Blogi arhiiv

2. VENNA SÕJALUGU (Otepää)

KEIS TÕI SÕA SÕNUMIDA?Vares tõi sõa sõnomida.Keis lät sõtta minema –kas lät esa vai lät ema,vai lät väike velleke?Ei lää esa, ei lää ema,ei lää väike velleke –vanal vellel paras minna. Vana veli väegä vannus,väega vannus, väega taples;esa valmist sõariistu,ema

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. EHTED VARASTATUD (Sangaste)

LÄTSI KARJA SAADEMAIE,värrist vällä veerimaie,panni sõba sooru (sõõru) pääle,kaalaraha kannu pääle,lehi (lehvi?) lepä ossa pääle.Kuri mu kuuld kuusikust,varas meesi varikust,võtt mu sõba, võt mu sõle,võtt mu kalli kaalaraha,lehi lepä ossa päält. Lätsi kodu ikkeen,ikkeen, unnateen.Kes sääl kottust vasta tulli?Tulli imä,

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__J u t u s t a v a d__l a u l u d__

Postitatud Lõuna-Tartumaa

5. MÜÜTILINE LAUL

Postitatud Lõuna-Tartumaa

4. MÜÜTILINE LAUL

Postitatud Lõuna-Tartumaa

3. KULLA PÕLEMINE (Sangaste)

LÄKI SIISTA SEDA TEEDA,siista marske seda maada,kost om enne härjad käinu,härra käinu, orjad lännu.Mis sääl jälile jäänu,kua sammule sadanu?Hõpe jälile jäänu,kuld sammule sadanu.Kesse kulla üles korjas,kua hõpe maalta võti?Mina kulla üles korssi,mina hõpe maalta võti,vei kodu velle kätte,lassi velle laua

Postitatud Lõuna-Tartumaa

2. NUTTEV TAMM (Sangaste)

TAMM´ KASVI TARTUMAAL,kuus´ kasvi Kuramaal,lepp liina uulitsal,aab Arju piiru pääl –sĩski juure’ kokko joosi,aru’ kokko algenesi,iĩ’ joosi alte juure. Lätsi ma mõtsa kõndimaia,ommogulta ul´l´umaia (hulkuma),näi tamme ikevataaava pikä alalevat.„Mis sa iket, tammi suuri,alaeled, aava pikä?”„Mis ma ike, näio noori,kahitse vai,

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. SALME LAUL ( Puhja)

LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,lätsi söödi keskeella.Mis sääl söödi keskeella?Kana oli söödi keskeella.Kanast kasvis Salvikene,saksa Salvi neitsikene. Tulli päiv, terets päiv:“Tere, saksa Salvi neitsi,vaski orja vaenelatsi,kas sa tuled minule?”„Lä’ä ei mina sinule –päiv paistus üle ilma!” Tulli kuu, terets kuu:“Tere, saksa Salvi

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__M ü ü t i l i s e d__l a u l u d__

Postitatud Lõuna-Tartumaa

4. MARDILAUL (Võnnu) (sissepalumine, andide palumine, õnnistamine)+

LASKE SISSE MÄRDIKEISI, märti,märdi omma kaugest tullu, märti!Ole_ei märti maasta tullu, märti,märt om tullu taevaesta, märti:kolletud, kõredad mööda, märti,hõbeesta õrrta mööda, märti,üle mere, üle maa, märti,üle soo, üle saare, märti,üle jää, üle järve, märti. Aasta aig om mööda reisind, märti,laske sissi

Postitatud Lõuna-Tartumaa

3. MARDILAUL (Rõngu) (sissepalumine, õnnistamine)+

MÄRDI OMMA SIIA JÕUDNU, märti, märti,peremiis ja perenaine, märti, märti,laske sisse märdikõisi, märti, märti!Tulle, Liisu, tõsta linki, märti, märti,tulle, Anne, ava usse, märti, märti!Andke luba tuppa tulla, märti, märti,alla räästade ajada, märti, märti! Laske sisse märdikeisi, märti, märti,Märdi küidse külmetäse,

Postitatud Lõuna-Tartumaa

2. KADRILAUL (Sangaste) (sissepalumine)+

Kadriõhtul valanud Kadri tuppa tulles “oma vett” lauale, see tähendab Kadripäeva sula. Lauldud nõnda: KADRI TULNUD KAUGEELTA, katri,läbi soo ja läbi raba, katri,tulles küüned külmetasid, katri,kadri varbad valutavad, katri,aga sõrmed tuld löövad, katri.Kadril kaskine hobune, katri,remmelgane reekene, katri,toomingane loogakene, katri,sukad

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. KADRILAUL (Puhja) (sissepalumine, tänamine) (LT 9)

LASKE SISSE KADRISANDID, kadri,kadri küüdsed külmetävad, kadri,kadri varbad valutavad, kadri.Kadri tulli kaugeelta, kadri,läbi suu ja suure raba, kadri,läbi pikä pilliruu, kadri,läbi kahre kasteheina, kadri.Piliruug sii pistis põlve, kadri,kahrehehein se lõigas kaela, kadri. Kadri vara valmis pantud, kadri,kivitsede kellerisse, kadri,karratsede kammerisse, kadri:peremees,

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__S AN D I T A M I N E: kombestikust__

Aastavahetus oli kunagi pikk periood, mis algas novembris – seega on sanditamised seotud järgmise aasta vilja- ja karjaõnnega. Maskeerimine ja sanditamine on seotud ka uskumusega, et hingedeajal (november on rahvakalendri järgi “hingedekuu” ) käivad esivanemate hinged oma kunagistes kodudes meid

Postitatud Lõuna-Tartumaa

5. JAANILAUL

Postitatud Lõuna-Tartumaa

4. JAANILAUL

Postitatud Lõuna-Tartumaa

3. KIIGELAUL

Postitatud Lõuna-Tartumaa

2. KIIGELAUL (Puhja)

KÄI, KÄI, KIIGEKENE, kii-kiigäle,käi väl’lä värävista, kii-kiigäle,lao väl’lä laideesta, kii-kiigäle!Mes sääl meie älli alla, kii-kiigäle?Meri meil älli alla, kii-kiigäle.Mes sääl mere keskeella, kii-kiigäle?Kivi mere keskeella, kii-kiigäle?Mes sääl kivi kül’le pääl’la, kii-kiigäle?Sõgel kivi kül’le päälla, kii-kiigäle.Mes sääl sõõla põhja päälla, kii-kiigäle?Sõlg

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. KIIGELAUL (Puhja) (LT 8)

TULGE ÄL’MÄ, ÕELME, kiigäle, kiigäle,tulge kiikmä, kirivä, kiigäle, kiigäle!Ma ole äelm älli päälla, kiigäle, kiigäle,ma ole kirriv kiigu päälla, kiigäle, kiigäle.Tooge kana, tooge muna, kiigäle, kiigäle,tooge ani arjatside, kiigäle, kiigäle,tooge kana kaalatside, kiigäle, kiigäle,tooge pardsi paarikide, kiigäle, kiigäle! Ää poiss sii

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__K a l e n d r i l i s e d__l a u l u d__

Postitatud Lõuna-Tartumaa

5. ÕITSILAUL (Rõngu)

ÕITSI, ÕITSI, ELLAD VELLAD, uu, i-lu-lee,ma lään õitsi oidemaie, uu, i-lu-lee,taadi ruuna vaatamaie, uu, i-lu-lee!Õitsi, õitsi, neiud noored, uu, i-lu-lee,ma lään õitsi oidemaie, uu, i-lu-lee,venna alli vaatamaie, uu, i-lu-lee!Õitsi, õitsi, peiud pikkad, uu, i-lu-lee,ma lään õitsi oidemaie, uu, i-lu-lee,peiu täkka

Postitatud Lõuna-Tartumaa

4. Päevale

Postitatud Lõuna-Tartumaa

3. Päevale

Postitatud Lõuna-Tartumaa

2. PÄEVA VEERETAMINE (Rõngu)

Karjatütrukukõse laul VEERI, VEERI, PÄIVÄKÕNE, elleroo, elleroo,veeri, päivä, vettä möödä, elleroo, elleroo,lase mõtsa latvu möödä, elleroo, elleroo!Veeri sinnä, kon mu velle, elleroo, elleroo,tsõõri sinnä, kon mu tsõtsi, elleroo, elleroo! Mes ma anna veerijäle, elleroo, elleroo?Vöö ma anna veerijäle, elleroo, elleroo.Mes ma anna tsõõrijäle, elleroo, elleroo?Sõle anna tsõõrijäle, elleroo, elleroo.Veeri,

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. ÕHTUKS KOJU (Kambja, Võnnu) (LT 7)

LOOJA, LOOJA, PÄIVAKENE, elleroo, elleroo,looja orja õhtu aal, elleroo, elleroo,sulase suvi-linaje, elleroo, elleroo,palgapoisi padjudesse, elleroo, elleroo. Kes teeb orjale aseta, elleroo, elleroo,palgapoisi padjad peksab, elleroo, elleroo,sulase linada laotab, elleroo, elleroo? Oli mul üksi ella velle, elleroo, elleroo,sõrmepikuke sõsara, elleroo, elleroo 

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__P ä e v__õ h t u s s e__

Postitatud Lõuna-Tartumaa

15. TÖÖLAUL

Postitatud Lõuna-Tartumaa

14. TÖÖLAUL

Postitatud Lõuna-Tartumaa

13. KARJASELAUL (Rõngu)

AA SIIA, õllele, KARJAKENE, õllele,siia keera, õllele,  kirjakene, õllele,aa siia, õllele,  Maari karja, õllele,siia keera, õllele,  Maari kirja, õllele!Konas me kulla, õllele,  kokku saame, õllele,konas me ella, õllele,  ütte saame, õllele,kulla kokku, õllele,  kutsutigi, õllele,ella ütte, õllele,  hõiguti, õllele,marja ütte, õllele, 

Postitatud Lõuna-Tartumaa

12. KARJANE JA VIHM (Sangaste)

Vihm üle. Vihma ära soovimine VIHMAKENE, VELLEKENE,huukene omatsekene,vii vihma Virumaaleaja huugu Harjumaale:Virun vihma vaadeti,Harjun huugu oodeti. Mine üle vihmakene,mine üle, meeli ära,käi tasa taldu ära! Ära minnu likes teku!Likes tėėt, mina ligune,märjas tėėt, mina mädane –ei ole kottu, kun’ ma

Postitatud Lõuna-Tartumaa

11. KARJUSELAUL (Sangaste)

x SÜÜ KARI, õlle, õlle, SAISA KARI, õlle, õlle,seeni jakka, õlle, õlle, viisu kabla, õlle, õlle,kinnitelle, õlle, õlle, kängä rihma, õlle, õlle,pane paela, õlle, õlle, seere pääle, õlle, õlle. Kari seie, õlle, õlle, ma magasi, õlle, õlle,hulga jõie, õlle, õlle, ma uinusi, õlle, õlle,kari seie, õlle, õlle, kaldeenna, õlle, õlle,esi mängse, õlle, õlle, mäe päällä, õlle, õlle,leetitesi, õlle, õlle, lepikunna, õlle, õlle,kaie kulla, õlle, õlle, kuusikunna, õlle, õlle. Viisi kirjutas

Postitatud Lõuna-Tartumaa

10. VIHM JA KARJANE (Rõngu)

VIHMAKENE, VELLEKENE, õõ-oo,ära minu likkes tekku, õõ-oo,likkes tekku-ui linnukesta, õõ-oo,kaunist karjalatsekesta, õõ-oo! Ei ole kodu, kon ma kuiva, õõ-oo,ei ka tare, kon ma tahena, õõ-oo,ei ole taati tare tennu, õõ-oo,veli palke veeretanu, õõ-oo –külataati tegi tare, õõ-oo,külaveli veerit palgi, õõ-oo.

Postitatud Lõuna-Tartumaa

9. KARJASE LAUL (Sangaste) (LT 6)

SÜÜ KARI, õlle, õlle, SAISA KARI, õlle, õlle,seeni jakka, õlle, õlle, viisu kabla, õlle, õlle,kinnitelle, õlle, õlle, kängä rihma, õlle, õlle,pane paela, õlle, õlle, seere pääle, õlle, õlle. Kari seie, õlle, õlle, ma magasi, õlle, õlle,hulga jõie, õlle, õlle, ma uinusi, õlle, õlle,kari seie, õlle, õlle, kaldeenna, õlle, õlle,esi mängse, õlle, õlle, mäe päällä, õlle, õlle,leetitesi, õlle, õlle, lepikunna, õlle, õlle,kaie kulla, õlle, õlle, kuusikunna, õlle, õlle. Viisi kirjutas üles

