Blog Archives

7. MUL OLI ÜKSI AINUS VENDA

Põdratapja. Imelik maja Tartu linn MUL OLI ÜKSI AINUS VENDA, see oli isi ilma-tarka: nisud tegi niinemetsa alla, tanguodrad tänavasse, õlleodrad õue alla. Siis tulli pukki Poolamaalta, veeris siia Venemaalta. Nisud sõi ta niinemetsa alta, tanguodrad tänavasta, õlleodrad õue alta.

Tagged with: ,
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

13. OOTAME JA KANNATAME

Mustad mundrisse. Imemaa Tartu linn OOTAME JA KANNATAME, kas meid hulka hüietakse, seltsi sekka kutsutakse, parve sekka palutakse. Kui meid hulka’ei hüieta, seltsi sekka ei kutsuta, parve sekka ei paluta, paneme mustad munderisse, hallid hõbehelmetese, sõrasilmad sõrmustesse, paadid täkkud pannelisse,

Tagged with: ,
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. MARDIKENE, POISIKENE

Puust naine Tartu linn/Laiuse MARDIKENE, POISIKENE, lubasid naeseta elada, abikaasata kaduda; ei saand naeseta elada, abikaasata kaduda. Võttis puusta naista teha, tammepakusta tahuta: haavapuusta Annekesta, maarjapuusta Marikesta, kasepuusta Kaiekesta. Sai aga naene valmis saanud – ei see kullake kõnelnud, hõbedane

Tagged with: ,
Posted in Müütilise sisuga laulud

1. KELLE KOPLIS KOLMI PÕÕSAST

Loomislaul Tartu linn KELLE KOPLIS KOLMI PÕÕSAST? Mede koplis kolmi põõsast – üks oli põõsas kuldapõõsas, tõine õrna hõbepõõsas, kolmas kallis kardapõõsas. Pisukene piirilindu, lendas üle mere maade, üle järve, jõgede, üle mägede ja metsa, lendas üle mede õue, õkva

Tagged with: ,
Posted in Müütilise sisuga laulud

4. VISTEL, VASTEL POISIKENE

Linad liulaskjale Kursi/Tartu linn VISTEL, VASTEL POISIKENE, kaskee, kankee, ega vastel toasse seisa, kaskee, kankee, vastel seisab vainulla, kaskee, kankee, lume valgella väljala, kaskee, kankee.   Linad liulaskijalle, kaskee, kankee, takud tagast tõukajalle, kaskee, kankee, ebemed eestvedajalle, kaskee, kankee, tudrad

Tagged with: ,
Posted in Talv