9. MARDILAUL

X

PEREMIES, PEREMEHIKE,
kas lubad tubaje tulla,
alla katusse ajada,
obu ratsulla siduda?
Perenaine, naisukene,
puhu sie tuli tubaje,
lõetsu lõkke põrmandalle!
Ku’põle piergu peressa –
süüta nied järid põlema,
ku’põle järgida peressa –
tõmma sie tohi laesta,
ku’põle tohtuda laessa –
kisu kildu künnüksesta,
ku’põle kildu künnüksessa –
tuo sie obo tubaje,
süüta sie saba põlema!
Ikke piab tuli olema!

Ehk on allik tuassa,
linaligu põrmandalle –
et en astu allikaie,
liugene linaliguje!

EÜS VI 1080 (250) < Jõhvi khk., Järve v., Käva k. – A. Sildnik ja P. Penna < Kristjan Villmann, 83 a. (1909)

Postitatud Ida-Virumaa