked pulmalised: unt oli uuve viiuliga, karu kuue kanneliga, tibu oli tina varvastega, kukk oli kulla kannustega. EÜS VI 963 (95) < Jõhvi khk,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. OI IMETA, OI IMETA (Jh) (V-)

Imed Jõhvi x OI IMETA, OI IMETA, mis nägin mina imeta! Mis nägin Näo külassa: siad juba leibuda segasid, naine tuhnis tuhlismaada, lammas läks laudile munele, kana tegi kaksi tallekesta, siga seitse põrsukesta! EÜS VI 1077 (243) < Jõhvi khk,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. OI IMETA, OI KUMMA (Jh) (V-)

Imed Jõhvi x OI IMETA, OI KUMMA, mis nägin Näo külassa: ärjad auksid, kuerad kündsid, obo tõi valgepea vasika, lehm tõi laugo tpru-tprukese lammas läks laudile munele, kana tõi kaksi tallekesi, siga aga sõtkus naise leivad, naine tohnis tühja maada!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

5. LÄKSIN TIULE TINGA-TANGA (Jh) (V_ek_18)

Hiire seljas teole Jõhvi x LÄKSIN TIULE TINGA-TANGA, koera seljas kotikene, kassi seljas karbikene, sia seljas sadulakene, männi oksas märsikene! Õdrakook oli kotissanna, kaeramämm õli märsissanna, kaks õli räimi rätikussa, niedgi õlid puolel mädaned! Tera õli suola nartsu siessa, pisutContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. MA TEGIN ODRAD OJASSE (Jh) (V_ek_14)

Loomad viljas. Tore noormees Jõhvi x MA TEGIN ODRAD OJASSE, kaerad jõe kaldaasse, rukkid kõrve kuusikusse. Obu sõi odrad ojasta, karu sõi kaerad kaldaast, ärg sõi rukkid kuusikust. Mina obu müügemaie, ärga ära tappemaie, karu mahalaskemaie. Obust sain raha odava,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. OI NIGULAS, NIREPIKENE (Jh) (V-)

Loomad viljas Jõhvi x OI NIGULAS, NIREPIKENE, metsküla kanepikene, tegid sina orguje orassed, mäe pääle keerud kaerad. – Tuli unti, sei obuse nahka, karu see pistas kaerad kinni. Oi Nigulas, nirepikene, tegi aia, jättas augu, küla sigade sibada, küla lammasteContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. KISSI KÜNNAB VÕÕBU VÄILAL? (Jh) (V-)

Loomad tööl Jõhvi x KISSI KÜNNAB VÕÕBU VÄILAL? Siga künnab, tuul äästab, vares õli valmis siemendama, kurg õli kuri lõikamaie, kuovitas kogomaie, nuaber napru laduma, üebik ümber riisumaie; pääsune pani piad piale, sitikas sisse vedama, arakas angumies; värvud reie peksamaies,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. LÄKSIME LELLELT TULDA TOOMA (Jh) (V-)

Mikult tuld toomas. Loomad tööl Jõhvi x LÄKSIME LELLELT TULDA TOOMA, lelle kuera aukus minda, mina lelle riida piale, lelle riid(t)a kraksateli. Mina aknast vaataneli, mida tuas tehaneli: undil lasta uis(n?)utelli, karo küpsetas kalada, põdra pühkis põrmandida, jänes loppotas lusikuid.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. SIRIT-LIRIT LINNUKENE (Jh) (V-)

Liiri-lõõri Jõhvi x SIRIT-LIRIT LINNUKENE, kus su kulla pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus on sie kuiv kuusk, kus on sie märg mänd? Vanamies raius. Kus on sie vanamies? Unnikulle uinus. Kus on sie unnikukene? Tihukene siplis. KusContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. TIBU-TIIRU, LINNUKENE (Jh) (V-)

Liiri-lõõri Jõhvi x TIBU-TIIRU, LINNUKENE, kus su kulla pesakene? Kuiv(b)a kuuse õtsas, märja männi latvas. Kus seie kuiv kuusk, kus seie märg mänd? Vanamehe sauna taga. Kus siie vanamehe saun? Uinu sitaunnikul. Kus see Uinu sitaunnik? Kana siblis laiali. KussaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. TIRU AGA TIIRU, LINNUKENE (Jh) (V-)

