3. MI NÜÜD SATAD, VIHMUKENE (Torma)

Vihm üle vaeslapsest

5_1r

MI’ NÜÜD SATAD, VIHMUKENE,
likkes tetta linnukese,
likkes suine, likkes päine,
likkes suine suilindu,
likkes päine pääsukene,
kaalani emakanal’!

Ole ei kodu, kun’ ma kuiva,
ega tare, kun’ tahene.
Ole tare ei esa tettu
ega paari velle pantu –
võõras, võõras, sõtsikene,
võõrasesa tennu tare,
võõrasveli panden paari,
võõras nurga nukerdenu,
võõras o’ tala tahunu,
võõras kivi kikerdenu.

Ku'(h)u ma see lige lauta
või mina märga pääle päästa?
Liivale lige lauti,
mäe pääle päästi märja –
liivale lige ligeni,
mäele märja mädani!

Viis: Ann Traks (Vainu Ann (72 a), 17-aastasena Laiuselt Tammispääle asunud < Sootaga k) (ERA III 6, 21 (19) < Torma khk, Lohusuu v, Tammispää k – K. Leichter, 1930); teksti kirjutas üles Wilh. Pärt (H III 9, 239/40 (3) < Torma khk, 1888).

Postitatud Põhja-Tartumaa