KASUTAJALE

TARTUMAA JAGUNEB KEELELISELT PÕHJA- JA LÕUNA-TARTUMAAKS, ja et need keelealad on väga erinevad, siis ongi Tartumaa laulud kahes eraldi valimikus.    

Laule on kõrvalolevast menüüst kerge valida: seal on mitmesuguseid loodus- ja töölaule, on erinevaid kalendrilaule ning  ka traditsioonilisi jutustavaid ning mütoloogilisi regilaule. Iga laulu juures on vastav noodistus ja tekst koos viidetega.

Osadele lauludele on juba lisatud ka helindus. Helifailid mängivad vastavat lauluviisi kolm korda. Edaspidi on kavas lisada laulud ka laulduna, aga see võtab aega. Praegu saab kuulata võrukeelseid laule ansambli “Ilmarikas” esituses: https://www.folklore.ee/Kannel/index2.html Võrumaa laulude menüüst valida Helü.

NB! Helifaili kuulamiseks valida laulu pealkiri paremal olevast menüüst. —>. S.t: tuleb valida laul ja sellele eraldi klikkida. Lihtsalt sirvides ja laulu valides ei avane kogu valikumenüü.

NB!! Praegu on helifail olemas ainult nendel lauludel, kus on pealkirja juurde menüüs lisatud: helindamine olemas. Teistele lisatakse helindamine lähiajal.  

Postitatud Lõuna-Tartumaa