Liiri-lõõri Jõhvi x TIRU AGA TIIRU, LINNUKENE, kus sinu kulla pesakene? Kuiva kuuse latvas, märja männi latvas. Kus on sie kuiv kuusk, kus on sie märg mänd? Tulukene põletas. Kus on sie tulukene? Vesi kustutas. Kus on sie viekene? MustContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. REIEPAPPI, POISIKENE (Jh) (V-)

Rehepeksulaul Jõhvi x REIEPAPPI, POISIKENE, mina palun palveella, eidan ellila sõnula: pane sina parred peksamaje, aru-varred ahtamaje, lase mu Mari magada, Annekene aigutada! Pisut saab Mari magada siisgi seinide nojala, aru varside varala. Kui se ukse uilasteli, ukse linki ligasteli,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

6. LÕIKAKAMME, HÕIKAKAMME (Jh, Vai) (vai 77)

Lõikuslaul. Talgulaul Jõhvi, Vaivara x LÕIKAKAMME, HÕIKAKAMME, tõemeeli tõmmakamme. Tõmmame õed tõesta – vinname viha perasta. Kas saame vanadelt võitu, usinaida uinutada. Uinutame vanad vaole, usinad unimäele, liiad targad taitsikuile. H III 1, 114 (11) < Vaivara khk. < JõhviContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Lõuna

5. OH MEIE ILUSA HÄRRA (Jh) (V- Pt_4)

Tänu talgute eest. Suur härg. Koka kiitus Jõhvi x OH MEIE ILUSA HÄRRA, oh meie saleda saksa, kulda-nupu nuari härra, obe-pitsi preilikene – tegid talgud latrikuile, helinikud heinatelle,. kahimikud kaeratelle, tapis härja talgukasta. Hüva kokka keetand lieme, parajast on pannudContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

4. OLGE TERVE, MEIE SAKSAD! (Jh) (Pt_1)

Talgulaul. Kuri mõis. Kupja sajatus (?) Jõhvi x OLGE TERVE, MEIE SAKSAD! – tegi pulmad põllulenna, õletused õtrilella, kahinikud kauridella. Mida suovin ärralenni? – Lautad täisi lambaaida, põhud täisi põrsaaida. Ärge te pahasta panga, ärge võttage vihasta, et jäi päidaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. OI MEIE ELEDA ÄRRA (Jh) (V-Pt_2)

Talgulaul. Suur härg Jõhvi x OI MEIE ELEDA ÄRRA, oi meie saleda saksa, õbepitsi preilikene, kuldanuppu nooredärrad, meie puhas prouakene – ära tegi mis tõuti, tegi pulmad põllulesa, õletused õtrulesa, kahinikud kairulesa. Tappis ärja talguksesta, lei lehma lüpsikulta, sada saksamaaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. MUUD AGA KÜNDSID KÜITUDEGA (Jh) (V-)

Oinaga künd Jõhvi x MUUD AGA KÜNDSID KÜITUDEGA, tõised lasid laukudega – ei rikkunud jumika juurta, ei pillanud puju pereta, ei tappanud lasta tagialta! Mina aga õige õilastega, väänsin piada pässidega – lõhki juured, katki kannud, mättad selili sirutin! LaulnudContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. ÄRA SINA VÕTA PIKKA NAISTA! (Jh) (V-)

Ära võta pikka naist Jõhvi x ÄRA SINA VÕTA PIKKA NAISTA! Pikk läeb pengile magama, sie sääb sääred seina piale, käed koorekirnu pääle, jalad Jaani allikaie, silmad sippelgapesaje, kõrvad kõrtsi katukselle. Võta ikke naine lühikene! Lühikene lüpsab lehmad, sie ajabContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

2. KUI OLIN MINA KODUNA (Jh) (V-)

Oma ja mehekodu Jõhvi x KUI OLIN MINA KODUNA, siis mina maksin maasta kulla, isa õuesta õbeda, vase velje vainiulta, tina velje tie raujulta. Kui õlin mina koduje, isa üüdis õunapuusta, ema maenis marjapuusta, veljed kiidid kirsipuusta, lelled liemevalgeesta, muuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

7. LÄHME ME’ ESILE, HELLAD (Jh) (V-Pt6)

Lõikuslaul Jõhvi x LÄHME ME’ ESILE, HELLAD, käime, pärjad, pääle põllu! Hõikageme, lõikageme, tõe mielel tõmmakeme, viha mielel vinnakeme! Tõmmame õed tõeste, vinname viha perasta, kas saame vanuja võitu, usinuida unutada, võidame vanad vaole, usinad uni mäele, liiga targad tatrikuile.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

