Blog Archives

1. ISA KIIGUTAS MINUDA (Vai 115)

Kuri kubjas. Kubjas peksab Vaivara x Kubjas peksab. Kasvatus asjata ISA KIIGUTAS MINUDA, ema kiigutas minuda, imetas, silitas peada, mõtles kaksi kasvamaie, üheksa ülenemaie. Kasvis üksi kangekaela, veeres vemmelde alune; kiigub kilteri eessa, vaarub vemmelde vahelda. Piits on kilteri pihussa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

1. SENI EMA ARMAS POIGA (Vai 107)

Seni ema armas, kui naine võtmata Vaivara  x SENI EMA ARMAS POIGA, kui on naine kuulamatta, tinarinda tingimatta. Kui saab naine kuulatust, ja tinarinda tingitust, kui saab viinad kokku juodud, kihlal kokku kinnidettu, laulatusel kokko pandud – siis jo üellakseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

5. EÜS VI (4 teksti)

1 Pulmalaul Ehi neidu, joua neidu, ehi meie mieste kaasa, saa meie saaja kaasa! Jo kipub küü obone, Vähü täkk väänab pääda. Isamehel elmine luoka, küül on luoka künnapuune, peiu luok on pärnepuune. vt. v. 15 EÜS VI 921 (20)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Vaivara

4. H II 1 (9 teksti)

1 Pulmalaul Ei kuulnud kuri kuläje, tõre tõiseje taluje. Küll kuulus kurika hääle, vie hääli häilasteli. Käisin pulmassa mõnessa, käisin saajassa saas (= 100) – ei saand neid andeid, mis sain selta neiduselta: sain vöö vavermu kirja, paisatie pannelkirja. Heinä-kõisiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Vaivara

3. E kogu (1 tekst)

Lapulise laul. Mina hõiskan, mina hõiskan akna taga, antke mulle, antke mulle, arvast juua, kahe kolme, kahe kolme klaasi servast. Mina mekin, mina mekin, meelta mööda, tõstan toobi, tõstan toobi jõudu mööda, katsun kannu, katsun kannu äärta mööda. Pole mina,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Vaivara

1. MINA OIAN EIDE UTTE (Vai 102)

Lambamäng Vaivara x Mäng. Karjane, hunt ja lambad. Lapsed istuvad ridasse põõsaste vahele maha, üks seisab rida ees, pulk kääs; viibutab ridas istujate ees kätt ja kääs õlevat pulika, ja ise laulab: MINA OIAN EIDE UTTE, kaitsen taadi suure karja,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Mängud-dialoogid

32. VELI, HELLA VELLEKENE (Vai 101)

Kiigel kartlik Vaivara x VELI, HELLA VELLEKENE, tee meil kiiku kutsumaie (kiitusmail)! ära tee oja otsa peale, ära tee vee veeru peale, ega kaevu kaldaalle! Neiu lä’äb kiiku katsumaie, mõtleb ojja upuvada, mõtleb vette veerevada, mõtleb kaivu kukkuvada! Kiigutaja, kukutaja,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

1. EHITELIN VENNAKESTA (Vai 96)

Tütred vette Vaivara x EHITELIN VENNAKESTA, ehitelin, kenitelin, kübarie kenastie, vaski-vöö vammussie. Luulin linnaje menema, saksa asjua ajama – veli kõndis kosjateeda, ajas neiu asja-teeda. Tuli kosjasta kodoje, lei kübar lauva pääle, kindad kübara pääle, sadul salve serva pääle, iseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

1. KODU PEAN MINA MINEMA (Vai 94)

Kuri kodu. Tuule tuba Vaivara x KODU PEAN MINA MINEMA, kodo kurjust katsumaie, õelust valatamaie: kodo kuusi, koik on kurjad, kodo viisi, keik vihased, kõik on kurjad kulla pääle, õelad hõbeda pääle, valjud vaese lapse pääle! Akkasin mina menema, akkasin,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

1. OLEKS MINU OLEMINE (Vai 89)

Kättemaks sakstele. Oma küla kiitus Vaivara x Hirmus mõis. Meie poisid OLEKS MINU OLEMINE, tõiseks minu tegemine – ma paneks saksad sahkadeks, härrad ette härgadeks, kupjad taha kurgedeks, kiltrid sisse kiilideks. Künna, küüt, ja kalla, lauk, ja aja, see vanaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Vai 112)

Orja söök Vaivara x PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisikene, luba lounetta küsida, aig on söömaje asuda: jo Purusa söödi lõunet, jo Purussa jo Jovissa, ammugi Alutagussa. Meie lõune leikamata, kala katki raijumata, siijakene siivamata, avvikene algamata. Peremees, peremehike, perenaine, naisikene, annaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

2. MEHI ON MONESUGUSID (Vai 98)

Uhke neiu Vaivara x MEHI ON MONESUGUSID, ühte noori kaht en karda, viit en värvuke värsise (1), lähen mööda, väänan pääda, tõstan pärga kõrgemalle, lohotan lina juuksida, neile noorile mehile, ubasuile uhkemaile, kübär päile kõrgenille (1). (1) ümberkirjutusviga? H IIContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

3. SÖÖTÄSIN HALLI, JOOTASIN HALLI (Vai 92)

Neiud põlgavad, et pole ehteid Vaivara x SÖÖTÄSIN HALLI, JOOTASIN HALLI, laksutasin halli lakka, silitäsin halli saba, panin mie halli rakeje: pähäje punased päitsed, kaulaje kabedad ranged. Soitasin Sooro külässe, Sooro neidude segaje. Tuli vastu neidu tropi: sinised silmäd, keldasedContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

2. ÕEKENE, ELLAKENE (Vai 86)

Metsast mehele Vaivara x ÕEKENE, ELLAKENE, metsast said sina mehele, puude otsast poisile – puud olid sinu pulmalised, kased valged kaasa-naised, leppad sirgemad sõsarad; hunt oli pulma oldermanni, karu kallis saanitekki, siga suuri sõidunaine, rebane roa tegija, jänes vilgas peijupoissi.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

1. NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE (Vai) (vai 85)

Nõelamäng Vaivara x NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE, nõtku, niula silmakene! Niula nõmmeje kadossi, kanermuie krakssasteli. Ei kadond magadessanna, õitssessanna õllessanna, peent lina piludessanna, suurde raami rakkendessa. Lähme niula nõudemaie, tütrik teilta, tõine meilda, seppalt seitse ja kaheksa, kubijalta viisi-kuusi, pappilta parasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lauludega mängud

1. OH MA VAENE MADRUS NÜÜD (Vai) (vai 82)

Lunastatav vend Vaivara x OH MA VAENE MADRUS NÜÜD, pisikese pürje paadi-pois Laseme laivad liikumaie, nii kui kätkid kiikumaie! Vene ju akas veeremaie, Karjala karisema, Rootsi laiva laskemaie, Pohlakas põletamaie. Mina laiva palveella: „Kuule, kulla laivuke, oota, üva vennaku, lasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. JUBA PÄIVE PEIDETIJE (Vai 88)

Päeva peitmine Vaivara x JUBA PÄIVE PEIDETIJE, kuu-valu varastetie. Kesse peitas meie päive, kumb siis kuu-valu varastis? Jeesus peitas meie päive, Mari kuu-valu varastis. Mis saab päive peitajalle, kuu-valu varastajalle? Annan noa nurme-kirja, tuppe tuuleristi-kirja. H II 37, 77/8 (9)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. ELISE, ELISE, METSA (Vai) (vai 80)

Helise, mets. Ei ole vastulauljat Vaivara x ELISE, ELISE, METSA, kumise, kumise kõrbe, laula vasta, laanemetsa! Ei õle laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmel kullal kukkujuida, Lass kasvab kaasike metsa, tõuseb noori nõmestiku – siis saab laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmelContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. OH MINU ELLA VENNAKENE (Vai) (vai 76)

Hoiatus pika naise eest Vaivara x OH MINU ELLA VENNAKENE, ära sa enne votta naista, kui mina kasvan kaasikusta, saan saani soitajasta, kodara kolistajasta, ummiskengä uhtijasta, valge suka vaalijasta, pike pengi istujasta. Oh minu ella vennakene, ärä votta pika naistaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

1. LEINA, LEINA, NEITSIKENE (Vai) (Vai 75)

Leinamäng Vaivara x LEINA, LEINA, NEITSIKENE, votta kätte leinarätti, kätte leinaksed käiksed, vööle leinavöökene, ümber leinaümberiko. Linnast lensi linnukene, agulista akkikene, poesasta punane lindu, Narva linnast nagikene, se toi toed sonumed: jo sinu isä suressa. Isä hauda kaivetie, isä haudaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lauludega mängud

1. ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ (Vai) (vai 74)

Põll põrmune Vaivara x ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ, üks olin minä emällä kui minu emä ehiti, sinisie siiditeie, punasie poorditeie, keldasie kalevideie, roholisi lintiteie. Läksin ovve hulkumaie, karjamaale katsumaie. Külä täis oli poisikesi, valda täis oli vallatumi, lõiväd kuli (kurni)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. REIE, REIE, VASSELAME (Vai) (Vai 72)

Vastlasantide laul Vaivara x REIE, REIE, VASSELAME, vaslamed vasesa käiväd, hobe-elnissa helisod, kulda-keedisa kelisod. Peremees, peremehike, perenaine, naisukaine, jää-sulga sulas-mehike, mee olen tulnud kaugeelta, üle soo, üle merija, minu küüned külmetavad, ja varbad valu ajavad, sorme-otsad soitelevad. Mii kingin pereisäle?Continue Reading

Tagged with:
Posted in Talv

1. KOLM OLI KÄTKITTA TUVASSA (Vai) (Vai 70)

Kolm hälli Vaivara x KOLM OLI KÄTKITTA TUVASSA, kolm oli kätte (?) kätkidessa, üks oli liidetü lageje, toine oli keski permantulla, kolmas oli säädu sängi pääle. Midä oli liidetü lageje, se sääl suitsu suisuteli, liiga löülü leeguteli; mii oli keskiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

2. VILU, VILU, KÜLMA, KÜLMA (Vai) (vai 79)

Vaeslaps ja külm Vaivara x VILU, VILU, KÜLMA, KÜLMA vilu külmetas minuda, mina kalis kanatele, vilu vastu veretele. Kust võtan vilule villu, kust kastele kasuka – vilu lamas niitemata, kaste lamas kavatamata, alle lamas algamata. Kas soen susilta villa, vaiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

31. KIE, KIE, KIIGEKENE (Vai) (Vai 66)

Ilus neiu kiige Vaivara x KIE, KIE, KIIGEKENE, kie, kiige, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella, et ma paistan palju maada, paistan palju, maksan palju! Kui en isegi paista, paistab pärge mu päessa, kui olen isegi kuuma, kuumab kee kaelassa. Siis tulid SoomestContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

1. KOHUS ON KODUJE MINNA (Vai, Lüg)

Kohus koju minna Vaivara/Lüganuse KOHUS ON KODUJE MINNA, aig on akata minema – jo vilu värava peäl, alla (hall) aja-vitsa peäl, kaste kaevu kaane peäl. Ei näe koduje minna, obust uovije ajada, varssa varnale siduda, panna kopli kõrvikesta, ahelme allikesta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õhtu

4. AIGA ORJAL ANNETIE (Vai) (V-Vai 53)

Ori taevas Vaivara x AIGA ORJAL ANNETIE, kätte orjal käänetie, joulusta kodoje juosta, mardista omile maile, katrinasta kaugulle. Ori uppunes lumeje, käed vahtoje vajosid, sormed soolaje sulasid. Viidi orja taivaje. Ori ulkus taivassa, Maria verava suussa. Siis vastas Vana Jumala:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

30. KII-KIIKE, LAI-KIIKE (Vai) (V_V-52)

Suur  tamm. Kiigelaul Vaivara x KII-KIIKE, LAI-KIIKE, kii-kiike kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mida nägin kõrgeelta, kõrgeelta, kaugeelta? Tamme nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta. Tamm tahi tõissa taevaaie, õksad pilveje pugeda. Õtsin tamme raijuida, puu pitka lühendajuida. Minu veike vennakene, ihu kirves, hiilaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

1. KITS OLI KENA NEITSIKENE (Vai) (V_Vai 47)

Kitse ähvardus Vaivara x KITS OLI KENA NEITSIKENE, tuli karjasta kojuje, lei küüned künniks(ele), sarved sauna katuse: „Peremies, peremehike, perenaine, naisuke, anna mulle eini süüa, einu süüa, kaeru süüa, jahurokka, joomaaega. Kui et anna eini süüa, eini süüa, kaeru süüa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. MEIE ÕUES ÕUNAMETSA (Vai) (V_Vai 46)

Vihta minek. Ladvad lindudele Vaivara x MEIE ÕUES ÕUNAMETSA, toa taga tuomemetsa, sauna tiel on saarimetsa, aida teil on aavametsa, köögi tiel on künnapad. Tuli suvi, sooja päiva, lähen metsa ulkuma, vihalehti leikama, kaseoksi katkuma, jätan latvad tuuvi tulla, pääsukeseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. MEIE IKKA TEO POISID (Vai) (V_Vai 45)

Kättemaks sakstele. Orjade tee. Orja uni Vaivara x MEIE IKKA TEOPOISID, kui me teolt jo tuleme ja me märjad jo oleme, huone lähme kuivatama, reie juure kuivatama. Mis me ahjuje ajame? Kupja kondid, kiltri kindad, reiepapi rinnakondid, nie me’ ahjujeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

1. KÜLL OLID PETTIS PEIUKENE (Vai) (V Vai 44)

Petis peiu Vaivara x KÜLL OLID PETTIS PEIUKENE, kavalikku kaasakene: petsid perest piene neiu: „Ei ma vie sind vihma kätte, ei saada sadude kätte! Ma tien otrad ukse alla, kaerad tien mina katusselle, linad lie aukudesse!” Ütlen jälle, ümber jälle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

1. UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA (Vai) (V-Vai 43)

Suur härg Vaivara x UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA, toodi härga türgimaalta, tuhat süli (sülda) turja laia, sada süli sarved pikad. Mina jäin meesi mõtlemaie: kust saan härja tapjajuida, sini-sorka surmajuida? Kui läin hella heinamaale, leidsin mehe pisukese, piitsavarre pitkukese, olekorre oigukese.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. PÄIVAL PITKA TÖÖTA TEEME (Vai) (V_Vai 41)

Tuule tuba Vaivara x Vaeselapse laul PÄIVAL PITKA TÖÖTA TEEME, siiki liigub liiga vitsa, painub selga paatsapuu! Kõik kullad lähvad koduje, kõik hellad oma emale – kus on kurbade koduke, vaestelaste varju paika? Sääl on kurbade koduke, vaestelaste varju paika,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

2. H II 37 (3 teksti)

Pulmalaul Tehka lahti laiad uksed, sisse siidised tulevad, kalevised krapssastavad! Ärge keelge kihlatunda, minu venna ossetunda minu veli on raha lugenud, pannud palju palveeida enamb hellia sõnua. H II 37, 83/4 (18) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie TreubergContinue Reading

Tagged with:
Posted in Vaivara

1. EÜS VI (7 teksti)

Pulmalaul Peiukene, poisikene, kust sa tundsid siia tulla, siia suurie suguje, rahakaje rahvaje? Siin on oued louendised, karjaajad kangased. Ei ole meie peiu süü, vaid on teie neiu süü: miks käis elmissa eledis, süsimusta ümberikku, räpetimpis räätsikussa, peo all oliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Vaivara

.

Tagged with:
Posted in Vaivara

29. OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED (Vai) (V_Vai 39)

Kiik halval kohal Vaivara x OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED, oh tei’ hullud’ ja rumalad! Omast hullusta päästa, rumalasta mottesta, kasimasta katsenkusta – tegid kiige joe ääre, joe ääre, mäe pääle, kuiva kaivu kaane pääle. Luulid neiud upumaie, kahud sisseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

28. OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD (Vai) (V_Vai 36)

Kiigel kartlik Vaivara x OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD, hobedased oilutajad, vaski varbad veeretajad, ärge kurjast kiigutaga, vihaseata veeretaga! Laska maha, me palune, siie mustale murule, sini-lälläde segaie, kana-varvaste vahele, kullerkuppu keskeella! Mee olen kuri kartamaie, marja maha langemaie – kukunContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

27. KII-KIIKE, LA-LAAKE! (Vai/Jh) (V_Vai 33)

Kiik tahab andeid Vaivara x KII-KIIKE, LA-LAAKE! Lähme kiike katsumaie, kas sie kiike kannab meida. Kii-kiike, la-laake! Mis sina, kiigeke, kidised, kiike lauad ladisevad, kiige postid porisevad? Kiike tahab kihlaseida, aluspalgid andeeida, kiige lauad lahjaeida. Külamehed, mehikesed, külanaised, naisukesed, aidakeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

1. MINA AGA MEES MERIMEHE POEGA (Vai) (V_Vai 30)

Täid kaladeks Vaivara x MINA AGA MEES MERIMEHE POEGA, kaunis mees kalamehe poega. kui mina tunnen tuuled nõuda, tuuled nõuda, mered sõuda, vasta päevada vaata, mõeda päevada mürada, servi mööda seisatata, Türgi maada purjetata. Purjutan punasta merda, lipatan linasta merdaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. ÕITSILISED, PÄITSILISED (Vai) (V_Vai 29)

Kuhu teeme õitsitule? Vaivara x ÕITSILISED, PÄITSILISED, kuhu te’ teete tule, kuhu te’ lööte leeri? – Tule teeme toomingale, leeri lööme lepikule, pimedaie pihlakale, haledale haavikule. H III 1, 115/6 (13) < Vaivara khk. < Jõhvi khk., Voka v. –Continue Reading

Tagged with:
Posted in Öö

1. ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA (Vai) (V_Vai_25)

