1. ÕTEPÄÄN OLI SUURE ORU’ (San)

Püha putke lõikaja

Sangaste

1r_v16_H_II_818_(13)

Püha lehe lõikamisest haige

ÕTEPÄÄN OLI SUURE ORU’,
Karulan oli kallaspoole’.
Mis sääl orge vaijeel,
kallaspoolde kaldeel,
kua lod´jat´ lohu pääl?
Pühä-püdse’k leina-lehe’ -
nuo no orge vaijeel,
kallaspoolde kaldeel.

Kes no lõigas´ pühä-püdse,
pühä-püdse leina-lehe?
Oli mull ütsi väiko veli,
armas´ ahka-särgikene,
tuo no lõigas´ pühä-püdse,
püha-püdse leina-lehe.

Sääl mu veli vannuti,
vannuti ja nõijuti.
Lätsi ma vellä arstima,
lätsi läbi ema-jõesta,
läbi lasi laineist,
ai ma arstile obese,
tohterele tuhkru ruuna.

Jõvva arsti mu avida,
jõvva tohter terves tetä -
esi arsti ma avidi,
esi tohter terves tei.

Viisi kirjutas üles J. Tamm (H II 59, 818 (13) < Sangaste khk, 1909), tekst: Liis Oberst (u 75 a) (H II 5, 539/40 (202) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu