Monthly Archives: July 2015

6. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE (Rõn)

Liiri-lõõri Rõngu x Ketilaul. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE, kos so kulla pesakene? Tare taga tamme otsan. Kus tamm jäije? Vanamees ragus maha. Kus vanamees jäije? Vanamees kooli ära. Kohes teda mateti? Pika peenra otsa ala. Kos peenar jäije? Kana üles rehits.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

5. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE (Rõn)

Liiri-lõõri Rõngu x Keti laul LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE, kos so kulla pesakene? Tare taga tamme otsan. Kus tamm jäije? Vanamees ragus maha. Kus vanamees jäije? Vanamees kooli ära. Kohes teda mateti? Pika peenra otsa ala. Kos peenar jäije? Kana ülesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

x

Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

x__S a n g a s t e___v i i s i d__

1. EÜS VI 213 (101) < Sangaste khk – A. Kiiss, 1909 2. EÜS VI 208 (80) < Sangaste khk – A. Kiiss, 1909 3. ERV 267 (1890)  < Sangaste khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva, 1877. 4. ERV 274 (1924) Continue Reading

Tagged with:
Posted in Sangaste/Otepää

4. TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE (Rõn)

Liiri-lõõri Rõngu x TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE, lõõri, lõõri, lõokene, kos so kulla pesakene? Tare takkan tamme otsan, mõtsan kuiva kuuse otsan. Kos to kuus jäije? Vanamees ragus maha. Kos to vanamees jäije? Vanamees kuuli ära. Kohes teda matteti? Pikka põlluContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

3. TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE (San)

Liiri-lõõri Sangaste TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE, lõõri, lõõri, lõokene, kos su kulla pesäkene? Mino pesä pedästikun, kuiva kuuse osa pääl, suure tamme juure all. Kos see kuus´ jäi’e? Vanamees maha ragi. Kos see vanamies jäi’e? Ärä timä kuoli. Kohes timä mateti?Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

2. LIIRI-LÕÕRI LÕOKENE (San)

Liiri-lõõri Sangaste LIIRI-LÕÕRI LÕOKENE, piiri-pääri pääsukene, kos su kulla pesakene? Minu pesa pedajen, kuiva kuuse ossa pääl. Kos tu kuju kuus jäi? Vanamiis maha ragusi. Kos tu vanamiis jäi? Ära tema kuuli. Kohes tema mateti? Pika palu penderede. Mis sinnaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

1. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE (San)

Liiri-lõõri Sangaste LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE, kos su kulla pesäkene? Minu pesä pedästigun, kuiva kuuse ossa pääl. Kos see kuju kuus jäi? Vanamees maha ragus. Kos too vanamees jäi? Ära temä suresi. Kohes tedä mateti? Pikä palu pendrä ala. Kohes tooContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

__L a u l__o n__l i n n u__k õ n e__

Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

.

Posted in Laulu eläjist ja tsirkõst

x

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

3. KOLM OL´L´ ALVA ALLE ILMA (San)

Mitu halba ilma peal Sangaste KOLM OL´L´ ALVA ALLE ILMA: üts´ ol´l´ imetä tütar, tõne ol´l´ iseta poiga, kolmas´ vaene läskä-naine. Midä ik´ vaene läskä-naine? Ik´ ta maa künnijät, musta mulla pöörijat. Midä ik´ iseta poiga? Ik´ ta adra köüdijät,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

2. KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT (San)

Kolm halba ilma peal Sangaste KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT, alle ilma armetut: üts küll olli vaenelatsi, tõne ilma imätä varsa, kolmas vaene läskä naine. Midäs iki vaene latsi? Iki armu andijata, päiväl pää silläjätä. Midäs iki imätä varsa? Panti varraContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

1. KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT (San)

Mitu halba ilma peal Sangaste KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT, alle ilma armetut: üts küll olli vaenelatsi, tõne ilma imätä varsa, kolmas vaene läskä naine. Mis ikk vaenõ läskä nainõ? Ikk ta sängu säädeenna, palajata pandõena, läsä leibä süvveen. Mis ikkContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

__M i t u__h a l b a__i l m a p e a l__

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

x

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

4. OLES MINU LOODU MEHESSEGI (Puh) (V-)

 Imelik maja Puhja x OLES MINU LOODU MEHESSEGI, pooles eas poisissegi – ma tiis tare taivaade, elu ilma veere pääle, kost käis müüda müügihärra, ega riidi Riia härra, ega puulba poodi poisi. Küsitelle, nõuetelle: „Kas om Riiga vai om liina?”Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

3. SÕUDKEM, KÄE, SÕUDKEM, JALA (Võn)

Tuulest tuba Võnnu SÕUDKEM, KÄE, SÕUDKEM, JALA, sõudkem sinnä saarõ pääle, kohe san’t oll’ sanna tennü, vaene mees oll’ varjo lännü. Sinnä küll käivä siidilaiva, Soodomast käivä soolalaiva, Kommorast käivä kaubalaiva. Sadu oll’i saina sammeldanu, (udu) undse oll’ urrõ etteContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

2. NAKSI TUBA TEGEMAIE (Ote)

Imelik maja Otepää NAKSI TUBA TEGEMAIE, tua nulke nuppeldama: kuu panni kor’ssnas, päävä pääle katuses, ao tähe aknas. Säält sõit müüdä Riia errä, Riia errä, raadi provva. Küsütelli, nõvvetelli; „Kas om Riiga vai om liina, vai om suuri soola liina?”Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

1. OL´L´ MULL KOLMI VELLEKESTA (San)

Imelik maja Sangaste OL´L´ MULL KOLMI VELLEKESTA, üts ol´l´ pikemb, tõne lühemb, kolmas olli maani matal´. Pikemb tek´k´ tare pilve korru (kõrguse), matal´ tek´k´ maja maasikist, lühemb liina linnukist. Müödä sõidi mündi saksa’, müödä münditse emändä’, müödä mündi preilikese’, mõtel´Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

__I m e l i k__m a j a__

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

x

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

x

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

4. LÄTSI MINA LÄBI KÜLA (Kam) (V-)

Tore sõit Kambja x LÄTSI MINA LÄBI KÜLA, kuku, kuku, kuku läbi tammitse tanumi, kuku, kuku, kuku, läbi vaskse väräte, kuku, kuku, kuku, Kägu kukkus looga pääl, kuku, kuku, kuku, tõne tõse rooma pääl, kuku, kuku, kuku. kägu kukkus kuldaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

3. KES SÄÄL KEERO LOOGA LAANEN? (Võn)

Saani tegemine. Tore sõit Võnnu KES SÄÄL KEERO LOOGA LAANEN? Kalevine poisikene, Mis ta aääl sís tööd ta tegi? Suvel tegi suuri saane, talvel tahots jalassit, külelaude kirjotedi, peralaude pilutedi, edelaude ehitedi. Vehmre sisse visnapuusta, looka pääle lodjapuusta. Tooge siiaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

2. KES SÄÄL JO KEEREN LOOGA MÕTSAN? (Võn)

Saani tegemine. Tore sõit Võnnu Kalevipoeg saani tegemas: KES SÄÄL JO KEEREN LOOGA MÕTSAN? Kalevisine (?) kange meesi. Mis ta jo sääl tööda tegi? Talvel jo tahutsi jalasida, piluteli peelepuida, ehijotelli edelauda, pilutelli peralauda, korijotelli kodarida; vahtrapuust sai vahepulga, kõivapuustaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

1. KES SEAL KEERU LOOGA MÕTSAN? (Võn)

Saani tegemine Võnnu KES SEAL KEERU LOOGA MÕTSAN? Kalevine poisikene. Mis ta sääl jo tööda tegi? Suvel tegi suurta saani, talvel tahots jalaseid. Ehit saani edelaude, pilut saani perälaude, kirjot saani külelaude. Kui sai saani valmist – määnes hobu etteContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

__S a a n__T o r e__s õ i t__

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

x

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

x

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

49. MIS TULED KINNAS KIUSTELEMA? (Võn)

Lauliku lapsepõlv. Kaasikute võistulaulmine Võnnu Võitlus kaasikute vahel.   MIS TULED KINNAS KIUSTELEMA, kaske, vana vilste võistelema, kaske? Ma viin kinda kesaelle, kaske, vana vilsti vaidijase, kaske: sinna’p kinnas kistanese, kaske, vana vilsti vatsutelle, kaske. Kas sina pelgad puuduveta, kaske,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

48. PEAKS MU LAULUD MAKSETAMA (Ote)

Laulikule palka. Lauldud – hobu, sadul  Sangaste PEAKS MU LAULUD MAKSETAMA, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, ma ei nõvva palju hinda, või e-li lee-lu, el-li lel-lu: äälest küsi härjapaari, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, kulda vai kübärä tävve, või e-liContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

47. KES MINNU KUULI LAULEVATA (Ote)

Kurb laulik Otepää KES MINNU KUULI LAULEVATA, laululugu laskevata, mõtel mu liia-rõõmulise, häälta hää helülise. Mina kohalt kurvaline, hellä elu leinaline; lahku ei süä laulu poole, miil ei miildü rõõmu poole. Süämel om süüdü palju, meelekesel mitu vikka. Kes minuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

46. MIS MINA KUKU, KURBA LINDU (Ote)

Suude sulg Otepää Küla ütel MIS MINA KUKU, KURBA LINDU, mis mina laula, hellä latse? Mul jäi kodu suude sulge, lavva pääle laululehte, kirstu kappi kõne kõlksu, parsile paeatus paberi. Noored mehed, helläd velled, pandke ratsu rakkeesse, halli hobu helmetesseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

45. KÜLÄ MUL ÜTTEL: „KUKU, KUKU!” (Ote)

Küla ütel Otepää KÜLÄ MUL ÜTTEL: „KUKU, KUKU!”, külälatse: „Laula, laula!” Mes ma laula, leinaline, kuugu kurvameeleline – mullu jõi murekarika, tänävu jõi tõista kõrda. Oles mu laulut massetasi! Ei ma ei nõvvas pailu hinda – laulust võtas laugi ruuna,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

44. ETSE LAULGE, LAISA NEIU (Ote)

Laidan laisale Otepää Talgulaul ETSE LAULGE, LAISA NEIU, veeretage, virga virve! Kui te’i laula, mina laida, laida teid laisale mehele, pika puu palutajale, halu ahju heitijale, läätsaleeme lõmpijale, kel’ om viisu(d) viisi sülda, räti(d) kümme küünarida – päiv läts aigaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

43. OLES MIND LOODU LAULIJASSA (Ote)

Laulu võim. Metsamurd. Kalajõgi. Laulu lahutaja. Sangaste OLES MIND LOODU LAULIJASSA, , või e-li lee-lu, el-li lel-lu, laulijassa, laskijassa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu – laulas mere ma murussa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, mere liiva linnassessa, või e-li lee-lu,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

42. TEE PIKK MEILE MINNA (Ote)

Laulu võim. Puud pole ühepikkused Ladvad lindudele Sangaste Käo laulda TEE PIKK MEILE MINNA, maa kavvõdõ karata, jõvva_i pilvile visata, sõmõrile tsõõrita. Mõts oli helle helisema, laan kummõ kumisõma. Kui ma lauli, laasi lauli, leie kättä, mõts käräti. Laihki leiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

41. KUI MINA NAKKA LAULEMAIE (Ote)

Laulu võim Otepää Laulust KUI MINA NAKKA LAULEMAIE, laulemaie, laskemaie, pisut sõnno pildumaie – jõvva_i minno ohja hoita, ohja hoita, köidse köita, pilve kinni mo pidada, taivas lakka (laia – lakja?) taldudada. Ohja hoitva hobesida, köidse köitva koormahida, taivas tands,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

40. TSÕTSIKÕSÕ, LINNUKÕSÕ (Ote)

Lauliku lapsepõlv Otepää TSÕTSIKÕSÕ, LINNUKÕSÕ, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, ärge naarõlgo minuda, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, et ma latsi laali pallu, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, kõhetu kõnõli pallu, või e-li lee-lu, el-li lel-lu – ega sii olõContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

39. KUI SA EI LAULA, MINA LAIDA (San)

Laidan laisale Sangaste x KUI SA EI LAULA, MINA LAIDA, laida laisale mihile, pane pik’äle poisile, kel olli viisu viisi süldä, kabla katesse vakku, rätik kümme küünärit, ame ilma arvamede, päivä viita päästõ’õnne, ajastõgõ arutõnne. Laulnud Marta Kiršbaum (78 a)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

38. MELLES MEIL O’LL KUMME(R) KURKU (San)

Hea hääl. Oleks Sangaste MELLES MEIL O’LL, heia-haa, KUMME(R) KURKU, heia-haa, kumme(r) kurku, heia-haa,, helle hääle, heia-haa, – viiulit lei, heia-haa, meie velle, heia-haa,, kandelit me, heia-haa, kasvataja, heia-haa,, pilli löönu, heia-haa, me pidaja, heia-haa, häälta tennu, heia-haa, hä’llutaja, heia-haa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

37. TOHE NÄIO SIINÄ LAULDA (San)

Ostetud hääl Sangaste 1. 2. TOHE NÄIO SIINÄ LAULDA, äkki äält kuulutede, siin om kuulija kurun, sõna võtija võsun, laulu võtija laanen, kiä võt´t´ näio elle ääle, elle ääle, kumme kurgu. – Näio elle ääle ost´, aälest an´de ärjä paari,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

36. NÄIOKESE’ NOOREKESE’ (San)

Sangaste Laula. Ilu jookseb ees NÄIOKESE’ NOOREKESE’, ilotelge, naljatelge, nüüd ep ilu aruline, nali kate-kõrraline, nüüd ep ilu iene joosi, nal´l´a manna maadeles. Illus om noorelt ilutede, latsepõlven nal´l´atede, kuri om noorelt kurba olla, vaiv om noorelt vaiki saista, kurbaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

35. SIIN OM ULKA NÄIDOSIDA (San)

Pole lauljat hulgas Sangaste SIIN OM ULKA NÄIDOSIDA, eevushka, maarushka, mõni rinda mõrsijida, eevushka, maarushka, ole’ ütest laulijata, eevushka, maarushka, laulijata, laskijata, eevushka, maarushka, sõna kolme kostijata, eevushka, maarushka. Kui ma esi iest ei võta’, eevushka, maarushka, iest ei võta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

34. MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE (San)

Lauliku vaev Sangaste MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE, maha aije aganitse, maha saadi saisuledse, maha põrmutse põroti, es jää utsu otsa pääle, es jää põrmu põse pääle – udsu jäije usse pääle, põrmu rihe põrmadule. Enämb vaiva laulijal, kui omContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

33. OLES MA LOODUD LAULIJASA (San)

Palju sõnu Sangaste OLES MA LOODUD LAULIJASA, laulijasa, laskijasa, laulaks mere ma murusa, mere põhja põrmandus, mere kivi’ killergis. Mull om sõnno sõgla täüs, pääle villa vaka täüs, koton om mull koti täüs, üten om mull üsä täüs, man omContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

32. KUI SA EI LAUA, MINA LAIDA (San)

Laidan laisale Sangaste KUI SA EI LAUA, MINA LAIDA, laida laisale mihele, pane pikäle poisile, kell om viisu viisi süldä, räti’ kümme küüneriid, särk´ sällän säidse saina, ame ilma arvamada, kalsa’ ilma kaemada. Viis: Karl Vill (80 a) (RKM IIContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

31. OLES MU HELI ENNITSES (San)

Endine hääl. Laulu võim Sangaste OLES MU HELI ENNITSES, kurku kulda muinatses, ära mina petas pilli hääle, kattas kannelde kõmina, venelaste viles pilli, suurte sakste sarve pilli. Ära viidu häälekene, ära kume kurgukene. Andge kätte neiu hääle, neiu hääle, neiuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

30. LAULOLÕISI OTSITI (San)

Hea hääl. Ostetud hääl Sangaste LAULOLÕISI OTSITI, sõnolõisi sõõreti! Mina latsi lauloline, tõne sõsar sõnoline, nelläs nii neelüline, vijes viksi häälüline. Eilä mina osti hääle, varra ma hääle vaheti, häälest mina anni härjapaari, kurkust kullatu ubina, lõõrist lõiksin he´lmekõrra. Viis:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

29. TOHI LAULDA VAI EI TOHI (San)

Arg laulik Sangaste x Karjalaul TOHI LAULDA VAI EI TOHI, johus kodu kuulunema, tare ette el’ginema, eidüss (heitus) ime, eidüss ise, eidüss ime ehitsele, taade tagakamberele, mõtel sõa sõidevate, venne väe veerüväte. Imekõne, memmekõne, egas sõda siin ei sõida, vennevägiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

28. MIS SA LAULAD, KUI SA (e)I MÕISTA (San)

Sangaste x Laulu korgustus, (teisend) MIS SA LAULAD, KUI SA_I MÕISTA, kui sul sõnnu puudunes! Võta võlgu minusta, ma anna ütest ajaste(g)est, kingi ütest keväjaste, mul om sõnnu sõgla täüs, tõne villa vaka täüs! Laulnud Marta Kiršbaum (78 a) (Fonograf.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

27. TOHI MINA TUIMA OLLA (San)

Lauliku soost Sangaste x Karjalaul. TOHI MINA TUIMA OLLA, tuima olla, saina saista, ole mina tuima suusta, tuima naise tütäriid. (Latusime – lataeise, viil ol’l’ latsi laduse’ep.) Laulnud Marta Kiršbaum (78 a) (Fonograf. rull Nr. 10, II; 18 71-5) jaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

26. MIS SIA, SITIKAS, SIRISED! (San) (V-)

Halb laulik. Laulu võim Sangaste x MIS SIA, SITIKAS, SIRISED, porikärblane, pirised – s’ul pole häälta hästi laulda, kurku kõrgele hõisata! Kui mina hakkan laulamaie, laulamaie, laskamaie, viru viisil veeretama, harju kannelt kõõrutama, soome laulu laksutama – siis ei saaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

25. MIS SA, NAARUS, MINDA NAARAT? (San)

Laitjale Sangaste MIS SA, NAARUS, MINDA NAARAT, tike, minnu teotet? Sa oled esi ammu naaret, mullu muide kuulutet. Ilus olõ ma helmite, tsõõrik ilma ma sõlõtõ, kaunis – kaala rahata, sirge ilma ma siite. Viis ja tekst: Katri Susi (umbContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

24. SIIN OM HULKA NEIDUSIDA (San)

Kellele hoiate huuli. Ei ole hulgas lauljat Sangaste SIIN OM HULKA NEIDUSIDA, mõni rinda mõrsijaid, olõ hulgast laulajat, sõna kolmi kostajat, kui ma esi iist ei võta, iist ei võta, päält ei päästa! Neiukene, noorekene, kelle hoiat ommi huuli, pealContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

23. KOS MINA LAULU LAOTESI (San)

Laulu võim Sangaste KOS MINA LAULU LAOTESI, sinna kasvi suure saare, sinna mõtsa murdunessa, sinna laane langenessa. Puu küll, puu küll, hellad velled, puu oli täisi puudukesi, ossa täisi oravida, ladva laane linnukesi. Jõgi juuski juure alta, kala küllitasid jõessa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

22. KUI MINA LAULAN, LAKSUB LAANE (Rõn)

Laulu võim Rõngu Kui mina laulan KUI MINA LAULAN, LAKSUB LAANE, kõõrutan – kõliseb metsa, tõstan äälta – tõuseb tuulta! Laulan tammed tantsimaie, männimetsad mühamaie, kuusemetsad kohamaie, aavametsad elkimaie. Enne tammed langevad, enne lõpeb lõmmumetsa, kuivab ära kuusemetsa, kaob äraContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

21. LAULA, LAULA, SUUKENE! (Rõn)

Laula, kuni elad Rõngu Laula! LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnukeelekene, mõlgu, marjameelekene, ilutse mo südamekene! Küll saad siis sa vaita olla, kui saad alla musta mulla, valge laudade vahele, kena kirstu keskelle. Laulmise järgi üles kirjutanud P. Kurg ja hr.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

20. LAULGE, LAULGE, LAISA NEIU! (Rõn)

Laidan laisale Rõngu Ainale, kullale! LAULGE, LAULGE, LAISA NEIU, ainale, kullale, kullale, veeritage, virga neiu, ainale, kullale, kullale! Kui te_(e)i laula, mina laida, ainale, kullale, kullale, laida teid laisale mihele, ainale, kullale, kullale, saada sanna kütijäle, ainale, kullale, kullale, kellContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

19. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Rõn)

Laulu võim Rõngu Kust laulud. Laulmine   KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, kukku, laulamaie, luulemaie, kukku, siis tulep küla kuulamaie, kukku, vald tulep välja vaatamaie, kukku, sõda jääb servi seisamaie, kukku, hõbemõõka mõtlemaie, kukku – luu (lood) mina võtti lutsu suusta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

18. MIS TULED, KINNAS, KIUSTELEMA ? (Rõn)

Laulikute sõim Rõngu MIS TULED, KINNAS, KIUSTELEMA , vana viisu vaidelema, tatilõuga tapelema? Näe ei oma nägugi, silma seliti pähana, kulmu kääned kukuruse, ila sull jookseb erne liuda, tat sull tilgub taari kannu. Sull ei olle häälekeista, häälekeista häste lauldaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

17. EI MA TIJA EGA MÕISTA (Rõn)

Kust laulud. Lauluvõim. Laulu laitjale Kust laulud. Laulge, muidu laidan. Laulu laitja sajatus Rõngu EI MA TIJA EGA MÕISTA, oi, oi, ral-lal-laa, melles mull on helle hääle, oi, oi, ral-lal-laa, helle hääle, kumme kurgu, oi, oi, ral-lal-laa! – Kui küllContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

16. LAULGE, LAULGE, TSÕTSIKESE (Rõn)

Laidan laisale Rõngu LAULGE, LAULGE, TSÕTSIKESE, kukku, lõõritage, linnukese, kukku, kui te ei laula, mina laida, kukku, laida laisale mehele, kukku, pane pikale poisile, kukku, kell om viisu viisi sülda, kukku, kabla katessa vaguda, kukku, räti kümme küünerida, kukku!  Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

15. OLES MIND LOODUT LAULIJASSE (Ran)

Laulu võim. Tall taevas Rannu OLES MIND LOODUT LAULIJASSE, laulijasse, laskejasse – mina küll laulas laste vasta, Poolamaale poiste vasta, taade Narva naiste vasta! Ma laulas need mered maasse, meregi põhjad põrmandusse, mere liiva lillakusse, mere ääred eeringesse, mere kaldaadContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

14. KUI MA HAKKAN LAULAMAIE (Ran)

Laulu võim Rannu KUI MA HAKKAN LAULAMAIE, laulamaie, laskemaie, Viru küll viiul veerimaie, Arju kannel kõõrutama, ei sis ei saa küla magada, küla küll poisid poolta unda, küla naised natukesta. Küla küll astub aia pääle, poisid puuriida pääle, noored naisedContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

13. ANDKE RAHA LAULIJALE (Ran)

Laulikule raha Rannu ANDKE RAHA LAULIJALE, killing keelepeksiale! Enamb vaeva laulijale, kui on rehe peksiale – rehe peksan, sis unetan, luu laulan, teist tuletan. Mis ma hoolin lauldessagi, tõrgun heale tõstessagi, kõrgista kõneldessagi? Minu oma siin ei ole, minu kaasaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

12. NÄE, KOS MINU NÄÄGUTAJA (Ran)

Laulikute sõim Rannu Laimajale. Sõimulaulud NÄE, KOS MINU NÄÄGUTAJA, kae, kos minu koogutaja! Esi ei massa maad ei mulda, sügisesta söödamaada, kevajasta kesvakõrta – alles sa tulid raipe kallalt, alles sul hamba veritse, suu sooliku limaga. Eitsi laulu SINA LAULAS,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

11. MIS SA LAULAD, LAGIPÄÄ PALJAS? (Ran)

Laulikute sõim. Halb laulik Rannu MIS SA LAULAD, LAGIPÄÄ PALJAS, mis sa, sitikas, sirised, pasaratas parised? Sul pole häält hästi laulda, kurku kõrgesta kõnelda – adrakurg sull kurgu ees, raudaäke rinnussagi. Teine laulab vastu: NÄE, KUS MINU NÄÄGUTAJA, kae, kusContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

10. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Ran)

Laulu võim Rannu KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, laululõnga lõikamaie – mull saab üüssä üteldägi, mõnes päeväs mõteldagi. Küla sis astub aia pääle, poisi puuriida pääle, latse laastu-unikule – ikkes kulleva minuda: kost se laits sii laulu saanu, ulluke sõna osanu?Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

9. KÜLL MA LAULAKS, KUI MIND LASTAKS (Ran)

Ei tohi laulda Rannu KÜLL MA LAULAKS, KUI MIND LASTAKS, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, küll ma kukuks, kui mind kuuldaks, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la! Ma laulas maa meresse, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, mere veere virtsikusse, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, mereContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

8. KUI MINA HAKKAN LAULEMAIE (Ran)

Laulu võim. Küla ütel… Rannu KUI MINA HAKKAN LAULEMAIE Viru kannelt veeretama, Harju kannelt haugutama – ära siis petan pilli hääle, kata kannelte kõlina! Sõs ei saa küla magada, külä poisi poolta unda, külä tüdruku sugugi. Külä küll ütel: kuku,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

7. OLES (ole-es?) MUL SÕNA SEPÄ TETTÜ (Puh) (V-)

Laulu võim Puhja x OLES (ole-es?) MUL SÕNA SEPÄ TETTÜ, viisi vasarde valatu – sõsar mull sõnade seppä, veli olli viisi kirjutaja: kirjut maa, kirjut ilma, kirjut puida, kirjut maida, kirjut tähti taivaesse, kirjut puida põõsaesse. Oles sõna sepä tettü!Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

6. KUI MA HAKKAN LAULEMAIE (Puh)

Laulu võim. Kus laulud õpitud Puhja KUI MA HAKKAN LAULEMAIE, laulemaie, laskemaie, saa ei külä magada, külä poisi pooli unda, külä naise natukene – kõik om rinnu riida päälla, kõik om akkin aia päälla minu laulu kuulemaien, viisikesta võttemaien. Kuulellie,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

5. OLES MU LOODU LAULIJAS (Puh)

Laulu võim. Kus laulud õpitud Puhja OLES MU LOODU LAULIJAS, laulijas ja laskijas! Laulas ma, maa mürisep, laulas ma, sis laksus mõtsa, kõneles ma, kõlgsus mõtsa. Ei ma tiiä, kes ma ole – mõni mõtel mõtuses’se, esi eidi ilves’sesse. KonnesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

4. KUI MA HAKKAN LAULEMAIE (Puh)

Laulu võim. Laulust hobu Puhja Laulu vägi   KUI MA HAKKAN, joodu, LAULEMAIE, joodu, oi, leeli, laulemaie, joo, laulemaie, joodu, laskemaie, joodu, oi, leeli, laskemaie, joo, küla jääb vaiki, joodu, kuulamaie, joodu, oi, leeli, kuulamaie, joo, vald jääb vaiki, joodu,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

3. ANDKE ÕLUT LAULIJALLE (Puh)

Laulikule juua. Lauliku vaev Puhja ANDKE ÕLUT LAULIJALLE, viina viisi võttijalle, laulja lagi palasi, jooja kurku kõrbenessi. Enamb vaiva laalijalle, kui jo rehepessijalle – laulu laali, tõist mureti, rehe pessi, sii uneti. Maha pessi pika rehe, aganatse halva rehe, esContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

2. ANDKE ÕLUT LAULIJALE (Puh)

Laulikule juua Puhja ANDKE ÕLUT LAULIJALE, viina viisi võttijale, laulikul lagi palasse, jooja kurku kõrbenessi. Sis ma laula – laksup mõtsa, kõnele, sis kõlksup mõtsa, heida keelta – helgip mõtsa! Oles mu heli ennitsessi, kurku mul kulla mullutsessi, sis minaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

1. LÜHIKE LUGU MINULE (Puh)

Laulu võim Puhja LÜHIKE LUGU MINULE, lee-lee-loo, väikene värsikene, lee-lee-loo; pööra ümbre, ütle jälle, lee-lee-loo, varsti vana järje pääle, lee-lee-loo: kui ma nakka laalemaie, lee-lee-loo, laalemaie, laskimaie, lee-lee-loo, pisut sõnu pildumaie, lee-lee-loo – jõua ei obu vedada, lee-lee-loo, jõua eiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