6. LÄHME ME’ ESILE, HELLAD (Jh)

Lõikuslaul Jõhvi LÄHME ME’ ESILE, HELLAD, käime, pärjad, pääle põllu, hõikageme, lõikageme, tõe mielel tõmmakeme, viha mielel vinnakeme! Tõmmame, õed, tõeste, vinname viha perasta, kas saame vanuja võitu, usinuida unutada. Võidame vanad vaole, usinad unimäele, liiga targad tatrikuile. Kül maContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

5. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE (Jh) (V-)

Sirbiviskamise laul Jõhvi x SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõnele, kõverikene, räägi, rootsi rauakene – kee meste ära suressi, sene sirpi maa siseseje, kee meste mehele läheb, sene sirpi kaugeelle. EÜS II 668 (165) < Jõhvi khk, Kurtna v, Edivere k, RaudiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

4. SIRISE, SIRISE, SIRPI (Jh) (V-)

Sirbiviskamise laul Jõhvi x SIRISE, SIRISE, SIRPI, kõnele, kõverikene, räägi, ruotsi räägokene! Kie meista mehele lähäb – sene sirpi kauge’ella! Kei meista ära sureb – sene sirpi maa siseje! EÜS VI 1018 (172) < Jõhvi khk, Illuka v, Raudi kContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE! (Jh) (V-)

Sirbiviskamise laul Jõhvi x SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõrise, kõverikene, räägi, rootsi rauakene! Kelle sirpi ette sõuab, see meista mehele lääb, kelle sirpi taha jääb, see meista kodu jääb. EÜS II 660 (155) < Iisaku < Jõhvi, Kukemäe < Jõhvi khk,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE (Jh)

Sirbiviskamise laul Jõhvi x SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõlise, kõlise, kõvera rauda! Kelle sirp siin ette jõuab, selle peigmees vastu ruttab. Läheme lauldes läbi metsa, kelle ääl sääl selgest kostab, selle peigmees mütsi ostab. EÜS VI, 934 (49) < Jõhvi VokaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. LÕPETAME SELLE PÕLLU (Jh) (V-)

Lõikuslaul Jõhvi x LÕPETAME SELLE PÕLLU, vähendame selle väila! Jätame täda sirgu süia, sirgu süia, virgu viia, musta lindude muneda, karja lindude karata alli ruuna ratsutada! EÜS VI, 957 (82) < Jõhvi Puru k < Simuna Laekvere v. – A.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. NEITSIKENE, NOORUKENE (Jh) (V-)

Oma ja mehekodu. Kuri mees. Joodiku hobune Jõhvi x NEITSIKENE, NOORUKENE, kodu maksid sina kulla, isa õvvesa õbeda. Said sina sinna saaneessa, sinna õvveje ujunesta. Viisi päiva õlleesta – akkas äia augutama, akkas ämma augutama: “Mis oli sinul tuuessanna –Continue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

2. MINU VEIKE VELJEKENE

Saani tegemine. Noorik kodus käimas Jõhvi x MINU VEIKE VELJEKENE tegi saanida salussa, kena kirja kuusikussa. Igas kuus lõi kõdara, igas päivas pani pärna. Sai sie saani valmiesta, tõi saani tua edeje, aii aisad akanaie, kutsus vaatama vanemad, katsuma küla-kälised,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

6. NEITSIKENE, NUORUKENE (Jh) (V_ek_10)

Ära mine noorelt mehele. Kuri mees. Joodiku hobune Jõhvi x NEITSIKENE, NUORUKENE, ära mine noorelta mehele, kese kasvu kaasadelle! Kaasa küsib kangaaida, mies ei mieldi riideeida, Ürje särkida üvada, kaasa särki kaunikesta! Kui ei õle särki selga müeda, pihalappi pihtaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

5. LIENUKENE, LINNUKENE (Jh, Vai) (V-)

Kuri mees. Noorelt mehele Jõhvi/Vaivara x Ei noorelt mehele LIENUKENE, LINNUKENE, Lienu-lindu, tüttarida! Miks läksid vara mehele, kese kasvu kaasadelle? Kaasa ei pane kasvamaie, mies ei mielta vottamaie! Kaasa katsub kangaaida, mies neid miele riideida. Kui’ (ei) ole särki selgaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

4. OH MA VAENE, MIKS MA LÄINUD (Jh) (V-)

Joodikul mehel. Kasvatus asjata Jõhvi x OH MA VAENE, MIKS MA LÄINUD juomarille mehele! Juomaril saab nälga näha, ei saa enam tagasi! Oh minu isa, oh minu ema, miks te kallist kasvadetta? Enne viskand vedeje, enne tõukand tuleje – sialContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

3. ÕDE ELLA, EKS MA ÜELNUD (Jh) (V_)

Joodik mees. Joodiku hobune Jõhvi x ÕDE ELLA, EKS MA ÜELNUD, sõsar kallis, kas ma ei kielnud: ära sina joose joodikulle, piad ei pista püeraselle! – Kus on juodiku obone, kõrtsi käia kõrvikene? Seisab kõrtsi seina külles, vahib kõrtsi varnaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

1. LÄKSIN NOORELTA MEHELE (Jh, Lüg)

Kuri mees Jõhvi/Lüganuse Noorelt mehele LÄKSIN NOORELTA MEHELE, kese-kasvult kaasalene, kaas ei pannud kasvamaie, mies ei mielta võttamaie. Kaasa katsus kangaaida, miesi mieli riideeida: kas on särki selga mööda, õlalapp õlada mööda, vikel-viisi säärta mööda. – Ku’ põle särki selgaContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Abielu

4. VOTSIN NAISE NUORUKESE (Jh) (V_Ab1)

Tõbine naine Jõhvi x VOTSIN NAISE NUORUKESE, linapihta, pienikese, vein ma ella einamaale, kandsin kalli kaare peäle. Niitis heina – laksus metsa, paukusid paju-alused, kumasivad kuusemetsad. Niitis kaare, niitis toise, hakas kolmat niitamaie – hakas polvista podemaie, labaluista laskemaie, säremarjadestContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

3. OLIN MINA SUNDJAL SULASEKS (Jh)

Sundija sulane. Tõbine naine Jõhvi OLIN MINA SUNDJAL SULASEKS, sundijal olid suured ruunad, suured ruunad, laiad laugud, need tahid suvel sugeda, rauda harjal harida, vaski kammile kasida. Siis minu piitsul peksetie, tõrvanööril tõmmatie Sain mina, vaene mees, valama, valasin minaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

2. VÕTIN MINA MULLU NAISE NOORE (Jh) (V-)

Tõbine naine Jõhvi x VÕTIN MINA MULLU NAISE NOORE, tunamullu teise poole, väin (vein) ma ella einamaale, panin kulla kaare peale. Niitis kaare, niitis kaksi, akkas kolmat niitamaie, neljata nimetamaie, viiet vissist mõtlemaie – akkas põlvista põdema, labaluista langemaie, jaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

1.VÕTSIN MULLU NAESE NOORE (Jh, Lüg)

Tõbine naine Jõhvi/Lüganuse VÕTSIN MULLU NAESE NOORE, tunamullu teise poole. Ei saand ööd juures õlla, kahte ööd kaulustikku – akkas puusasta pudema, labaluista laskemaie, säeremarjusta magama. Läksin külaeide juure: „Külaeided, eidekesed, külamemmed, memmekesed, aidake aru pidada, andke nõuu natukese, kuidasContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Abielu

2. MU NAINE NÄBEDIKENE (Jh) (V_ek_8)

Laisk ketraja Jõhvi x MU NAINE NÄBEDIKENE, kujub kangast käbedikene: üksi vaksa, kaksi pääva, küünar kümneval nädalil! Ei tal lõppend takud lakast, ega lõppend villad vakast, koti kangas kuke juurest! Nigisevad-nägisevad niied, sigiseb-kägiseb kangas! Suga suuri, niied laiad! Suga suuriContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. MEID OLI VIISI VENNAKSIDA (Jh)

Ema haual Jõhvi MEID OLI VIISI VENNAKSIDA ja siis kaksi kaksikuida. Ulgume kirikuteeda, igirätikud käessa – teine pühib teise silmi teine teise palgeeida. Sa isata, ma emata, sa läed isa aua peale, ma läen ema aua peale, (koorijani (?) kandijaniContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

9. OI MEIE KULDANE KUBJASSA (Jh) (V-Or 9)

Palve kupjale Jõhvi x OI MEIE KULDANE KUBJASSA, hõbepärjaga pääliku, löö kepi, kelista kella, lase lapsed lõuneella, õekesed õhtaella. Jo Purussa söödi lõunet, jo Purussa, jo Jõvissa, ammugi Alutagaja – meie lõune lõikamata, keskehommik keitamata. Minu hella vennakene, tule lõhetContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

8. OOTKEM, OOTKEM, MEIE RAHVAS (Jh) (V_ Or 5)

Kupja surm (?) Jõhvi x OOTKEM, OOTKEM, MEIE RAHVAS, vaatkem, vaatkem valla rahvas, mis sest meie kupjast saab, mis tast viimaks välja jäeb! Kuhu sie kupja pea saab? Pea saab kuradil raie pakust. Ootkem, ootkem, meie rahvas, vaatkem, vaatkem vallaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

7. OLIN MINA SUNDJAL SULASEKS (Jh)

Sundija sulane. Tõbine naine Jõhvi OLIN MINA SUNDJAL SULASEKS, sundijal olid suured ruunad, suured ruunad, laiad laugud, need tahid suvel sugeda, rauda harjal harida, vaski kammile kasida. Siis minu piitsul peksetie, tõrvanööril tõmmatie Sain mina, vaene mees, valama, valasin minaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

6. OI MEIE HELEDA HÄRRA (Jh) (V- Or 8)

Palve sakstele. Hirmus mõis Jõhvi x Palve sakstele. Hirmus mõis OI MEIE HELEDA HÄRRA, oi meie saleda saksa, hõbenupu noorta härra, kulda pitsi preilikene – kuulage meie järele, kuda valda vaevatasse, pisikesi piinatasse, ramutumi raisatasse, suured lüia surneesta, jämedad järiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

5. PISUT NEIDA PÄIVISIDA (Jh)

Ori lahkub Jõhvi Sulane läheb ära. Kuna orja kiidetakse PISUT NEIDA PÄIVISIDA, aru neida aigasida, kui seda orja kiidetakse, oma lasta laidetakse: jürikuus ja jaanikuus – siis on orja kiiduaeg. Peremees, peremehike, perenaine, naisukene, otsi uusi orjasida, katsu uusi karjatsida,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

4. OH ME VAESED VAIMULAPSED (Jh) (V-)

Öised orjad Jõhvi x OH ME VAESED VAIMULAPSED, onnetumad orjalapsed! Üed me lähme, üed tuleme, päevad pikad tüeda tieme, siisgi liigub liiga vitsa, siisgi niksub niinepuune, paugub vitsa paatsapuune meie vaiste vaimu tarvis, õnnetuma orja tarvis. Laulnud Miina Iismann (65Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

3. PERENAINE PÕRGULINE (Jh, Lüg)

Sulase söök Jõhvi, Lüganuse PERENAINE PÕRGULINE, keitis kingad, parkis paelad, andis ormad orja süia, lipid-lapid laste süia, tärked (andis) tädile närida. Perenaine põrguline! Kas on putru keidetu(d), või on silmaje sulanud, lusik servale säetud, kibu kõrva koppudetto? EÜS VI, 919Continue Reading

Tagged with: ,
Posted in Küla ja sulased

2. OI MEIE ILUSA ERRA (Jh) (V-)

Palve sakstele Jõhvi x OI MEIE ILUSA ERRA, oi meie punane proua, õbepitsi preilikene, kuldanuppu nuori erra, vaskinuppu vana erra! Tõise üles tuoli pialta, vahi vaese valla piale, kuida valda vaevatakse, pisukesi piinatakse, rammutumi raisatakse! Las ma ütlen uuest jälle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

1. OI MEIE ELEDA ERRA (Jh) (V-)

Palve sakstele Jõhvi x OI MEIE ELEDA ERRA, oi meie saleda saksa, kuldanuppu nuori erra! Tõise üles tuoli pääle, aja aknaraami pääle, vaata vaise valla pääle – kuida valda vaivatasse, pisukesi piinatasse, rammutumi raisatasse! Laulnud Mari Krasmann (69 a) (EÜSContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

2. VENDA KÕNDIS KÕS´SATIEDA (Jh)

Tütred vette Jõhvi VENDA KÕNDIS KÕS´SATIEDA, ajas neiu asjasida. Tuli kõs´sesta kodoje, viskas kübar laua piale; kübar lauda, kindad piale, ise piale nuttamaie, kummuliste kurtamaie: “Miks ei tulned neiud mulle? – Eidel palju tüttärida, palju tarbe (turbe?) tahtujuida! Emakene, ennekene,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

