7. KADRILAUL (Jõhvi) (viis lisada)

x

LASKE SISSE KADRISANDID!
Kadri küüned külmetavad,
Kardi varbad valutavad.

Kadril kaskine hobune,
lepane reekene,
pihlakane piitsakene,
toomikane loogakene,
väga vaene varsukene.

Kadri pole tulnud taeva´asta –
Kadri tulnud soode mööda,
üle õlgise hobuse.

Peretütar, peenikene,
lõõtsu sa tuli tubaje!
Kui pole peres peergusida –
kisu laest laastusida,
kui pole laes laastusid –
kisu künnikeses kildusid!
Puhu tuli tubaje,
lõõtsu lõke leedeje!

Viskan sisse viljaõnne,
katuselle karjaõnne,
lauta laugu lamba õnne,
sead teil siugud siginegu,
laiad latikad emised!

Perenaine, peenikene,
karga kärmest kelderisse,
too sealt andeid Kadrile!
Kadri laul oli linnuviisi,
tegi häälta tedreviisi,
pajatelles pardiviisi.

E, Stk 2, 99/100 (118) Kukruse k – A. Martinson < Leenu Laasberg 1921.

Postitatud Ida-Virumaa