__L a u l__j a__l a u l m i n e__

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

3. MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE (Ote) (V-)

Mõistatuslaul Otepää MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE, mõista minu mõistatused! mõni mees mõnesugune: mõni illus ümarkune – mina mõistan, miks ei mõista: herne illus ümarkune; mõni pisut pillerkune – uba pisut pillerkune; mõni kolmekandeline – tatrik kolmekandline; mõnel lakaka mütsi päänContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

2. MÕISA POISI LÄÄVA NIITMA (Ote)

2õistatuslaul Otepää MÕISA POISI LÄÄVA NIITMA: mõnel pikä püksi jalan, mõnel siidisärki sällän, mõnel raudaküpar päänna, mõni om ihualaste, mõni om liperlapergune, mõni om kolmekandiline, mõni om kümne korraline, mõni om all porine! Jälle ma laula tõisite, kõrra tõisite kõnela:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

1. MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE (Ran)

Mõistatuslaul Rannu MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE: kelle seltsi sirgeemba, kelle varju valgeemba, kell sii pale punane, kelles (kes) sii igiilusa.? Mina mõista, miks ma ei mõista: meiste seltsi sireemba, naiste varju valgeemba, poisil see pale punane, tütriku igi-ilusa. Mõista, mõista,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

__M õ i s t a t u s l a u l u d__

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

2. KUULKE, KUULKE ELLAD VELLED (Ran)

Saar. Kalajõgi Rannu KUULKE, KUULKE ELLAD VELLED, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, oksad täisi oravida, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, ladvad laululindusida, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la. Jõgi jooksis juure alta, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, kalad kullased sehena, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, augilContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

1. LÄHAB SUVI SAAB SÜGISE (Ran)

Rannu LÄHAB SUVI SAAB SÜGISE, vikat viib arulta haina, nuga viib nõmmelta pedaka, kirves raiub kaske jalgu, hall viib õunad õunapuusta, pälk viib pähklid salusta, mees viib tütrid talusta. Nutma jäävad nurme nurgad, igatsema metsa eared., seda eadi söödijada, sedaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

__L a u l u d__l o o d u s e s t__

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

.

Posted in Ilulaulu maast ja ilmast

1. ÕTEPÄÄN OLI SUURE ORU’ (San)

Püha putke lõikaja Sangaste Püha lehe lõikamisest haige ÕTEPÄÄN OLI SUURE ORU’, Karulan oli kallaspoole’. Mis sääl orge vaijeel, kallaspoolde kaldeel, kua lod´jat´ lohu pääl? Pühä-püdse’k leina-lehe’ – nuo no orge vaijeel, kallaspoolde kaldeel. Kes no lõigas´ pühä-püdse, pühä-püdse leina-lehe?Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

__P ü h a_p u t k__

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

2. LÄKI SIISTA SEDA TEEDA (San)

Kuld jäljel Sangaste LÄKI SIISTA SEDA TEEDA, siista marske seda maada, kost om enne härjad käinu, härra käinu, orjad lännu. Mis sääl jälile jäänu, kua sammule sadanu? Hõpe jälile jäänu, kuld sammule sadanu. Kesse kulla üles korjas, kua hõpe maaltaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

1. LÄTSI MÕTSA MIE MARJALE (San)

Marjule. Kulla põlemine Sangaste LÄTSI MÕTSA MIE MARJALE, ala päävä pähkemille, mis mie säältä maalta löüse? Kuusi kollast üökest, sada saksa lastukõist. Kos mie nuo’ üö panni, kos mie nuo lastu lahi? Küü-meeste kübärte pääle, väü-meeste värte pääle, ämma padjaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

__K u l l a__p õ l e m i n e__

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

2. JAANIKENE, POISIKENE (Ran)

Kuldnaine Rannu JAANIKENE, POISIKENE, Jaanike, saani tegija, kuldakõrvi kirjutaja – lubasid naiseta elada, abikaasata kasuda. Elanud ühegi aasta, pääle mõne päivakese! Võtsid teha puusta naista, haavast teha Annekesta, kasest teha Kaiekesta, marjavarsista Marida. Ei sa saanud puusta naista, läksid seppaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

1. VELI, HELLA VELLEKENE (San)

Kuldnaine. Humal Sangaste VELI, HELLA VELLEKENE, tahit puusta naista teta, lepapakust lepitada, tammepakust tahuda, kulda panna palgeessa, hõbedad ihu ilussa. Lätsit kullaga magama, hõbe hella hingama, ei na kulla es kõnela, hõbe hella es tee heli. Kullal vaja kolme asja:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

__K u l d n a i n e__

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

2. TRESIN-TRESIN, LASIN-LASIN (San)

Õlu. Suur tamm Sangaste TRESIN-TRESIN, LASIN-LASIN, Tartun tetti kumme liina, Leela-maal mammu liina. Tulge sisse, näio’ noore’, ostke kibuna olluta! Kipun ol´l´ kulda kirjutet, kan´n´ ol´l´ vas´ki vitsutet. Kohe eidä (h)iivakese, kohe vala vatukese? Eidä (h)iiva penderede, vala vatu vaoContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

1. TAMM´ KASVI TARTUMAAL (San)

Nuttev tamm Sangaste TAMM´ KASVI TARTUMAAL, kuus´ kasvi Kuramaal, lepp liina uulitsal, aab Arju piiru pääl – sĩski juure’ kokko joosi, aru’ kokko algenesi, iĩ’ joosi alte juure. Lätsi ma mõtsa kõndimaia, ommogulta ul´l´umaia (hulkuma), näi tamme ikevata aava pikäContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

__S u u r e _t a m m e_l a u l u d

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

x

Posted in Müüdilidse sisuga laulu

6. TANDSE, TANDSE MA MÄELA (San)

Salme laul Sangaste TANDSE, TANDSE MA MÄELA, le-lee, le-la-mus-lee, tandse Tõrvastu mäela, le-lee, le-la-mus-lee. Kes sääl istse mäe otsan, le-lee, le-la-mus-lee? Mari istse mäe otsan, le-lee, le-la-mus-lee. Kes tul´l´ Marri kosjuelle, le-lee, le-la-mus-lee? Kuu tul´l´ Marri kosjuelle, le-lee, le-la-mus-lee. „Tere,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

