Monthly Archives: June 2014

x

Posted in Lõuna

x

Posted in Lõuna

32. LINAKENE, LINNUKENE (Ran)

Lina Puhja/Rannu LINAKENE, LINNUKENE, lõpele, leelale! Lõpe ärä, pikä põllu, lõpele, leelale, lõpe, kui su lõpetasse, lõpele, leelale, vähäne sa vähändenna, lõpele, leelale, arja pitti ajadenna, lõpele, leelale, kuidu pitti kiskudenna, lõpele, leelale. Lõpe ära, linakene, lõpele, leelale – kuiContinue Reading

Posted in Lõuna

31. MAHA PESSI MUSTA RIHE

Puhas rehepeksja Sangaste Rehepeksulaul MAHA PESSI MUSTA RIHE, maha aije aganitsõ, maha tõuksi tolimulitsõ. Es jää utsu otsa pääle, es jää põrmu põsõ pääle – udsu jäi rihe ussõ pääle, põrm jäi rihe põrmandulõ, sau jäi rihe saina pääle. Vellekene,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

30. MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE

Puhas rehepeksja Rõngu/Otepää Vaese tüdruku oma kitus ja rõõm. Rihe laul (vist riismekõne) MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE, uu-uu, ilu-lee maha pessi hagantse, uu-uu, ilu-lee – es jää udsu huule pääle, uu-uu, ilu-lee, põrmu põse sarnanaa, uu-uu, ilu-lee: põrmo jäijeContinue Reading

Posted in Lõuna

29. MILLES VILJA SIIN VIGATSE?

Halb kündja Sangaste Milles vilja vigatse MILLES VILJA SIIN VIGATSE, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, melles põllu siin põdetse, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, tõuvilja siin tõbitse, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa? Siin om kündnu kühmasälga, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, äestanu ägli-jalga, aidu,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

28. LÕIKA, LÕIKA, SIRBIKENE

Sirbiviskamise laul Puhja Siriseke, sirbikese, kõriseke, kõva-ravva! Kel meel-mõte mehele minna, see sirpi seasta lennaku; kellel kohus ära koolda . . . Viisi kirjutas üles J. Jaanus (EÜS IV 691 (1557) < Puhja khk, Ulila v, 1883), teksti R. ViidebaumContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

27. TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU

Sangaste Tsirpe viskamine rüäpõimmise man TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU, peotäisi pilleruu, kiä äräkoolenessi, tuo (1) kummali kukuku! Tsi, tsi tsilleruu, peotäisi pilleruu, kia ärä viidänessi, tuo kavvele karaku! Tsi, tsi tsilleruu, peotäisi pilleruu, kiä ennäst ehitäse, tuo esi siiä jäägu! 1Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

26. MELLES NOROS NOORED MEHED

Hall vilja viinud Võnnu x MELLES NOROS NOORED MEHED, kurvad kõrgeed kübärad? Tegit oidule orasset, tegit kaarat kalda alla, tegit linad liivakule – vesi võt oidusta orasse, karu sei kaarat kalda alt, liiv võt’ linat liivakult. H II 56, 608Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

25. MINU VELLEL SUURE NURME

Venna kiitus. Venna nurmed Puhja MINU VELLEL SUURE NURME – otsa jooseva ojase, põllu veere Vennemaale, põllu saare Saksamaale, põllu kolga Kuressaarde, põllu nuka Nurmissaarde. põllu piiri Peipsi_ede. Siin olgu põder põimemanna, karu kokku kandemanna. Lõpe otsa, lõõri põldu, lõõriContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

24. LÄTSI MINA NURME LINU KAKMA

Lina Rõngu Linakakmise laul LÄTSI MINA NURME LINU KAKMA, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, linu kakma, joo, linu kakken likes saie, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, likes saie, joo. Lätsi mina kodu kuivatama, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, kuivatama, joo. Kes mul kotun vasta tulli, jo-eda,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

23. LINAKESE’, LINNUKESE’

Lina Otepää/Sangaste Linakitkumislaul. LINAKESE’, LINNUKESE’, tõmmake, kaksake, är’ tie’ kiitku keträmist, tõmmake, kaksake, tahtku taren istumist, tõmmake, kaksake! Järve mingu, järve jäägu, tõmmake, kaksake, järve põhja põvvategu, tõmmake, kaksake! Kunas ma, kehvä, kirstu keerä, tõmmake, kaksake, vaenelatsi vakka vala, tõmmake,Continue Reading

Tagged with: ,
Posted in Lõuna

22. LINAKENE, LINNUKENE

Sangaste/Otepää x Ketramise laul LINAKENE, jo-eda, LINNUKENE, jo-eda, ai-lii-joo, LINNUKENE, joo, võinud sa ennem, jo-eda, maale mäända, jo-eda, ai-lii-joo, maale mäända, joo, ennem jääda, jo-eda, järve põhja, jo-eda, ai-lii-joo, järve põhja, joo, kui sa kärmast, jo-eda, kätte said, jo-eda, ai-lii-joo,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

21. TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE!

Sirbiviskamise laul Sangaste Rüäpõimmise laul TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE, kõrise, kõvver ravvake! Kelle tsirp siin ette jõvvap, selle (1) peigmiis mütsi ostap. Laga esi (2), laideti, vao-pikkä, vanneti, saije otsa – kiteti: siin om tütär tööda tennü, laits om kässi laotanu.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

20. SIRISE, SIRISE, TSIRBIKÕNE

Sirbiviskamise laul Rõngu Tsirbi laul. Rüä põimu lõpetamise mann tsirbi viskamise laul. SIRISE, SIRISE, TSIRBIKÕNE, sire-tsirbi, kõrvu, (roodu) kõlise, kõlise, kõvver rauda, sire-tsirbi, kõrvu, anna otsust ootajale, sire-tsirbi, kõrvu, tuleviku kuuluta, sire-tsirbi, kõrvu! Sii tsirbi sälite mingu, sire-tsirbi, kõrvu, kesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

19. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE

Sirbi viskamise laul Võnnu x ERA III 6, 190 (27a) Võnnu

Tagged with:
Posted in Lõuna

18. UJU OTSA, IIKENE!

Lõikuse lõpetus Võnnu Lõikuslaul. Rukkilõikuse ajal lauldi UJU OTSA, IIKENE, hõigake, lõigake, uju otsa, veere veerte, hõigake, lõigake! Kui sai otsa ju ujunu, hõigake, lõigake, kui sai veere ju vedanu, hõigake, lõigake – otsan olid ugalased, hõigake, lõigake, veeres olidContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

17. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE

Sirbi viskamise laul Võnnu x Lõikuse lõpetuse laul sirbi viskamise ajal. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõrise, kõvver ravvakene! Kelle sirp siin ette jõvvap, sellel peigmees mütsi ostap. Viis: (ERA III 6, 190 (27a) < Võnnu) H II 56, 585 < Võnnu,Continue Reading

Posted in Lõuna

16. LÕPE ÄRA, RÜÄKENE!

Lõikuse lõpetus Kambja x Lõikuselaul LÕPE ÄRA, RÜÄKENE, lõpelee, lõpelee! Kui ei lõpe, siia jäta, lõpelee, lõpelee, sirke süvva, nirke neelta, lõpelee, lõpelee. Lõpe ära, rüäkene, lõpelee, lõpelee! Vihk sai viiel laisal poisil, lõpelee, lõpelee, kuhi kolmel virgal neiul, lõpelee,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

15. AJA OTSA, IIKENE

Lõikuse lõpetus Otepää Talgulaul AJA OTSA, IIKENE, lõpele, lõpele, veeri viirde veerekene, lõpele, lõpele, otsan meid jo oodetasse, lõpele, lõpele, veeren vasta võetasse, lõpele, lõpele. Veeren ootva velle noore, lõpele, lõpele, otsan ootva me omatse, lõpele, lõpele, kes’ vii viinaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

14. EMÄKENE, MEMMEKENE

Laisk lõikaja Otepää EMÄKENE, MEMMEKENE, lõpele, lõpele tee tsirpi sa teräväs, lõpele, lõpele, rae rauda kumeras, lõpele, lõpele! Ma lää, väike, vällä pääle, lõpele, lõpele, noorekene nurme pääle, lõpele, lõpele. Kes jäi põllule põdema, lõpele, lõpele, ii pääle hingamaie, lõpele,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

13. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE

Lõpe, põld Otepää Talgu lõpulaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, lõpele! kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, jätä siijä tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neelda, lõpele, lõpele! Siin om kündnu künnik (kühmik?)-säl’gä lõpele, lõpele, äestänu ägel-jalga, lõpele, lõpele!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

12. AJA OTSA, IIKÕNE

Lõikuse lõpetus Otepää Talgu lõpulaul AJA OTSA, IIKÕNE, lõpele, lõpele, veeri viirde, veerekõne lõpele, lõpele! Kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, siijä jäta tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neeldä, lõpele, lõpele! Laulnud  Kristine Uibo (67 a) (EÜSContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

11. OTSA, OTSA, IEKENE

Lõikuse lõpetus Otepää OTSA, OTSA, IEKENE, lõpele, lõpele, vierde veeri, veerekene, lõpele, lõpele! Otsan oodi mu omane, lõpele, lõpele, veeren vahti velle noore, lõpele, lõpele; otsan õlut joodetie, lõpele, lõpele, veeren viina servatie, lõpele, lõpele. Viis: Anna Julie Kuuse (33Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

10. LÕPE, LÕPE, VIL’JAKENE

Lõpe, põld! Otepää Lõikuselaul. Talgulaul LÕPE, LÕPE, VIL’JAKENE, õigake, lõigake, lõpe, lõpe, tõvvukene, õigake, lõigake! Kui ei lõpe, siijä jätä, õigake, lõigake, siia jätä tsirke süvvä, õigake, lõigake, tsirke süvvä, nirke neeldä, õigake, lõigake. Ära põimi pikä põllu, õigake lõigake,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

9. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE

Lõpe, põld Otepää x LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, lõpele, kui sa ei lõpe, siia jätan, lõpele, lõpele – sirgu süüa, nirgi neelda, lõpele, lõpele! Lõpe, lõpe, põllukene, lõpele, lõpele! Mis ma rutta, mis ma rühja, lõpele, lõpele – ei oleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

8. LÄÄME UUELE IELE

Tagged with: ,
Posted in Lõuna

7. LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU

Lõpe, põld! Puhja x Lõpele, leelale! LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU, lõpele, leelale, lõõri põldu, sõõri nurme, lõpele, leelale – meie põllud peratu pikkad, lõpele, leelale, meie vällad väga laiad, lõpele, leelale, otsa joosva jo ojaje, lõpele, leelale, põllu veered Venemaale.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

6. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE!

Põld lindudele Puhja x Kui vilja koristamine lõpetati, siis lauldi:   Lõpele, leeläle! LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, leeläle, vähene sa, väljakene, lõpele, leeläle, saa otsa, saarekene, lõpele, leeläle! Kuule, kulla nurmekene, lõpele, leeläle, kui ei lõpe põllukene, lõpele, leeläle, siiaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

5. KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE

Sangaste x  Sita laotemise laul KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE, vaagiloo, vaagiloo, paha pihta painutede, vaagiloo, vaagiloo, neide tooni nurrmi pääle, vaagiloo, vaagiloo, madaligu maije (maade) pääle, vaagiloo, vaagiloo. Tohe ei Tooni sijä tulla, vaagiloo, vaagiloo, matal lindu maale (maha) laske,Continue Reading

Tagged with: ,
Posted in Lõuna

4. ÄRÄ MINA PÕIMSE PIKÄ PÕLLU

Lõikuse lõpetus Sangaste   x ÄRÄ MINA PÕIMSE, joo, PIKÄ PÕLLU, joo,  joo-eda, pikä põllu, joo, ärä mina laa’pse, joo, laja väl’lä, joo, joo-eda, laja väl’lä, joo. Otsa, otsa, joo, iikene, joo, joo-eda, iikene, joo, otsa, veere, joo, veerekene, joo,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. LASKE KÄE LAJALE

