1. SÖÖ, KARJAKENE! (Sangaste) (heli LT 3)

san_12_ karjused_799_(77)_2r

KÜLA KARJUS-, õllele, –SE KANATSE, õllele, õõ-õõ, õllele,
ajage kari, õllele, siija poole, õllele, õõ-õõ, õllele,
siija suure, õllele, söödi poole, õllele, õõ-õõ, õllele,
siija laia, õllele, (p)latsi pääle, õllele, õõ-õõ, õllele!
Siin sööb kari, õllele, kaitsemete, õllele, õõ-õõ, õllele,
ilma vitsa, õllele, võttemete, õllele, õõ-õõ, õllele.

Süü, süü, õllele, karjakõne, õllele, õõ-õõ, õllele,
juu juvva, õllele, kirjakõne, õllele, õõ-õõ, õllele,
süü sedä, õllele, söödü-aina, õllele, õõ-õõ, õllele,
laku sedä, õllele, laane-aina, õllele, õõ-õõ, õllele,
maidsa seda, õllele, maa-aina, õllele, õõ-õõ, õllele!

Viisi üleskirjutajad: J. Aavik,  J. Tamm (EÜS I 799 (77) < Sangaste khk, Tõlliste v, 1904); teksti  kirjutas üles K. Gross (H II 31, 802 (3) < Sangaste khk, Laatre, 1888); täiendatud (E 56039 (71) < Sangaste khk, Tagula k – E. Päss < Kaarli Villa (74 a), 1925) ja (H II 59, 788 (8) < Sangaste khk, Tõlliste v – J. Tamm < R. T.,1898).

MusicSheetViewerPlugin 4.0.2
Postitatud Lõuna-Tartumaa