Mere pühkimine Vaivara x Laevad ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA, toine neidu toisilasta, kolmas oli kõrk külästa, neljas neidu nerme päälta, viis oli viiviku sulane, kuues se kubu emända, seitsemas sepä emända, kaheksas karile vaimu, üheksas üle kalade, küla neidu kümmenesta.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

2. LIUGE, LAUGE! (Vai) (V_Vai 48)

Vastlalaul Vaivara x LIUGE, LAUGE! Linad pitkad liugujalle, takud taga jooksijalle, tutrad tua(s) istujalle! H II 1, 35 (43) < Vaivara khk., Peeterristi k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Leena Kaev, 60 a., Leena Nirgiga ühes toas elamas.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Talv

7. HELLAD VENNAD, NOORED MEHED (Vai 114)

Suude sulg Vaivara x HELLAD VENNAD, NOORED MEHED – pange ratsut rakedeie, ruunad rubla tükideie, korvid karu nahkadeie: soidke meie alle oue, tooge mulle suude sulge, laua päälta laulu lehte, kirstu kapist keele kloksu. Siis mina laulan linnu viisi, teenContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

6. LAULA, LAULA, SUUKENE (Vai 99)

Kurb laulik (?) Vaivara x LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnu keelekene, margu (?), marja meelekene, ilutse, südamekene! Kül saab siiski vaida olla, kui saab alla musta mulla, kena kirstu keskeella. Muru kasvab päälle mulla, aro-heinad päälle hauva. Söödä muru mullikalle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

5. KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!” (Vai) (Vai 69)

Suude sulg Vaivara x KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!”, Külalapsed: „Laula, laula!” Mis ma kukkun, kurba lindu, või mis laulan, halba lapsi – mul jäänd kodo suude sulgi, laua pääle laulu-lehti, parsile pajates-vaipa, kirstu-kappi keele-kõlksu. Noored mehed, hellad vennad, pangeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. KUI MINA HAKAN LUULEMAIE (Vai) (V_Vai 57)

Laulu võim. Lauliku soost Vaivara x KUI MINA HAKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulamaie, moni mies jääb motlemaie, moni naine nauramaie, tütred tiele seisamaie, naised ajale asusivad, poisid puu riitadelle, kuulema minu sonäje. „Kust sie laps on laulud votand, ulluke sonad osanud?”Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

3. LAULAKAIN LUGUDA KAKSI (Vai) (V_Vai 21)

Arg laulik Vaivara x Laulaksin. LAULAKAIN LUGUDA KAKSI, veeretaksin viisi, kuusi, en tohi tõesta laulda, hästi häälta kuulutada, ehk on kuulajad kurussa, hääle võtijad vsussa. Toomas kuulas toomingassa, Madi Matsu haavikussa, Peeter pikkassa pajussa. Ei tohi tõesta laulda, hästi häältaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

5. ÕLI KAKSI VAESTALASTA (Vai 103)

Ema haual Vaivara x ÕLI KAKSI VAESTALASTA, menid jaanipää keriku, nuttu-rättikud käessa, nuttu-kirjad rättikussa. Tõine pühkis tõise silmi, läksid isa haua pääle: „Tõise üles, isakene, tõise atra säädamaie! – Muud on menned kündemaie, meie atra säädamata, varo vits on väänemata,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

3. ÄRA SURI MO ISAKE (Vai 93)

Ema haual Vaivara x ÄRA SURI MO ISAKE, ära suri mo emake, jätis hulga hullukesi, tua täie tuvvikesi, lavva taie lapsukesi – võera toita, võera katta, võera lüia, võera lükka. – (Võeras) annab süiä hanguteli (hauguteli?), annab juvva, norguteli, otsibContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

4. OLI MULLE KOLMI VELJÄ (Vai) (V-Vai 56)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara x OLI MULLE KOLMI VELJÄ, kolmi kui uva-üvädä (ivada), kaksa kaura-siemenidä. Üksi oli putkina pajussa, toine ruogona meresse, kolmas sepänä virussa. Mis oli putkina pajussa, sie sõi putkija pajussa, vesi naatija viessä; sie oli putkista punane,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

3. KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE (Vai) (V_Vai 40)

Kuldnaine. (Võtaks naise…) Vaivara x Võtaks – kardan KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE – kardan karva veeremaje, paneks vööle pika mõega – kardan kanda puutumaje, küll mina võtaks noore naise – kardan noore nutamaje, ilusa igatsema, kätki tupa toodemaje, vibuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

2. OLI MULLA KOLME VELJÄ (Vai) (V_Vai 37)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara x OLI MULLA KOLME VELJÄ, kolme kui uva-ivada kaksi kaura seemeneda, üheksa nisu hüvädä. Üks oli palkina pajossa, toine oli roogona meressa, kolmas seppanna Virussa. Mii oli palkina pajossa, see sõi putkija pajosta, vesi naatija veesta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

3. OLI ENNE NOORI NAINE (Vai) (V_Vai 34)

Salme laul Vaivara x OLI ENNE NOORI NAINE, läksi karja saatamaie, leisi kana karja teelta, viis se kana koduje. Kanast kasvis inime, sula Salme neitsikene. Siis sell tulid kolmed kosjad: üks oli kuu, teine pääva, kolmas tähti poisikene. Tuli kuu,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

8. LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE (Vai) (V_Vai 62)

Neli neidu. Arg kosilane Vaivara x LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE, pühapäeva homikulla, aripäiva aigudella. Leisin neiud neljakesta, kogemata kolmekesta: üks aga kudus kuldavööda, teine lõi õbedast vööda, kolmas looga poogalista. Ei olnd julgust juure a’ada, kangust kaulaje karata, ei ka südantContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

7. EHITELIN VELJÄKESTÄ (Vai) (V_Vai 55)

Palju tütreid. Tütred vette Vaivara EHITELIN VELJÄKESTÄ, ehitelin ja opitelin, luulin linnäje minemä. Veli siis kondis kosja teida (plural), ajas neiu asja teida. Siis tuli kosjasta koduje, lõi kübärä lavva pääle, kindad kübärä pääle, ise pääle itkemaie: „Miks ei tulledContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

6. TAHTSIN MINNA TALGUSELLE (Vai) (V_Vai 50)

Heinast hobu. Vahelt vaene Vaivara x TAHTSIN MINNA TALGUSELLE, odra pulmaje poeta, kaera varule valada. Küsisin isalt hobusta, vennalt vaski-val’l’aeida, oelt obe-narmaeida, sosarilt sormi-kindaeida – ei andand isa hobusta vend ei vaski-val’l’aeida, ode ei obe-narmaeida sosar ei sormi-kindaeida. Küsisin külastContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

2. PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE (Vai 97)

Loomine. Meie ja teie küla poisid Vaivara x PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE, püha pürje, sine särge, lenda-eli linnukene, lenda-eli, liuge-eli. Lendab meie koppelie, otsis maad munedessa, aset poigi aududessa. Leidas pesa kulla-karva: „Sie pean pesa tegema, sie pean munad munema, sieContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

1. LIUGU JA LAUGU (Vai) (V-Vai 17)

Vastlalaul Vaivara x Liugu laul. LIUGU JA LAUGU, linad pikkad liugujalle, tutrad tuas istujalle, takkud taga tõukajalle! Kes ei tule liugumaie, kaski kasvab kaela peale, niinepuu nisade peale, õunapuu õlade peale, vahter käevarre peale, kürnap’ kasvab külle peale, pihlakas pia-laele.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Talv

2. LÄHME NOODAL, NOORED MEHED (Vai) (V_Vai 49)

Kalapüük. Kass kaevus Vaivara x LÄHME NOODAL, NOORED MEHED, võrgul, Võnnu poisikesed, lähme kiisku kiskumaie, vähki välja võttamaie, lähme järvele kalala, aru suure allikale. Sealt sain sada angerista, tuhat turja lutsukesta. Siis tulin kalalta koduje, panin aga kalad kuivamaie. KesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE (Vai) (V_Vai 6)

Seatapp. Kass kaevus Vaivara x ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE, tuhni kivid, tuhni kannud, tuhni kolmat natukene. Küll oli seljasta sileda, küll oli kasnud kaelastagi! Kutsusin orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma – ei tulnud orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. „TERE, TERE, TEDRE REINU!” (Vai) (V_Vai 9)

Parmu matus Vaivara x Paarmu matuse lugu. „TERE, TERE, TEDRE REINU!” „Kuhu sa lähad, Rabase Reinu?” “Lähen paarmu matussele, vere kaanil viimseks saatjaks.” “Kes siis paarmu ära tapis?” “Kadri kaevu kookaga, Eeva ahjuluaga Viiu suure vemlaga.” “Lähme, lähme, matame, paarmuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

5. KITS KILE KARJA, (Vai) (vai 67)

Kits kile karja Vaivara x KITS KILE KARJA, ülemere marja, too mulle heina, mina heina lehmale, lehm mulle piima, mina piima possale, possa mulle külge, mina külge ämale, äm mulle kakku, mina kakku kaleville, kalev mulle rauda, mina rauda rebole,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. KITS KILE KARJA (Vai) (V_Vai_28)

Kits kile karja Vaivara x KITS KILE KARJA, üle mere marja! Tuo mulle eina, mina eina lehmale, lehma mulle piima, mina piima porsale, porsas mulle külge, mina külge kukele, kukke mulle lehte(e), mina lehte lamballe, lammas mulle villa, mina villaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. KITS KILE KARJA (Vai) (V_Vai_8)

Kits kile karja Vaivara x Vana eide sukka kudumise lugu. KITS KILE KARJA ja üle mere marja, too mulle heina, mina heina lehmale, lehma mulle piima, mina piima põssale, põss mulle külge, mina külge ämale, äma mulle kaku, mina kakkuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA (Vai) (V_Vai_2)

Lüpsilaul Vaivara x SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA, anna piima, arkijalga, sõõru neljasta nisasta, udarasta umbisesta! Kokka tahab kohvipiima, emand tahab perele piima, neitsid võida ruugeeida. Sõõru neljasta nisasta! Unt viib sinda, poiss viib minda, unt viib sinda sööda pääle, poiss viibContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

4. ET LAS LAULAN RAHVASSANNA (Vai 108)

Lesenaise kaebus. Kurb kodu Vaivara x ET LAS LAULAN RAHVASSANNA, teen ilu inimessissa, küll saan kurtada kodoje, itkeda oma toassa, leinada lee paena. Kodo on minul kurba sängi, taga nurgas nuttu-sängi. Oi minu mesine meesi, kalamarja kaasakene, tule Toonelt, jookseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

1. NINDA ON ALBA LESKI-NAINE (Jh, Vai) (V_ek_9)

Lesenaise kaebus Jõhvi, Vaivara x NINDA ON ALBA LESKI-NAINE kui tuba ilma tuketa; ninda on alba leski-naine kui kamber ilma katusetta; ninda on alba leski-naine kui sauna ilma samblita; ninda on alba leski-naine kui aita ilma aknata. Keik tuuled pealejaContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Abielu

3. VÕTSIN NAISE NUORUKESE (Vai 104)

Naise kiitus. Ilus naine Vaivara x VÕTSIN NAISE NUORUKESE, olekorre oigukese, piitsavarre pienikese; sie oli roosi sarnane, kaste-eina karvaline, mirdiruosi mieleline. Sie oli oige kui üks ouna, sie oli sile kui sibula, puhas, poisi puutumatta, käsi kärme katsumatta, punasarve puutumatta!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

2. VOTSIN NAISE NUORUKESE (Vai) (V_Vai 32)

Ilus naine Vaivara x VOTSIN NAISE NUORUKESE, olekorre oigukese, see oli roosi sarnane, kaste-eina karvaline, mirdi-ruosi mieleline. sie oli oike kui ouna, sie oli sirge kui sibula, puhas poisi puutumatta, sinisarve sattumatta, punasarve puutumatta. EÜS VI 1150 (35) < JõhviContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