Käte käskimine. Lõikuslaul. Sirbi viskamise laul Sangaste Põimulaul LASKE KÄE LAJALE, panke sõrme’ sõudemalle, sõs mie’ tüö tegünes, maa kavvest kahanes. – Läke uvve ie pääle, tõse vastse vao pääle, koe mie’ eelä ie jäti, varre vao mie’ uneti. EilaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. AJA OTSA, IIKÕNE

Lõpe, põld! Otepää Talgu lõpulaul AJA OTSA, IIKÕNE, lõpele, lõpele, veeri viirde, veerekõne, lõpele, lõpele! Kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, siijä jäta tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neeldä, lõpele, lõpele! Laulnud Kristine Uibo (67 a) (EÜSContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE

Lõpe, põld! Otepää/Sangaste Põllu pandmise lõpetus. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE, lõpele, lõpele, vähäne sa, väljakõne, lõpele, lõpele! Kui sa ei lõpe, põllukõne, lõpele, lõpele, vähene ei väljakõne, lõpele, lõpele, ma jäta sijä tsirgu süvvä, lõpele, lõpele, sijä lõo lõõritede, lõpele, lõpele,Continue Reading

Tagged with: ,
Posted in Lõuna

__L õ i k u s l a u l u d__

Posted in Lõuna

xx.

Posted in Õdagu

x.

Posted in Õdagu

3. ÕTTAK, ÕTTAK TULLI ÕNNÕS

Õhtu ja hommik Otepää ÕTTAK, ÕTTAK TULLI ÕNNÕS, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, hommuk, hommuk hoolõõ murrõs, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, õttak tõi õlõ tarrõ, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, pikkä põhu põrmandulõ, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, hommukContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

2. ÕTANG TULLI ÕNNEESSI

Õhtu ja hommik Puhja ÕTANG TULLI ÕNNEESSI, hommung hoolessi murressi, õtang tõi õle toaje, pikka põhu põrmandule, hommung viis õle taresta, pikka põhu põrmantulta. Mes mul hooles homungulta, murres muile päiviella? Suu om mõske, pää sugida, jala alla ne harida.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

1. LOOJA, LOOJA, PÄIVAKENE

Orja ase Võnnu LOOJA, LOOJA, PÄIVAKENE, elleroo, elleroo, looja orja õhtu aal, elleroo, elleroo, sulase suvi-linaje, elleroo, elleroo, palgapoisi padjudesse, elleroo, elleroo. Kes teeb orjale aseta, elleroo, elleroo, palgapoisi padjad peksab, elleroo, elleroo, sulase linada laotab, elleroo, elleroo? Oli mulContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

__Õ h t u_j a_h o m m i k__

Posted in Õdagu

xx.

Posted in Õdagu

x.

Posted in Lõuna

16. PIKÄ PUU, ARVA MÕTSA (San)

Kuri kodu Sangaste PIKÄ PUU, ARVA MÕTSA ei ole maha ragujat, tüme kokku tümpsijat, ladva kokku laskijat. Veli viil om väikene, sõsar sõrme-suurukõne. Onupoja ullukõse, tennu tare tedreluista, pannu paari pardsiluista, roovi pääle rotiluista. Kodu minnä – mis nu tettä,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

15. LAS MA KAE, LAS MA KATSU! (Puh) (V-)

Kodu tundemärgid Puhja x LAS MA KAE, LAS MA KATSU, kost ma tunne oma kodu? Kuast tõssi kulla-suitsu, tare harjast õbesuitsu; kuan kulda keedeti, taren õbedat õõruti. H IV 4, 465 (10) < Puhja khk – W. Mõts (1888)

Tagged with:
Posted in Õdagu

14. TII PIKKÄ MEILE MINNÄ (San)

Kes koju ootab Sangaste Teolt kodu tullen TII PIKKÄ MEILE MINNÄ, maa kavvele karata: jõvva ei kivile visata, sõmerile sõõrutada – kivi peiju mul pudesi, sõmmer sõrmile lagusi. Kessi meida kodu oodi, kessi maija meid manitsi? Ku’tsu meida kodu oodi,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

13. LÄTSI KODO KITTEEN (San)

Tööd laidetakse Sangaste LÄTSI KODO KITTEEN, teedä mööda tennäten, et ma tei tükü tüöd, kolga põl³du kobisti, nuka nur³me ülendi – siski sõrme’ sõimatie, käe-varre’ vannutie. Kit´ mu sõrme’ sõkelitse’, sõrmekundi’ sõmeritse’. Kes mu tüö’ tennäs, kua mass vaiva-palga? -Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

12. KUI LÄHEN MINA KODUJE

Kuri kodu. Sõnakera Kambja KUI LÄHEN MINA KODUJE või lähen Mari majaje – kodu kurjad kukutasse, sõnad halvad annetasse, meelepahad paisatasse kellel muile kui minule, tütterille vaivatselle, lapsele alatumalle. Kerin kurjad kerale, panen pahad pallidesse, lasen palli laineje – hoogContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

11. KODU LÄÄSI, OLES TOHISI

Kuri kodu Kambja KODU LÄÄSI, OLES TOHISI, võe-õo, võe-õo, maija lääsi, oles mahusi, võe-õo, võe-õo, kodun kuri perenaine, võe-õo, võe-õo, vihane velle naine, võe-õo, võe-õo, Haarva mulle ahuluvva, võe-õo, võe-õo, tapva ahu tapitsega, võe-õo, võe-õo, Kodu rahval kulla elu, võe-õo,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

10. KOJU!

Karjaste huiked Sangaste 1. Üles kirjutanud H. Tampere (RKM II 225, 584 (1) < Sangaste khk, Tagula k < karjane, 1967 2. Üles kirjutanud H. Tampere (RKM II 225, 578 (1) Sangaste khk, Tagula k < poiss, 1967). 3. RetsitatiivneContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Õdagu

9. KAS ON VALMIS VASKAJOOKI

Karjane tahab koju. Imemaa Kambja Karjase laul KAS ON VALMIS VASKAJOOKI, piis, piis, pilliroo, marja-veeri, vitsa heinamaa? Kui ei ole valmis vaskajooki, piis, piis, pilliroo, marja-veeri, vitsa heinamaa, vai ole valmis lehmisööki, piis, piis, pilliroo, marja-veeri, vitsa heinamaa, ma ajaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

8. EI MINA TOHI KODU MINNÄ

Kuri kodu. Karjase söök Rõngu EI MINA TOHI KODU MINNÄ, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, kottun kurja perenaise, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, vihatsema velle-naise, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo. Viidi kodu vitsa-kimpu, õõ-oo,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

7. EI TOHI KODU MINNÄ

Kuri kodu Rõngu Karjapoisi laul EI TOHI KODU MINNÄ, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, ega kodu kuulutata, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, kodun kurja kuulutaja, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, mõtsan halva augutaja, õõ-oo,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

6. LÕU, LÕU, KORU, KORU!

Karjase leivakott Sangaste LÕU, LÕU, KORU, KORU, lõhu, päivi, lõunaeida, koru, päivi, korgeeida! Saiva saksa süümaile, teopoisi pruukostile. Kavva käve ma karjana, kavva karja oole pääle, kavva lauli lambeida, kavva vahe (vaatasin) vasikida, kavva tõbrast ma tõreli. Tõbras´ ütel´ tõrduContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

5. EMAKÕNE, MEMMEKÕNE

Karjane tahab koju Sangaste EMAKÕNE, MEMMEKÕNE, õõ-o-koo, õõ-o-koo, kas või karja kodu aija, õõ-o-koo, õõ-o-koo, kas või karja kodu keerda, õõ-o-koo, õõ-o-koo? Kas on valmis vaska juuki, õõ-o-koo, õõ-o-koo, piikerinna peni süüki, õõ-o-koo, õõ-o-koo, ruhenagi lehma juuki, õõ-o-koo, õõ-o-koo? Tütarlatsi,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

4. IMÄKENE, MEMMEKENE

Karjane tahab koju. Kari kadunud Sangaste IMÄKENE MEMMEKENE, kas ma karja kodu aja, kas om valmis vas’ka-juuki, lehmi-haina havvutedu? Ei ole valmis, latsekene, ei ole valmis vas’ka-juuki, lehmi-haina havvutedu. Aja kari kavvembõle, ligi linna lepikule, taga Tartu tanumida, sääl süüContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

3. IMÄKENE, MEMMEKENE

Karjane tahab koju Sangaste IMEKENE MEMMEKENE, kas ma karja kodo aja, kas ma kirjä kodo keerä, kas om valmis vaska-joogi, avvutedu lehmä-aina’, ärä tettü ärjä-söögi? Kui ‘le valmis vas´ka-joogi, avvutedu lehmä-aina, ärä tettü ärjä-söögi – ma aja kar´ja kavvede, saadaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

2. EMAKÕNE, MEMMEKÕNE

Karjane tahab koju Sangaste Karjane tuleb koju Emakõne, õllele, memmekõne, õllele, õõ-õõ, õllele, kas või karja, õllele, kodu aija, õllele, õõ-õõ, õllele, kas om valmis, õllele, vaska jooki, õllele, õõ-õõ, õllele, kas om rohen, õllele, lehma süüki, õllele, õõ-õõ, õllele,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

1. KODU LÄÄSIN, VAENELATSI

Kuri kodu Võnnu KODU LÄÄSIN, jo-eda, vaene latsi, jo-eda, ei ma tohi, jo-eda, kodu minnä, jo-eda, kotun kurja, jo-eda, perenaese, jo-eda, andva süvvä, jo-eda, augutase, jo-eda, lõikvä leiba, jo-eda, lõõtsutase, jo-eda, kiitvä putru, jo-eda, purelese, jo-eda, pandva kiku, jo-eda, kirjaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Õdagu

__K e s_k o d u s_o o t a b?__

Posted in Õdagu

22. VIHM, MINE VENNEMAALE! (Kam)

Vihm mujale maale! Päev, tule välja! Kambja VIHM, MINE VENNEMAALE, päiv, tule meie maale! Ma anna sulle püti piimä, pätsi leibä. Viisi kirjutasid üles M. ja J. Kärt (EÜS VIII 304 (48) < Võnnu), teksti A. Paal (ERA II 257,Continue Reading

Posted in Lõuna

21. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE

Vihm ja karjane Rõngu Karjapoisikese laul VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE, õõ-õõ-oo, ära minnu likes teku, õõ-õõ-oo, huuke (hooguke), mu omane, õõ-õõ-oo, ära minnu likes teku, õõ-õõ-oo, vihma-sagar, sugulane, õõ-õõ-oo, ärä minnu likes teku, õõ-õõ-oo, likes teku tsirkukõista, õõ-õõ-oo, kaunist karja latsekõista, õõ-õõ-oo!Continue Reading

Posted in Lõuna

20. KARJUSSIIDA, VAESIIDA

Vihm ja karjane Sangaste Karjase kaebus KARJUSSIIDA, õlle,  VAESIIDA, õlle, alla ilma, õlle, armetuisi, õlle, miä nu vihma, õlle, vitsa päällä, õlle, kaste kaara, õlle, lehe päällä, õlle, tuu nu karjuste, õlle,  kaala päällä, õlle, eidsiliste, õlle, ihu päällä, õlle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

19. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane Puhja VIHMAKENE, VELLEKENE, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee, hookene, omatsekene, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee, ära tee likkes linnukesta, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee, ära kasta karjalatsekesta, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee – ei ole kodu, kos ma kuiva, ee-oo, e-o,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

18. MELLES ILMAKE UDSUNE?

Ilm udune tülist. Vihm mujale maale Puhja MELLES ILMAKE UDSUNE, eo-eo-eo-eo-ee melles taivas tahmastedu, eo-eo-eo-eo-ee? – Sellep ilmake udsune, eo-eo-eo-eo-ee, sellep taivas tahmastetu, eo-eo-eo-eo-ee, et ne sõtsi sõneleva, eo-eo-eo-eo-ee, velitse viha peava, eo-eo-eo-eo-ee, kälitse kärava, eo-eo-eo-eo-ee, tädipoja tänkeleva, eo-eo-eo-eo-ee, lellaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

