KUNINGAMÄNG (Äksi) (viis otsida)

x

Kuningamäng

Äksi

KUUS, KUUS, KUNINGAS,
mis sa eila meile ei tulnud,
tunaeila tuld ei toonud?
Meile tulid võerad laevad:
sõelalaevad, nõelalaevad,
suure herra kaubalaevad,
kurja herra kullalaevad,
oma rahva rahulaevad.
võera rahva vaenulaevad,
Saksa rahva reisilaevad,
Leedu rahva leevalaevad,
Soome rahva soolalaevad,
Rootsi rahva raualaevad.

Tekst: Eeva Kõlu (H II 50, 650 (2) < Äksi khk – J. Millert, 1894).

Postitatud Põhja-Tartumaa