Blogi arhiiv

LOOMAD TÖÖL, IMED (Kodavere)

OI IMETA, OI IMETA,mis nägin Nõu külassa!Koerad kündsid, härjad hauksid,lammas läks laudile munele,kana tõi kaksi tallekesta,hobu tõi härga-vasika,lehm tõi lauku täkukese. Oi imeta, või imeta,mis nägin mina imeta:taevas tantsis, maa mürises,pilved pillisi puhusid,vikerkaar lõi viiulit,tähed lõivad täringida,kuu lõi kulda rõngaida.

Postitatud Põhja-Tartumaa

KITS KILE KARJA (Kursi, Ta-Maarja)

Lambaniitja laul KILE KITS KARJA,üle mere metsa,too mulle heina,mina heina lehmale,lehm mulle piima,mina piima põrsale,põrsas mulle pekki,mina pekki ämmale,ämm mulle kakku,mina kakku kalevile,kalev mulle rauda,mina rauda rebule,rebu mulle kulda,mina kulda tammele,tamm mulle lehte,mina lehte lambale,lammas mulle villa,mina villa villakule:sulasele said

Postitatud Põhja-Tartumaa

HIIRE PULMAD (Äksi, Palamuse)

HOILU ROILU, ROTIL PULMAD,hiire tütar läks mehelenirgi noorema pojale.Küll olid uhked pulmalised:hunt oli uue viiuliga,karu kahe kanneliga,vares vaskisaabastega,tihane tinase reega,kukk läks kuldse kaarikuga,kana klaari põllega. Viisi kirjutas üles A. Mauer (H II 28, 113 (1) < Äksi khk, Elistvere v

Postitatud Põhja-Tartumaa

LIIRI-LÕÕRI (Kursi, M-Magdaleena, Ta-Maarja, Äksi, Tartu linn)

Retsitatiivid Kursi PIIRI-PÄÄRI PÄÄSUKE,kus su kulda pesake?Metsas kuiva kuuse otsas.Kus see kulla kuiva kuuske?Vanamees ta maha raiun’d.Kus see kulla vanameesta?Kivi taha kükitanud.Kus see kulla kivikene?Vesi ära veeretanud.Kus see kulla veekene?Halli härga ära joonud.Kus see kulla halli härga?Sõnnikulle tapetud.Kus see kulla

Postitatud Põhja-Tartumaa

PÄÄSUKESE LAUL (Laiuse, Kursi, Torma, Ta-Maarja)

Ta-Maarja Pääsukese laul käip nõnda Ostin härja, antsin härja,tõin kodu, antsin süvva,pages ärä, läksin perrä,sain kätte, käänsin kaala,kääks! Pääsukese laul Tahtsin pojal särki tehä,kahest nahast kasukad,pandsin ahju otsa pääle,kukus tulle tsärrr! Üles kirjutanud Lõhmusmägi (H II 29, 398 (89 ja

Postitatud Põhja-Tartumaa

PEOLEO LAUL (Laiuse)

Peo-leo, kas Tiit on teol?Teol, teol!Mia tal kaasas?Päts piima, lass leiba,kausiga kilet ka,piim läks ümber – vurr! Üles kirjutanud V. Ziegel (13 a, Kõola algk. õpil.) (E 77417 (10) < Laiuse khk, Vaimastvere v, Rohe k, 1929).

Postitatud Põhja-Tartumaa

HOBUSEMÄNG (Kursi) (noot lisada)

x Ringimängu laul „KAS NÄGID SA MINU HOBUSTAudutsella uitevada,märatsella mängivada,sadutsella sõitevaada?“ Teine küsib: „Mis karva sinu hobbune?“ Teine vastab: „Suvel hiiru, talvel halli,kesksuvel veripunane.“ „See läks läbi meie õue,köis olli kuldane järella,kammits kardane jalassa,hõbedane ohelikku.“ Veike seletus: mängimise aeg olla

Postitatud Põhja-Tartumaa

HOBUSEMÄNG (Laiuse) (noot lisada)

x Obuse oitsija „ELLAKENE VENNAKENE,kas nägid minu obusta?“„Mis karrva sinu obune?“„Suvel iiru, talvel (h)ailli,kesksuvel veripunane.Köis oli kullane järele,kammits karrane jalassa,õbedane ohelikku.“ „See läks läbi meije õue,kurja tegi minnessagi,teise kurja tullessagi,kuhja einu ta kulutas,vilja väiljad ta vähendas,salve kaeru ta kahandas,purkis punna

Postitatud Põhja-Tartumaa

HOBUSEMÄNG (M-Magdaleena) (viis lisada)

x Hobuseotsija „KÜLAMEES KÜLAMEHIKE,kas nägid meie hobusta?“ „Ehk ma nägin vai ma tundsin –misuke teie hobune?“ „Linalakka, lehtelaia,Päitsed pähe pälmitatud,saba siidile seotud,kabjad kulda kirjutatud.“ „Läbi läks läbi külada,läbi uuve uulitsate,läbi tallatud tänavi.Ära ta sõi küll heinakuhjad,kaksi vakka kaerusida.“ „Külamees, külamehike,ära

Postitatud Põhja-Tartumaa

HOBUSEMÄNG (Äksi) (viis lisada)

x Hobuse otsija „KÜLAMEES, KÜLAMEHEKENE,külanaene naesuke,kas nägid minu hoosta?“ „Misuke sinu hobune?“ „Suvel hiiru, talvel halli,kesksuvel veripunane,udusella hundikarva,kaste´ella karukarva.“ „Läks ta läbi meie õue,tegi kurja minnessaagi,teise kurja tullessaagi,sasis sarja erneeida,purkis pulma linnassida!“ Teksti kirjutas üles Paul Sepp (H II 50,

Postitatud Põhja-Tartumaa

HOBUSEMÄNG (viis otsida)(Palamuse)

x KÜLAMEES KÜLAMEHIKE,kas nägid minu hobusta?“„Misuke sinu hobune?“„Suvel hiiru, talvel halli.“„Lätsi tema läbi meie õue,kammits kardene jalassa,köis oli kuldene järele.Tegi kurja tullessagi:sagis sarja herneeida,purgis pulma linnassida.“ Püüdmise ajal lauletakse: Hüppa hiiru, karga halli,hüppa Udriku ubaje,karga, hiiru, herneaida! Lapsed käivad ringis