17. VIHMAKENE, VELLEKENE

Üle, vihm. Imeline koda Otepää VIHMAKENE, oe-oe, VELLEKENE, oe-oe, vii vihma, oe-oe,  Vennemaale, oe-oe, aja hoogu, oe-oe,  Harjumaale, oe-oe – Vennemaale, oe-oe,  vili palas, oe-oe, Harju aita, oe-oe,  kõrbenessi, oe-oe. Vihmakene, oe-oe,  vellekene, oe-oe, hoogukene, oe-oe,  mu omane, oe-oe, äraContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

16. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane. Üle, vihm! Otepää VIHMAKENE, õõ-oo-oo, VELLEKENE, õõ-oo-oo, hoogukene, õõ-oo-oo, mo omane,õõ-oo-oo, ärä minnu, õõ-oo-oo,  likkes tekku, õõ-oo-oo, likkes’ tekku, õõ-oo-oo, linikest, (linnukest), õõ-oo-oo, kastku karja-, õõ-oo-oo, latsekeist, õõ-oo-oo! Mul pole kottu, õõ-oo-oo, kon ma kuiva, õõ-oo-oo, eiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

15. VIHMUKENE, VELLEKENE

Vihm mujale maale Otepää Vihm üle VIHMUKENE, õku, õku, VELLEKENE, õo-ku, ärä minnu, õku, õku,  likes teku, õo-ku, likes teku, õku, õku,  linnukesta, õo-ku, kastku karja-, õku, õku, latsekesta, õo-ku – ei mul kotu, õku, õku,  kon ma kuiva, õo-ku,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

14. ÜLE, ÜLE, VIHMAKENE!

Vihm, üle! Võnnu ÜLE, ÜLE, VIHMAKENE, üle, vihma-huukene! Vii vihma Virumaale, aja huugu Arjumaale – Virumaal on mehed mustad, mehed mustad, naised laisad, tüdrukut töötegijad, poisid kannu-karvalised. Viis: Mai Tätte (62 a) (EÜS VII 304 (48) < Võnnu khk, Kastre-VõnnuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

13. VII VIHMA VENEMAALE!

Vihm mujale maale Võnnu Kui kaua aega vihma sadas, ja kui seda ära taheti saata, siis loeti neid sõnu. Variatsioon: VII VIHMA VENEMAALE – Venemaa vilja kõrbese, Venemaa põllu põlesse! Too päiva siia maale: meie maa põllu mädanese, meie maaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

12. VIHMA NAKSI MEIL SADAMA

Vihm Sangaste Vihma sajab. Õlle, õlle, VIHMA NAKSI, õlle, MEIL SADAMA, õlle, õlle, õlle, udsu naksi, õlle, undsetama, õlle, õlle, õlle, kodo jäie, õlle, vihma-vilsti’, õlle , õlle, õlle, unehtun, õlle, udsu-kübär, õlle – õlle, õlle, velle kätte, õlle, vihma-vilsti,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

11. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE!

Vihm ja karjane Sangaste 1. 2. VIHMAKÕNE, õlle, õlle, VELLEKÕNE, õlle, õlle, oogukõne, õlle, õlle, mu omane, õlle, õlle, ärä minnu, õlle, õlle, likes teku, õlle, õlle, likes teku, õlle, õlle, ma ligune, õlle, õlle, märjäs teku, õlle, õlle, maContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

10. SEELU, SEELU SELGEMBELE!

Vihm  mujale maale Sangaste Üle, vihm! Vihmale SEELU, SEELU SELGEMBELE, vaalu, taėvas, valgembele, mine üle, vihmakene, tule vällä, päėvakene! Ma tėė päeval pätsikese, murra musta kukekese, esi süü ma süamekese, latse lakva leemekese. Vii vihma Virumaale, a’a huugu Harjumaale, saadaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

9. VII ÜLE VIPE VIHMA

Vihm mujale maale Sangaste Vihmalaul. VII ÜLE VIPE VIHMA, üle saada sak’e uu, vii vihma Virumaale, saada uugu Arjumaale, Virumaal vil’lä palasse, Arju aita algenese. Ole nes o vipe vihma – nee o näiju viie viina, viie viina, kuvve kosja.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

8. VIHMAKÕNI, VELLEKÕNI

Vihm ja karjane Sangaste Vihmalaul VIHMAKÕNI, VELLEKÕNI, oogukõni mu(u) omane, saokõni mu(u) sõsari – är sa minnu liges teku, liges’ teku linnukõista, liges linnu latsekõista! Ole_i kottu, kon ma kuiva, ise tarre (tare alust), kon tahine, kodu kuiva kuuse all(a),Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

7. KAR’US’S’IDA VAESIDA

Vihm ja karjane Sangaste Karjase põli. Vihmalaul. KAR’US’S’IDA VAESIDA, alle ilma armetuida, mi ol’l’ vesi vitsa pääl, kaste kaara lehi pääl – tuu kar’us’s’e kaalan, tuu orja ola pääl, kõrralõse kõhri pääl, teolõse tek’i pääl, palga poisi palaje pääl. LaulnudContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

6. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm mujale maale Sangaste Vihm üle. Vihma ära soovimine VIHMAKENE, VELLEKENE, huukene omatsekene, vii vihma Virumaale aja huugu Harjumaale: Virun vihma vaadeti, Harjun huugu oodeti. Mine üle vihmakene, mine üle, meeli ära, käi tasa taldu ära! Ära minnu likes teku!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

5. VIHMAKENE, VELLEKENE!

Vihm ja karjane Rõngu Karjalaste laul VIHMAKENE, VELLEKENE, õõ-oo, ära minu likkes tekku, õõ-oo, likkes tekku-ui linnukesta, õõ-oo, kaunist karjalatsekesta, õõ-oo! Ei ole kodu, kon ma kuiva, õõ-oo, ei ka tare, kon ma tahena, õõ-oo, ei ole taati tare tennu,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

4. TULE, TULE, TUULEKÕNE!

Vihm mujale maale Rõngu TULE, TULE, õllele, TUULEKÕNE, õlle, vii vihma, õllele, Venemaale, õlle, aja huugu, õllele, Harjumaale, õlle, tõuka vihma, õllele, Turjamaale, õlle, saada sagar, õllele, Sõrvamaale, õlle! Näide põllu, õllele, põdemassa, õlle, näite nurme, õllele, närtsimassa, õlle, ainamaada,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE!