1. OLGAKENE, LINNUKENE (Jh, Vai) (V_ek_11)

Virk naine Jõhvi x OLGAKENE, LINNUKENE, Olga, lindu tüttarida! Muud naised uned magavad, kõrvad kangasta kuovad, vähid niiti vieretelled – sina arid allitasa, kasid kammer vaari-tasa, tuod sina künad külasta, torred toisesta talosta, misga harid allidasa, kasid kammer vaari-tasa! SiepContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Abielu

4. MÄNGIjÄD MÄGEDA ETSID (Vai) (V_Vai_26)

Kolm õuna. Mõõk merest Vaivara x MÄNGIjÄD MÄGEDA ETSID, tantsijad tasasta maada, üpimaada ümärgusta, laulumaada latsergusta. Mää löüsu männikusta, maa tasane tammikusta, üpimaa sain ümmärguse, laulumaa sain latserguse. Üksi oli õunapuu mäella, üksi oksa õunapuussa, üksi oli oksassa omena, seegiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

10. OOT-OOT, KUBJAS… (Vai) (V_Vai_1)

Ori taevas Vaivara x OODU (oot-oot) KUBJAS, NOONU (no-noo) KUBJAS, kui sa ei anna meile süia, meile süia, meile juua, küll saad tasu taevaassa, maksad Maarja eessa. Küll saad Looja ukse suussa, leivakannikas käessa, piimalähker pihassa, kalakarbid kaendlaassa: “Tulge sööma,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

2. JUBA MINA LÕPPIN LÕUNAT SÜIA (Vai) (V_Vai 15)

Koka kiitus. Humal Vaivara x Pärast sööma. JUBA MINA LÕPPIN LÕUNAT SÜIA, lõppin lõunata pidamast, veel on kokka kiitamatta, õllepruual pruukimatta! Esti kiidan kokkakesta, pärast pruugin pruualida. Hüva kokk on keitand lõuna, parajast on pannud soola, toonud rohud Rootsi maalta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. REIE PEKSETA MINUSTA (Vai) (vai 83)

Rehepeksulaul Vaivara x REIE PEKSETA MINUSTA, varta lüüa vaevatsesta, kubu kullada siuta. Mis minusta reielista, ehk siis vaesest varta lööjat! Panna paksusta lademid, sääta sääre kõrgusesta laba jala laiusesta. Kässa lüüa marja maani, marja maani, tedre teeni, ani põhjani põruta.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

8. HULKUSIN, UBA, KÜLASSA (Vai 111)

Venna sõjalugu Vaivara x HULKUSIN, UBA, KÜLASSA, käisin mee (mees) käbi talossa, umaluija ostamassa, villuja vahetamassa. Sinne solgeni (sõlg) unostin, kassa paulani kaotin. Sõda sündis solestani, katku kassa paulastani, vaenu vase tükkista. Toodi need soda sonumed. ken meistä sodaje lähto:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

7. ISÄKENE, ELLAKENE (Vai) (vai 84)

Venna sõjalugu Vaivara x ISÄKENE, ELLAKENE, istub ise kalda all – emäkene, ellakene, istub ise kalda päälla – kedrab kulda koondelasta, vaski-niiti värtenasta. Säält saab soja särkeeida, soja sorme-kindaaida – miska sula sodaje viia, – värvita Vene vägeje. püssi pihkuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Vai 100)

Härjad murtud Vaivara x PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene, pane mulle leiba kotti, hobuselle kaeru kotti, ma lähen tilluke teole, teo tükki kündemaie, mõisa maada murdamaie. Siis lasin härjad lõunelle, lõunelle ja laanele, küla alla küngastelle, mäe alla mätastelle. Seal tuliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

14. KII-KIIKE, LA-LAAKE! (Vai) (V-51)

Anded kiigele Vaivara x KII-KIIKE, LA-LAAKE! Kuulin kiige kiigetava, tamme latvas lauletava, ounapussa oisatava. Lähme kiike katsumaie, kas sie kiike kannab meida? Kui sie kiik ei kanna meida – kiike tahab kihlaseida, aluspalgid andeeida, kiige lauad lahjaeida. Külamehed, mehikesed, külanaisedContinue Reading

Tagged with:
Posted in Kevad

5. ROI, ROI, ROI, ROI, ROTIL PULMAD (Vai 113)

Roti pulmad Vaivara x 1 ROI, ROI, ROI, ROI, ROTIL PULMAD, popsi tütar läks mehele, nirgi noorema pojale. Siis oli hiirel ikkemist ja kassil kõrva kratsimist. 2 Vui, vui, vui, vui, uhked pulmad, kukk tuli kullast kannustega, kana tuli hõbehamastegaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. OI-OI-OI-OI, ROTIL PULMAD (Vai) (V_Vai_31)

Roti pulmad Vaivara x OI-OI-OI-OI, ROTIL PULMAD, hiire tütär läks mehele nirgi noorema pojale. Kes olid uhked pulmalised? Puud olid uhked pulmalised, lehm ja lammas lapulised, hunt oli pulma olderman, rebane roa tegija, jänes oli vilgas peijupoiss, söödi tükk oliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. OI IMETTA, OI IMETTA (Vai 95)

Imed Vaivara x OI IMETTA, OI IMETTA, mis nägin mina imetta, mis nägin Näo külassa! – Koerad kündsid, härjad hauksid, tüttered regi tegiväd, vanad naised vankurida, poisid pookia kudusid, mehed mütsata murasid, naised tanuta taplesid! H II 7, 44 (3)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. IME ILMALE TULEKS (Vai) (V_vai_4)

Imed Vaivara x IME ILMALE TULEKS: lammas laudile muneks, kanal oli kaksi tallekesta, kassil kolmi kutsikesta. Ime ilmale tuleks: kubjas kündis, siga sundis, junkur haukas ange otsas, koerad kõndsid, saapad jalas. Ime ilmale tuleks: härrad pandi härgadesta, ohvitserid orjadesta, junkrudContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

6. KUKEKENE, KANAKENE (Vai) (V_Vai 5)

Lindude õlu Vaivara x Kadri laul. KUKEKENE, KANAKENE, lähme võidu siblimaie, kahekeste kablimaie rikka mehe reie alla, kehva mehe kõlgastiku – säält saame pihu linnaksida, kamalula kaerusida. Siis teeme joulusta õluta, kadrinasta kaljukesta, kukked kanad tulevad, löövad jalad mõlemad. EContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