5. KES OLLI SUURI, KES OLLI SAARI? (San)

Salme laul Sangaste   KES OLLI SUURI, KES OLLI SAARI, le-lee, le-la-mus-lee? Mari suuri, Mari saari, le-lee, le-la-mus-lee! Kes läits Mari kosjuenne, le-lee, le-la-mus-lee? Kuu läits Mari kosjuenne, le-lee, le-la-mus-lee. „Tere, Mari neitsikene, le-lee, le-la-mus-lee! Kas sa tahat mulle tulla,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

4. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (San)

Salme laul Sangaste LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE, lätsi söödi keskeella. Mis sääl söödi keskeella? Kana oli söödi keskeella. Kanast kasvis Salvikene, saksa Salvi neitsikene. Tulli päiv, terets päiv: “Tere, saksa Salvi neitsi, vaski orja vaenelatsi, kas sa tuled minule?” „Lä’ä eiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

2. NAKSI MERI MA MINEMÄ (San)

Lunastatav neiu Sangaste NAKSI MERI MA MINEMÄ, pikä purju’ pillumaia. „Piä, meri, saisa, vesi – las ma kae kodo poole, eidä sil´mi ellä poole: kes sääl koton kõndines, tare iene tandsines?” Ise koton kõndines, tare iene tandsines. „Isekene, taadikene, ostaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

1. LÄTSI MERI MA MINEMÄ (San) (lõpp-)

Lunastatav neiu Sangaste LÄTSI MERI MA MINEMÄ, pikä purju pilluma. Odot, meri, peä, vesi – las ma kae kodo poole, eidä silmi ellä poole: kes sääl koton kõndines, tare iene tandsines? Ise (isa) iks koton kõndines, tare iene tandsines. „Isekeni,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

__L u n a s t a t a v__n e i u__

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

1. KÕNDSEN TEEDA, KÕNDSEN MAADA (San)

Mere kosilased Sangaste   KÕNDSEN TEEDA, KÕNDSEN MAADA, kõndsen ümbre mere äärta, lassi lainetel vajuda. Kes säält merest vastu tulli? Vaskineiu vastu tulli. “Tere, tere, neiukene, tere, neiu noorekene! Kas sina võtad mulle tulla, mulle tulla, muile minna?” “Ei minaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

__M e r e__k o s i l a s e d__

   

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

5. PEREMEES, PEREMEHEKENE

Haned kadunud Otepää PEREMEES PEREMEHEKENE, perenaine, naisukene, muile andis muuda tööda, mulle andis anid hoita, anid oita, kanad kaitsa. Aa’si ma ani vesile, keeruti kana kesäle, esi mina lätsi kõrtsusseni; sääl ma jõien suutäis viina, suutäis viina, tõine „piiva”. JäiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

3. MARI MARJA, SARI SARJA (Ote) (V -)

Salme laul Otepää x Tähe mõrsja MARI MARJA, SARI SARJA, saije karvetu mäele, usse ette astemaije, kaije kauba tegimaije. Tulli Kuu, poisikene: „Tere, Mari, neitsikene, kas tuled Kuulegi?” „Ei ma lää Kuulegi – Kuu om kolmest kõvera: ütte kasvas, tõseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu

4. ESAKENE ENNEKENE (Kam)

Haned kadunud. Suur tamm. Venna kirvehaav Kambja ESAKENE ENNEKENE, muile annid muida tööda, sulastele suurta tööda – mulle annid halba tööda: mulle annid ani hoita, ani hoita, kanad kaitsa. Ai ma ani vesile, kanad kulla kastele liiger-laager laintelle. Tuli tuultaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

3. IMEKENE MEMMEKENE (San)

Haned kadunud Sangaste IMEKENE MEMMEKENE, muile annid muuda tööda, sulasile suurta tööda; mulle annid alba tööda – annid mulle ani’ oita, ani’ oita, kana kaitsa. Aije ani ma vesile, lasi kana laineile. Tul´l´i augas´ alta vie, mudakurvits alta mua, veiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

2. ESAKENE ENNEKENE (Kam)

Haned kadunud. Suur tamm. Venna kirvehaav Kambja ESAKENE ENNEKENE, muile annid muida tööda, sulastele suurta tööda – mulle annid halba tööda: mulle annid ani hoita, ani hoita, kanad kaitsa. Ai ma ani vesile, kanad kulla kastele. Tuli tuulta muialt maalta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

1. EMAKENE, ENNEKENE (Puh)

Haned kadunud Puhja 1. 2. EMAKENE, ENNEKENE, muile (sa) annit muida tööda, sulasella suurda tööda, mulle annid ani oida, ani oida, kana kaitsta, kana karja kaitseda. Aie ma ani ojalle, keeruti kana kesälle. Tuli kotkas, kurja lindu, ahka lindu aavikust,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

__H a n e d__k a d u n u d__

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

3. OLLI MUL KOLMI VENNAKESTA (Ote)

Uppunud vend Otepää Venna otsija OLLI MUL KOLMI VENNAKESTA, kolmi kui ua-ivada, kaits kui herne-kaunakesta. Üte panni marjamaale, tõse panni karjamaale, kolmanda saatse kalale. Tulli velle marjamaalta, tõine velle karjamaalta, ei tulnud kolmandat kalalta. Panni_s sõle sõudemaie, lehe laia lendamaie:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

2. OLLI MULL KOLMI VENNAKESTA (Ran)

Vend veehädas Rannu OLLI MULL KOLMI VENNAKESTA: ühe saatsin karjamaale, tõise saatsin marjamaale, kolmanda kalamerele. Tulli kodu karjamaalta – karja pullike eessa, tulli kodu marjamaalta – marjakorvike käessa, ei tulnud kalamerelta. Laksin venda otsimaie, otsin orud, otsin mäed, otsin orudContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

1. OL’LI MUL KOLMI VELLEKEISTA (Puh)

Uppunud vend Puhja OL’LI MUL KOLMI VELLEKEISTA: üte saadi marjasmaale, tõise saadi karjasmaale, kolmanda saadi kalale. Üits tul’li velle marjasmaalta, tõine tul’li velle karjasmaalta, kolmat ei tullu kalalta. Tei ma päise pätsikese, lätsi velle otsimaie. Tul’li mul vasta vana meesi.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

__U p p u n u d__v e l i__

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

4. LÄKSIN METSA KÜNDAMAIE (Rõn) (V-)

Härjad murtud Rõngu x Sahka laul. LÄKSIN METSA KÜNDAMAIE, kuuma päeva paisteenna, oodi ma toitu toodavat – näe_es toitu toodavat! Vilisti ma vinti metsast, parmo pajo põõsaasta – pist ta Kirju kindsu pääle, pugalile puusa pääle. Kiri läks metsa kiieldes,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

3. OLLI MINA ORJAN OTTEPÄN (Ote)

Hollandi sulane. Härjad murtud Otepää OLLI MINA ORJAN OTTEPÄN, käisi karjan Kammian, Soomemaal olli sulasen. Künni üles härra nurme, risti-rästi Riia nurme; aie mina adra kivi taade, tsusksi piidsa peendreeda, lassi härga laaneessa. Tuli susi Soomeesta, laia käppa laaneesta: kiskusContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

2. ENNE OLIN HÄRRA POISSI (Ote)

Härjad murtud Otepää Teoaja laul ENNE OLIN HÄRRA POISSI, taga Riia tallipoissi. Kündsin üles härra põllu, risti rästi härra põllu, ajasin adra kivi taha, piitsa visksin padrikusse. Hunt tuli soovikusta, laiakäppa laanikusta, kisksid minu kirju härja, lõhksid minu laugu härja,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

1. TULDA LEIVÄ TUIMA’ RAVVA’ (San)

Härjad murtud Sangaste TULDA LEIVÄ TUIMA’ RAVVA’, k´ibõnida k´ülmä’ k´ivi’, utsu lei Urvastõ nurmõn, savvu Sangastõ saarõn. Ai-tui-tui-tui, tukka mõtsa, pääle pimme paiu mõtsa! Sääl ma raie rattapuida, kõkkutesi kõdarapuida, tikutõsi tele(telje)puida, oma k´ülä velle vehmeriida, tõsõ talu taadõ taoslaudu.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

__H ä r j a d__m u r t u d__

Posted in Ilujutulidse laulu

x

Posted in Ilujutulidse laulu

14. KAUA KÄISIN KARJADESSA (Rõn)

Kari kadunud. Hobuse otsija Rõngu Karjalaul KAUA KÄISIN KARJADESSA, kaua karja hoole pool, vai mina hulgasta uneti – karjast katte karjat-lehma eest katte esa hobune. Pandi orja otsimaie, nõrka venda nõudemaie – ori es otsi hobusta, nõrk es nõua ratsukesta.Continue Reading

Posted in Ilujutulidse laulu

13. OL’LI MA ESÄ KODUNA (Puh)

Hobune kadunud Puhja OL’LI MA ESÄ KODUNA, ol’li ma emä koduna, üüse ol’lu, päivä kal’lu – üüse ol’lu eitsinagi, päiva kal’lu karjanagi. Üüse oisi esä obese, päivä kaidsi memme karja. Eitsi lätsi ehtemaie, kõhna karja oidemaie. Pannin pää põõsa pääle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

12. OL’LI MINA TIL’LE TEOPOISSI (Kam)

Hobune varastatud Kambja OL’LI MINA TIL’LE TEOPOISSI, üüse pessi mõisa rehe, päivä künni mõõdumaad. panni mina obu süüma, suitse panni suu alla, päitse panni pää alla, jala-katte kannu otsa. Kuri miis tulli kuusistikust, varas miis tulli varistikust, varas’t minu il’leContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

11. OH MINA VAENE MEHEKENÕ (Ote)

Hobune varastatud Otepää Hobuse otsimine   OH MINA VAENE MEHEKENÕ, põlvõ koru (kõrgu(ne)) poisikõnõ, vaat-vaa-li, vat-vat-vaali, põlvõ koru (kõrgu(ne)) poisikõnõ.   Aeti minnu, vaene, teole – kivistikku kiskuma, vaat-vaa-li, vat-vat-vaali, kivistikku kiskuma.   kivistikku kiskuma ja kannustikku kakuma, vaat-vaa-li, vat-vat-vaali,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

10. OH MINA VAENE MEHEKENÕ (Ote)

Hobune varastatud Otepää 1. 2. OH MINA VAENE MEHEKENÕ, lillipoo, elleroo põlvõ koru (kõrgu(ne)) poisikõnõ, lillipoo, elleroo. Aeti minnu, vaene, teole, lillipoo, elleroo – kivistikku kiskuma, lillipoo, elleroo, kannistiku kakuma, lillipoo, elleroo. Ööse pessi mõisa rehe, lillipoo, elleroo, päivä kündseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu

9. LÄTSI SOODE SÕITEMAIE (San)

Hobune varastatud Sangaste LÄTSI SOODE SÕITEMAIE, näie ma sooda suitsavad, palu pikaste palavad – mõtsi ma mõisa palavat. Ai ma manu kaemä: soo tekk sulaja õlut, palu armast aaniket. Jõi ma toobi, jõi ma katsi, kolmandat ka koogutelli, neljandat maContinue Reading

Tagged with:
Posted in Ilujutulidse laulu