Blog Archives

__T o r m a__p u l m a l a u l u d__

_______________________________________________________ NEITSIKENE, NOOREKENE, mis teed kaua kamberissa, seisad seinade tagaje, vahid arnade vahele? Kas kood küüle kuubeje, vai nopid nadule särkije, ämma särki pikka pihta, äia särki laia laadi? Ju kipub küi hobune, väi täkku väänab kaela. Keri sa lõngad

Posted in Kodavere/Torma

__K o d a v e r e__p u l m a l a u l u d__

_______________________________________________________________ KÄÄSIN MA SADANDED SUAJAD, tuhanded ma poosi pulmad, esi näe seda imeta, mis one siina suajadenna, pandas kaastad kaalajasse, vüöd pitkad pistajasse, hõbetud õlid õtsa lõngad, viäred vaskejed vedetud, kullatsed kudeje lõngad. NÄIUKENE NUORUKENE, mis sa itked estidenna, põed

Posted in Kodavere/Torma

__V i i s i d__

________________________________________________ KODVERE  VIISID Kodavere viise võib kasutada ka Torma pulmalaulude juures. Tormast pulmaviiside üleskirjutusi ei ole. 1. EÜS II 299 (123) < Kodavere khk, Jõe v, Nava k, Miidise t – A. Liiv ja J. Raja < Sohvi Tamming (79

Posted in Kodavere/Torma

__Ta-Maarja__pulmalaulud__

________________________________________________ Peiu poolt lauldud LANGU NAESED, LINNUKESED, tehke lahti langu ussed, paokille pardsi ussed, peräni ani väräväd! Kui ei tii lahti langu ussi – kui ma heidän hüvä jala, keerutellen kura kondsa, ussed põõnusta põrutan, sagarist ma saata usse. Mis

Posted in Tartu-Maarja/Maarja-Magdaleena

__M-Magdaleena__pulmalaulud__

______________________________________________________ Vannast pulmade peal andeid korjates laulnud laulataja naine; teises kääs õllekibu teises kääs viina pudel, järgmist laulu: Meestele: KELLELE KIBU MINESSE, kellele kappa kaldunessa? Mehile üli üvale, musta mulla pöörijalle, õtsi õllele õbetada. Katsu kappa valgeeda, peksa punga tappa

Tagged with: ,
Posted in Tartu-Maarja/Maarja-Magdaleena

__V i i s i d__

________________________________________________ M-Magdaleena viisid 1. EÜS V 1177 (5) <M-Magdaleena khk, Elistvere v  – J. Välbe < Eeva Reimann (70 a), 1908. 2. EÜS V 1184 (42) <M-Magdaleena khk – J. Välbe < Mart Kool (60 a, endine Aruküla koolmeister), 1908.

Posted in Tartu-Maarja/Maarja-Magdaleena

__P a l a m u s e__p u l m a l a u l u d__

________________________________________________________________________ Peigmehe ema pidanud see olema, kes pruudi pulmalistele vastu laulnud, aga peigmehe ema ei ole mõistnud laulda, võtnud enese asemel ühe võera naese laulma, pruudi ema saanud seda kuulda ja laulnud vastu: Ei ole olnud onunaista, ega leitud lellanaista,

Tagged with: ,
Posted in Äksi/Palamuse

__Ä k s i__ p u l m a l a u l u d__

___________________________________________________ TERE, TERE, UUED LANGUD, tere, uued langu uksed, tere vaskised väravad! Langukesed, linnukesed, ärge te’e’ pange pahaksi, ärge te’e võtge vihaksi, et tulin teile sõitemaie – ei ma sõitnud söögi tõtu, ei ma joosnud joogi tõtu: kodu jäid meil

Posted in Äksi/Palamuse

__V i i s i d__

Posted in Äksi/Palamuse

__K u r s i __t e k s t i d__

Kui poiss pruudiga koju jõuab, ämma nendele vastu laulab: ÄRGU TULGU MEILE TUMMA, kaisse, kanne, ärgu saagu meile santi, kaisse, kanne, ärgu rutaku rumala, kaisse, kanne, ärgu tõtaku tõbine, kaisse, kanne! Meile tulgu kõnnu-kõrgas, kaisse, kanne, kõnnu kõrgas, rinnu-rikas, kaisse,

Posted in Laiuse/Kursi

Koguja G. Soo poolt üles kirjutanud pulmatsüklid

PEIUKENE, POISIKENE, kust sina teatsid meile tulla, oskasid üle oraste, määrasid üle mägede, meie suureje suguje, raharikka rahva sekka, õnne penninga peresse? Pere meil mängib penningilla, talu meil mängib taalderilla, lapsed laiulla rahulla. NEITSIKENE, NOORUKENE, mis sa tõrgud meile tulles,

Tagged with: , ,
Posted in Laiuse/Kursi

__K u r s i/L a i u s e__t e k s t i d__

Posted in Laiuse/Kursi

__V i i s i d__

________________________________________________________________________ Kursi ja Laiuse khk pulmaviisid 1. Laulnud Ellu Sõster (sünd Aidakats, 48 a) (EÜS VIII 281 (1) < Kursi khk – J. ja M. Kärt, 1911).   2. Viis: G. Soo (H II 50, 114/5 (e) < Kursi, Laiuse,

Posted in Laiuse/Kursi

Kodavere/Torma

          ________________________________________________________________________

Posted in

Äksi/Palamuse

________________________________________________________________________

Posted in

Tartu-Maarja/Maarja-Magdaleena

  ________________________________________________________________________

Posted in

Laiuse/Kursi

________________________________________________________________________

Posted in