Postitatud Põhja-Tartumaa

NUKUMÄNG (Kodavere)

Ringimäng Keskel naesterahvas püsti, rätt üle pea. Sõna „alane…“ juures laseb pea longu, kuni tema „alandamine“ sügavaks kumardamiseks vajub. Ring käib ümber, laulab. Nukk on ringi sees ja nutab, kui kurbe sõnumid kuuleb. NUTA, NUKKU, NUUTSU, NUKKU, nukku, nukku,linnast lennäs linnukene,

Postitatud Põhja-Tartumaa

NUKUMÄNG (viis otsida) (Palamuse)

x Jaanipääva laul EHI, EHI, NUKUKENE, nukku,ehi, ehi, eeri-eeri, nukku,ehi neile ehtemille, nukku,säe neile sätemille, nukku,pane ülä nukukeine, nukku,pane ülä laija vüü, nukku,pane rinda laija sõle, nukku,pese suuda nukukeine, nukku,pese suuda, suiju pääda, nukku! Nuku jooksust: Joose, nukku, jõua, nukku, nukku,kae, nukku, kätte

Postitatud Põhja-Tartumaa

NUKUMÄNG (viis otsida) (Torma)

x MEIE NUKK ÕLI NOOREKENE,kui sii noore koorekene –eela kurnat’, täna koorit’.Ehi, nukku, eeri, nukku,ehi, nukku, emandisse,seada, nukku, seadusesse! Meie nukk õli noorekene,kui sii noore koorekene –eela kurnat’, täna koorit’.Pane jalad juuskemaie,kõdared kõrisemaie,viska linik lepa piale,kaelarätik kadaka piale. Ring hoiab

Postitatud Põhja-Tartumaa

KUNINGAMÄNG (Kursi)

OH SA KUNING, KUNINGAKENE,mis sa eela meile ei tulnud,kui meil käisid sõelalaevad,sõelalaevad, nõelalaevad,otseti odade laevad,nuketi nugade laevad,risti-rästi rättelaevad,põiki käisid põllelaevad? Kelle kord on ette tulla,selle käest võib panti võtta. Viis ja tekst: Mai Paiu (83 a) (EÜS VIII, 294 (27)

Postitatud Põhja-Tartumaa

KUNINGAMÄNG (Palamuse) (viis otsida)

x Mängu laul KUNINGAS, KUNINGAS, KUNINGAKENE,miks sa eila meil ei käinud,tunaeila tuld ei toonud,kui meil käisid kolmed laevad:nõelalaevad, sõelalaevad,poisikeste purjulaevad,vananaeste lindilaevad,tüdrukute tühjad laevad? Üles kirjutanud Emilie Uus (H II 27, 543/4 (14) < Palamuse khk, Luua v, 1889).

Postitatud Põhja-Tartumaa

KUNINGAMÄNG (Äksi) (viis otsida)

x Kuningamäng Äksi KUUS, KUUS, KUNINGAS,mis sa eila meile ei tulnud,tunaeila tuld ei toonud?Meile tulid võerad laevad:sõelalaevad, nõelalaevad,suure herra kaubalaevad,kurja herra kullalaevad,oma rahva rahulaevad.võera rahva vaenulaevad,Saksa rahva reisilaevad,Leedu rahva leevalaevad,Soome rahva soolalaevad,Rootsi rahva raualaevad. Tekst: Eeva Kõlu (H II 50,

Postitatud Põhja-Tartumaa

LAMBAMÄNG (Äksi)

MINA OIAN MEMME UTTE,mina kaitsen taade karja,memm teeb mulle uvve kuvve,taat teeb mulle karvase kasuka,sulaselle suured sukad,perepojal peened sukad,karjalapsel kapukida! Tuli susi soome alta,laia käppa laane alta,kiskus memme kriimu lamba,murdis taade musta lamba,ära viis sõge mõlemad. Viis ja tekst: Taavet

Postitatud Põhja-Tartumaa

LAMBAMÄNG (Laiuse)

Karjased. Karjaste mäng MINA HOIAN MEMME UTTE,mina kaitsen taadi karja,õlle, õlle, õlle.Mem teeb mulle uue kuue,taat teeb karvase kasuka,õlle, õlle, õlle.Sinisida säärissida,punasida poogessida,õlle, õlle, õlle.Pereme(he)le pikkad püksid,sulaselle suured sukkad,õlle, õlle, õlle. Teksti kirjutas üles M. Kool (H III 8, 122/3

Postitatud Põhja-Tartumaa

NÕELAMÄNG (Kursi)

NÕÕS, NÕÕS, NÕELAKENE,nõõs, nõela silmakene,nõela nõudijad tulevad.Nõrka vitsa nõudijalla,pikka vitsa püüdijalla,ja ohjad käeotsijalla.Kivist kilda kistanesse,paest lõmma lõhutaksse,nõela üles otsitasse,tule otsa toodanesse.Mes sääl nõelal taga oli?Tükk sinist, tükk punast,kolmas kullakarvalista. Mängijad astuvad ligistikku üheteise taha ritta ja „nõela-otsija”astub rea ette ja

Postitatud Põhja-Tartumaa

NÕELAMÄNG (Kodavere)(noot)

Postitatud Põhja-Tartumaa

VÄRAVAMÄNG (Kodavere)

MIS TE SANTI SAISATADE,juune, kuldsed väreje,meie tahme läbi minna,juune, kuldsed väreje. Ei või laske meie värad katski,juune, kuldsed väreje. Külap meie parandame,juune, kuldsed väreje. Kellega te parandate,juune, kuldsed väreje? Siidiga ja sammediga,juune, kuldsed väreje,verrevatse kriidiga,juune, kuldsed väreje. Kost sa, sant, siidi saied,juune, kuldsed väreje,või kost,

Postitatud Põhja-Tartumaa

VÄRAVAMÄNG (M-Magdaleena, Äksi)

MIS TE SIIN SEISATE, kuldse, joonse, väravas? Meie tahme läbi minna, kuldse, joonse, väravas. Ei või laske, kuldse, joonse, väravas. Miks ep või laske, kuldse, joonse, väravas? Meie värav katki, kuldse, joonse, väravas. Küllap meie parandame, kuldse, joonse, väravas. Kellega te parandate, kuldse, joonse, väravas? Siidiga, sametiga,

Postitatud Põhja-Tartumaa

KULLIMÄNG (Torma, Kursi)

Sellele mängulaulule P-Tartumaalt viisiüleskirjutust pole, aga värsilist osa on kindlasti lauldud. Võib kasutada näiteks kuningamängu viisi. KOOTS, KOOTS, KULLIKENE,naats, naats, nabrakene,mis see kulli meile otsib? Kull otsib küla kanuje,tahab ta talu haneje,mõisa kirju kalkunida. Oh sina hullu kullikene,mis tulid mede

Postitatud Põhja-Tartumaa

KULLIMÄNG (M-Magdaleena)

Kulli tegemine M-Magdaleena Laste lõbustused Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega nad

Postitatud Põhja-Tartumaa

SIIMU-MÄNG (M-Magdaleena)

Mängu kirjeldust ja terviklikku teksti koostaja ei leidnud. SIIT TULEB SIIM, siit Siimu sulane.Mis tahab Siim, mis Siimu sulane? Laulnud Liisa Kask (65 a) (EÜS V, 1185 (45)< M-Magdaleena khk, Igavere k – J. Välbe, H. Sulg, 1908).

Postitatud Põhja-Tartumaa

OLDERMANNI (M-Magdaleena)

Postitatud Põhja-Tartumaa

LIISKLUGEMINE (M-Magdaleena)

Kulli tegemineLaste lõbustused Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega nad kõik eneste

Postitatud Põhja-Tartumaa

ROOTSI TANTS (Kursi)

TERE, TÕNU, TEILE!Tulge hommen meile:meil on hommen rootsitants,kahe siku sarve tants,kolme munakoore tants,nellä neitsi nisa tants.siis kõik tantsma tulevad.Saks tuleb saaniga,muamees maaniga,poiss puureega,mina kelguga keerides –tagast tulin, ette sain. Laulnud Madli Saeble (EÜS VIII 288 (15) ja EÜS VIII 1

Postitatud Põhja-Tartumaa

MÄNGUD

Postitatud Põhja-Tartumaa

PÕHJA-TARTUMAA

Postitatud

_H e l i f a i l i d: näide_

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE (Torma) 2. LINAKENE, LINNUKENE (Puhja, Rannu)

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. Jaanilaul …

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. MIS IIST JAANI OODETASSE (Kodavere, Palamuse)

Viis: Ann Peep (sünd Keerd, 1849 < K-Jaani) (EÜS II 291 (83) < Kodavere khk, Kokora v, Torila k – A. Liiv ja J. Raja, 1909); teksti on üles kirjutanud H.Maasen /H III 8, 411/2 (17) < Palamuse khk, Luua,

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. JAAN TEGI SAANI SAARIKUNA (T-Maarja) +

JAAN TEGIS SAANI SAARIKUNA, jaaniku,egä päevä pästi lastu, jaaniku,ega kuu koputs kõdare, jaaniku.Sai sii saani valmiesse, jaaniku. Jaan tege Riiani rügida, jaaniku,ette Riia tege hernid, jaaniku,taga Riia tatterida, jaaniku,Jaan tege ube Uuluni, jaaniku. –Sest ep jaani oodetesse, jaaniku,Jaani kahja kannetesse,

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. TULGE JAANIKU TULELE (Kodavere, T-Maarja)

TULGE JAANIKU TULELE, jaaniku, jaaniku,tulge tulda hoidemaie, jaaniku, jaaniku!Tuli tükkib hoone´eie, jaaniku, jaaniku,säde kipub katusselle, jaaniku, jaaniku,tuletukk(i) tuasse, jaaniku, jaaniku,helehelk(i) heintesse, jaaniku, jaaniku. Viis: Ann Peep (sünd Keerd, 1849 < K-Jaani) (EÜS II 291 (83) < Kodavere khk, Kokora v,

Postitatud Põhja-Tartumaa

_J a a n i l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. KODAVERE (sissepalumine, tuli peab toas olema, õnnistamine, sajatamine) (helifail lisada)

Sissepalumine LASKE SISSE MÄRDI SANDID, märti, santi, märti tulnu kaugeelta, märti, santi,märdi tulnu alta ilma, märti, santi,kõrvast see kuu kõvera, märti, santi,läbi soo, läbi ligeda, märti, santi,läbi pika pilliroo, märti, santi,läbi laane lipa-lapa, märti, santi,läbi soo sipa-sapa, märti, santi. Märdil

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. LAIUSE (sissepalumine, tuli peab toas olema, andide palumine, tänamine) (lisada helifail)

Sissepalumine LASKE SISSE MÄRDI SANDID, Märdi küined külmetavad, Märdi varbad valutavad, Märt on tulnud kaugelt mualta, üle soo, üle jõgede,üle märgade mägede, üle viie vikerkuari,üle kuue kupermangu. Tuli peab toas olema PERETÜTAR, NEITSIKENE, talutütar taemekene, puhu see tuli tubaje, lõõtsu

Postitatud Põhja-Tartumaa

_M a r d i l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. PALAMUSE (Kadrid tulnud kaugelt; tuli peab toas olema)(lisada helifail)

S I S S E P A L U M I N E LASKE KADRID SISSE TULLA!Kadrid tulnud kaugelt maalta,hõbedasta õrta mööda,kullasta kõrendit mööda,ümbert ilma ümara,kõrvasta kuud kumerat,pealta päikese punase.Tuhat näime tullessa,sada seia saadessa.Mis näime kuuda tegevat?Kuu mängis kulda rõngastega.Mis

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. TORMA (sissepalumine, andide palumine, tänamine)

S I S S E P A L U M I N E TERE ÕHTUST, PERERAHVAS,laske sisse Kadri sandid!Kadri küüned külmatavad,Kadri varbad valutavad –ei ole Kadril kindasida,ei ole Kadril sukkasida.Kadri kodu kaugeella:viis väljada vaheta,kuus on kuiva arusida,seitse sooda sitkemida,kaheksa kalamereda,üheksa

Sildid
Postitatud Põhja-Tartumaa

_K a d r i l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

__S A N D I T A M I N E: kombestikust_

Aastavahetus oli kunagi pikk periood, mis algas novembris – seega on sanditamised seotud järgmise aasta vilja- ja karjaõnnega. Maskeerimine ja sanditamine on seotud ka uskumusega, et hingedeajal (november on rahvakalendri järgi “hingedekuu” ) käivad esivanemate hinged oma kunagistes kodudes meid

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. SUUR TAMM (Kodavere, Torma)

x Viis: Kristjan Sepp (EÜS II, 298 (116) < Kodavere khk, Pala v – A. Liiv ja J. Raja, 1905), teksti kirjutas üles E. J. Õunapuu (H II 50, 326/7 (18) < Torma, 1894).

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. LOOMISLAUL (Tartumaa)+

KELLE KOPLIS KOLMI PÕÕSAST?Mede koplis kolmi põõsast –üks oli põõsas kuldapõõsas,tõine õrna hõbepõõsas,kolmas kallis kardapõõsas.Pisukene piirilindu,lendas üle mere maade,üle järve, jõgede,üle mägede ja metsa,lendas üle mede õue,õkva mede kopelisse. Akkas pesa tegemaie:puu purust, maa murust,jõe kõrkja kõrredesta,pilliroo pinnadesta,mede metsa raagudesta.Munes

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. SALME LAUL (Äksi)

Viis: Madli Saeale (82 a) (EÜS VIII 290 (19) < Kursi khk, Puurmanni v – J. ja M. Kärt, 1911), teksti kirjutas üles J. Kuusik (H II 33, 542/3 (13) < Äksi khk, Sootaga v, 1889).

Postitatud Põhja-Tartumaa

_M ü t o l o o g i l i s e d__l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

4.LAS MA KAEN.. (Kodavere, M-Magdaleena) +

LAS MA KAEN, LAS MA KATSUN, kiigele, kiigele,kas see kiike kannab minda, kiigele, kiigele,kas kannab kahte kabuda, kiigele, kiigele,kas kannab nelja neiduda, kiigele, kiigele,kahe kabu kaelaraha, kiigele, kiigele,nelja neiu rõiviida, kiigele, kiigele. Kui ei kanna, las kaduda, kiigele, kiigele,moa alla las vajoda, kiigele, kiigele!Minu elle vellekene, kiigele, kiigele,too kerves, raiju

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. KUULSIN KÜLAS KIIGUTAVA (Kodavere)+

KUULSIN KÜLAS KIIGUTAVA, kiike, häälii,küla parsil paugutava, kiike, häälii,nõmme õrsis õisatava, kiike, häälii,küla laol laaletava, kiike, häälii.Läksin aita ehtimaie, kiike, häälii,aeda ette eesikule, kiike, häälii,aeda peale peälikule, kiike, häälii.Mis mina sealt siis selga panin, kiike, häälii?Selga pannin siidi särgi, kiike, häälii. Tulge kiik’ma, külälised, kiike, häälii,tooge munad tooge kanad, kiike, häälii,tooge

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. NEITSIKENE, NOOREKENE (Kodavere, Ta-Maarja)

Pühkmeist tamm. Kiik venna tehtud NEITSIKENE, NOOREKENE,pühi tuba, laasi lauda,hari akkente alune!Pühi pühkmed mereje,viska laastud laeneje. Lõin ma ühe laastukese,veri kargas versta maada.Kas sest saide purje puida,purje puida, laeva lauda,sõsarale kiige lauda,vennale venede lauda? Las ma katsun, kiigekene,kas on kiige

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. SÕUA, KIIKE, JÕUA KIIKE (Kursi)

SÕUA KIIKE, JÕUA KIIKE,sõua üle ilmatu kiriku!Mis sėal kiriku sėėssa?Sammas kiriku sėėssa. Sõua kiike, jõua kiike,sõua üle ilmatu kiriku!Mis sėal samma otsa pėala?Sõel on samma otsa pėala, Sõua kiike, jõua kiike,sõua üle ilmatu kiriku!Mis sėal sõela põhja pėala?Sõlg on sõela

Postitatud Põhja-Tartumaa

_K i i g e l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. LINADELE PIKKA KIUDU (Kodavere, Laiuse)

Liugu, laugu!LINADELLE PIKKA KIUDU, liugu, laugu,linad pikad peenikesed, liugu, laugu,linad liulaskijallee, liugu, laugu,takud tagast tõukajalle, liugu, laugu,ebemed eest vedajalle, liugu, laugu,tutrad tuas istujalle, liugu, laugu. Vanemate käest kuuldud. See oli kangest moodis. Lasti liuugu! Vanaste ja nüüdki süüakse kolm korda

Postitatud Põhja-Tartumaa

2.VASTAL, VALGE POISIKENE (Kursi)+

Vastlapääva laul VASTAL VALGE POISIKENE, liugo, laugo,vastal tulnud kaugeelta, liugo, laugo,üle soo, läbi jõgede, liugo, laugo,läbi vete läigatanud, liugo, laugo,vaskikinda´ad käessa, liugo, laugo,vaskikirjad kinnastessa, liugo, laugo. Neitsikesed noorekesed, liugo, laugo,lähme liugu laskemaie, liugo, laugo!Siit lääb rinda neidisiida, liugo, laugo,Tulgu teilta teine

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. PISTEL-PASTEL POISIKENE (Kodavere, M-Magdaleena)+

Liugu, laugu!PISTEL-PASTEL POISIKENE, liugu, laugu,ega pistel tuassa seisa, liugu, laugu,pistel seisab vainulla, liugu, laugu,valgel lumeväljalla, liugu, laugu!Linad liulaskijalle, liugu, laugu,takud tagast tõukajalle, liugu, laugu,tudrad tuas istujalle, liugu, laugu! Viis:  Sohvi Sepp (83 a) (RKM III 3, 79 (90) < Kodavere

Postitatud Põhja-Tartumaa

_V a s t l a l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

5. LAEVAPUU OTSIMINE (Kursi)

HAKKASIN MINA MINEMA,läksin mina tüki teeda,tüki sildada sinista,poole versta pohlamaada.Mes mulle vasta tulesse?Leppa vasta mul tulesse.Mina lepalta küsima:„Kas sust saab-saab purju puida,purju puida, laeva laudu,kilterile kerstulaudu,kubijale koolulaudu?“Leppa mulle vastama:„Ei must saa-saa purju puida,purju puida, laeva laudu,kilterile kerstulaudu,kubijale koolulaudu.“ Mina rutuste

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. SUUR TAMM (Torma) (helifailiga)

LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE.Mis ma leidsin metsastagi?Leidsin tamme taimekese.Kuhu ma taime paneksin?Istutsin venna ilule,isi ruttu laulemaie:„Kasva, tamme, jõua tamme,kasva, tamme, taevaasse,pilluta oksad pilvisse!“Tamme hakkas kuivamaie. Istutsin õe ilule,isi ruttu laulemaie:„Kasva, tamme, jõua tamme,kasva, tamme, taevaasse,pilluta oksad pilvisse!“Tamme hakkas kasvemaie,tahtis taeva laotada,pillutas

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. HOBUNE VARASTATUD (M-Magdaleena)(helifail 24)

OLIN MINA VEIKE MEHEKENE,põlvepikku poisike,vaat-luu, vaat-luu-lii,põlvepikku poisike,öösi peksin mõisa rehed,pääval küntsin mõõdumaad,vaat-luu, vaat-luu-lii,pääval küntsin mõõdumaad.Kus mina istsin, seal mina nutsin,kus mina seisin, seinad märjad,vaat-luu, vaat-luu-lii,kus mina seisin, seinad märjad;senna tekkis tiigikene,kasvis kala järveke,vaat-luu, vaat-luu-lii,kasvis kala järveke,kust saab isa hobu juua,velje

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. VENNA SÕJALUGU (T-Maarja, M-Magdaleena) (helifail 23)

EHK KÜLL EMÄ ILMARIKAS,isä siidile seotud,veli vaskila valatud,ikki sai sõa sõnumid.Kes sii tõi sõa sõnumid,kes sii kandis vaenu keeled?Harak tõi sõa sõnumid,vares kandis vaenu keeled.Kellesta tuleb mineje?Ei lää emä sõdaje,ei lää esä sõdaje,ei lää sõsar sõdaje,ei lää velik nooremp venda,ei

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. HANED KADUNUD (Tartu-Maarja) (helifail 22)

EMAKENE, MEMMEKÕINE,muile andis muuda tööda,sulasille suuri töödä,neitsikulle nõtru töödä,mulle andis hõlbukesta,hõlbukesta, kõlbukesta,andis mulle anid hoida,anid hoida, kanad kaitsta,vasikad mull’ valitseda,pardsid viile vedädä.Aa’si ma anid vesile,pardsid peti perve alla,kanad keerutin kesäle,vasikad ma võsale.Esi isti õmblemaie,peenikesta neebeldama.Tuli susi soomikusta,laiakäppa laanesta,aas mu anid

Postitatud Põhja-Tartumaa

_J u t u s t a v a d__l a u l u d__

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. KUKU IKKA, KÄUKE (M-Magdaleena) (helifail 21)

KUKU IKKA, KÄUKE,kuku kullasta suvesta,helgi hellet heinaaega,kibeveta kiiniaega! Kägu ei kuku kivile,lind ei laula laastusmaale,kägu jät’s kirja kivi pääle,armi aiateibäesse,märgi jät´s ta mättäessä. Talunaine tarka naine,külanaine kiidus naine,võttis kirja kivi päälta,võttis armi aia päälta,võttis märgi mätäaesta –ai ta kirja kindeesse,ai

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. KITS KIDU KARJA (Kursi) (helifail 20)

KITS KIDU KARJA,üle mere metsa,too mulle heina,mina heina lehmale,lehm mulle piima,mina piima põrsale,põrsas mulle külge,mina külge ämmale,ämm mulle kakku,mina kakku reole,reo mulle kulda,mina kulda tammele,tamm mulle lehte,mina lehte lambale,lammas mulle villa,mina villad veerikule,sulasel sain suured sukad,enesele eina mütsi,karjalapsele kapukida,perepojale pikad

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. IMED. LOOMAD TÖÖL (Laiuse, Kursi) (helifailiga)

VÕI IMETA, VÕI IMETA,mis nägin mina imeta!Kaelkoogud kannid vetta,kerilauad keedid leenta,siga sõtkus taigenada,naine tuhnis tuhnermaada,kubjas haukus hange otsas.Siga sõitis, sõlg oli rinnas,lehm oli laudas, laps oli süles,lammas läks laudile munele. Viis: Mart Pill (75 a) (< Leedilt)  EÜS VIII 1151

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. ROTI PULMAD (Äksi)

UIJU RUIJU, ROTIL PULMAD,hiire tütar läks mehele,nirgi noorema pojale.Unt läks uue vankriga,karu kuldse kaarikuga,vares vaskse saabastega,tihane tinareega.Vares oli vaski valjastega,kull oli kullast kuljustega,klõnks oli musta kuuega. Seal olid uhked pulmalised:hunt oli pulma oldermanni,jänes vilges peiupoissi,rebane roa tegija. Sööt oli neile

Postitatud Põhja-Tartumaa

_L o o m a d e s t _ja_l i n d u d e s t_

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. KUHU ÕITSILE LÄÄME? (T-Maarja, Palamuse) (helifail 19)

Õitsel KOHE MEIE, õitsile, ÕITSI LÄÄME, õitsile,õitsile, lääme õitsi-õitsile,õitsi lääme, õitsile, tule teeme, õitsile,õitsile, lääme õitsi-õitsile?Tule teeme, õitsile, tulba alla, õitsile,õitsile, lääme õitsi-õitsile. Kohe meie, õitsile, leeri teeme, õitsile,õitsile, lääme õitsi-õitsile?Leeri teeme, õitsile, lepikusse, õitsile,õitsile, lääme õitsi-õitsile,kuldaleeri, õitsile, kuusikusse, õitsile,õitsile, lääme

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. KUS TE LÄHTE VASTU ÖÖDA (M-Magdaleena)

Õitsilised KUS TE’ LÄHTE VASTU ÖÖDA,vastu ööda, vastu kuuda,vasta ergasta ehada,vasta suurta saaremetsa,vasta kollast koidukesta? Tulge meile öömajale!Meile on tee tinane tulla,teerajad rahased käia:hobu ei kasta kapjasida,härg ei heida sõrgasida,kana ei vaska varvaaida,kukk ei kulda kannussida. Laulnud Mart Kool (60a)

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. LASE ORJAD ÕHTULE (Kodavere)(helifail 18)

PEREMEES PEREMEHEKENE, kaasike, kaanike,perenaene naesukene, kaasike, kaanike,lase orjad õhtuelle, kaasike, kaanike,vaesed lapsed varju alla, kaasike, kaanike!Kudas peab ori ojuma, kaasike, kaanike,vaene lapsi vanderdama, kaasike, kaanike!Massa ära orja palka, kaasike, kaanike,vaeselapse vaevapalka, kaasike, kaanike! Laulnud Liisa Kast (53 a, sündinud Ta-Maarja

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. KUNAS SAA MINA KODUJE? (Äksi) (helifail 17)

Karjalaul KUNAS SAA MINA KODUJE,kunas saa kodu kuhale?Kavvel om minu koduja,kavvel om, kavvest nävvisse,kavvest harja hall´entelle,kavvest paari paistunessa. Kust mina tundsi oma kodu,arvasi isa aseme?Meil oli kodu kullasseppa,taren taaderte tegija,meil oli isa kullasseppa,venda taaderte tegija,onu sanga kirjutaja. Kodust tõusi kullasuitsu,tare

Postitatud Põhja-Tartumaa

_Õ h t u k s__k o j u_

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. VEERE, PÄEVAKENE (Torma) (helifail 16)

Karjaselaul VEERE, VEERE, PÄEVAKENE,lase kaseladva kaudu,alanegu ajakene!Veere, päeva, vete tõttu,meie vaeste vaeva tõttu,rikaste rahade tõttu,kuningate kulla tõttu.Meil on vaestel vaeva palju,rikastel rahada palju. Veere, veere, päävakene,et saaks karjatsed koduje,viisud vette veeremaie,tallukad tahenemaie,kaltsud ahjule kuiuma. Ega viitsi päeva veerta,viitsi ei aega

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. LOOJA, PÄEVAKE (M-Magdaleena)

LOOJA, LOOJA, PÄIVAKENE,looja orja õhtu aal,sulase suvilinaje,palgapoisi padjudesse! Kes teeb orjale aseta,palgapoisi padjad peksab,sulase linada laotab?Oli mull üksi ella velle,sõrmepikuke sõsara –üks teeb orjale aseta,teine sulase linad laotab,palgapoisi padjad peksab. Viisi kirjutas üles C. V. Ärtis (EÜS IV 873 (2018)

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE (Kodavere) (helifail 15)

VEERE, VEERE, PÄÄVAKENE,lehte, kulda, arule, aenale!Mis ma annan veeremisest,lehte, kulda, arule, aenale,päeval kaua tõusemisest,lehte, kulda, arule, aenale?Ma annan muna veeremisest,lehte, kulda, arule, aenale,kakku kaua tõusemisest,lehte, kulda, arule, aenale! H E L I: (NB! Helifaili kuulamiseks valida laul, klikkides laulu nimetusele

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. VEERE, PÄEVÄKENE (Kodavere) (helifail 14)

Veere venna juurde Õhtul VEERE, VEERE, PÄEVÄKENE, elle, elle, leelo, leelo,veere sinnä, kos so veli, elle, elle, leelo, leelo,sõõri sinnä, kos so sõsar, elle, elle, leelo, leelo!Veli viie versta taga, elle, elle, leelo, leelo,sõsar kuue kuuse taga, elle, elle, leelo,

Postitatud Põhja-Tartumaa

__P ä e v a__v e e r e t a m i n e__

Postitatud Põhja-Tartumaa

6. LINA TEGIN LIIVAKUSSE (Laiuse) (helifail 13)

Lina kasvule LINA TEGIN LIIVAKUSSE, helelee,odrad tegin orumaasse, helelee.Seal kasvis lina nii kui linti, helelee,linakupar nii kui kulda, helelee.Sealt ma raamsin rüpe täie, helelee,isa hõbehõlma täie, helelee,ema kuldse kuue täie, helelee,rohelise rokka täie, helelee,kalevise kaltsu täie, helelee,sõlmitud sõbade täie, helelee.

Postitatud Põhja-Tartumaa

5. LINAKENE, LINNUKENE (Kodavere, Ta-Maarja) (helifail 12)

LINAKENNE, LINNUKENE, üles,tuhat surma sulle toon ma, üles,sada surma sulle saadan, üles,harja pidi haarates, üles,kiudu pidi kistoes, üles,lina likku viitamesse, üles,ja leost väljä toodamesse, üles. Panti su palkidel vajume, üles,kolkitsel küll kolkides, üles,roobitsel sind ropsites, üles.Pandi kinni pundanessi, üles,saadeti siis saksa

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. SIRISE, SIRBIKENE (Torma) (helifail 10)

Sirbiviskamise laul SIRISE, SIRISE, SIRBIKE,kõrise, kõrise, kõvera rauda!Kelle sirp eele mengu,selle meel mehele mengu! Vanaeit korjas sirbid kokku, kui rukkilõikus lõppes ja viskas sirbid eemale. H E L I: (NB! Helifaili kuulamiseks valida laul, klikkides laulu nimetusele parempoolsel menüül) Laulnud

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. LINAKENE, LINNUKENE (Puhja, Rannu) (helifail 11)

Linalõikus LINAKENE, LINNUKENE, lõpele, leelale!Lõpe ärä, pikä põllu, lõpele, leelale,lõpe, kui su lõpetasse, lõpele, leelale,vähäne sa vähändenna, lõpele, leelale,arja pitti ajadenna, lõpele, leelale,kuidu pitti kiskudenna, lõpele, leelale. Lõpe ära, linakene, lõpele, leelale –kui sa’i lõpe lõpetenna, lõpele, leelale,ega’i vähäne vähändenna,

Sildid
Postitatud Põhja-Tartumaa

2. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE (Torma)(helifail 9)

Lõikuslaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, helelee, helelee,käi kokku, käärukene, helelee, helelee,et saaks väljad karja käia, helelee, helelee,mäed sälu mängitada, helelee, helelee. Lõika, lõika, sirbikene, helelee, helelee,saa otsa, saarekene, helelee, helelee,vähene sa,väljakene, helelee, helelee,kogu, kulla rauakene, helelee, helelee. Lõpe, lõpe, põllukene, helelee,

Sildid
Postitatud Põhja-Tartumaa

1. ESI PIKKA, MINA PISUKE (Äksi) (helifail 8)

ESI PIKKA, MA PISUKE, lõpelee, lõõrile,väli laia, mina väätu, lõpelee, lõõrile,nurm on suuri, mina noori, lõpelee, lõõrile –ära väljake väsitab, lõpelee, lõõrile,põlluke paneb põdema, lõpelee, lõõrile,eed laiad ikkemaie, lõpelee, lõõrile,nurmed suured nutemaie, lõpelee, lõõrile. Lõpe otsa, põllukene, lõpelee, lõõrile,vähene sa, väljakene,

Postitatud Põhja-Tartumaa

_L õ i k u s l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. KARJUSSIDA, VAESEIDA (Tartu-Maarja) (helifail 7)

Karjase kaebus. Karjuste laul KARJUSSIDA, õlle-õlle, VAESIDA, õlle,õllele, õlle, õlle, õllele,halva ilma, õlle-õlle, armetusi õlle,õllele, õlle, õlle, õllele!Mittu külmä, õlle-õlle, külmetava, õlle,õllele, õlle, õlle, õllele,mittu talve õlle-õlle, tallitava, õlle,õllele, õlle, õlle, õllele,kas tulep või, õlle-õlle, tulista lunda, õlle,õllele, õlle, õlle,

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. MI NÜÜD SATAD, VIHMUKENE (Torma)

Vihm üle vaeslapsest MI’ NÜÜD SATAD, VIHMUKENE,likkes tetta linnukese,likkes suine, likkes päine,likkes suine suilindu,likkes päine pääsukene,kaalani emakanal’! Ole ei kodu, kun’ ma kuiva,ega tare, kun’ tahene.Ole tare ei esa tettuega paari velle pantu –võõras, võõras, sõtsikene,võõrasesa tennu tare,võõrasveli panden paari,võõras

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. ÜLE, ÜLE, VIHMAKENE (Kodavere) (helifail 6)

ÜLE, ÜLE,VIHMAKENE, elle-elle, leelo-leelo,üle vihmanuke’ne, elle-elle, leelo-leelo!Vii vihma Venemaale, elle-elle, leelo-leelo,a’a uugu Arjumaale, elle-elle, leelo-leelo –sääl vihma oodetasse, elle-elle, leelo-leelo,egä päev palleldasse, elle-elle, leelo-leelo. Venemaal jo vili põlesse, elle-elle, leelo-leelo,Venemaal on mehed mustad, elle-elle, leelo-leelo,mehed mustad, naesed laesad, elle-elle, leelo-leelo,poisid kannukarvalised,

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. ÄRA SADA, VIHMAKENE (Tartu-Maarja, M-Magdaleena)

Vihm, üle ÄRA SADA, õlle-õlle, VIHMAKENE, õlle,õllele, õlle, õlle, õllele!Kasta muid(a), õlle-õlle, ää kasta mind(a), õlle,õllele, õlle, õlle, õllele! Mul põle kodu, õlle-õlle, kos ma kuivan, õlle,õllele, õlle, õlle, õllele,ega tare, õlle-õlle, kos tahenen, õlle,õllele, õlle, õlle, õllele,põle, kes kolgib, õlle-õlle,

Postitatud Põhja-Tartumaa

_K a r j a n e_ja_v i h m_

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. KUS SA LÄHÄD, KARJAKENE (Kursi)(helifail 5)

Karjase mäng KUS SA LÄHÄD, õlle, KARJAKENE, õlle?Karja ella, õlle,karja kulla, õlle!Kus sa lähäd, õlle, lehmakene, õlle?Lehma ella, õlle,lehma kulla, õlle!Kus sa lähäd, õlle, Punnik-lehma, õlle?Lehma ella, õlle,lehma kulla, õlle!Kus sa lähäd, õlle, Mustik-lehma, õlle?Lehma ella, õlle,lehma kulla, õlle!Kus sa

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. SÜÜ, MEIE KIRJU KARJA (Kodavere)

SÜÜ, MEIE KIRJU KARJA, oie leelo, ot-tebe leelo-lee,süü sedä söödirohto, oie leelo, ot-tebe leelo-lee,laku laia laanerohto, oie leelo, ot-tebe leelo-lee,kuni tõuseb tõista rohto, oie leelo, ot-tebe leelo-lee,kuni pistab piibelehte, oie leelo, ot-tebe leelo-lee,ajab üles angervaksa, oie leelo, ot-tebe leelo-lee! Pilalile Peebukene,

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. KARJANE TAHAB KOJU (Äksi)(helifailiga)

Karjalaul KUNAS SAA MINA KODUJE,kunas saa kodu kuhale?Kavvel om minu koduja,kavvel om, kavvest nävvisse,kavvest harja hall´entelle,kavvest paari paistunessa. Kust mina tundsi oma kodu,arvasi isa aseme?Meil oli kodu kullasseppa,taren taaderte tegija,meil oli isa kullasseppa,venda taaderte tegija,onu sanga kirjutaja. Kodust tõusi kullasuitsu,tare

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. SÖÖ, KARJAKENE (Kodavere) (helifailiga)

Karjatse laul SÜÜ, SÜÜ, MEIE KARI,süü seda, mis ma söödan,juu seda, mis ma joodan,süü seda söödirohtu,laku seda luaneeina,kuni tõuseb tõrvalilli,kuni kasvab kanarpikku,kuni ajab angervaksa! Õlle-õlle, õitse,killa-kalla, karja! Laulnud Krõõt Anask (79 a) (EÜS II 753 (117) ja EÜS II 643

Postitatud Põhja-Tartumaa

_K a r j a s e l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. PEREMEES, PEREMEHEKE (Kodavere)

PEREMEES PEREMEHEKENE, kaasike, kaanike,perenaene naesukene, kaasike, kaanike,lase orjad õhtuelle, kaasike, kaanike,vaesed lapsed varju alla, kaasike, kaanike!Kudas peab ori ojuma, kaasike, kaanike,vaene lapsi vanderdama, kaasike, kaanike!Massa ära orja palka, kaasike, kaanike,vaeselapse vaevapalka, kaasike, kaanike! Laulnud Liisa Kast (53 a, sündinud Ta-Maarja

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. VAIE, VAIE, VAIDE MEHED (M-Magdaleena) (helifail 4)

Mehed puid vedamas VAIE, VAIE, VAIDE MEHED,Kuriste ja Kaave mehed,vana Riie Roode mehed! –Läksid metsast puida tooma.Panid metsast puida peale,panid metsast pal´ka peale,aruküinist ainu peale.Ärg läks ähkides määle,isi õisates järele. Viisi kirjutas üles J. Välbe (EÜS V 1178 (7) <

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. TEU MA TEGIN TARVASTUSSE (Palamuse)

Rehelaul TEU MA TEGIN TARVASTUSSE,rehe peksin Pirmastusse,karjakorra Karksiesse.Läksin Tarvastu teole,lass oli seljas, laps oli süles,pudrupott oli puusa peal,kördilänik külle peal.Kolm oli räimi rätikusse,üks sai süüa, teine müüa,kolmas jäi veel kodu tuua,perenaisi meelitata. Viis ja tekst: Helene Maasen (EÜS V 1183

Postitatud Põhja-Tartumaa

_T a l g u l a u l u d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. VIKAT NIIDAB, MA VILISTAN (Äksi) (helifail -)

VIKAT NIIDAB, MA VILISTAN, heinale, heinale,uidu-tuidu turba-eina, heinale, heinale,ubaleht oli õrna eina, heinale, heinale!Niitsin viie vikatiga, heinale, heinale,Saod aasin saja rihaga, heinale, heinale.Viisi-kuusi kuhjakesta – heinale, heinale,kuhjad paistsid Kuremaale, heinale, heinale,saod küll paistsid Saksamaale, heinale, heinale!Ei neid söönud äia ärjad,

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. LÄHME, HELLAD, HEINAMAALE (Kursi)

Looja lehm sõi heinad LÄHME, HELLAD, HEINAMOALE,lähme kullad koare peale,lähme Loojale loole,Maarialle heinamoale,Looja loogo võttemaie,Maari heina niitemaie.Looja loogo, kuiva loogo,Maari heina, kaunis heina. Kes küll sõivad luhaheinad,krõmsutid kõrred kõverad?Jumalal oli jutiklehma,Maarial oli maariklehma –need küll sõivad luhaheinad,krõmsutid kõrred kõverad. Viis:

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. MEIL ON ILLUS OIDUKENE (Laiuse) (helifail 2)

Heinalaul MEIL ON ILLUS OIDUKENE, helelee,oidus illus einakene, helelee!Niitis viisi vikkatida, helelee,kaarutas rehha kahheksa, helelee! Senni heinamaa illusa, helelee,kui on eina niitemata, helelee,senni kaared kaunikesed, helelee,kui on loogu võttemata, helelee,senni need saadud saggedad, helelee,kui on kuhja loomatagi helelee! Viis: Juula Prosin

Postitatud Põhja-Tartumaa

_H e i n a t ö ö d. H e i n a l e!_

Postitatud Põhja-Tartumaa

5. OH MINU HÄIDA HÄRGASIDA (Laiuse)

Tore kündja OH MINU HÄIDA HÄRGASIDA,paremaida paarisida!Läksid möirates mäele,karates kaevu künale,ike vaskina peassa,rahe raudana seessa.Tina siis tilk’sid härja sarved,kulda käärisid adrakured.Hästi mina kündsin härra väljad,risti-rästi Riia väljad,parajaste papi väljad,põigiti Põltsamaa orassed. Viis: Jüri Remmelgas EÜS V 1185 (51) < Laiuse

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. KÄSIKIVILAUL (Kodavere) (helifail 1)

Käsikivilaul KIVIKENE, KIIKSUKENE,voenud sa meren mürädä,mere kalda all kajada,ku saed meie müräda,meie koagude kajada. Meks siis musta meie leeva?Küll o musta, küll magusa!Kana lennas seena peale,leie tolma leeva sisse.Selleks musta meie leeva. Viis: Kadri Ots (84 a) (EÜS II 291

Postitatud Põhja-Tartumaa

_M i t m e s u g u s e d__t ö ö d_

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. VARA TÕÕSEB PÄÄVÄKENE (Kodavere) (helifailiga)

Varased tõusjad VARA TÕÕSEB PÄÄVAKENE, elle, elle, leelo, leelo,vara tõõseb, vara tõttab, elle, elle, leelo, leelo,vara ruab, vara ruttab, elle, elle, leelo, leelo.Vara lääb vares vaule, elle, elle, leelo, leelo,enne aega hakikene, elle, elle, leelo, leelo,viel varem mina vaene, elle, elle, leelo, leelo.Manda süöda, manda juoda, elle,

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. ÜLES, ÜLES! (T-Maarja) (helifailiga)

ÜLES, ÜLES KÜLANAISED,üles lehmi lüpsemaie,karja välja saatemaie!  Teie neiud laisad neiud –teie kari karjaaias,teie mullikad mudalla,teie ärjad ikkeenna. Meie neiud virgad neiud –meie kari karjamaalla,meie ärjad einamaalla. Viisi kirjutas üles M. Hermann (SKS Hermann 39 (102) < Tartu-Maarja khk (1895-1896);teksti

Postitatud Põhja-Tartumaa

_H o m m i k_

Postitatud Põhja-Tartumaa

KASUTAJALE

TARTUMAA JAGUNEB KEELELISELT PÕHJA- JA LÕUNA-TARTUMAAKS, ja et need keelealad on väga erinevad, siis ongi Tartumaa laulud kahes eraldi valimikus.     Laule on kõrvalolevast menüüst kerge valida: seal on mitmesuguseid loodus- ja töölaule, on erinevaid kalendrilaule ning  ka traditsioonilisi jutustavaid

Postitatud Põhja-Tartumaa

_________________________________

Postitatud Põhja-Tartumaa