1. SÕITSIN SOOMED, SÕITSIN SAARED (Jh)

Laisk neiu Jõhvi Laisad peretütred SÕITSIN SOOMED, SÕITSIN SAARED, sõidin sildada sinista, ei näinud seda imeta, mis nägin Nõu külasta: neli’p õli neiduda peresta, pesemata õlid piima püttid, kasimata õlid kalja kapad. Mul õli üksi ainik’ neidu, seegi pesi piimaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

2. OLIN ÕITSIS, KÄISIN KARJAS (Jh)

Müüdud neiu Jõhvi OLIN ÕITSIS, KÄISIN KARJAS, oitsin veljen ovosta, kaitsin velje karjukesta, oma erra einamaalla, oma prouva põllomaalla. Pedakasta üüdis peigo, kadakasta kannosjalga, lepasta pale punane: „Oia, oia, mis sa oiad, kaitse, kaitse, mis sa kaitsed! Jo sinu minuleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

1. KUS ME LÄHME VASTA ÖÖDA? (Jh, Lüg)

Neiud öösel käimas Jõhvi KUS ME LÄHME VASTA ÖÖDA, vasta ööda, vasta päeva, vasta (katude?) kuudada kumada, vasta ehada eleda, vasta vali valgeeda? Ehk me uppume ojaje, ehk me kaume kasteeie – kes see otsib meid ojasta, kes see katsubContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Noorus

1. ÕITSILISED, PÄITSILISED (Jh)

Kuhu teeme õitsitule Jõhvi Õitseliste laul ÕITSILISED, PÄITSILISED, lähme õitsile õeksed, karja käimee käliksed! Kuhu me tule tiema kuhu me, linnud, lüöme leeri, kuhu me, pardid, jääme paika? Koledaie kuusikuie, aledaie aavikuie – sinnä me tule tiema, sinnä, linnud, lüömeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Öö

3. VIERE, VIERE, PÄIVIKENE (Jh) (V-)

Veere, päev! Jõhvi x VIERE, VIERE, PÄIVIKENE, õilu, õhtupoolekene! Viere saksuje vihale, kubijulle kuuluvilla; saks ei sallind päivikesta, saks ei sallind vierevaida, isand ööd tulemaie, kupjas kuuda tõisevaida, kilter tähti taivaalla. H II 1, 194 (288) < Jõhvi khk, KohtlaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õhtu

2. VIERE, VIERE, PÄIVIKENE! (Jh) (V-)

Veere, päev! Jõhvi x VIERE, VIERE, PÄIVIKENE, õilu, õhtupoolekene, mina lõppin lõunet süüa, lõppin lõuneta pidada. Nüüd mina oodan õhtakesta, tõivun tõista päivikesta. Mis on õhtast oodamista, tõisest päivast tõivumista? Saks ei salli päiva vieru, kupjas kuud ei tõisemaie, kilterContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õhtu

1. VEERE, VEERE, PÄIVIKENE! (Jh) (V-)

Veere, päev! Jõhvi x VEERE, VEERE, PÄIVIKENE, kulu, kulla tunnikene, õilu, õhtapoolekene! Veere puie, punane, aabalatva, anine, kaselatva, kaunikene, lepalatva linnukene! Veere orja õhtaaie, päivilise pääle põllu! Ori ootab õhtukesta, päiviline päivaveeru, sulane suve uluma (?). Ori saaneb orja palga,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õhtu

1. KOKKO, KOKKO, KOOREKENE! (Jh) (V-)

Kokku, kooreke! Jõhvi x Naiste Jüripäeva laul KOKKO, KOKKO, KOOREKENE, Võist, Jumala viljakene! Taivast tulgu, sisse mingu! Münta-mänte männa ümber, kodo lapse kuogi pääle, karjalapse kako pääle! (Pööripäeval koguvad vanad naised “Monopoli” kõrtsi ette kokku, onni vaat keskel ja laulavadContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. ÜLES, REIELE MINIJAD! (Jh)

Üles, pererahvas! Jõhvi x Äratamine ÜLES, REIELE MINIJAD, kälised, käsikivile, velje naised, veskitiele! Juba äia süöti ärjad, juba ämma lüpsi lehmad, nadu kallis saati karja, saati karja kaugeella, lehmad linna uulitsalle, vasikad ane pajuje, kitsed kulda koppelie, lambad Lauri einamaalle.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Hommik

