Blogi arhiiv

3. MÄNGULAUL

Postitatud Ida-Virumaa

2. TEE KAKKU (Jõhvi)

Last mängitakse põlvede peal hoides, ja teda kaku tegema õpetates: TEE KAKU, KASTA SAIA,sili sihalihada,kaalu kanamunadapane palju võida pääle, kuku! H III l, 378 < Jõhvi khk., Kohtla v. (Ereda v.), Võrnu k. – August Tõnorist, kooliõp. Edises (1890).

Postitatud Ida-Virumaa

1. LIIRI-LÕÕRI (Vaivara)

LIIR-LIIR, LINNUKENE,kus sinu kulla pesakene?Kuiva kuuse otsas,märja männi latvas.Kus see kuiv kuusk,kus see märg mänd?Vanamees raius maha.Kus see vanamees?Unnikule uinus.Kus see unnik?Tibukene siplis.Kus see tibukene?Kullikene kraapsas.Kus see kullikene?Pilliroogu peitis.Kus see pilliroog?Vikat krapsas maha.Kus see vikat on?Kannu vastu krapsastas.Kus see kandu?Tulikene

Postitatud Ida-Virumaa

_L a s t e l e__(mõned näited)_

Postitatud Ida-Virumaa

15. LOOMAD, LÜÜRIKA

Postitatud Ida-Virumaa

14. LÜÜRIKA, LOOMAD

Postitatud Ida-Virumaa

13. IMED (Jõhvi)

OI IMETA, OI KUMMALIST,mis nägin Näo külassa:ärjad auksid, kuerad kündsid,obo tõi valgepea vasika,lehm tõi laugo tpru-tprukeselammas läks laudile munele,kana tõi kaksi tallekesi,siga aga sõtkus naise leivad. Tekst: EÜS VI 1050 (209) < Jõhvi khk, Mäetaguse v, Aru k – A.

Postitatud Ida-Virumaa

12. LOOMAD TÖÖL (Jõhvi)

KISSI KÜNNAB VÕÕBU VÄILAL?Siga künnab, tuul äästab,vares õli valmis siemendama,kurg õli kuri lõikamaie,kuovitas kogomaie,nuaber napru laduma,üebik ümber riisumaie;pääsune pani piad piale,sitikas sisse vedama,arakas angumies;värvud reie peksamaies,tuuvikesed tuulamaies,kogelased kottije panemas,tihased vihkuda vedama;part õli kärmas parrepoiss,rebane kärmas reiepapp,unt oli ullu aidamies,karu oli

Postitatud Ida-Virumaa

11. VENNA SÕJALUGU (Vaivara)

ISÄKENE, ELLAKENE,istub ise kalda all –emäkene, ellakene,istub ise kalda päälla –kedrab kulda koondelasta,vaski-niiti värtenasta. Säält saab soja särkeeida,soja sorme-kindaaida –miska sula sodaje viia, –värvita Vene vägeje.püssi pihku pistetaie,kätte anta haljas mooka. Haka rahvast raiskamaie,oma henge hukamaie,pisukesi pillamaie,Rootsi maada rookimaie,Viru maada

Postitatud Ida-Virumaa

10. HANED KADUNUD (Jõhvi)

MINU ELLA EIDEKENE,andsid muile muuda tüöda,sulaselle suurta tüöda,orjale osa pärasta.Mulle tüöda õlbukesta –andsid mulle aned oida,pardid paari pandaseni,luiged ära lugeda. Aiin ma aned vesile,lugin luiged lainedeie,kuldasiivad kopelie,varvasjalad vainiulle. Tuli kulli, kurja lindu,tuli augi alta vetta,pea musta muda siesta.Ajas mu aned

Postitatud Ida-Virumaa

9. KULDNAINE (Vaivara)

Tekst: H II 1, 71/2 (85) < Vaivara – M. Ostrov ja O. Kallas (1888); viis: EÜS II 757 (142) < Jõhvi khk, Jõhvi v, Puru k < Türi khk, Väätsa v – P. Penna ja K.  Luud < Jakob

Postitatud Ida-Virumaa

8. SUUR TAMM (Lüganuse)

TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI,taab tõusta taivaaie,taab taivasta jägada,pilvekesta pillutada.Õksad juureie Jumala,lehed Luoja laua pääle.Tulga tamme raijumaie,puud pitka lühendamaie –tamm ta’ab tuissa taivaaie,õksad juureie Jumala,lehed Luoja laua pääle. Tulga tamme raijumaie,puud pitka lühendamaie!Tüvist saaneb tünnerpuida,vahelt viinavaatisida,õtsast õllepoolikuida,latvast lapse kiigusida.

Postitatud Ida-Virumaa

7. LAEVAPUU OTSIMINE (Jõhvi)

KUI TULI KARI KODUJE,siis õli krappide krabina,siis õli lokkude logina;kui tuli ovoste ulka,siis õli kellide kelina,õhelikude elina;kui tuli ulka neidusida,siis õli kiedide kelina,siis õli elmide elina,rootsi räätsiku rädina. Mina timbin tieda mööda,marssin käia maada mööda.Läksin metsa ulkumaie,tuli vasta kaski noori.„Tere,

Postitatud Ida-Virumaa

6. KANNEL (Jõhvi)

Kiigelaul MARIA VENETA VESTI,Iiessu kaapi laiva kanti;sai sie vene vessetusta,laiva kaas sai kaabitusta,viedi nied vened vesije,lükkas laevad lüüdingeie. Tuodi vanad, tuodi nuored,pandi vanad sõudamaie,noored päälta vaatamaie.Vanad sõudsid, vanad ei jõudand,vanad sõudsid pääd vabisid,kõik nied lõualuud lõdisid. Pandi nuored sõudemaie,vanad päälta

Postitatud Ida-Virumaa

5. SUUR TAMM (Vaivara)

KII-KIIKE, LAI-KIIKE,kii-kiike kõrgeella,kõrgeella, kaugeella!Mida nägin kõrgeelta,kõrgeelta, kaugeelta?Tamme nägin kõrgeelta,kõrgeelta kaugeelta.Tamm tahi tõissa taevaaie,õksad pilveje pugeda.Õtsin tamme raijuida,puu pitka lühendajuida.Minu veike vennakene,ihu kirves, hiila mõeka,tule tamme raiumaie,puu pitka lühendamaie!Tüvist sealt sai tünnarpuida,latvast lapse kätkisida,vahelt viina vaatisida. Tekst: H II 1, 52

Postitatud Ida-Virumaa

4. HARJA OTSIMINE. MÕÕK MEREST (Jõhvi)

Tekst: H II 1, 209/10 (312) < Jõhvi khk, Kohtla k – M. Ostrov, O. Kallas < Liisu Vihmann, 47 a. (1888); viis: EÜS VI 886 (63) < Jõhvi khk, Illuka v, Lähtepea k – A. Sildnik ja P. Penna

Postitatud Ida-Virumaa

3. LOOMINE (Jõhvi)

ÜLE LENDSI LINNUKENE,üle lendsi ilma kõige,üle ilma, suure järve,üle ilmatse keriku. Õtsis maad munetessanna,aset autellessanna,ei saand maad munetessanna,aset autellessanna. Üle lendsi linnukene,üle lendsi ilma kõige,üle ilma, suure järve,üle ilmatse keriku. Lendsi meie koppelije.Lendsi üle sinise põesa –põlgees sinise põesa,lendsi üle

Postitatud Ida-Virumaa

2. SALME LAUL (Jõhvi)

KII-KIIKE, LAA-LAIKE!Lenda’eli, linnukeine,lendas üle ilma kõige,üle ilma, suure järvä,üle ilmatse keriku.Lendas meie koppelije,otsis maad munetessanna,aset autelessanna –leidas põõsamaa punase.Põlga’eli, linnukeine,põlgas põõsamaa punase. Kii-kiike, laa-laike!Lenda’eli, linnukeine,lendas üle ilma kõige,üle ilma, suure järvä,üle ilmatse keriku,lendas meie koppelije,leidas põõsamaa sinise.Põlga’eli, linnukeine,põlgas põõsamaa sinise.

Postitatud Ida-Virumaa

1. LOOMINE (Jõhvi)

LENDAELI LINNUKENE,lendaeli, liugeeli,lendas üle ilma kõige,üle ilmatse keriku,üle ilma, suure järve.Otsis maada munetessanna,aset autellessanna,pesa poigi tehessanna. Lendas meie kopelie,leidas põõsa ta sinise –põlgas põõsa linnukene:„Ei või muni muneda,ega poigi audusseni!” Lendaeli linnukene,lendaeli, liugeeli,lendas üle ilma kõige,üle ilmatse keriku,üle ilma, suure

Postitatud Ida-Virumaa

__L ü ü r i k a_ja_l ü r o e e p i k a__

Postitatud Ida-Virumaa

12. VASTLALAUL

X LIUGE, LAUGE!Linad pitkad liugujalle,takud taga jooksijalle,tutrad tua(s) istujalle! H II 1, 35 (43) < Vaivara khk., Peeterristi k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Leena Kaev, 60 a., Leena Nirgiga ühes toas elamas. (1888).