Vihm meie maale Rõngu Vihm. Suure inemise laul VIHMAKÕNE, õllele, VELLEKÕNE, õlle, veeri meile, õllele, Venemaalta, õlle, astu meile, õllele, Harjumaalta, õlle, tule meile, õllele, Turjamaalta, õlle, sõvva meile, õllele, Sõrvamaalta, õlle! Meie põllu, õllele, põdemassa, õlle, meie nurme, õllele,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. VII ÄRA VIHMAOOGU!

Vihm mujale maale Rannu VII ÄRA VIHMAOOGU, vii vihma Virumaale, aja oogu Arjumaale, Virumaal om mehed mustad, mehed mustad, naised laisad, tütrigu igi-tigeda, poisi kannu-karvalise, latse kui ne tuli-tukki. Meie maal om mehed valged, mehed valged, naised virgad, tütrigu ime-ilusa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane Rannu VIHMAKENE, õllele, VELLEKENE, õlle, uhukene, õllele, omatsekene, õlle, ära tekkü, õllele, minda likkes, õlle, mul pole kodus, õllele, kuivatajat, õlle, kuiva hamme, õllele, andijat, õlle, särgi sälge, õllele, seedijat, õlle. Viisi kirjutasid üles Peeter Kurg jaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

__V i h m,_ v i h m_ ja_k a r j a n e__

Posted in Lõuna

29. LASS LEODA, LILLIK-LEHMA (San)

Sulase ja peremehe söök Sangaste LASS LEODA, LASS LEODA, LILLIK-LEHMA sulane süü, suu suula-leiba, lass leoda, lass leoda, Lillik-lehma, mina tambi taari-leiba, lass leoda, lass leoda, Lillik-lehma, peremies süü piima-leiba Viis: Liisa Krall (43 a) (EÜS VI 205 (55) <Continue Reading

Posted in Lõuna

28. KUUKU, KUUKU, PÄIVAKENE (San)

Karjase leivakott Sangaste Karjane ootab söögiaega Karjuse laul KUUKU, KUUKU, PÄIVAKENE, kuuku, päiva, kõrgele, saa saksa süüma aigo – saksa sööva sada kõrda, tutenigu tuhat kõrda, maa rahvas mittu kõrda, karjus vaene kaits kõrda. Viis: Liisa Krall (43 a) (EÜSContinue Reading

Posted in Lõuna

27. MINNU LAISAS LAIDETIJA

Üteldi laisaks Sangaste Karjalaul MINNU LAISAS LAIDETIJA, põdelikust põletija – esi laiska mu laidija, põdeliku mu põlgija, esi laiska latsest saani, põdeliku põlvist saani. Mõnest kuhast kutsutesse, mõne mihi mõrsijast, mõne poisi pruudikõses – mis must saa mihi mõrsija, kuaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

26. SIIN ON ILLUS IRRE MÕTSA

Imelik maja Sangaste Karjalaul SIIN ON ILLUS IRRE-MÕTSA, paraliku palgimõtsa – viisi ise (isa?) tarre tetä, veli irsi vöörütede. Külä ise (isa?) tare tek’ki, valla veli irre vöörüt’. Tek’i tare teije pääle, aida telje arre pääle. Müüdä juuski mündäs saksa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

25. MIMMULI, MAMMULI

Otepää Karjase laul MIMMULI, MAMMULI, küdsä mulle kukuli! Üits karjus aige, tõine karjus tõbine, kolmas kuhalt ärä koolu. Kit’s tege kirstu, rästäs ragu risti, tsiga tsong auda, pihu pess kellä, äniläne ällitas last. Üles kirjutanud J. Birkenbaum (H II 3l,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

24. KARI KARAS KAARA

Otepää Kari kaeras KARI KARAS KAARA, oma velle vi’llä, oma esä ernede, oma taade tatriku, oma onu uppa, tõse mihe tõugu. Üles kirjutanud J. Tammemägi (H II 31, 613 < Otepää, 1890).

Tagged with:
Posted in Lõuna

23. TULL, LULL, TULE APPI!

Karja riisujad Sangastenike air jordan 4 iv retro nike air max 96 TULL, LULL, TULE APPI, tutu, lutu, ära viija härja paari, tutu, lutu, kutsa maha kopsatie, tutu, lutu, karjas kinni köidetie, tutu, lutu!nike air max 96 Laulmise järgi ülesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

22. AASIN KARJA KALDA ALLA

Karja kaupleja Purchase air jordan Rõngu 1.ray ban sale 2.nike air jordan v5 retro AASIN KARJA, õllele,  KALDA ALLA, õlle, jõe äärte, õllele,  söödamaale, õlle. Kes tulli karja, õllele,  kauplemaie, õlle? vanamees vaski-, õllele,  kübaraga, õlle, hõbe-ikke, õllele,  õla pääla,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

21. KARJATSEL OM KURI PÕLI

Sangaste nike air max 90s Karjase põli! KARJATSEL OM KURI PÕLI, äestajal hää põli, põli põllu kündijal. Iki pia mia minema, iki ma ori ojume, iki ma vaene vajume. Talu tüdar jääs tagasi, pere tüdar jääs perale,Discount air jordan koeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

20. MINA PETTI PERENAISE

Kaval karjane fake ray ban Otepää Oakley sunglasses USA MINA PETTI PERENAISE: lätsi mõtsa kõndimaie, lehma panni leppikusse, härja hää aina pääle, kitse kieru koppelisse, varsa vare mäele, lamba Lausi tatteriide. Uhe unte, tohoo tontti, tohoo tontti ni toonatse, kuradiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

19. PERENAINE PETTIS MINDA

Rõngu ladies oakley sunglasses Vihane karjane kutsub hunti karja sööma. PERENAINE PETTIS MINDA, mina küll petti perenaista! Lätsi mõtsa kündemaie, härja panni hää haina pääle, lehma panni lepikusse, kitse kalli kopelisse, vasika vii(sin) varet mäele, lamba lauri tatarisse.oakley custom eyewearContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

18. ÄRÄ KATTE KARJAKENE

Kari kadunud air max 90s Sangaste 1. 2.ray ban caravan ÄRÄ KATTE KARJAKENE, tutu, lutu, maha jäivä jälekese, tutu, lutu, jäle lätsi järve poole, tutu, lutu, tii-rada ranna poole, tutu, lutu, Ai mina ulli otsimaie, tutu, lutu, nõrgakesta nõudamaie, tutu,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