7. LEER, LEER, LINNUKENE (Vai) vai 68)

Liiri-lõõri Vaivara x LEER, LEER, LINNUKENE, kus sinu pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja mäni latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vana mees raijus maha. Kus see vana mees? Unikulle uinus. Kus see unik on? Tibukene siplis. KusContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

6. PRÄÄKSU, PRÄÄKSU, PÄÄSUKENE (Vai) (vai 65)

Liiri-lõõri Vaivara x PRÄÄKSU, PRÄÄKSU, PÄÄSUKENE, lõõri, lõõri lõõken, kus su kulla pesakene? Kuivand kuuse otsas. Kuhu see kuusk sai? Vanamees raidus maha. Kuhu see vanamees sai? Surm teda vei. Kuhu teda maeti? Pika põllu peenra. Kuhu se põllu peenarContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

5. KIUR-LIUR, LINNUKENE (Vai) (V Vai 64)

Liiri-lõõri Vaivara x Lõukese kaebtus KIUR-LIUR, LINNUKENE, kus sinu pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vanamees raius maha. Kus see vanamees? Karu murdis maha. Kus on see karu? Karu peitis pilliroogu.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. LIIR-LIIR, LINNUKENE (Vai) (V_Vai_27)

Liiri-lõõri Vaivara x LIIR-LIIR, LINNUKENE, kus sinu kulla pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vanamees raius maha. Kus see vanamees? Unnikule uinus. Kus see unnik? Tibukene siplis. Kus see tibukene? KullikeneContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

6. LÕIKAKAMME, HÕIKAKAMME (Jh, Vai) (vai 77)

Lõikuslaul. Talgulaul Jõhvi, Vaivara x LÕIKAKAMME, HÕIKAKAMME, tõemeeli tõmmakamme. Tõmmame õed tõesta – vinname viha perasta. Kas saame vanadelt võitu, usinaida uinutada. Uinutame vanad vaole, usinad unimäele, liiad targad taitsikuile. H III 1, 114 (11) < Vaivara khk. < JõhviContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Lõuna

8. SIRISE, SIRISE, SIRPI (Vai) (V_Vai 16)

Sirbiviskamise laul Vaivara x SIRISE, SIRISE, SIRPI, kõlise, kõvera rauda! Kelle sirp siin ette jõuab, sellel peigmees vastu sõuab. Lähme lauldes läbi metsa – kellel hääl siin hästi kostab, sellel peigmees mütsi ostab. E 40975/6 (7) < Vaivara, Samokrassi –Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

8. MULLU VÕTSIN NAISE NOORE (Vai 116)

Tõbine naine Vaivara x MULLU VÕTSIN NAISE NOORE, tunamullu tõise poole. Küll oli priske ja punane, küll oli valge ja väleda! Tuli see ella heina-aiga, vein mina ella heinamaale, kalli kulla kaare pääle. Niitas heina, välkos metsa, võtas loogu, laksusContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

7. VODIN NAISE NOORUKAISE (Vai 91)

Tõbine naine Vaivara x VODIN NAISE NOORUKAISE, lina(?)-pihta pienikäise, vein mie ellä heinämaale, kandasin kalli kaare pääle. Löi tämä heinä – loksus (laksus) metsä, paukusid paju-alused, kumasivad kuuse-salgad. Niitäs kaare, niitäs toise, hakas kolmantat niitämäie – (siis) hakas polvista podemaie,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

6. VOTIN MULLO NAISE NUORE (Vai) (V_Vai 54)

Tõbine naine Vaivara x VOTIN MULLO NAISE NUORE, tunamullu toise puole – oli priske ja punane. Jo oli moni nädali, vieris viisi päivakesta, kulus kuusi tunnikesta – akas puusäst pudema, labaluiest langemaie. Külä eit, ole eidekene, aitage aru pidädä, nouContinue Reading

Tagged with:
Posted in Abielu

4. KOKKU, KOKKU KUOREKENE (Vai ) (V-Vai 58)

Võitegemine Vaivara x KOKKU, KOKKU KUOREKENE, voist, Jumala viljakene: taevast tulgu, sisse mingu, ümber männa müssa-mässa, ümber kirnu kissa-kassa, tot’s, tat’s leiva pääle. H II 1, 84 (109) < Vaivara khk., Udria k. – M. Ostrov ja O. Kallas <Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. VEERGE, VEERGE, RUTEMINE! (Vai) (V_Vai_3)

Käsikivilaul Vaivara x Kivid olid nagu nüüdki veski kivid, aga palju veiksemad, millest alumine kõvast laua külge kinni oli needitud. Ja PÄÄLMENE kivi võis vabalt ümber veerda. Laual oli nii kõrge serv, kui kivid kõrged olid, et mitte jahud üleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

15. OI MEIE ELEDA ERRA (Jh, Vai) (Vai 43)

Palve sakstele Vaivara x OI MEIE ELEDA ERRA, oi meie saleda saksa, obenuppu nuori erra, obepitsi pieni preili, valge valla prouakene! Touske üles tuoli päälta, vaatke akna raami päälta, katske paneli pialta: kuidaja valda vaevataje, kihilkunda kiusataje! Kiltrid kurjad jaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

13. KÜLL’ SEE KUBJAS SAADAN KIUSAS (Vai) (V_Vai 15)

Kubjas mõõdab maad. Kättemaks sakstele Vaivara x Teomehe ähvardamine. KÜLL’ SEE KUBJAS SAADAN KIUSAS: mõõtis mulle märga maada, mull mära ei künud märga maada, täkk ei teinud täitsa tööda. Vagu kündsin ja vagu jätsin, ja siis rutust tüki mõõtsin, etContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

12. TEISED LÄKSID VARA TEULE (Vai) (V_Vai 13)

Kubjas mõõdab maad Vaivara x Teolaul TEISED LÄKSID VARA TEULE, ja mina läksin hilja peal järele, ma lootsin ruuna ramu peale, täku täie samu peale. Küll see kupjas kiusas minda – mõetis mulle märga maada, soo äärest sompa auku, mäeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

11. OH MINU ILUSA HERRA (Vai) (V_Vai 12)

Palve sakstele. Kuri mõis Vaivara x Mõisa elu. OH MINU ILUSA HERRA, oh minu punase proua, hõbepitsi preilikene, kulda nuppu noored herrad! Tõuse üles tooli päälta, astu maha akna päälta, vaata vaese valla pääle, kui neid vaeseid vaevatakse, pisikesi piinatakse!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

10. OH MINU HELLA VENNAKENE (Vai) (V_Vai_11)

Kupja surm Vaivara x Ära kippu. OH MINU HELLA VENNAKENE, ära sina kippu kilterista, vahi valla päälikusta – kibe surm on kilteril, vali valla päälikul! Kubjas põrgu kutsutie, Kilter kiljudes järele. Tool tal alla annetie, Toop tal ette toodanekse: “Söö,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Küla ja sulased

5. ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ (Vai) (vai 73)

Müüdud neiu Vaivara x ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ, üks olin minä emällä, üks ode üheksä veljä, nado seitsmenä minijä. Läksin karja saatamaie, pühäpäivä hommikulla, argipäivä aigudella. Kuusest hüüs kubija poiga, kasest valgepää kasuka, Hindrik pitke pihlakasta: „Neitsikene, noorukene, kaugemalle saadidContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

4. OISIN VENNAL HOBUSTA (Vai) (V_Vai 38)

Müüdud neiu Vaivara x OISIN VENNAL HOBUSTA, kaitsin kahte varsukesta, kuninkuie koppelista, vana härra heinamaala, sakste saatude vahella. Jo tuli kodonna kutsu: „Tule kodo, tütar noori!” Läksin õue ommetegi, veravaie viimategi – ouv oli hobust täisi, tall oli täisi täkusida,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

2. TAAT LÄKS EIDEGA MAGAMA (Vai) (V_vai 51)

Öösel üksi Vaivara x TAAT LÄKS EIDEGA MAGAMA, vend läks nuore nuorikuga, ode läks oma mehega. – Kellega mina vaene? Mina kirbuga konelen, lutikaga loin mina luori. Kellel kurdan kurvad mieled, aled aigedad südamed? – Kivile keriku tiella, papi väljaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Noorus

5. MINU HELLA EIDEKENE (Vai) (Vai 78)

Haned kadunud Vaivara x MINU HELLA EIDEKENE – muile andsid muuda töödä, sulasile suurta töödä, mulle töödä hõlpusama. Andsid aned hoidaneda, pardid meele pandavaie. Lugin luiged lainedeie, varvasjalad vainujulle, kuldasiived kopelije. Ise istusin mäele, udusärki õmblemaie, peenikest pilutamaie, suurta raamiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

8. EHK MINA LAULAN KÕIGE PÄÄVA (Vai 109)

Laulu võim. Oma ja võõrasema ootavad koju Vaivara x EHK MINA LAULAN KÕIGE PÄÄVA, ehk hüüan üli nädäla, ei kuule kumu kodoje, hääl ei kaiku kandajalle – kurjale sõnad kumavad, valjule sõnad vajovad, kadedalle kaigub hääli. – ei kuule minuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

7. KUI LÄHÄN MINA KODOJE (Vai) (V-Vai 54)

Oma ja võõrasema Vaivara x KUI LÄHÄN MINA KODOJE, ei ole tuojada tuassa, auduja aseme päällä, liel ei lieme keitijada – vuoras vooriti toassa, süda serviti siessa, nenä lapiti laessa, polle poigiti iessa. Võõras ema, võegas ema, kui kuuleb minuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

6. LENNA, LENNA, LINNUKENE (Vai) (V-Vai 42)

Lindudega sõna saatmas Vaivara x LENNA, LENNA, LINNUKENE, üle tee, tihasikene, üle välja, värbulane, vee teada minu emale, kanna teada kandiale, anna teada haudujale – tütar murduneb murega, kivesta kingad tehku, paasista paulad punugu. H III 1, 79 (3) <Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

3. HALB OLIN MINA ISALE (Vai) (V- Vai 63)

Põlatud laps. Mutiks mätta alla. Kodus käimas Vaivara x HALB OLIN MINA ISALE, halb olin armsale emale, isa mind põlgas põlvistagi, ema mind põlgas põlvistagi, vend mind põlgas väravast’gi, õde põlgas õuestagi. Kuhu pian mina menemaie – ma läen muttiksContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

4. MILLAL MAKSAN EIDE VAEVA? (Vai) (V-Vai 61)

Memme vaev Vaivara x MILLAL MAKSAN EIDE VAEVA, eide vaeva, ella piima, käe kui vaeva käerimise? Mitu ööd oli uneta, mitu päeva lõuneeta, mitu suitsu suuruseta – ei lõppend tuli toasta, säde sängi sambaasta, naine nuori riideesta, hobu alli rakkeesta.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

4. IIDI-TIIDI, TILLERMANNI (Vai) (vai 71)

Oldermanni laul Vaivara x IIDI-TIIDI, TILLERMANNI, tillermamiist sai matika, madikast sai maidu-pööra, maidu-pöörast sai pöböra, pöbörast sai pöida-riiki, pöida-riigist sai ribaka, ribakast sai rinda solgi, rinda solest sai suboka, subokast sai sormi-kinnas, sormi-kindast sai kibuka, kibukast sai kirja-märki, kirja-märgist saiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv

3. SÕIDA, SÕIDA SÕRMIKULLE (Vai) (V-Vai 59)

Ahellaul Vaivara x SÕIDA, SÕIDA SÕRMIKULLE, Sõrmikult aga Narmikulle, Narmikult aga Nattapäida, Nattapäialta Pügala; Pügalast aga Põideristi, Põideristilta Rimmuna, Rimmunalt aga Ringessaari Ringessaarest aga Someru, Somerult aga Sormikulle, Sormikult aga Narmikulle… (jne) H II 1, 128 (176) < Vaivara khk.,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lapsepõlv