Postitatud Ida-Virumaa

11. VASTLALAUL (Vaivara)

x LIUGU JA LAUGU,linad pikkad liugujalle,tutrad tuas istujalle,takkud taga tõukajalle! Kes ei tule liugumaie,kaski kasvab kaela peale,niinepuu nisade peale,õunapuu õlade peale,vahter käevarre peale,kürnap’ kasvab külle peale,pihlakas pia-laele. – E 40973 (4) < Vaivara, Samokrassi – Friedrich Feldbach (1901).

Postitatud Ida-Virumaa

10. MARDILAUL (Jõhvi)

x MARDIKENE, MAUGUKENE,kõverikku kougukene! Mart on tulnud kaugelt maalt,üle linaligude,Mart on astund allikaie,liuglend linaligude.Mardi varbad valutavad,sõrmeküüned külmetavad. Peretütar, neitsikene,tua tuli tuppaje!Kui põle tuas pierustikku –võta räästast räästaruagu,kui põle räästas räästatuagu,siis süüta sõrmed põlema –tuli peab tuas olema! ERA II 166,

Postitatud Ida-Virumaa

9. MARDILAUL

X PEREMIES, PEREMEHIKE,kas lubad tubaje tulla,alla katusse ajada,obu ratsulla siduda?Perenaine, naisukene,puhu sie tuli tubaje,lõetsu lõkke põrmandalle!Ku’põle piergu peressa –süüta nied järid põlema,ku’põle järgida peressa –tõmma sie tohi laesta,ku’põle tohtuda laessa –kisu kildu künnüksesta,ku’põle kildu künnüksessa –tuo sie obo tubaje,süüta sie

Postitatud Ida-Virumaa

8. KADRILAUL

Postitatud Ida-Virumaa

7. KADRILAUL (Jõhvi) (viis lisada)

x LASKE SISSE KADRISANDID!Kadri küüned külmetavad,Kardi varbad valutavad. Kadril kaskine hobune,lepane reekene,pihlakane piitsakene,toomikane loogakene,väga vaene varsukene. Kadri pole tulnud taeva´asta –Kadri tulnud soode mööda,üle õlgise hobuse. Peretütar, peenikene,lõõtsu sa tuli tubaje!Kui pole peres peergusida –kisu laest laastusida,kui pole laes laastusid

Postitatud Ida-Virumaa

6. Jaanilaul

Postitatud Ida-Virumaa

5. Jaanilaul

Postitatud Ida-Virumaa

4. KIIGELAUL

Postitatud Ida-Virumaa

3. KIIGELAUL

Postitatud Ida-Virumaa

2. KIIGELAUL. KIIK TAHAB KINDAID (Jõhvi)

KII-KIIKE, LAA-LAAKE,kii-kiike, kõrge’ella,kõrge’ella, kauge’ella! Mis sa nägid kõrge’elta,mis sa nägid kauge’elta? –Nägin merda, nägin maada.Mis sial mere keske’ella?Sängi säällä keske’ella.Mida säällä sängi siessa?Kolmi nuorta neiukesta.Mis tegid neiud noored?Üks sie kudus kuldaeida,tõine plaugutas palaka,kolmas itkes vennakesta. Mis sina, kiike, kidised,aluslauake, ladised,päälispuuke

Postitatud Ida-Virumaa

1. KEVAD JA KIIKUMINE (Jõhvi)

Kiigelaul jaaniöösel. Viis ja tekst: Mari Räbin (77 a) (EÜS II 154 (122) ja EÜS II 645 (146) < Jõhvi khk, Pagari v, Jõetaguse k – P. Penna ja K. Luud, (1905); täiendatud (H III 1, 237/8 (33) < Jõhvi

Postitatud Ida-Virumaa

__K a l e n d r i l i s e d__l a u l u d__

Postitatud Ida-Virumaa

4. Laul ja laulmine

Postitatud Ida-Virumaa

3. Laul ja laulmine

Postitatud Ida-Virumaa

2. KUI MINA HAKKAN LAULEMAIE (Jõhvi)

KUI MINA AKKAN LAULAMAIE,siis jääb valda vaatamaie,kihelkond jääb kuulamaie,tütred tüöle seisamaie,kuulama minu sõnuda,lapse ullu laulusida.“Kust see laps neid laulud võtnud,ulluke sõnad õsanud?”“Luud mina võtsin lutsu suusta,laulud latika ninasta.” Tekst: H II 1, 185 (266) < Jõhvi khk, Toila k <

Postitatud Ida-Virumaa

1. KUI MINA HAKKAN LAULAMAIE (Vaivara)

Tekst: H II 1, 74/5 (90) < Vaivara khk, Mereküla ligidal – M. Ostrov ja O. Kallas < Eeva Mesi, 63 a. (1888); viis: EÜS VI 877 (28) < Jõhvi khk, Voka v, Toila k < Vaivara – A. Sildnik

Postitatud Ida-Virumaa

__L a u l__ja__l a u l m i n e__

Postitatud Ida-Virumaa

7. LOODUSLAUL

Postitatud Ida-Virumaa

6. LOODUSLAUL

Postitatud Ida-Virumaa

5. KEVAD. TORE SÕIT (Lüganuse)

Tekst: H II 3, 622 (204) < Lüganuse khk, Uuemõisa k – H. Prants < Juula Kaabur (1890); viis: KKI RLH 61 11 (9) < Lüganuse k – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Maali Kirikmar (1961).

Postitatud Ida-Virumaa

4. SUUR TAMM (Lüganuse)

Tekst: H II 34, 63 (66) < Viru-Nigula khk, Härjapää k < Lüganuse khk, Püssi v, Tagamaa k – Jakob Valk < Leenu Müür, 62 a (1892) ja H II 3, 641 (248) < Lüganuse khk., Aa rannast – H.

Postitatud Ida-Virumaa

3. HELISE, HELISE, METSA (Vaivara)

Ei ole vastulauljat ELISE, ELISE, METSA,kumise, kumise kõrbe,laula vasta, laanemetsa! Ei õle laanel laulajuida,einamaal elistejuida,nurmel kullal kukkujuida, Lass kasvab kaasike metsa,tõuseb noori nõmmestikku –siis saab laanel laulajuida,einamaal elistejuida,nurmel kulal kukujuida. Tekst: H III 1, 132 (10) < Narva, Kreenholm –

Postitatud Ida-Virumaa

2. PÄEVA VEERETAMINE (Jõhvi)

Tekst: H II 1, 194 (287) < Jõhvi khk, Kohtla k – M. Ostrow O. Kallas < Mari Rawil, 53 a. (1888); viis: EÜS II 154 (122) < Jõhvi khk, Pagari v, Jõetaguse k – P. Penna,  K Luud <

Postitatud Ida-Virumaa

1. PÄEVA PEITMINE (Vaivara)

Tekst: H II 37, 77/8 (9) < Vaivara khk, Kurtna v – Marie Treuberg < Leena Selli (1891); viis: EÜS VI 891 (80) < Illuka v, Kurtna m – K. Luud, P. Penna < Liina Krasmann (1905).

Postitatud Ida-Virumaa

__L o o d u s e s t__ja__l o o d u s e s__

Postitatud Ida-Virumaa

4. Metsa ja marjule….

Postitatud Ida-Virumaa

3. Metsa ja marjule….

Postitatud Ida-Virumaa

2. RANNAELU (Lüganuse)

Tekst: H II 34, 77/78 (89) < Viru-Nigula khk, Härjapää k < Lüganuse khk, Püssi v, Soonurme k – Jakob Valk < Jaagub Müür, 64 a (1892); viis: EÜS VI 879 (34) < Lüganuse khk, Väike-Saka k – August Sildnik,

Postitatud Ida-Virumaa

1. KALAMEHE ELU (Lüganuse)

H III 12, 112 (1) < Lüganuse khk, Püssi mõis – Jaagup Thomson (1892); viis: KKI RHL 62 (7) < Lüganuse khk, Irvala k – Ingrid Sarv, Ülo Tedre < Liisi Rikka (1962).

Postitatud Ida-Virumaa

__M e t s a__ja__m e r e l e__

Postitatud Ida-Virumaa

6. ÕITSILISTE LAUL (Jõhvi)

x ÕITSILISED, PÄITSILISED,lähme õitsile õeksed,karja käimee käliksed!Kuhu me tule tiemakuhu me, linnud, lüöme leeri,kuhu me, pardid, jääme paika?Koledaie kuusikuie,aledaie aavikuie –sinnä me tule tiema,sinnä, linnud, lüöme leeri,sinnä, pardid, jääme paika. Laulnud Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar, 60 a)

Postitatud Ida-Virumaa

5. Mitmesugused tööd

Postitatud Ida-Virumaa

4. Mitmesugused tööd

Postitatud Ida-Virumaa

3. LÜPSILAUL (Vaivara)

x SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA,anna piima, arkijalga!Kokka tahab kohvipiima,emand tahab perele piima,neitsid võida ruugeeida.Sõõru, sõõru, sõrgajalga! E 40974 (5) < Vaivara, Samokrassi – Fr. Feldbach < Leena Saareleht, 66 a. (1901).

Postitatud Ida-Virumaa

2. SIRBIVISKAMINE (Jõhvi)

EÜS VI 934 (49) < Jõhvi khk,  Voka v,  Toila k – A. Sildnik ja P. Penna < Jüri Blum, 84 a, “sünd. Kiiklas, Arvila kül., Pungerjal kasvanud (olnud Püssis ja Jõhvis metsakoolis)” (1909); viis: EÜS VI 890 (75) <

Postitatud Ida-Virumaa

1. LÕPETAME SELLE PÕLLU (Jõhvi)

Lõikuslaul LÕPETAME SELLE PÕLLU,vähendame selle väila!Jätame täda sirgu süia,sirgu süia, virgu viia,musta lindude muneda,karja lindude karataalli ruuna ratsutada! Tekst: EÜS VI, 957 (82) < Jõhvi khk, Puru k < Simuna,  Laekvere v. – A. Sildnik ja P. Penna < Mari

Postitatud Ida-Virumaa

__M i t m e s u g u s e d__t ö ö d__

Postitatud Ida-Virumaa

4. LAPSE ÄIUTAMINE (Lüganuse)

Tekst: EÜS XII 1529/31 (105) < Lüganuse khk, Püssi v, Sirtsi k – V. Rosenstrauch < Jaan Aru (1915); viis: KKI, RLH 61:14 (6) < Lüganuse khk, Irvala k – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Liisi Rikka (1961)

Postitatud Ida-Virumaa

3. KÄSIKIVI LAUL (Jõhvi, Vaivara)

Kivid olid nagu nüüdki veski kivid, aga palju veiksemad, millest alumine kõvast laua külge kinni oli needitud. Ja PÄÄLMENE kivi võis vabalt ümber veerda. Laual oli nii kõrge serv, kui kivid kõrged olid, et mitte jahud üle serva maha ei

Postitatud Ida-Virumaa

2. KOKA KIITUS (Jõhvi)

ÜA KOKKA, KAUNIS KOKKA,üa kokka kietand lieme,parajast on pannud soolatuonud rohud Rootsimaaltasalatimed Saksamaalta,piparid Venete-maalta. Tekst_ H II 1, 224 (328) < Jõhvi khk, Kohtla k – M. Ostrov, O. Kallas < Liisu Riimal, 72 a. (1888); viis:  EÜS VI 903

Postitatud Ida-Virumaa

1. VÕITEGEMISE LAUL (Vaivara)

KOKKU, KOKKU KUOREKENE,voist, Jumala viljakene:taevast tulgu, sisse mingu,ümber männa müssa-mässa,ümber kirnu kissa-kassa,tot’s, tat’s leiva pääle. Tekst: H II 1, 84 (109) < Vaivara khk, Udria k – M. Ostrov ja O. Kallas < Mari Kontsa (1888); viis: EÜS VI_891 (81)

Postitatud Ida-Virumaa

_T u b a s e d__t o i m e t u s e d__

Postitatud Ida-Virumaa

3. Hommikul tööle

Postitatud Ida-Virumaa

2. Hommikul tööle

Postitatud Ida-Virumaa

1. TÕUSKE ÜLES! (Jõhvi, Lüganuse)

Äratamine TÕUSKE ÜLES, PERERAHVAS,juba kukk on kuusi lauland,kana kaarutand kaheksa! Viis: Maarja Ots (79 a) (EÜS II 757 (141) < Jõhvi khk, Järve v, Kukruse k – A. Sildnik ja P. Penna, 1909), tekst: Kadri Traaver (62 a) (H II

Postitatud Ida-Virumaa

__H o m m i k__

Postitatud Ida-Virumaa

laulud

Postitatud Ida-Virumaa

IDA-VIRUMAA

Postitatud