33. OLES MA LOODUD LAULIJASA (San)

Palju sõnu

Sangaste

2r_v54_EYS_VI_209_(87)

OLES MA LOODUD LAULIJASA,
laulijasa, laskijasa,
laulaks mere ma murusa,
mere põhja põrmandus,
mere kivi’ killergis.

Mull om sõnno sõgla täüs,
pääle villa vaka täüs,
koton om mull koti täüs,
üten om mull üsä täüs,
man om mull mati täüs.

Jõvva uhja minno oita,
jõvva köüdse minno köütä,
uhja oitse obesiid,
köüdse’ köütse koormeiid.

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 209 (87) < Sangaste khk,1909), tekst: Liis Värnik (35 a) (H II 5, 537 (198) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast