1. VEERE, PÄEVÄKENE (Kodavere) (helifail 14)

Veere venna juurde

1_1r

Õhtul

VEERE, VEERE, PÄEVÄKENE, elle, elle, leelo, leelo,
veere sinnä, kos so veli, elle, elle, leelo, leelo,
sõõri sinnä, kos so sõsar, elle, elle, leelo, leelo!
Veli viie versta taga, elle, elle, leelo, leelo,
sõsar kuue kuuse taga, elle, elle, leelo, leelo.
Sääl so ellästi oietasse, elle, elle, leelo, leelo,
peo pääl so peetässe, elle, elle, leelo, leelo,
kamalun so kannetasse, elle, elle, leelo, leelo.
Pannas padjule maga’ma, elle, elle, leelo, leelo,
siidi sisse puhkamaie, elle, elle, leelo, leelo,
kullasängi kukkumaie, elle, elle, leelo, leelo,
obesängi õljumaie, elle, elle, leelo, leelo

H E L I: (NB! Helifaili kuulamiseks valida laul, klikkides laulu nimetusele parempoolsel menüül)

Laulnud Kadri Katsan (67 a) (EÜS II 275 (1) ja EÜS II, 442 (180) < Kodavere khk, Peipsiäärne v, Varnja k – A. Liiv ja J. Raja, 1905).

Postitatud Põhja-Tartumaa