2. PAISTA, PAISTA, PÄEVAKENE! (Jh) (V-)

Päevale Jõhvi x PAISTA, PAISTA, PÄEVAKENE, eledaste, ilmakene! Siis mina tapan tallekese, Ise süön südamekese, Annan sulle sarvekese, pea viskan pärna põõsa, Jalad Jaani allikaie, kõrvad kõrtsi katusselle. Viis: Pouliine Teniissen (53 a, sünd Ranna Pungerjal Kose külas, Jõhvi kContinue Reading

Tagged with:
Posted in Hommik

1. TÕUSKE ÜLES, PERERAHVAS! (Jh, Lüg) (V-)

Üles, pererahvas! Jõhvi, Lüganuse x Äratamine TÕUSKE ÜLES, PERERAHVAS, juba kukk on kuusi lauland, kani kaarutand kaheksa, juba sakste süömaaega, junkurille juomaaega! Viis: Maarja Ots (79 a) (EÜS II 757 (141) < Jõhvi khk, Järve v, Kukruse k – A.Continue Reading

Tagged with: ,
Posted in Hommik

4. MINU ELLA EIDEKENE (Jh) (V_J-10)

Haned kadunud. Suur tamm Jõhvi x MINU ELLA EIDEKENE, andis muile muuda tüöda, sulaselle suurta tüöda, mulle tüöda õlbukesta – andis aned oidasseni, pardi paari pandasseni. Aiin ma aned vesile, kuldasiivad kopelie, varvasjalad vainiulle. Tuli kulli, kurja lindu, kala suuriContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. MINU ELLA EIDEKENE (Jh)

Haned kadunud. Mõõk merest. Venna sõjalugu Jõhvi Harja otsimine. Sõjalaul MINU ELLA EIDEKENE, andis muile muuda tüeda, sulaselle suurta tüeda – mulle tüeda albukesta: andas mulle anejad oida, mulle luige’ed lugeda, mulle linnud liideleda! Tuli kulli, kurja lindu, ajas moContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. MINU ELLA EIDEKENE (Jh)

Haned kadunud Jõhvi MINU ELLA EIDEKENE, andsid muile muuda tüöda, sulaselle suurta tüöda, orjale osa pärasta. Mulle tüöda õlbukesta – andsid mulle aned oida, pardid paari pandaseni, luiged ära lugeda. Aiin ma aned vesile, lugin luiged lainedeie, kuldasiivad kopelie, varvasjaladContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

4. ÄRGE LÜEGA VAESTA LASTA (Jh, Lüg)

Vaeslapse laul Jõhvi, Lüganuse ÄRGE LÜEGA VAESTALASTA, ematunda itketaga! Küll on vaesel lüejüida, lüejüida, lükkajuida, tõmmajuida tõukajuida! Ei ole armu andajada, ega pia silitajat! Tuleb tuuli, annab armu, paistab pääva – piad silitab! Küll on alvad vaised lapsed, kui onContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Lapsepõlv

3. OH MINU ELLA ISAKE (Jh) (V-)

Vaeslapse laul Jõhvi x OH MINU ELLA ISAKE, muldaje pidi mureta, kabelije kandsid uole! Jättas tua tuomejanna, kammeri kanesijanna, laua pika lapsijanna! Jättas tuomed muie toita, kanad muie kasvatada, linnud muie lepitatta! Kes see tahab – sie see tambib, kesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

2. KUI LÄHAN MINA KODUJE (Jh) (V-)

Oma ja võõrasema ootavad koju Jõhvi x KUI LÄHAN MINA KODUJE, võõras võõriti tuassa, võõras vilju, võõras valju, võõras kanduni kavala, kisub riidu riietesta, jalarätista rädina, ja siis kaltsista kärina. Annab süüa, augutelleb, tuob lusika, torkab silma: “Süö nõnda, etContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

1. JUA TULEB TÜDINUD TÜTTAR (Jh)

Oma ema ootab koju Jõhvi JUA TULEB TÜDINUD TÜTTAR, jua tuleb väsinud värbu, tüe rinnalta tüdinud, välja rinnalta väsinud, einakaarelt engastanud. “Ei tüe minu tüüta, ei väli minu väsita – pane põllud puhkamaje, einakaared engamaije, saared suured sõisamaije, nurmed kulladContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

__O m a__j a__v õ õ r a s e m a__

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

2. OI MINA ISATA LAPSI (Jh) (V_ek_3)

Pole isa, pole ema Jõhvi x OI MINA ISATA LAPSI, oi mina emata lapsi! Ei mina teadnud, kes minu teinud! Kas on teinud tedre paari, või audunud araka paari, voi on munend musta lindu! Ei mina tiadnud, kes minu teinud,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

1. EMA MIND PÕLGAS PÕLVILTANNA (Jh) (V_ek_3)

Põlatud laps Jõhvi x Mutiks mättasse EMA MIND PÕLGAS PÕLVILTANNA, isa põlve juurestanna! Ku pidin mina menema, ku pidin pia panema? Ale õli menna allikale, pime pilveje pugeda, kõrge tõissa taiva alle! Läksin müttist mättäeie, rottist roho-põõsa´eie, siilist sippelgapesaje! RottContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

2. EIT TEGI MULLE ELLAD SUKAD (Jh) (V-)

Ema õpetus Jõhvi x EIT TEGI MULLE ELLAD SUKAD, taat tegi mulle targad kingad, veli punus viksid paelad, sõsar sättis sääre paelad. Käskis mind kenasta käia, üle õue õigeesta, üle silla sirgeesta, üle vainu valgeesta, üle puuni puhtaasta. EÜS IIContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

1. MILLAL MAKSAN EIDE VAEVA? (Jh)

Memme vaev Jõhvi MILLAL MAKSAN EIDE VAEVA, eide vaeva, ella piima? – Ehk ulgun üheksa üöd ja ulgun üheksa pääva, niulu ja nenide (1) müeda, kattusije arja müeda, nugije terije müeda; kül tõin mattil masikuida, polel vakkal pohlasida, siulad tõinContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

2. MAGA KAUA, KASVA PITKAST (Jh) (V-)

Hällialul Jõhvi x MAGA KAUA, KASVA PITKAST, kasva mulle karja käijast, karja käijast, marja tuojast, õitsilisest õmetegi, karja käijast kumetegi, rivedalle riielisest (1), õelalle õitsilisest, tigedalle tüötegijast. 1 = (rehelisest.) H II 1, 452 (614) < Jõhvi khk, Kurtna v,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

1. MAGA, MAGA, MARJAKENE (Jh) (V-)

Hällilaul Jõhvi x MAGA, MAGA, MARJAKENE, tud´u, tud´u tuvikene, sust saaneb sulaseme’e naine, kasvab karjapoisi naine, orusta obuse tuoja, suosta lehma lennutaja, kesalt karja kieritaja. Ära kurda, lapsukene, ära kurda, ära karda, las’ sa kasvad, las’ ülened, paisud paras ramukene.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

3. MINA VAENE LASTE VANGI (Jh) (V-)

Jõhvi x   MINA VAENE LASTE VANGI, mina poigide emake – käed ei lõpe kätkiesta, jalad nuored nõtkeesta. Tuon mina valda vaimusida, kannan kroonule vägeda, pitka piigi pistajuida, laia raua raijujuida. H II 1, 421 (584) < Jõhvi khk, IllukaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

2. HULKUS VAIDE NAINE VAINE (Jh) (V-)

Nurganaine Jõhvi x HULKUS VAIDE NAINE VAINE, hulkus naine hooleline, vaarus naine vaivaline, käis see kümme köögi teeda, sada korda sauna teeda. Õtsis ahjusta abida, kerisessa kergitusta, turva-lava turbaesta. Läks siis metsa hulkumaie, vei siis tusad me(n)nessana, häda=risti rinnussana, veiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

1. KÜL ME SÜÖME, KÜL ME JUOME! (Jh) (V-)

Nurganaine. Varrude laul Jõhvi x KÜL ME SÜÖME, KÜL ME JUOME! Ei me tea, mis me süöme, mis me süöme, mis me juome – kas me juome pulma juotu? Ei me juo pulma juotu – juome vaise naise juotu. ohalineContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

1. OH MARI, MURU-MADALA (Jh) (V-EL 1)

Nurganaine Jõhvi x OH MARI, MURU-MADALA, tas (?) Mari, rohu-tasane, kui tunned tusad tulema, hädapäivad pääle käima, aledused astumaie – tule, tule Marikene, tungi minu toomikaie, pista minu pihlakaie, astu minu aavikuie! H II 1, 302 (449) < Jõhvi khk.,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv