Kuu arhiiv: detsember 2015

1. OLEKS MINU OLEMINE (Vai)

Kättemaks sakstele. Oma küla kiitus Vaivara Hirmus mõis. Meie poisid OLEKS MINU OLEMINE, tõiseks minu tegemine – ma paneks saksad sahkadeks, härrad ette härgadeks, kupjad taha kurgedeks, kiltrid sisse kiilideks. Künna, küüt, ja kalla, lauk, ja aja, see vana hobune!Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

__O m a__k ü l a__k i i t u s__

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Vai)

Orja söök Vaivara PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisikene, luba lounetta küsida, aig on söömaje asuda: jo Purusa söödi lõunet, jo Purussa jo Jovissa, ammugi Alutagussa. Meie lõune leikamata, kala katki raijumata, siijakene siivamata, avvikene algamata. Peremees, peremehike, perenaine, naisikene, anna hästiContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

7. SAIN MINA, KALLIS, KIIGE PÄÄLE (Jh)

Halvad ehted. Ei tohi kiigele minna Jõhvi SAIN MINA, KALLIS, KIIGE PÄÄLE, ani aisude (aisade) vahele, nägin mina muilta musta roka, Annelt need ahedad käiksed Liisult linna lõngulised, Maril maani poogelised – minul vaesel valge rokka. Mina nuttades koduje, alatsedesContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

6. ANN LÄKS LAUDA ÜPPAMAIE (Jh)

Ehted katki. Sepa lapsed Jõhvi ANN LÄKS LAUDA ÜPPAMAIE, küla alla kiige pääle, all oli pakku õunapuune, pääl oli lauda vahterane. Pakk läks katki õunapuune, lõhki lauda vahterane. Anne maha laua päälta, lõhki pauad kaulastanna, lehed laiad rindaltanna. Anne itkedesContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

4. MINGE MÜÖDA, MEHED NUORED (Lüg)

Neiu ei taha mehele minna Lüganuse MINGE MÜÖDA, MEHED NUORED, käige kaugelt, kannusjalad, ei minust saane saani täidet, mehe uhket õlmalista, mehe kõrgi kõrvalista, mehe viksi vildilista, paha mehe palakalista. – Lubasid sina, eidekene, lubasid müia mölderille, kaubad teha kangurille,Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

3. RIIU RIKAS POISIKENE (Lüg)

Laevapuu. Pea piiramine. Ilusad juuksed. Maksaks palju Lüganuse   RIIU RIKAS POISIKENE, Riiu rikas, maa kuningas, tahi tõissa õunapuie, tahi tammeje tajata, kadakaie kaldaaie. Tamm oli tarka rääkimaie, kadakas kõnelemaie: „Äla sa minuda raiu, mina kasvalen karilla, sõisan mere servaContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

2. MEHI ON MONESUGUSID (Vai)

Uhke neiu Vaivara MEHI ON MONESUGUSID, ühte noori kaht en karda, viit en värvuke värsise (1), lähen mööda, väänan pääda, tõstan pärga kõrgemalle, lohotan lina juuksida, neile noorile mehile, ubasuile uhkemaile, kübär päile kõrgenille (1). (1) ümberkirjutusviga? Tekst: H IIContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

1. ÕEKESED, ELLAKESED (Vai)

Neiud lähevad ära Vaivara ÕEKESED, ELLAKESED, lööme kokku kolmekesti, peame nõu neljakesti, lähme ära siita maalta, ära siita härra alta! Lähme suiks Soomemaale, päävaks kaheks Pärnumaale, aastaks Alutagusesse – küll meid hobul otsitasse, sälu-sääril sõidedasse, varsa-kapjul katsutasse! Tuld lõivad hoosteContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

__U h k e__n e i u__

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

6. OH MEIE KAKSI VAESTALASTA (Lüg)

Vaeslaps. Pulmad põllul Lüganuse OH MEIE KAKSI VAESTA LASTA, pole meile pulmatuba – me’ teeme pulmad põllu peale, aja äärde ange peale, söödinurk on söömalaud, põllupeenar istepink. lustikõrs me’ lusikas, külatänav tantsurind. taeva äär on torupill, vikerkaar me’ viiulmäng. Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

5. ISA AI MINU KÜNDAMAIE (Lüg)

Kaevul kosija. Neiu kaup kambris Lüganuse ISA AI MINU KÜNDAMAIJE, Minu meel tegi varga´alle, Pistin päitsed põuessa, Varga valjad vöö vahele. Tuli vastu kroonu kõrbi, pistsin päitsed päheje, varga valjad vöö vahelta, lein jalad jalustimije, ratsu kae randemije. Sõidin üleContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

4. NEITSIKENE, NOORUKENE (Lüg)

Miks mullu ei tulnud? Kaevul kosija Lüganuse   „NEITSIKENE, NOORUKENE, kirjapihta peenikene, miks sa mulle mullu ei tulnud, kui käisid käsud järele, viied viinad, kuued kosjad, kaheksamad õlletoobid?” „Peiukene, poisikene, viinad viska vedeje, saiad saada sohuje, koogid küla koeradele, rublatükidContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

3. SÖÖTÄSIN HALLI, JOOTASIN HALLI (Vai)

Neiud põlgavad, et pole ehteid Vaivara SÖÖTÄSIN HALLI, JOOTASIN HALLI, laksutasin halli lakka, silitäsin halli saba, panin mie halli rakeje: pähäje punased päitsed, kaulaje kabedad ranged. Soitasin Sooro külässe, Sooro neidude segaje. Tuli vastu neidu tropi: sinised silmäd, keldased kauladContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

2. ÕEKENE, ELLAKENE (Vai)

Metsast mehele Vaivara ÕEKENE, ELLAKENE, metsast said sina mehele, puude otsast poisile – puud olid sinu pulmalised, kased valged kaasa-naised, leppad sirgemad sõsarad; hunt oli pulma oldermanni, karu kallis saanitekki, siga suuri sõidunaine, rebane roa tegija, jänes vilgas peijupoissi. Söödi-tükkContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

1. NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE (Vai) (vai 85)

Nõelamäng Vaivara x NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE, nõtku, niula silmakene! Niula nõmmeje kadossi, kanermuie krakssasteli. Ei kadond magadessanna, õitssessanna õllessanna, peent lina piludessanna, suurde raami rakkendessa. Lähme niula nõudemaie, tütrik teilta, tõine meilda, seppalt seitse ja kaheksa, kubijalta viisi-kuusi, pappilta parasContinue Reading

Sildid
Postitatud Lauludega mängud

__N õ e l a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

3. OLGE HEAD, LAEVAMEHED (Lüg)

Lunastatav neiu Lüganuse OLGE HEAD, LAEVAMEHED, pikel purjepaela poisid, laske laeva liikumaie, nii kui kätki kiikuma. Mull on kodu vana isa, sell on kolmi musta ruuna – ühe tema annab minu eest, lunastab mind laeva seest. Nägin isat hulkumaie, pikkiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

2. NÄGIN RAIJUJA TULEVA (Lüg)

Lunastatav neiu Lüganuse NÄGIN RAIUJA TULEMA, vie kätkid vierevaie, süüli jooksin laivadella, käisin vete kätkieie, luulin ma oma isani, luulin ma oma emani, luulin väike vennakese – sie oli veereva vennaku, puhas purju ruotsilane! Uota, hüva vennaku, seisa, armas arjuContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. OH MA VAENE MADRUS NÜÜD (Jh/Vai)

Lunastatav vend Jõhvi/Vaivara OH MA VAENE MADRUS NÜÜD, pisikese pürje paadi-pois! Laseme laivad liikumaie, nii kui kätkid kiikumaie! Vene ju akas veeremaie, Karjala karisema, Rootsi laiva laskemaie, Pohlakas põletamaie. Mina laiva palveella: „Kuule, kulla laivuke, oota, üva vennaku, las minaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L u n a s t a t a v__vend/õde__

Postitatud Lüro-eepilised laulud

18. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Laulud pulmades õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulemaie, külakund jäeb kuulamaie, vallarahvas vaatamaie. Panin aga väljad värisema, põllupeenrad põrisema. – Laulik oli minu isada, laulik oli minu emada, kust tulid luod minule, laulud lastele ladusad, sõnadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. TEE KAKU, KASTA SAIA (Jh) (vai 81)

Tee kakku Jõhvi x Last mängitakse põlvede peal hoides, ja teda kaku tegema õpetates: TEE KAKU, KASTA SAIA, sili sihalihada, kaalu kanamunada pane palju võida pääle, kuku! H III l, 378 < Jõhvi khk., Kohtla v. (Ereda v.), Võrnu k.Continue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

__T e e__k a k k u__

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

8. PAISTA, PAISTA, PÄIVAKENE (Lüg)

Paista, päev! Lüganuse PAISTA, PAISTA, PÄIVAKENE, paista, päiva, palavestä´, üle ilma eredestä, keigis paigus kibedestä – palavesta parmu aile, heledestä eina aile, kibedestä kiini aile. Sis tulev’ velle vikatille, naise loogu võttamaie, sõsare saade tegema. Tekst: Veske 2, 67 <Continue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

7. SÕÕRI, SÕÕRI, PÄIVÄKENE (Lüg)

Veere päev! Lüganuse Päivä laul. SÕÕRI, SÕÕRI, PÄIVÄKENE, sõõri, sõõri, lõõri, lõõri, lõõri, lõõri, keeri, keeri, lõõri, päivä, lõuneelle, keeri keske hommikulle, (siis) saa saksa söömaaiga, maamihe magami-aiga, teomihe tegemi-aiga, sulas-poiste suigu-aiga, linnapoiste liiguaiga, mõisapoiste mõõduaiga, karjalaste kasuaiga! Tekst: VeskeContinue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

17. ÜKS MUL ÜTLEB: „LAALA, LAALA!” (Lüg)

Laulu võim. Lust laulud õpitud Lüganuse ÜKS MUL ÜTLEB: „LAALA, LAALA,” teine jälle: „Luule, luule.” Ma pole loodud laulijaksi, ma olen loodud kündijaksi, kündijaksi, külvajaksi, musta mulla pöörajaksi. Kui mina hakkan luulamaie, luulamaie, laalamaie, tuleb küla kuulamaie, valda viis tulebContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

16. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Kust laulud õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulemaie, külakond jäeb kuulamaie, vallakond jäeb vaatamaie, teu aga selts jäeb seisamaie, mõni mees jäeb mõtlemaie, mõni naene nõudemaie: „Kost see laps on laulud võtnud, iljuke sõnad osanud?” Mina mõistsin, vastaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

15. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Kus laulud õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laalemaie, siis jäeb küla kuulamaie, vallakond jäeb vaatamaie, tütred teele seisamaie, kuulama minu lugusid. Kui mina akkan laulemaie, laulemaie, luulemaie, kihelkond jääb kuulamaie, vallakond jääb valatamaie, mõnd mies jäebContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

14. LAULA, LAULA, SUUKENE (Lüg)

Laula, suukene Lüganuse   LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnukeelekene – laula, laula, kui sind lassa, kuku, kuku, kui sind kässa! Küllalt tean seegi paiga, arvan senegi aseme, kus saab sõissa keele kinni, keele kinni, meele kinni, suu kinni, südame kinni,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

13. KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN (Lüg)

Arg laulik. Kust laulud saadud Lüganuse    KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN, en tõhi tõesti laulda, kubjas kuuleneb külana, saksa mõistab mõisaaie – tullakse minulta küsima: “Et õle tehtud tütar tüöda, kui oled säädanud sõnuja, pannud kokku palveeida, lahutanud luuleeida.” MinaContinue Reading

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. OH MINU ELLA VENNAKENE (Vai)

Hoiatus pika naise eest Vaivara OH MINU ELLA VENNAKENE, ära sa enne votta naista, kui mina kasvan kaasikusta, saan saani soitajasta, kodara kolistajasta, ummiskengä uhtijasta, valge suka vaalijasta, pike pengi istujasta. Oh minu ella vennakene, ärä votta pika naista –Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

1. LEINA, LEINA, NEITSIKENE (Vai) (Vai 75)

Leinamäng Vaivara x LEINA, LEINA, NEITSIKENE, votta kätte leinarätti, kätte leinaksed käiksed, vööle leinavöökene, ümber leinaümberiko. Linnast lensi linnukene, agulista akkikene, poesasta punane lindu, Narva linnast nagikene, se toi toed sonumed: jo sinu isä suressa. Isä hauda kaivetie, isä haudaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lauludega mängud

__L e i n a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

2. TULI MULLE LAULUKÕRDA (Lüg) (viis 783)

Põll põrmune Lüganuse 1)   2) TULI MULLE LAULUKÕRDA kui küläle karjakõrda, külälaste lammaskõrda orgoje ouste kõrda, varsa kõrda vainijule. Läksin kõrda päästemaie. panin ette uue põlle, selgäje suure sõrike, jalga uued ummiskengad. Külä täis oli poisikeisi, vald õli täisiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ (Vai)

Põll põrmune Vaivara ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ, üks olin minä emällä kui minu emä ehiti, sinisie siiditeie, punasie poorditeie, keldasie kalevideie, roholisi lintiteie. Läksin ovve hulkumaie, karjamaale katsumaie. Külä täis oli poisikesi, valda täis oli vallatumi, lõiväd kuli (kurni) koppelisse,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

__P õ l l__p õ r m u n e__

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. REIE, REIE, VASSELAME (Vai)

Vastlasantide laul Vaivara REIE, REIE, VASSELAME, vaslamed vasesa käiväd, hobe-elnissa helisod, kulda-keedisa kelisod. Peremees, peremehike, perenaine, naisukaine, jää-sulga sulas-mehike, mee olen tulnud kaugeelta, üle soo, üle merija, minu küüned külmetavad, ja varbad valu ajavad, sorme-otsad soitelevad. Mii kingin pereisäle? –Continue Reading

Sildid
Postitatud Talv

__V a s t l a s a n d i d__

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

1. KOLM OLI KÄTKITTA TUVASSA (Vai) (70)

Kolm hälli Vaivara KOLM OLI KÄTKITTA TUVASSA, kolm oli kätte (?) kätkidessa, üks oli liidetü lageje, toine oli keski permantulla, kolmas oli säädu sängi pääle. Midä oli liidetü lageje, se sääl suitsu suisuteli, liiga löülü leeguteli; mii oli keski permantulla,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

__K o l m__h ä l l i__

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

5. KUKKUS KOLMI KÄGUDA (Lüg)

Kolm kägu. Kolm halba ilma peal Lüganuse KUKKUS KOLMI KÄGUDA, üks see kukkus hoole tõttu, teine kukkus vaeva tõttu, kolmas kukkus leina tõttu. See, kes kukkus hoole tõttu, see oli vaene lapsekene, see, kes kukkus vaeva tõttu, see oli vaeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

4. MITUS VAESTA ILMA PÄÄLE? (Lüg)

Mitu halba. Vaeslapse laul Lüganuse MITUS VAESTA ILMA PÄÄLE? Kolm om vaesta ilma pääle: uits ep om tüdar emätu, tõine om poiga isätu, kolmas vaene leskenaine. Kust tunnus tüdar emätu? Ar(g)ipäva ommukulle, tõusub üles ommukulla, lähab ta lehmi lüssamaie, leinätenContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

3. MEIE KATEKSI SÕSARA (Lüg)

Vaeslapse laul Lüganuse MEIE KATEKSI SÕSARA, kateksi ema kanatse, üte leevä linnukese, üte taari tallekese, üte piimä pääsukese. Üits ep emä meid imeti, üits ep memme meelitasi, üits ep taati taldsutasi. Memme hois´ oma sülena, taati tantsit põlve pääle, eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

2. VILU, VILU, KÜLMA, KÜLMA (Vai)

Vaeslaps ja külm Vaivara VILU, VILU, KÜLMA, KÜLMA vilu külmetas minuda, mina kalis kanatele, vilu vastu veretele. Kust võtan vilule villu, kust kastele kasuka – vilu lamas niitemata, kaste lamas kavatamata, alle lamas algamata. Kas soen susilta villa, vai kasinContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

20. KIE, KIE, KIIGEKENE (Vai) (viisiviide!)

Ilus neiu kiige Vaivara KIE, KIE, KIIGEKENE, kie, kiige, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella, et ma paistan palju maada, paistan palju, maksan palju! Kui en isegi paista, paistab pärge mu päessa, kui olen isegi kuuma, kuumab kee kaelassa. Siis tulid Soomest soojaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

12. KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE (Lüg)

Laulikute hooplemine Lüganuse   KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE, laalamaie, laskemaie: ma laulan mere muruksa, mere ääred äädikaksa, mere kaldad kalaksa, mere põhjad põllumaaksa, mere liivad linnastesta. Kes tahab tulla meie vasta, ehk siis meie meeste vasta, poole riigi poiste vasta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

11. LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI (Lüg)

Arg laulik. Lauliku sõim. Laulu võim. Laulikute kiitlemine Lüganuse   Esimene neiu: LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI, kardan koju kuulevada, ukse ette helkivada, paku peale paukuvada. Teine neiu: SUL POLLE LAULU, MIS SA LAULAD, sul pole viisi, mis veeredad, sull poleContinue Reading

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. KOHUS ON KODUJE MINNA (Vai, Lüg)

Kohus koju minna Vaivara/Lüganuse KOHUS ON KODUJE MINNA, aig on akata minema – jo vilu värava peäl, alla (hall) aja-vitsa peäl, kaste kaevu kaane peäl. Ei näe koduje minna, obust uovije ajada, varssa varnale siduda, panna kopli kõrvikesta, ahelme allikesta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õhtu

__K o j u__m i n n e s__

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

2. NEITSIKENE, NOORUKENE (Lüg)

Petis peiu Lüganuse „NEITSIKENE, NOORUKENE, linapihta peenikene, tule mulle ja tõota, ma läen püha Peterburi, joosen rutust Rootsimaale.” Tuli tundi, veeri päiva, sai mööda mõni nädala, tuli kodo peiukene, tõi sie piitsa Peterburist, tõi sie ruosa Rootsimaalta, lõi sie peeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

4. AIGA ORJAL ANNETIE (Vai)

Ori taevas Vaivara AIGA ORJAL ANNETIE, kätte orjal käänetie, joulusta kodoje juosta, mardista omile maile, katrinasta kaugulle. Ori uppunes lumeje, käed vahtoje vajosid, sormed soolaje sulasid. Viidi orja taivaje. Ori ulkus taivassa, Maria verava suussa. Siis vastas Vana Jumala: „TuleContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

1. KITS OLI KENA NEITSIKENE (Vai)

Kitse ähvardus Vaivara KITS OLI KENA NEITSIKENE, tuli karjasta kojuje, lei küüned künniks(ele), sarved sauna katuse: „Peremies, peremehike, perenaine, naisuke, anna mulle eini süüa, einu süüa, kaeru süüa, jahurokka, joomaaega. Kui et anna eini süüa, eini süüa, kaeru süüa, jahurokkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__L o o m a d__k õ n e l e v a d__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. MEIE ÕUES ÕUNAMETSA (Vai)

Vihta minek. Ladvad lindudele Vaivara MEIE ÕUES ÕUNAMETSA, toa taga tuomemetsa, sauna tiel on saarimetsa, aida teil on aavametsa, köögi tiel on künnapad. Tuli suvi, sooja päiva, lähen metsa ulkuma, vihalehti leikama, kaseoksi katkuma, jätan latvad tuuvi tulla, pääsukese peadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. MEIE IKKA TEO POISID (Vai)

Kättemaks sakstele. Orjade tee. Orja uni Vaivara MEIE IKKA TEOPOISID, kui me teolt jo tuleme ja me märjad jo oleme, huone lähme kuivatama, reie juure kuivatama. Mis me ahjuje ajame? Kupja kondid, kiltri kindad, reiepapi rinnakondid, nie me’ ahjuje ajame.Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

1. KÜLL OLID PETTIS PEIUKENE (Vai)

Petis peiu Vaivara KÜLL OLID PETTIS PEIUKENE, kavalikku kaasakene: petsid perest piene neiu: „Ei ma vie sind vihma kätte, ei saada sadude kätte! Ma tien otrad ukse alla, kaerad tien mina katusselle, linad lie aukudesse!” Ütlen jälle, ümber jälle, taasContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__P e t i s__p e i u__

Postitatud Abielu

5. ÕEKENE KREEDAKENE (Lüg)

Lesele mehele Lüganuse ÕEKENE, KREEDAKENE, ei luband lesele minna: lesk on paha lepitada, vana paha vaigistada. Annad sa lesele kätta – kätt kui külmale kivile; annad sa noorele kätta – kätt kui käopojale. Paned sa paa tulele, paa kõrvale padesedContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. PÄIVAL PITKA TÖÖTA TEEME (Vai)

Tuule tuba Vaivara Vaeselapse laul PÄIVAL PITKA TÖÖTA TEEME, siiki liigub liiga vitsa, painub selga paatsapuu! Kõik kullad lähvad koduje, kõik hellad oma emale – kus on kurbade koduke, vaestelaste varju paika? Sääl on kurbade koduke, vaestelaste varju paika, kusContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

__V a e s l a p s e__l a u l u d__

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

2. H II 37 (3 teksti)

Pulmalaul Tehka lahti laiad uksed, sisse siidised tulevad, kalevised krapssastavad! Ärge keelge kihlatunda, minu venna ossetunda minu veli on raha lugenud, pannud palju palveeida enamb hellia sõnua. H II 37, 83/4 (18) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie TreubergContinue Reading

Sildid
Postitatud Vaivara

1. EÜS VI (7 teksti)

Pulmalaul Peiukene, poisikene, kust sa tundsid siia tulla, siia suurie suguje, rahakaje rahvaje? Siin on oued louendised, karjaajad kangased. Ei ole meie peiu süü, vaid on teie neiu süü: miks käis elmissa eledis, süsimusta ümberikku, räpetimpis räätsikussa, peo all oliContinue Reading

Sildid
Postitatud Vaivara

__T e k s t i d__

PULMALAULUDE TEKSTID esitatakse kogude kaupa.

Postitatud Vaivara

.

Postitatud Vaivara

.

Sildid
Postitatud Vaivara

__V i i s i d__

Postitatud Vaivara

.

Postitatud Vaivara

19. OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED (Vai)

Kiik halval kohal Vaivara OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED, oh tei’ hullud’ ja rumalad! Omast hullusta päästa, rumalasta mottesta, kasimasta katsenkusta – tegid kiige joe ääre, joe ääre, mäe pääle, kuiva kaivu kaane pääle. Luulid neiud upumaie, kahud sisse kallamaie.Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

18. OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD (Vai)

Kiigel kartlik Vaivara OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD, hobedased oilutajad, vaski varbad veeretajad, ärge kurjast kiigutaga, vihaseata veeretaga! Laska maha, me palune, siie mustale murule, sini-lälläde segaie, kana-varvaste vahele, kullerkuppu keskeella! Mee olen kuri kartamaie, marja maha langemaie – kukun sulgaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

2. TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA (Lüg)

Laevapuu otsimine. Laevasõit Lüganuse TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA, natukese Narva maada, viis versta Vene rajada. rohelista Rootsimaada. Sääl tuli vasta männimetsa. Mina vaid männilta küsima: „Kas sinust saab ka purja-puida, purja-puida, laiva laida, ligi linna seisijaida, vee kui vasta veerijaida?”Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. KUI TULI KARI KODUJE (Jh)

Laevapuu otsimine Jõhvi KUI TULI KARI KODUJE, siis õli krappide krabina, siis õli lokkude logina; kui tuli ovoste ulka, siis õli kellide kelina, õhelikude elina; kui tuli ulka neidusida, siis õli kiedide kelina, siis õli elmide elina, rootsi räätsiku rädina.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

__L a e v a p u u__o t s i m i n e__

Postitatud Lüro-eepilised laulud

17. KII-KIIKE, LA-LAAKE! (Vai/Jh)

Kiik tahab andeid Vaivara KII-KIIKE, LA-LAAKE! Lähme kiike katsumaie, kas sie kiike kannab meida. Kii-kiike, la-laake! Mis sina, kiigeke, kidised, kiike lauad ladisevad, kiige postid porisevad? Kiike tahab kihlaseida, aluspalgid andeeida, kiige lauad lahjaeida. Külamehed, mehikesed, külanaised, naisukesed, aidake aruContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

1. MINA AGA MEES MERIMEHE POEGA (Vai)

Täid kaladeks Vaivara MINA AGA MEES MERIMEHE POEGA, kaunis mees kalamehe poega. kui mina tunnen tuuled nõuda, tuuled nõuda, mered sõuda, vasta päevada vaata, mõeda päevada mürada, servi mööda seisatata, Türgi maada purjetata. Purjutan punasta merda, lipatan linasta merda –Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__M e t s a__j a__m e r e l e__

Postitatud Lõuna

2. ÕITSILISED, PÄITSILISED (Vai) viisiviide

Kuhu teeme õitsitule? Vaivara ÕITSILISED, PÄITSILISED, kuhu te’ teete tule, kuhu te’ lööte leeri? – Tule teeme toomingale, leeri lööme lepikule, pimedaie pihlakale, haledale haavikule. Tekst: H III 1, 115/6 (13) < Vaivara khk < Jõhvi khk., Voka v. –Continue Reading

Sildid
Postitatud Öö

1. ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA (Vai)

Mere pühkimine Vaivara Laevad ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA, toine neidu toisilasta, kolmas oli kõrk külästa, neljas neidu nerme päälta, viis oli viiviku sulane, kuues se kubu emända, seitsemas sepä emända, kaheksas karile vaimu, üheksas üle kalade, küla neidu kümmenesta. Kogokamme,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__M e r e__p ü h k i m i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. LIUGE, LAUGE! (Vai) (V_Vai 48)

Vastlalaul Vaivara x LIUGE, LAUGE! Linad pitkad liugujalle, takud taga jooksijalle, tutrad tua(s) istujalle! H II 1, 35 (43) < Vaivara khk., Peeterristi k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Leena Kaev, 60 a., Leena Nirgiga ühes toas elamas.Continue Reading

Sildid
Postitatud Talv