Lüürilised laulud maast ja ilmast

 

__________________________________________________________

.

Read more... 0 comments

__L a u l__ja__l a u l j a__

Read more... 0 comments

1. MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD (Jh) (V_ek_6)

Arg laulik
Jõhvi

x
MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD,
miks ei tüttared ilutse?
Kardavad suud kuluma,
kiele kanned katkemaie;
äbänevad äiäsida,
äbänevad ämmäsida!

Mis minul äväta äia,
mis minul äväta ämmä,
mis mul peiust pelgatava,
kaasast nuorest kardetava:
kivi suuri kesk külada,
ahervars on vainijulla –
sie minu äväta äia,
sie minu äväta ämmä,
sie minul peiust pelgatava,
kaasast nuorest kardetava!

EÜS VI 1123 (297) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme k. – A. Sildnik & P. Penna < Lienu Kilk, 58 a. (1909)

Tagged in: jõhvi_ Read more... 0 comments

2. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Jh) (V_ek_7)

Kust laulud õpitud. Lauliku vaev
Jõhvi

x
KUI MINA AKKAN LAULAMAIE,
laulemaie, luulemaie,
siis jääb küla kuulamaie,
valdaje vaatamaie,
mõni mies jääb mõtlemaie,
mõni naene naeramaie,
tütrik tüele seisamaie:
”Ei sie poiss õle tüeda teinud,
tüeda teinud, vaeva näinud,
see on aga oppinud lugusida,
pannud kokku palveeida!”

Küll sie poiss on tüeda teinud,
tüeda teinud, vaiva näinud –
kesaalla kündamassa,
luhal aga luogu vottamassa,
aasas aeda tegemas:
Madu aga laulis mättaassa,
sisalik maa siessa:
sial tema oppis viisisida,
pani kokku laulusida!

Enam on muret laulijala,
kui on rehe-peksialla:
rehe peksan – sie unustan,
laulu laulan – teist muretsen!

EÜS VI 1130/1 (1) < Jõhvi khk., Voka v., Pühajõe vm. – A. Sildnik < Mari Sillembach, 80 a. (1908)

Tagged in: jõhvi_ Read more... 0 comments

3. LAULAKAIN LUGUDA KAKSI (Vai) (V_Vai 21)

Arg laulik
Vaivara

x
Laulaksin.

LAULAKAIN LUGUDA KAKSI,
veeretaksin viisi, kuusi,
en tohi tõesta laulda,
hästi häälta kuulutada,
ehk on kuulajad kurussa,
hääle võtijad vsussa.

Toomas kuulas toomingassa,
Madi Matsu haavikussa,
Peeter pikkassa pajussa.
Ei tohi tõesta laulda,
hästi häälta kuulutada –
kardan koda (kodu) kuulemaie,
eide ette veeremaie,
taadi taha kamberie.

Sääl panna(kse) paberi pääle,
rapsitaie raamatuie,
pistetaie piibelie,
sealt to hommiku edeje,
söömata südame peale,
pesematta kätte peale.
Söömata süda vesine,
pesemata käed on mustad.

E 40970/1 (1) < Vaivara, Samokrassi – Fr. Feldbach < Leena Saareleht, 66 a. (1901).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

4. KUI MINA HAKAN LUULEMAIE (Vai) (V_Vai 57)

Laulu võim. Lauliku soost
Vaivara

x
KUI MINA HAKAN LUULEMAIE,
luulemaie, laulamaie,
moni mies jääb motlemaie,
moni naine nauramaie,
tütred tiele seisamaie,
naised ajale asusivad,
poisid puu riitadelle,
kuulema minu sonäje.

„Kust sie laps on laulud votand,
ulluke sonad osanud?”
Mina moistin, kuida kostin:
„Ma olen lauliku sousta,
loetaja tüttarini;
sealt on laps laulud vottand,
ulluke sonad osanud.”

H II 1, 74/5 (90) < Vaivara khk., Mereküla ligidal – M. Ostrov ja O. Kallas < Eeva Mesi, 63 a. (1888).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

5. KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!” (Vai) (Vai 69)

Suude sulg
Vaivara

x
KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!”,
Külalapsed: „Laula, laula!”

Mis ma kukkun, kurba lindu,
või mis laulan, halba lapsi –
mul jäänd kodo suude sulgi,
laua pääle laulu-lehti,
parsile pajates-vaipa,
kirstu-kappi keele-kõlksu.

Noored mehed, hellad vennad,
pange raudjad rakkeessa,
hallid hõbe-helmedessa,
kõrvid karu-nahkadessa –
sõitke ratsul koduje,
tooge mulle suude sulgi,
laua päälta laulu-lehti,
parsilta pajates-vaipa,
kirstu-kappist keele-kõlksu.
Siis ma laulan linnu keelel,
teen mina häälta tedre moodi,
healitsen hanede viisi,
pajatelen pardi moodi.

H III 1, 12 (5) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. – Helene Kasikow (1888)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

6. LAULA, LAULA, SUUKENE (Vai 99)

Kurb laulik (?)
Vaivara

x
LAULA, LAULA, SUUKENE,
liigu, linnu keelekene,
margu (?), marja meelekene,
ilutse, südamekene!

Kül saab siiski vaida olla,
kui saab alla musta mulla,
kena kirstu keskeella.

Muru kasvab päälle mulla,
aro-heinad päälle hauva.

Söödä muru mullikalle,
aro-heinad härgedelle,
alvul (1) mullikad lihavad,
aro-heinal härjäd prisked.

1 ümberkirjutusviga?

H II 7, 49 (9) < Vaivara khk. – M. Treuberg (1890)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

7. HELLAD VENNAD, NOORED MEHED (Vai 114)

Suude sulg
Vaivara

x
HELLAD VENNAD, NOORED MEHED –
pange ratsut rakedeie,
ruunad rubla tükideie,
korvid karu nahkadeie:
soidke meie alle oue,
tooge mulle suude sulge,
laua päälta laulu lehte,
kirstu kapist keele kloksu.

Siis mina laulan linnu viisi,
teen häälta tedre viisi,
pajatelen pardi viisi,
loetelen luige viisi.

H I 1, 16 (21) < Vaivara khk. – Nikolai Heek (1880)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

__H o o l__j a__m u r e__

Read more... 0 comments

1. EITÄKSIN MINA MAGAMA (Lüg) (V_L_25)

Hool ja mure
Lüganuse

x
EITÄKSIN MINA MAGAMA –
ei lassud mured ma’ata,
ooled suured oogaella,
lehed laiad lendajalla.
Viskan oole õrre pääle,
mure mina musta parre pääle,
leina laia liepajale,
kahju karja-aia pääle.

Tuisen ommiku ülessa,
võtan oole õrre päälta,
mure mina musta parre päälta,
leina laia liepajalta,
kahju karja-aia päälta.

H II 1, 608 (786) < Lüganuse khk., Aidu k. – M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888)

Tagged in: lüganuse_ Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

__L o o d u s__

Read more... 0 comments

1. ELISE, ELISE, METSA (Vai) (vai 80)

Helise, mets. Ei ole vastulauljat
Vaivara

x
ELISE, ELISE, METSA,
kumise, kumise kõrbe,
laula vasta, laanemetsa!

Ei õle laanel laulajuida,
einamaal elistejuida,
nurmel kullal kukkujuida,

Lass kasvab kaasike metsa,
tõuseb noori nõmestiku –
siis saab laanel laulajuida,
einamaal elistejuida,
nurmel kulal kukujuida.

H III 1, 132 (10) < Narva, Kreenholm – Jakob Raudmann (1888)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

2. JUBA PÄIVE PEIDETIJE (Vai 88)

Päeva peitmine
Vaivara

x
JUBA PÄIVE PEIDETIJE,
kuu-valu varastetie.
Kesse peitas meie päive,
kumb siis kuu-valu varastis?
Jeesus peitas meie päive,
Mari kuu-valu varastis.

Mis saab päive peitajalle,
kuu-valu varastajalle?
Annan noa nurme-kirja,
tuppe tuuleristi-kirja.

H II 37, 77/8 (9) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie Treuberg < Leena Selli (1891)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments