Monthly Archives: September 2014

1. Võn, Kam, Rõn

1. Trihvaa-lugemine Latse paneva kõik oma edimätse sõrme kokku ütele põlve pääle ja üts lats loep neid sõnnu: „Issu tissu vanger vissu, tsuker kleini kloos!” Egä üte sõrme pääle korrast näidäten, ütlep egä üte sõrme jaos üte sõna. Kelle sõrmeContinue Reading

Posted in Liisulugemise

__T r i h v a a – l u g e m i s e d__

Posted in Liisulugemise

1. MAGASI MINA, MAGASI (Puh)

Mere kündmine Puhja MAGASI MINA, MAGASI, sinilillede seana, kullerkuppe põõsaenna. Mis mina näie maateenna? Näi mina und maateenna: meri üles künnetiie, künnetiie, külvetiie, meri ära äestedi, lina sisse külvetiie; lina kasvi kui see linti, kukar otsan kui see kulda. LinastContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

__V õ n n u_v i i s i d__

1. ERA III 6, 190 (26)  < Võnnu x 2. RKM III 5, 19 (1) < Võnnu

Tagged with:
Posted in Nõo/Võnnu

__N õ o_t e k s t i d__

TÜTAR TALUST VIIDUD. TÜTRE KAHITSEMINE! VIIDI TÜTARI TALULTA, põlleeide põrmandusta. Tare jäi tühjas tüterista, ait jäi arvasta hammeista, laut jäi lehmista lagedas. – Ikma jäiva esa iiru, nutma velle nuuma härja, hoigama esa hobese. – Ei ole kaera kandijata, heinaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Nõo/Võnnu

__N õ o_v i i s i d__

1. EÜS XI 198 (11) Nõo

Tagged with:
Posted in Nõo/Võnnu

__R a n n u_t e k s t i d__

MEIE JA TEIE POISID O’O MULL VÄHIK VÄHIKENE, armas halli särgikene! Nüüd tood kodu kosti pulga, vana ämma vastulise! Emakene, ennekene, las tulla homnen uusi päiva, vana taevas valge ilma, toome nii telle taresse, peele pikka põrmandule, aame siis kangasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Puhja/Rannu

__R a n n u_v i i s i d__

1. H II 30, 539 <Rannu khk, Valguta v, Ranna k – August Tattar (1889) 2. H II 30, 540 < Rannu khk, Valguta v, Ranna k – August Tattar (1889) 3. EÜS VII 2720 (43) < Rannu 4. EÜSContinue Reading

Tagged with:
Posted in Puhja/Rannu

__P u h j a_t e k s t i d__

/ – – – / Pulma pruugiks oli ka veel kaasitamine. Kui paariläinud meeldisid mõlema poole sugulasile, siis olid kaasitamise laulud kiidulaulud nende tegudest ja omadustest. Ei meeldinud aga üks pool teise poole sugulasile, siis toodi ta vead kõik etteContinue Reading

Tagged with:
Posted in Puhja/Rannu

.

Posted in Latsepõlv

21.-27. IMPROVISATSIOONID (Rannu jm)

21. RKM III 5, 163 (32) < Rannu (17.VII 1946) 22. RKM III 5, 163 (34) < Rannu Puust luigel kiikudes. (5. VIII 1946) 23. RKM III 5, 163 (35) < Rannu 24. RKM III 5, 163 (36) < RannuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

11.-20. IMPROVISATSIOONID (Rannu)

11. RKM III 5, 161 (21) < Rannu Vaadeldes pildiraamatut (8.VII 1946) 12. RKM III 5, 161 (22) < Rannu Mängides oma puust kanaga, kellel üks ratas alt murdunud. (9. VII 1946) 13. RKM III 5, 162 (23) < RannuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

1.-10. IMPROVISATSIOONID (Rannu)

1.RKM III 5, 160 (9) < Rannu 2. RKM III 5, 160 (10) <  Rannu 3. RKM III 5, 160 (11) < Rannu Lakka minemisel. Ema saadab poisi lakka korvi tooma. Redelit mööda üles minnes laulab poiss. 4. RKM IIIContinue Reading

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

__L a s t e__o m a j o r u t u s e d__

Posted in Latsepõlv

15. HÄLLILAULU VIIS (Rannu)

(45.) RKM II 5, 10 (4) Rannu

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

14. ÄIU-ÄIU, ÄIU-ÄIU (Rõn)

