1. LÄTSI MÕTSA MIE MARJALE (San)

Marjule. Kulla põlemine

Sangaste

1r_v42_EYS_VI_207_(97)

LÄTSI MÕTSA MIE MARJALE,
ala päävä pähkemille,
mis mie säältä maalta löüse?
Kuusi kollast üökest,
sada saksa lastukõist.
Kos mie nuo’ üö panni,
kos mie nuo lastu lahi?
Küü-meeste kübärte pääle,
väü-meeste värte pääle,
ämma padja perä pääle.
Padi paugati palama.
Kes no tulli kistutama?
Meilt sai Mari, teilt sai Mari,
Kubijalt sai kuusi Marri,
Siimonilt sai säidse Marri.

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 207 (97) < Sangaste khk, 1909), tekst: Mari Järvmägi (u 35 a) (H II 5, 563 (242) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu