9. KULDNAINE (Vaivara)

OLI MULLE KOLMI VELJÄ,
kolmi kui uva-ivada,
kaksa kaura-siemenidä.
Üksi oli putkina pajussa,
toine ruogona meresse,
kolmas sepänä virussa.
Mis oli putkina pajussa,
sie sõi putkija pajussa,
vesi naatija viessä;
sie oli putkista punane,
vesi naatista verevä.
Mis oli ruogona meressä,
sie süöva mere kalassa,
alta laine ahvenie,
päältä laine latikuida.

Mis oli sepänä Virussa,
sie tegi valla valjaida,
kihelkonna kirveida,
nurme neiduse nugie.
Vahet jätäs valjaeije,
kisud jätäs kirveije,
nurgad neidise nugaje.
Sepä pulma kutsutie,
vaderista veideeie.
Sepa pulmas soimatie:
„Sa olid seppä ilmatarka,
tagoja Jumalgi tarka.
Vahet jätsid valjaeie,
kisud jätsid kirveeie,
nurgad neidise nugaje!”

Sepä süttis ja vihastas,
tuli pulmasta kodoje,
vaderista voidusta.
Tegi kullasta emändä,
obedaste toise puole.

Mis on vaimule vajaka?
Kielt suhuje, mielt pähäje,
südänt rinduje vajaja,
südämele hengusta,
engele elo aseta.

Tekst: H II 1, 71/2 (85) < Vaivara – M. Ostrov ja O. Kallas (1888); viis: EÜS II 757 (142) < Jõhvi khk, Jõhvi v, Puru k < Türi khk, Väätsa v – P. Penna ja K.  Luud < Jakob Viidemann, 68 a. (1905)

Postitatud Ida-Virumaa