7. LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU

Lõpe, põld!

Puhja

x

Lõpele, leelale!
LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU, lõpele, leelale,
lõõri põldu, sõõri nurme, lõpele, leelale -
meie põllud peratu pikkad, lõpele, leelale,
meie vällad väga laiad, lõpele, leelale,
otsa joosva jo ojaje, lõpele, leelale,
põllu veered Venemaale. lõpele, leelale

Viis: Kadri Hermann (umb 65 a) (EÜS VI 716 (10) < Puhja khk, Ulila v, Ridaküla – M. Pehka, 1909); teksti kirjutas üles H. Raag (H III 10, 105 (9) < Rannu khk, 1889).

Tagged with:
Posted in Lõuna