Hällilaul Rõngu ÄIU-ÄIU, ÄIU-ÄIU, äiu-äiu, latseke, kussu-kussu, kulda lindu! Tsuu-tsuu, suuremaks, kasva, latse, karjuseks, memme karja oidijaks, esa kesa kündijaks, mõisa rehe peksijaks, esa-ema toidijaks! Laulnud P. Kurg (EÜS III 37 (28) ja EÜS III, 68 (28) < Rõngu khk,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

13. UINU, MU LAPS (Ran)

Hällilaul Rannu RKM III 5, 10 (3) < Rannu

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

12. KIIGU, KIIGU, KITSETALLE (San, Ote, Rõn)

Hällilaulud Sangaste, Otepää, Rõngu Valik ilma viisita üles kirjutatud tekste, mida saab improviseerimisel kasutada. Latse hällütaja laul. KIIGU, KIIGU, KITSEPOIGA, memm läits mõtsa marju tooma, kirivisse kipiga, vastese vaksega (1), kadajedse kanniga, pihulidse (2) piibuga (1) läniku sarnane anum, kudContinue Reading

Tagged with: , ,
Posted in Latsepõlv

11. TSUU-TSUU SUUREMBAS (Ote, Kam, San, Võn)

Hällilaulud Otepää, Kambja, Sangaste, Võnnu Valik ilma viisita üles kirjutatud tekste, mida saab improviseerimisel kasutada. TSUU, LATSE, SUUREMBAS, kasva, latse, karjuses, memme lehma hoidijas, taadi härja kaitsejas. KIIKA, KIIKA, KERKU POOLE, jala musta mulla poole, pää like liiva poole (1),Continue Reading

Tagged with: , , ,
Posted in Latsepõlv

10. ÄIU-ÄIU, LATSEKE (Puh, Ote, Kam)

Hällilaulud Puhja, Otepää, Kambja Valik ilma viisita üles kirjutatud tekste, mida saab improviseerimisel kasutada. ÄIU, ÄIU, LAPSUKENE – memm läks metsa marjule; toob pika peotäie, kadakase kannu täie. Uibuse hunnikutäie, lõhmusese liua täie. E 72212 (5) < Puhja khk, KavildaContinue Reading

Tagged with: , ,
Posted in Latsepõlv

9. ÄIU-ÄIU (Võn)

Hällilaul Võnnu ERA III 6, 189 (23) < Võnnu

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

8. ÄÄ-ÄÄ, TSUU-TSUU (San)

Hällilaul Sangaste RKM II 225, 601 (10) < Sangaste khk, Pelsi k, Nudra t – H. Tampere < Marie Nuder, 67, 1967

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

7. MAGA, MAGA, MARJAKENE (San)

Hällilaul Sangaste EÜS VI 207 (71) < Sangaste khk – A. Kiiss, 1909  

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

6. ÄIU-ÄIU, KUSSU-KUSSU (San)

Hällilaul Sangaste RKM II 225, 619 (9) < Sangaste khk, Lauküla, Koljaku t – H. Tampere < Ella Luugus, 65, 1967

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

5. TSUU, LAST (San)

Hällilaul Sangaste RKM II 225, 616 (3)< Sangaste khk, Tagula k, Ruusa t – H. Tampere < Asta Karimõis, 64, 1967  

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

4. ÄÄ-ÄÄ, TSUU-TSUU (Rõn)

Hällilaul Rõngu EÜS II 10 (13) < Rõngu

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

3. ÄÄ-ÄÄ, TSUU-TSUU (Rõn)

Hällilaul Rõngu See om latse magale panemise laul. Ema võtab latse sülle, paneb tõise jala tõise pääle, lapse suu oma suu manu, tõine käsi om labse pää juures, tõine all jalgate man; liigutab enast ühes latsega pengi pääl istutes, tõistContinue Reading

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

2. KIIGU, LIIGU, TILLE TALLE (Ran) (Vv)

Hällilaul Rannu RKM II 252, 178 (3) < Rannu

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

1. KIIGU, KIIGU, KITSETALLE (Ran)

Hällilaul Rannu ERA III 7, 101 (40) < Rannu khk

Tagged with:
Posted in Latsepõlv

__H ä l l i l a u l u d__

Posted in Latsepõlv

.

Posted in Latsepõlv

.

Posted in Ajotsõõr