Lüürilised laulud maast ja ilmast

 

__________________________________________________________

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

__L a u l__ja__l a u l j a__

Read more... 0 comments

1. MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD (Jh) (V_ek_6)

Arg laulik
Jõhvi

x
MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD,
miks ei tüttared ilutse?
Kardavad suud kuluma,
kiele kanned katkemaie;
äbänevad äiäsida,
äbänevad ämmäsida!

Mis minul äväta äia,
mis minul äväta ämmä,
mis mul peiust pelgatava,
kaasast nuorest kardetava:
kivi suuri kesk külada,
ahervars on vainijulla –
sie minu äväta äia,
sie minu äväta ämmä,
sie minul peiust pelgatava,
kaasast nuorest kardetava!

EÜS VI 1123 (297) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme k. – A. Sildnik & P. Penna < Lienu Kilk, 58 a. (1909)

Tagged in: jõhvi_ Read more... 0 comments

2. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Jh) (V_ek_7)

Kust laulud õpitud. Lauliku vaev
Jõhvi

x
KUI MINA AKKAN LAULAMAIE,
laulemaie, luulemaie,
siis jääb küla kuulamaie,
valdaje vaatamaie,
mõni mies jääb mõtlemaie,
mõni naene naeramaie,
tütrik tüele seisamaie:
”Ei sie poiss õle tüeda teinud,
tüeda teinud, vaeva näinud,
see on aga oppinud lugusida,
pannud kokku palveeida!”

Küll sie poiss on tüeda teinud,
tüeda teinud, vaiva näinud –
kesaalla kündamassa,
luhal aga luogu vottamassa,
aasas aeda tegemas:
Madu aga laulis mättaassa,
sisalik maa siessa:
sial tema oppis viisisida,
pani kokku laulusida!

Enam on muret laulijala,
kui on rehe-peksialla:
rehe peksan – sie unustan,
laulu laulan – teist muretsen!

EÜS VI 1130/1 (1) < Jõhvi khk., Voka v., Pühajõe vm. – A. Sildnik < Mari Sillembach, 80 a. (1908)

Tagged in: jõhvi_ Read more... 0 comments

3. LAULAKAIN LUGUDA KAKSI (Vai) (V_Vai 21)

Arg laulik
Vaivara

x
Laulaksin.

LAULAKAIN LUGUDA KAKSI,
veeretaksin viisi, kuusi,
en tohi tõesta laulda,
hästi häälta kuulutada,
ehk on kuulajad kurussa,
hääle võtijad vsussa.

Toomas kuulas toomingassa,
Madi Matsu haavikussa,
Peeter pikkassa pajussa.
Ei tohi tõesta laulda,
hästi häälta kuulutada –
kardan koda (kodu) kuulemaie,
eide ette veeremaie,
taadi taha kamberie.

Sääl panna(kse) paberi pääle,
rapsitaie raamatuie,
pistetaie piibelie,
sealt to hommiku edeje,
söömata südame peale,
pesematta kätte peale.
Söömata süda vesine,
pesemata käed on mustad.

E 40970/1 (1) < Vaivara, Samokrassi – Fr. Feldbach < Leena Saareleht, 66 a. (1901).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

4. KUI MINA HAKAN LUULEMAIE (Vai) (V_Vai 57)

Laulu võim. Lauliku soost
Vaivara

x
KUI MINA HAKAN LUULEMAIE,
luulemaie, laulamaie,
moni mies jääb motlemaie,
moni naine nauramaie,
tütred tiele seisamaie,
naised ajale asusivad,
poisid puu riitadelle,
kuulema minu sonäje.

„Kust sie laps on laulud votand,
ulluke sonad osanud?”
Mina moistin, kuida kostin:
„Ma olen lauliku sousta,
loetaja tüttarini;
sealt on laps laulud vottand,
ulluke sonad osanud.”

H II 1, 74/5 (90) < Vaivara khk., Mereküla ligidal – M. Ostrov ja O. Kallas < Eeva Mesi, 63 a. (1888).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

5. KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!” (Vai) (Vai 69)

Suude sulg
Vaivara

x
KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!”,
Külalapsed: „Laula, laula!”

Mis ma kukkun, kurba lindu,
või mis laulan, halba lapsi –
mul jäänd kodo suude sulgi,
laua pääle laulu-lehti,
parsile pajates-vaipa,
kirstu-kappi keele-kõlksu.

Noored mehed, hellad vennad,
pange raudjad rakkeessa,
hallid hõbe-helmedessa,
kõrvid karu-nahkadessa –
sõitke ratsul koduje,
tooge mulle suude sulgi,
laua päälta laulu-lehti,
parsilta pajates-vaipa,
kirstu-kappist keele-kõlksu.
Siis ma laulan linnu keelel,
teen mina häälta tedre moodi,
healitsen hanede viisi,
pajatelen pardi moodi.

H III 1, 12 (5) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. – Helene Kasikow (1888)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

6. LAULA, LAULA, SUUKENE (Vai 99)

Kurb laulik (?)
Vaivara

x
LAULA, LAULA, SUUKENE,
liigu, linnu keelekene,
margu (?), marja meelekene,
ilutse, südamekene!

Kül saab siiski vaida olla,
kui saab alla musta mulla,
kena kirstu keskeella.

Muru kasvab päälle mulla,
aro-heinad päälle hauva.

Söödä muru mullikalle,
aro-heinad härgedelle,
alvul (1) mullikad lihavad,
aro-heinal härjäd prisked.

1 ümberkirjutusviga?

H II 7, 49 (9) < Vaivara khk. – M. Treuberg (1890)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

7. HELLAD VENNAD, NOORED MEHED (Vai 114)

Suude sulg
Vaivara

x
HELLAD VENNAD, NOORED MEHED –
pange ratsut rakedeie,
ruunad rubla tükideie,
korvid karu nahkadeie:
soidke meie alle oue,
tooge mulle suude sulge,
laua päälta laulu lehte,
kirstu kapist keele kloksu.

Siis mina laulan linnu viisi,
teen häälta tedre viisi,
pajatelen pardi viisi,
loetelen luige viisi.

H I 1, 16 (21) < Vaivara khk. – Nikolai Heek (1880)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

8. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Lüg) (viis 209)

  Laulu võim

Lüganuse

  juuli_laul_viis_209_2r_

KUI MINA AKKAN LAULAMAIE,
siis jääb valda vaatamaie,
kihelkond jääb kuulamaie,
tütred tüöle seisamaie,
kuulama minu sõnuda,
lapse ullu laulusida.
“Kust see laps neid laulud võtnud,
ulluke sõnad õsanud?”
“Luud mina võtsin lutsu suusta,
laulud latika ninasta.”
Tekst: H II 1, 185 (266) < Jõhvi khk, Toila k < Lüganuse khk – M. Ostrov & O. Kallas < Kadri Traaver, 62. a. (1888), viis:

Tagged in: lüganuse_ Read more... 0 comments

9. KUI MINA AKKAN LAULEMAIE (Lüg) viis 526

  Laulu võim. Laulud laulust

Lüganuse

  juuli_laul_viis_526_1r_

KUI MINA AKKAN LAULEMAIE,
laulemaie, luulemaie,
kihelkond jääb kuulamaie,
vallakond jääb valatamaie,
mõnd mies jäeb mõtlemaie,
mõni naine nuttemaie,
tütar tööle seisamaie,
kabu tööle katsumaie,
luulema minu sõnuja,
lapse alva laulueida. –
Lapsi alba laulab palju,
palju ulluke pajatab,
ei õle ullul keelijada,
keelijada, käskijada,
rumalal ravitsejada.
Uba keelab ullukese,
taba (?) keelab taimekese,
vitsavarb ju vaise lapse.
Tekst: H II 3, 611 (164) < Lüganuse khk, Aidunõmme k – H. Prants < Tõnu Liisu (1890), viis:

Tagged in: lüganuse_ Read more... 0 comments

10. KUI MINA AKKAN LAULEMAIE (Lüg) (v 536)

Laulu võim. Laul laulust

Lüganuse

  juuli_laul_vii_536_1r

KUI MINA AKKAN LAULEMAIE,
laulemaie, laskemaie.
siis jääb valda vaatamaie,
kihelkund jääb kuulamaie,
vallakund valatamaie:
“Kust sie laps on laulud saanud,
ulluke sõnad omale?”
Mina laulan ullutani,
loetan rumalutani,
peksan kielta pienutani.
Ei õle ullul keelijada –
kie keelab külasta ullu,
tõreleb talu toasta,
valjastelleb vainujulta?
Uba keelab ullukese,
taba keelab taimekese,
vitsavarb ju vaeselapse.
Küla õiseb köömenilla,
küla väljad väävelilla,
küla muru munarebulla.
Tekst: H II 3, 637 (238) < Lüganuse khk, Uuemõisa k – H. Prants < Juula Kaabur (1890), viis:

Tagged in: lüganuse_ Read more... 0 comments

11. LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI (Lüg) (v 575)

Arg laulik. Lauliku sõim. Laulu võim. Laulikute kiitlemine

Lüganuse

  juuli_laul_viis_575_1r

Esimene neiu:
LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI,
kardan koju kuulevada,
ukse ette helkivada,
paku peale paukuvada.

Teine neiu:
SUL POLLE LAULU, MIS SA LAULAD,
sul pole viisi, mis veeredad,
sull pole sõnu, mis sa sõlmid,
päris heal sul häädaline.
Mis sa muidu ennasd kiidad!
Sul on kurkus kuuseokkad,
sul on kaelas kadakmarjad,
suulaes laastukillud.
Mis sa sitikas sirised,
porikärpes seal pirised,
mis sa mutukas murised,
mis sa hääletu ägised,
mis sa rinnutu rögised?
Sull pole healta hästi laulda,
ei sõnu selledada.
Minne koju memme juure –
memm teeb kodu koorepudi,
või ka rõõsa piima pudi –
see teeb lahti sinu heale,
siis tule mu´ka laulamaie.

Esimene neiu:
KUI MINA HAKKAN LAULAMAIE,
laulamaie, laskemaie,
viisisita veeretama,
kannelida kääerutama –
laulan nii, et laane laksub,
laane laksub, kaasik kahab.
Siis tulleb küla kuulatama,
vald jääb veeru vaatamaie,
teumehel sirbid seisamaie,
kupjas väljal kuulatama,
härra mõisas mõtelema:
“Kes seal laanes laulamaie,
kuusikus saa kukkumaie?
Laulab nii, et laane laksub,
laane laksub, paasi paugub.”
Kubjas härral ütelema:
“Kuule, kus laulab meie neiu –
tal on kuldne kurgukene,
hõbedane häälekene,
suulagi tal sulesda,
keelepära tal kivista:
ei see väsi ei see tüdi.”
Tekst: TEM 13, 4/5 < Lüganuse khk, Erra v, Erra m – J. Lemendik, koolij < Madli Sander, 72 a. (1920), viis:

Read more... 0 comments

12. KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE (Lüg) (525)

Laulikute hooplemine

Lüganuse

  juuli_laul_viis_525_2r_

KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE,
laalamaie, laskemaie:
ma laulan mere muruksa,
mere ääred äädikaksa,
mere kaldad kalaksa,
mere põhjad põllumaaksa,
mere liivad linnastesta.

Kes tahab tulla meie vasta,
ehk siis meie meeste vasta,
poole riigi poiste vasta,
Kuuramaa kuninga vasta,
üle saare saksa vasta?

Ma tahan laulda teie vasta,
ja siis teie poiste vasta,
ja siis suure saksa vasta,
poole riigi poiste vasta.
Tekst: EÜS XII 1455 (44) < Lüganuse khk, Erra v – O. Köster & V. Rosenstrauch < Mai Alasi, 80 a. (1915), viis:

Tagged in: lüganuse_ Read more... 0 comments

13. KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN (Lüg)

Arg laulik. Kust laulud saadud

Lüganuse

   27_juuli_39_

KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN,
en tõhi tõesti laulda,
kubjas kuuleneb külana,
saksa mõistab mõisaaie –
tullakse minulta küsima:
“Et õle tehtud tütar tüöda,
kui oled säädanud sõnuja,
pannud kokku palveeida,
lahutanud luuleeida.”

Mina mõistin, vastu kostin:
“Kui tahad, kubijakene,
kui tahad, juhatan paika,
asemene annan teada,
kus mina säädasin sõnani,
panin kokku palveenni,
lahutellin luuleeida:
küla alla lõikamassa,
arula aestamassa,
soossa loogu võttamassa.
Madu lauli mättaassa,
karbalaine kändaessa –
säält tulid sõnad minule,
laulud lapse oidajalle.
Sääl mina säädasin sõnuja,
panin kokku palveenni,
lahutellin luuleenni.
Kie mu kuuleb laulavaie,
laulavaie, laskavaie,
sie luuleb ilul olema,
lapse laulu tarbeella. –
En õle mina ilula,
lapse laulu tarbeella –
ma laulan itkule ilusta,
aledusele abista,
südamele rõõmusesta.
Süda teab süida palju,
pale teab palju mureta,
rinnad uolta raskeetta.
Oi minu süda süsine,
oi minu pale punane,
oi minu mieli mustukene!
Kui et süttinud põlema,
kui mina sinda sütitasin,
läbi sie linase särgi
läbi teise toimikuse,
üleüldse õtsikusse.
Tekst: EÜS XII 1449/53 (42) < Lüganuse khk, Järve v, Saka k – O. Köster&W. Rosenstrauch < Ann Nimvals, 72 a. (1915), viis: EÜS VI 879 (35) <