Postitatud Lõuna-Tartumaa

8. LÕPE, PÕLLUKENE (Sangaste)

LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE, lõpele, lõpele,vähäne sa, väljakõne, lõpele, lõpele!Kui sa ei lõpe, põllukõne, lõpele, lõpele,vähene ei väljakõne, lõpele, lõpele,ma jäta sijä tsirgu süvvä, lõpele, lõpele,sijä lõo lõõritede, lõpele, lõpele,sijä kure kumartede, lõpele, lõpele,pääsukõse pääle tulla, lõpele, lõpele. Tsõtsikõse linnukõse, lõpele, lõpele,läki uvve ii pääle, lõpele, lõpele,tõse vastse vao pääle, lõpele, lõpele,kohes

Postitatud Lõuna-Tartumaa

7. SIRBIVISKAMISE LAUL (Võnnu) (LT 4)

Lõikuse lõpetuse laul sirbi viskamise ajal. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, lõigake, lõigake,kõrise, kõvver ravvakene, lõigake, lõigake!Kelle sirp siin ette jõvvap, lõigake, lõigake,sellel peigmees mütsi ostap, lõigake, lõigake. Viis: ERA III 6, 190 (27a) < Võnnu; tekst: H II 56, 585 <

Postitatud Lõuna-Tartumaa

6. SIRBIVISKAMISE LAUL (Rõngu) (LT 5)

Tsirbi laul. Rüä põimu lõpetamise mann tsirbi viskamise laul. SIRISE, SIRISE, TSIRBIKÕNE,sire-tsirbi, kõrvu, (roodu)kõlise, kõlise, kõvver rauda,sire-tsirbi, kõrvu,anna otsust ootajale,sire-tsirbi, kõrvu,tuleviku kuuluta,sire-tsirbi, kõrvu! Sii tsirbi siäst karaku,sire-tsirbi, kõrvu,kes siist viässe mihele,sire-tsirbi, kõrvu; sii tsirbi pisti jäägu,sire-tsirbi, kõrvu,kes siist endäl naise

Postitatud Lõuna-Tartumaa

5. HEINTEOL LAULDUD (Rõngu) (heli LT 4)

Ainale kullale,LÄÄMI LAANDE KUHJA LOOMA, ainale, kullale, kullale!tule, tule, tuulekõne, ainale, kullale, kullale,vii ära vihmahuugu, ainale, kullale, kullale,vii vihma Virumaale, ainale, kullale, kullale,aja huugu Harjumaale, ainale, kullale, kullale! Virumaal vili kuivab, ainale, kullale, kullale,Harjumaal hain närbib, ainale, kullale, kullale. Jää meile, päiväkõne, ainale, kullale, kullale,meie hainu kuivatama, ainale, kullale,

Postitatud Lõuna-Tartumaa

4. HEINATEOL LAULDUD (Sangaste, Otepää)

ESÄ TE’K MUL HELLE RIHA, le-lee, lelo-le-lee,veli varre kirjutanu, le-lee, lelo-le-lee.Kelles riibu Riia niidu, le-lee, lelo-le-lee,kelles võta Võnnu niidu, le-lee, lelo-le-lee? Jumalal o’l Jutik-lehmä, le-lee, lelo-le-lee,Maarijal o’l Maarik-lehmä, le-lee, lelo-le-lee,Pühälvaimul Pühik-lehmä, le-lee, lelo-le-lee –tolle riibu Riia niidu, le-lee, lelo-le-lee,tolle võta Võnnu niidu, le-lee, lelo-le-lee. Viisi kirjutas üles A.A. Borenius-Lähteenkorva (ERV

Postitatud Lõuna-Tartumaa

3. VIHM JA KARJANE (Rõngu)

VIHMAKENE, õllele, VELLEKENE, õlle,uhukene, õllele, omatsekene, õlle,ära tekkü, õllele, minda likkes, õlle,mul pole kodus, õllele, kuivatajat, õlle,kuiva hamme, õllele, andijat, õlle,särgi sälge, õllele, seedijat, õlle. Viisi kirjutasid üles Peeter Kurg ja hr. Bruuns (EÜS II 12 (25) < Rõngu khk