17. LÄKI ETTE ELAJILE

Kari kaugel discount ray ban sunglasses for men Sangaste Coupon For ray ban sunglasses Kari kaugele lännu! LÄKI ETTE, õllele, ELAJILE, õllele, õõ, õõ, õllele, kae kui kavven, õllele, karja otsa, õllele, õõ, õõ, õllele, ligi liina, õllele, lehma otsa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

16. KÜLÄ KARJUSSE KAVALE

Kavalad karjused air jordan New Zealand Sangaste nike air max 90 black KÜLÄ KARJUSSE, õlle, JA KAVALE, õlle, külälatse, õlle, ladu (loodud?)  laiska, õlle, süütvä meie, õlle, söödü veere, õlle, põimva meie, õlle, põllu veere, õlle, kakva meie, õlle, kaaraContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

15. SÜÜ, KARI, SAISA, KARI!

Karja söötmine air jordan retro 10 Sangaste oakley prescription eyewear SÜÜ KARI, õlle, õlle, SAISA KARI, õlle, õlle, seeni jakka, õlle, õlle, viisu kabla, õlle, õlle, kinnitelle, õlle, õlle, kängä rihma, õlle, õlle, pane paela, õlle, õlle, seere pääle, õlle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

14. AJA MÕTSA MÕISA KARJA

Karja söötmine Sangaste 1.nike air max Reduced 2.nike air max Reduced AJA MÕTSA MÕISA KARJA, mõtsa liigu liina karja, soo (sohu) suure herra karja, palu (pallu) pika papi karja.ray ban cockpit Söö kari, kon ma sööda, laku kari, kon maContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

13. TSOO KARJA, KARJA MANU!

Võnnuray ban sunglasses Ireland air jordan 9 Laulnud:  Mai Tätte (62 a) (EÜS VII 304 (47) ja EÜS VIII 256 (66) < Võnnu khk, Kastre-Võnnu v, vstmj < Terikesti k – J. ja M. Kärt, 1911).nike air dt max

Tagged with:
Posted in Lõuna

12. KOS ME OMMEN KOKKU LÄÄME?

Võnnu Vanast, kui karjalapsed kokku tahtnud tulla, siis laulnud (laulja tähendus):ray ban sunglasses Sale KOS ME OMMEN KOKKU LÄÄME? – Suure sikka sarvile, aha kitse anna alla!nike air jordan v5 retro Viis ja tekst: Mai Tätte (62 a) (EÜS VIIContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

11. AAGE SEIE KÜLA KARJA!

Kari siia! air max 180 Otepää Closeout nike air max Karjaste õku! õku! O voe voe, o voe voe, o voe voe, oeo, o voe voe, o voe voe, o voe voe, oeo! Aa’ge seie, õku, õku, küla karja, õoko,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

10. KAUA KÄISIN KARJADESSA

Kari kadunud. Hobuse otsija air max 95 release dates Rõngu ray ban sunglasses Korea Karjalaul KAUA KÄISIN KARJADESSA, kaua karja hoole pool, vai mina hulgasta uneti – karjast katte karjat-lehma eest katte esa hobune.Switzerland Oakley sunglasses Pandi orja otsimaie, nõrkaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

9. AA SIIA KARJAKENE!

Ajage kari siia Rõngu Coupon For nike air max Karjase laul. ÕlletamineOakley sunglasses Discount AA SIIA, õllele, KARJAKENE, õllele, siia keera, õllele,  kirjakene, õllele, aa siia, õllele,  Maari karja, õllele, siia keera, õllele,  Maari kirja, õllele! Konas me kulla, õllele, Continue Reading

Posted in Lõuna

8. TULE METSA, TUHARUHI!

Laisk karjane. Karjatse pilkamine. Ajage kari kokku. ray ban cat eye Otepää ray ban sunglasses german TULE METSA, oe-oe, TUHARUHI, oe-oe, saa mõtsa, oe-oe, savipada, oeo! Mis kaua, oe-oe, kodu tegid, oe-oe, elajaid sa, oe-oe, näljatasid, oeo?nike air max NewContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

7. MIS SA KAVVA KOTTUN TEID?

Laisk karjane Sangaste prescription eyewear oakley Unitsele karjussele Mis sa kavva, õlle, kottun teid, õlle? Magasid sa, õlle, Mari man, õlle, Mari sinu, õlle, likes kusk, õlle, jäid kodu, õlle, kuivatem, õlle, ahju otsa, õlle, argitem, õlle, sanna otsa, õlle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

6. JAANIKÕNI, VELLEKÕNI

Laisk karjane air max 1 Sangaste Canada ray ban sunglasses JAANIKÕNI, VELLEKÕNI, mis sa kanga (kaua) kottun teid, kelle man sa magasid? Liisa man sa magasid. Kuas teist ala kussi? Jaan teist ala kussi. Jäi ta kodu kuivatõmõ, riida otsaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

5. LIISAKENE, SÕTSIKENE

Otepää air jordan 19 Ajage kari siia nike air jordan retros LIISAKENE, õku, õku, SÕTSIKÕNE, õku, õku, aja kari, õku, õku,  siiäpoole, õku, õku, siin om illus, õku, õku,  ainakene, õku, õku!ray ban cat eye sunglasses Aame kokku, õku, õku,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

4. AA MÕTSA, UNITSIGA!

Rõngu custom nike air max Laisk karjane ray ban balorama Õlletamine AA MÕTSA, õllele, UNITSIGA, õllele, mes sa kavva , õllele, kodu teed, õllele? Magasid sa, õllele, poisi man, õllele, poiss sinu, õllele,  likes kussi, õllele, jäid kodu, õllele,  kuivatama,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. KÜLA KARUS…

Sangasteray ban red sunglasses KÜLA KARUS, õo-õo, KUKKUSID KU, õo-õo, tule sina, õo-õo, siiapoole, õo-õo, mina lähen, õo-õo, sinnapoole, õo-õo, paneme pullid, õo-õo, puskelema, õo-õo, laseme sokud, õo-õo, pokselema, õo-õo!Where Can I Buy nike air max Laulnud Helene Kukk (68Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. KÜLA KARJUSSE KANATSE

