Blog Archives

__L i i s k l u g e m i s e d__

______________________________________________ M-Magdaleena Kulli tegemine Laste lõbustused Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega

Tagged with: ,
Posted in Liisklugemised

Liisklugemised

LIISKLUGEMISED, liisu heitmine on nagu õnneloos. Mängus määrab see rollide jagamist ja on juhuslik nagu elu  sageli. Samas me ju teame, et kui mängijate arv on teada ja liisulugemise tekst samuti, saab tulemust kiiresti  ennustada: kui liisk on  langenud, tuleb 

Posted in