Postitatud Lõuna-Tartumaa

2. LAISK KARJANE (Rõngu)

AA MÕTSA, õllele, UNITSIGA, õllele,mes sa kavva , õllele, kodu teed, õllele?Magasid sa, õllele, poisi man, õllele,poiss sinu, õllele,  likes kussi, õllele,jäid kodu, õllele,  kuivatama, õllele,ahju pääle, õllele,  avvutama, õllele,tala alla, õllele,  tahendama, õllele. Laulnud J. Märtson (EÜS II 21

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. SÖÖ, KARJAKENE! (Sangaste) (heli LT 3)

KÜLA KARJUS-, õllele, –SE KANATSE, õllele, õõ-õõ, õllele,ajage kari, õllele, siija poole, õllele, õõ-õõ, õllele,siija suure, õllele, söödi poole, õllele, õõ-õõ, õllele,siija laia, õllele, (p)latsi pääle, õllele, õõ-õõ, õllele!Siin sööb kari, õllele, kaitsemete, õllele, õõ-õõ, õllele,ilma vitsa, õllele, võttemete, õllele,

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__M i t m e s u g u s e d__t ö ö d__

Postitatud Lõuna-Tartumaa

5. Tubased tööd

Postitatud Lõuna-Tartumaa

4. Tubased tööd

Postitatud Lõuna-Tartumaa

3. Tubased tööd

Postitatud Lõuna-Tartumaa

2. VÕITEGEMISE JUURES LAULDI (Sangaste)

Laulnud Olga Rääk (61 a) (RKM II 226, 212 (13) < Sangaste khk, Sangaste v, Restu k – I. Rüütel, 1967).

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. KETRA, VOKIKENE! (Sangaste) (heli LT 2)

Ketramiselaul. Kolm rätikut KETRÄ, KETRÄ, VOKIKENE, villa-kombalii,veeri voki poolikene, villa-kombalii,lase sisse siidilanga, villa-kombalii,siidilanga, niidilanga, villa-kombalii,ma lää liina kudame, villa-kombalii –sääl ma koa kolme rätti, villa-kombalii,kolme rätti, kuvve pööra, villa-kombalii. Üits om pikkä piluline, villa-kombalii,tõne laga laasiline, villa-kombalii,kolmas kulda-kirjaline, villa-kombalii.Riiast tulli

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__T u b a s e d__t ö ö d__

Postitatud Lõuna-Tartumaa

3. ÜLES, KÜLARAHVAS! (Puhja)

Laisk neiu, lehmad lüpsmata ÜLES, ÜLES, KÜLARAHVAS, üles, üles,üles lehmi lüpsemaie (nüssemaie), üles, üles,üles karja saatemaie, üles, üles!Juba kuu koa lävel, üles, üles,agu armas aida lävel, üles, üles. Laiska neiu kosti vasta, üles, üles:„Küllap leppa lehma lüpsa, üles, üles,kahar kõivu

Postitatud Lõuna-Tartumaa

2. TULE ÜLES! (Sangaste)

OI, TULE ÜLES, OI, TULE ÜLES,tule üles, valge välläntule üles, valge vällän!Oi, juba kuu, oi, juba kuu,juba kuu kua lävel,juba kuu kua lävel!Oi, juba agu, oi, juba agu,agu aida arja pääl,agu aida arja pääl! Viis: J. Tamm (Hargla köster) EÜS

Postitatud Lõuna-Tartumaa

1. ÜLES, ÜLES! (Puhja) (heli: LT 1)

Laisk neiu – lehmad lüpsmata ÜLES, ÜLES, KÜLARAHVAS, üles, üles,üles lehmi lüpsemaie (nüssemaie), üles, üles,üles karja saatemaie, üles, üles!Juba kuu koa lävel, üles, üles,agu armas aida lävel, üles, üles. Laiska neiu kosti vasta, üles, üles:„Küllap leppa lehma lüpsa, üles, üles,kahar

Postitatud Lõuna-Tartumaa

__H o m m i k__

Postitatud Lõuna-Tartumaa

KASUTAJALE

TARTUMAA JAGUNEB KEELELISELT PÕHJA- JA LÕUNA-TARTUMAAKS, ja et need keelealad on väga erinevad, siis ongi Tartumaa laulud kahes eraldi valimikus.     Laule on kõrvalolevast menüüst kerge valida: seal on mitmesuguseid loodus- ja töölaule, on erinevaid kalendrilaule ning  ka traditsioonilisi jutustavaid

Postitatud Lõuna-Tartumaa

LÕUNA-TARTUMAA

Postitatud