Sangaste Ajage kari siia. Karjase sajatus. Karja söötminejordan nike air Küla karjastele. Karja põli. Karjale KÜLA KARJUS-, õllele, -SE KANATSE, õllele, õõ-õõ, õllele, ajage kari, õllele, siija poole, õllele, õõ-õõ, õllele, siija suure, õllele, söödi poole, õllele, õõ-õõ, õllele, siijaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. MÕTSA IT´U, MÕTSA AT´U

Sangaste Eläjit keväje vällä lasken loetas igä eläjäle pääle:Oakley sunglasses France MÕTSA IT´U, MÕTSA AT´U, mõtsa ellä Pühäjüri: mõtsa karvane kasukas, ärä tahtku mo tallekõst, ärä murdku mu mullikat! Kaidsa mo karjakõst, puu taade, puhma taade, kivi taade, kannu taade.nikeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

__K a r i__j a __k a r j a n e__

Oakley sunglasses Spain air jordan Spain nike air max 93

Posted in Lõuna

12.

air jordan nike com France ray ban sunglasses nike air max running

Posted in Lõuna

11. RANTS, RAIU RUTTU PUID (San) (V-)

Pudru keetmise laul Sangaste Putru kėėtennike air max Factory Outlet RANTS, RAIU RUTTU PUID, Tuks, tuu tuld, Viks, vii vett Pakand, pane pada üles! Tuu jahu, Jaagu naine, vala vetta, velle naine, sipsa suula, Simmu naėne,nike air max retro paneContinue Reading

Posted in Lõuna

10. MEIE TAAR HAPNEMA (Puh, Ran)

Puhja/Rannu fake ray ban Taari valmistati kolmejalgses anumas. Taari tegemisel anuma põhja paigutati õlgedest taarisild. See koosnes ristpuust, ja sellele laotati õled peale. Siis keerutati veel õlest vits, millele laotati pajuoksi. Okstele lõigati ahjus pruunistatud leiba tükkideks, kallati siis kuumaContinue Reading

Tagged with: ,
Posted in Lõuna

9. KEEDA PUTRU, PEEBU NAINE! (Rõn) (V-)

Rõnguray ban sunglasses Factory Outlet Pudrukeetmine Vana Eesti naiste pudru keetmine rahva juttu järele: air jordan Korea KEEDA PUTRU, PEEBU NAINE, pane vesi, Viidu naine, tee tuli, Tootsi naine, lase jahu, Jaagu naine, maitsa soola, Matsi naine, tõsta maha, TõntsuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

8. KOKKO, KOKKO, KOOREKE! (Ran) (V-)

Rannu nike air max Spain Kokku, koorekene KOKKO, KOKKO, KOOREKE, vana naese varake, taivast tulgu, kirnu mingu kipaten ja kapaten,nike max air ümbre männä mütsä mätsä. Vorsti ojast vesi toodi, soolamõske pruugiti.nike air jordan wholesale Tekst: Jakub Teder (E,StK 4,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

7. VEERE, VEERE, VÕIKE! (San)

Sangastecheap oakley oil rig sunglasses ray ban sunglasses france Laulnud Olga Rääk (61 a) (RKM II 226, 212 (13) < Sangaste khk, Sangaste v, Restu k – I. Rüütel, 1967).nike air jordan true flight

Tagged with:
Posted in Lõuna

6. KIE, KIE, PAAKENE! (Ote) (V-)

Otepääwholesale ray ban sunglasses Kee, padanike air jordan v retro KIE, KIE, PAAKENE, rutta, rutta, ruvvakene! Mehe metsasta tuleva, poisi puida ragumasta, latse laaste korjamasta. Pala, pala, ahjukene! Mina tapa tallekese, anna sulle lihakese, esi lõmbi leemekese.ray ban sunglasses OnlineContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

5. KETRAME SIIDI (Ote) (V-)

Otepääair max tailwind 4 Kolm rätikut Ema lapsega voki ees!ray ban wayfarer sizes KETRAME SIIDI, kuame kolm rätti: üte pika-pilulise, tõse laja-raamilise, kolmanda kullakarvalise. Üte viime soola pääle, tõse viime saia pääle, kolmanda kulutame esi ära.nike air max uk (Retsitatiivne)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

4. VANU, VANU, SÄR’GIKÕNI (San)

Sangasteretro nike air jordan retro nike air jordan Vanutamise laul VANU, VANU, SÄR’GIKÕNI, vilsti, pulsti, vanu sis’se siidikarva, vilsti, pulsti, vaijele vasekarva, vilsti, pulsti, (h)ää vilstine vilistede, vilsti, pulsti, (h)ää kaija kalevõn, vilsti, pulsti!air max tailwind 4 Viis: J. TammContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

3. VANU, VANU, SÄRGIKÕNI (San)

Sangasteray ban sunglasses replacement parts VANU, VANU, SÄRGIKÕNI, villa-kompalija, vanu, vanu, särgikõni, villa-kompalija, villai, villai, villai vaa, villai, villai, villai vaa, villa-kompalija,air jordan sandals Juhanile Annege maada, villa-kompalija, Juhanile Annege maada, villa-kompalija, villai, villal, villai vaa, villai, villal, villai vaa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

2. KETRÄ, KETRÄ, VOKIKENE! (San)

Sangasteoakley m frame sunglasses oakley m frame sunglasses Ketramiselaul. Kolm rätikut KETRÄ, KETRÄ, VOKIKENE, villa-kombalii, veeri voki poolikene, villa-kombalii, lase sisse siidilanga, villa-kombalii, siidilanga, niidilanga, villa-kombalii, ma lää liina kudame, villa-kombalii – sääl ma koa kolme rätti, villa-kombalii, kolme rätti,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

1. NEIUKENE NOORUKENE (Kam)

Kambja NEIUKENE NOORUKENE, oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa, kas mõistad kangast kududa, oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa? Mina kuan, miks-ed kuan – oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa, kui ma kuan, kangasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lõuna

__T u b a s e d__t ö ö d__

Posted in Lõuna

_____________________________

Posted in Lõuna