10. MARDILAUL (Jõhvi)

x

MARDIKENE, MAUGUKENE,
kõverikku kougukene!

Mart on tulnud kaugelt maalt,
üle linaligude,
Mart on astund allikaie,
liuglend linaligude.
Mardi varbad valutavad,
sõrmeküüned külmetavad.

Peretütar, neitsikene,
tua tuli tuppaje!
Kui põle tuas pierustikku –
võta räästast räästaruagu,
kui põle räästas räästatuagu,
siis süüta sõrmed põlema –
tuli peab tuas olema!

ERA II 166, 107/8 (1) Illuka vk – A. Hallik < Miina Sareke, 1937

Postitatud Ida-Virumaa