2. LAISK KARJANE (Rõngu)

6_aa_motsa_ollele_21_(74)._1r

AA MÕTSA, õllele, UNITSIGA, õllele,
mes sa kavva , õllele, kodu teed, õllele?
Magasid sa, õllele, poisi man, õllele,
poiss sinu, õllele,  likes kussi, õllele,
jäid kodu, õllele,  kuivatama, õllele,
ahju pääle, õllele,  avvutama, õllele,
tala alla, õllele,  tahendama, õllele.

Laulnud J. Märtson (EÜS II 21 (74) ja EÜS II, 93 (74) < Rõngu khk, Aakre v, Pühaste k – P. Kurg, 1905.

Postitatud Lõuna-Tartumaa