3. HEIDÄTÄLLI AMET (San)

Oldermanni mäng

Sangaste

x

Pruudi ehtimise mäng
Ringimäng Tallistepühäl
 
HEIDÄTÄLLI AMET,
pilderi kävvä, vilderi käimä,
köidatälli vööd,
pilderi kävvä, vilderi käimä, joba tule pruut,
heidätälli ü’ndrik,
pilderi kävvä, vilderi käimä, joba tule pruut;
pane tälle põlle,
pilderi kävvä, vilderi käimä, joba t. pruut;
tõmbatälli sukka,
pilderi kävvä, vilderi käimä, joba tule pruut,
kisutälli kä’ngä,
pilderi kävvä, vilderi käimä, joba tule pruut,
tsõõritälli sõlge,
pilderi kävvä, vilderi käimä, joba tule pruut,
silitälli linti,
pilderi kävvä, vilderi käimä, joba tule pruut.
 
H II 44, 619 (65) < Sangaste khk., Pringi v. – J. Tammemägi < Ann Kopel, 76 a. (1893).

Tagged with:
Posted in Laulumängu