VÄIKE KANNEL

Edakai Simmermann

VÄIKE KANNEL on regilauluprojekti üldnimetus, mis paljudele assotsieerub sarjanimetusega Vana Kannel. Kahte VK-d seostava nimetuse kasutusele võtmisele viisid mitmed ühisjooned ja põhimõtted.

Väikese Kandle üheks osaks on regilaulikud, millest Põhja-Tartumaa „Lähme Loojale loole" (umbes 600 laulu) oli esimene terviklik internetiväljaanne. Võrumaa „Tarõ taivahe" samast sarjast (1200 laulu) on tervikuna keele- ja murdetoimetamisel.

Lisaks regilauludele ja regiviisidele võiks Väike Kannel edaspidi sisaldada mitmesuguseid regilauludega seotud materjale: arhiivilindistusi, laulikute elulugusid, kogujate mälestusi ja kogumispäevikuid, aga ka mängude videosid, õpitubade salvestusi, artikleid või viiteid artiklitele.

Kõike korraga ei saa kunagi. Olen ise pikka aega regilaule laulnud (avastasin rahvaluule-maailma enda jaoks 1972. aastal) ning kõige suuremat puudust olengi tundnud lauludest - ilusatest lauludest, millel oleks ka viis juures. Kõik oma kogemused ja arusaamised, mida on regilauluhuvilisele vaja, olen ma Väikest Kannelt koostades kokku võtnud ja üheks eesmärgiks ongi teha regilauluhuvilistele kättesaadavaks võimalikult palju häid regilaulutekste koos viisidega.

Kõige olulisemat, seda kõige-kõigemat ma muidugi ei saa anda: kooslaulmist, arutamist, mõtete ja arvamuste vahetamist. Aga selles osas on Eestis (ja ka mujal maailmas) palju muutunud: kui nelikümmend aastat tagasi oli autentse rahvalaulu rühmi Eestis vähem kui ühel käel sõrmi (Tartus „Hellero", Tallinnas „Leegajus"), siis nüüd ei oska umbkaudugi oletada, kus ja kes ja kui palju neid on.

Kui Väike Kannel kedagi kunagi kusagil veidikenegi innustaks....

Tartus, juuli 2013