Read more... 0 comments

14. LAULA, LAULA, SUUKENE (Lüg) (viis 553)

Laula, suukene

Lüganuse

  27_juuni_4r_

RKM, Mgn, II 7431 < Irvala k – Herbert Tampere < Liisi Rikka (1962)

LAULA, LAULA, SUUKENE,
liigu, linnukeelekene –
laula, laula, kui sind lassa,
kuku, kuku, kui sind kässa!

Küllalt tean seegi paiga,
arvan senegi aseme,
kus saab sõissa keele kinni,
keele kinni, meele kinni,
suu kinni, südame kinni,
kinni keelepaulukesed;
kui saab alla musta mulla,
sisseje sinije liiva,
kena liiva keske’ella,
valge laudade vahela.
Ei seale lassa laulamaie,
ei südant ilutsemaie,
kullakeelil kukkumaie.
Tekst: H III 12, 100 (1) < Lüganuse khk, Püssi . – J. Thomson < saatja isa (1892)

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

__L o o d u s__

Read more... 0 comments

1. ELISE, ELISE, METSA (Vai) (vai 80)

Helise, mets. Ei ole vastulauljat
Vaivara

x
ELISE, ELISE, METSA,
kumise, kumise kõrbe,
laula vasta, laanemetsa!

Ei õle laanel laulajuida,
einamaal elistejuida,
nurmel kullal kukkujuida,

Lass kasvab kaasike metsa,
tõuseb noori nõmestiku –
siis saab laanel laulajuida,
einamaal elistejuida,
nurmel kulal kukujuida.

H III 1, 132 (10) < Narva, Kreenholm – Jakob Raudmann (1888)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

2. JUBA PÄIVE PEIDETIJE (Vai 88)

Päeva peitmine
Vaivara

x
JUBA PÄIVE PEIDETIJE,
kuu-valu varastetie.
Kesse peitas meie päive,
kumb siis kuu-valu varastis?
Jeesus peitas meie päive,
Mari kuu-valu varastis.

Mis saab päive peitajalle,
kuu-valu varastajalle?
Annan noa nurme-kirja,
tuppe tuuleristi-kirja.

H II 37, 77/8 (9) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie Treuberg < Leena Selli (1891)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

3. HELISE, HELISE, METSA! (Lüg)

Helise, mets! Kägu kukub

Lüganuse

laup_6_helise_1r_

HELISE, HELISE, METSA,
kumise, kumise, kõrbe,
laula vasta, laanekene!
Laan ei tunne laulajada,
heinamaa helistajada,
nurm ei kulla kukkujada.

Kuku, kuku, käokene,
helgi, heinalinnukene!
Ei kägu minule kuku:
kägu kukub karjatselle,
helgib heinaniitajalle,
laksub loovõttajalle.
Tekst: H II 1, 185 (267) < Jõhvi khk, Toila k < Lüganuse khk – M. Ostrow, O. Kallas < Kadri Traaver, 62. A (1888), viis: EÜS XII 1406 (17) < Erra v – V. Rosenstrauch, Oskar Köster < Mai Alasi (1915).

Tagged in: lüganuse_ Read more... 0 comments

__H o o l__j a__m u r e__

Read more... 0 comments

1.EITÄKSIN MINA MAGAMA (Lüg)

Hool ja mure
Lüganuse

1_980_eitäksin_1r_
EITÄKSIN MINA MAGAMA –
ei lassud mured ma’ata,
ooled suured oogaella,
lehed laiad lendajalla.
Viskan oole õrre pääle,
mure mina musta parre pääle,
leina laia liepajale,
kahju karja-aia pääle.

Tuisen ommiku ülessa,
võtan oole õrre päälta,
mure mina musta parre päälta,
leina laia liepajalta,
kahju karja-aia päälta.

H II 1, 608 (786) < Lüganuse khk., Aidu k. – M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888)&EÜS VI 874 (12,13) Püssi v, Purtse k – August Sildnik, Peeter Penna < Mai Punt, 1909

Tagged in: lüganuse_ Read more... 0 comments