Blogi arhiiv

2. LIISKLUGEMISED (M-Magdaleena)

Kulli tegemineLaste lõbustused Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega nad kõik eneste

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. KULLIMÄNG (LIISKLUGEMISED) (M-Magdaleena)

Kulli tegemine Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega nad kõik eneste abilisteks

Postitatud Põhja-Tartumaa

_L i i s k l u g e m i s e d__

Postitatud Põhja-Tartumaa

5. HOBUSEMÄNG (Palamuse) (v-)

x KÜLAMEES KÜLAMEHIKE,kas nägid minu hobusta?“„Misuke sinu hobune?“„Suvel hiiru, talvel halli.“„Lätsi tema läbi meie õue,kammits kardene jalassa,köis oli kuldene järele.Tegi kurja tullessagi:sagis sarja herneeida,purgis pulma linnassida.“ Püüdmise ajal lauletakse: Hüppa hiiru, karga halli,hüppa Udriku ubaje,karga, hiiru, herneaida! Lapsed käivad ringis

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. KUNINGAMÄNG (pandimäng)(Kursi)

OH SA KUNING, KUNINGAKENE,mis sa eela meile ei tulnud,kui meil käisid sõelalaevad,sõelalaevad, nõelalaevad,otseti odade laevad,nuketi nugade laevad,risti-rästi rättelaevad,põiki käisid põllelaevad? Kelle kord on ette tulla,selle käest võib panti võtta. Viis ja tekst: Mai Paiu (83 a) (EÜS VIII, 294 (27)

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. NÕELAMÄNG (Kursi)

NÕÕS, NÕÕS, NÕELAKENE,nõõs, nõela silmakene,nõela nõudijad tulevad.Nõrka vitsa nõudijalla,pikka vitsa püüdijalla,ja ohjad käeotsijalla.Kivist kilda kistanesse,paest lõmma lõhutaksse,nõela üles otsitasse,tule otsa toodanesse.Mes sääl nõelal taga oli?Tükk sinist, tükk punast,kolmas kullakarvalista. Mängijad astuvad ligistikku üheteise taha ritta ja „nõela-otsija”astub rea ette ja

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. VÄRAVAMÄNG (Kodavere)

MIS TE SANTI SAISATADE,juune, kuldsed väreje,meie tahme läbi minna,juune, kuldsed väreje. Ei või laske meie värad katski,juune, kuldsed väreje. Külap meie parandame,juune, kuldsed väreje. Kellega te parandate,juune, kuldsed väreje? Siidiga ja sammediga,juune, kuldsed väreje,verrevatse kriidiga,juune, kuldsed väreje. Kost sa, sant, siidi saied,juune, kuldsed väreje,või kost,

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. VÄRAVAMÄNG (M-Magdaleena)

MIS TE SIIN SEISATE, kuldse, joonse, väravas? Meie tahme läbi minna, kuldse, joonse, väravas. Ei või laske, kuldse, joonse, väravas. Miks ep või laske, kuldse, joonse, väravas? Meie värav katki, kuldse, joonse, väravas. Küllap meie parandame, kuldse, joonse, väravas. Kellega te parandate, kuldse, joonse, väravas? Siidiga, sametiga,

Postitatud Põhja-Tartumaa

__L a u l u m ä n g u d__

Postitatud Põhja-Tartumaa

8. LOOMAD, LINNUD

Postitatud Põhja-Tartumaa

7. LOOMAD, LINNUD

Postitatud Põhja-Tartumaa

6. LOOMAD TÖÖL. IMED (Kodavere)

OI IMETA, OI IMETA,mis nägin Nõu külassa!Koerad kündsid, härjad hauksid,lammas läks laudile munele,kana tõi kaksi tallekesta,hobu tõi härga-vasika,lehm tõi lauku täkukese. Oi imeta, või imeta,mis nägin mina imeta:taevas tantsis, maa mürises,pilved pillisi puhusid,vikerkaar lõi viiulit,tähed lõivad täringida,kuu lõi kulda rõngaida.

Postitatud Põhja-Tartumaa

5. KITS KILE KARJA (Kursi, Ta-Maarja) (lastele PT 1)

Lambaniitja laul KILE KITS KARJA,üle mere metsa,too mulle heina,mina heina lehmale,lehm mulle piima,mina piima põrsale,põrsas mulle pekki,mina pekki ämmale,ämm mulle kakku,mina kakku kalevile,kalev mulle rauda,mina rauda rebule,rebu mulle kulda,mina kulda tammele,tamm mulle lehte,mina lehte lambale,lammas mulle villa,mina villa villakule:sulasele said

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. HIIRE PULMAD (Äksi, Palamuse)

HOILU ROILU, ROTIL PULMAD,hiire tütar läks mehelenirgi noorema pojale.Küll olid uhked pulmalised:hunt oli uue viiuliga,karu kahe kanneliga,vares vaskisaabastega,tihane tinase reega,kukk läks kuldse kaarikuga,kana klaari põllega. Viisi kirjutas üles A. Mauer (H II 28, 113 (1) < Äksi khk, Elistvere v

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. LIIRI-LÕÕRI (Kursi, M-Magdaleena, Ta-Maarja, Äksi, Tartu linn)

Retsitatiivid Kursi PIIRI-PÄÄRI PÄÄSUKE,kus su kulda pesake?Metsas kuiva kuuse otsas.Kus see kulla kuiva kuuske?Vanamees ta maha raiun’d.Kus see kulla vanameesta?Kivi taha kükitanud.Kus see kulla kivikene?Vesi ära veeretanud.Kus see kulla veekene?Halli härga ära joonud.Kus see kulla halli härga?Sõnnikulle tapetud.Kus see kulla

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. PÄÄSUKESE LAUL (Laiuse, Kursi, Torma, Ta-Maarja)

Ta-Maarja Pääsukese laul käip nõnda Ostin härja, antsin härja,tõin kodu, antsin süvva,pages ärä, läksin perrä,sain kätte, käänsin kaala,kääks! Pääsukese laul Tahtsin pojal särki tehä,kahest nahast kasukad,pandsin ahju otsa pääle,kukus tulle tsärrr! Üles kirjutanud Lõhmusmägi (H II 29, 398 (89 ja

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. PEOLEO LAUL (Laiuse)

Peo-leo, kas Tiit on teol?Teol, teol!Mia tal kaasas?Päts piima, lass leiba,kausiga kilet ka,piim läks ümber – vurr! Üles kirjutanud V. Ziegel (13 a, Kõola algk. õpil.) (E 77417 (10) < Laiuse khk, Vaimastvere v, Rohe k, 1929).

Postitatud Põhja-Tartumaa

__L i n n u d__ja__l o o m a d__

Postitatud Põhja-Tartumaa

4. HÜPITAMINE

Postitatud Põhja-Tartumaa

3. HÜPITAMINE

Postitatud Põhja-Tartumaa

2. ÄIUTUS (Torma)

Üles kirjutanud M. Sild (EÜS IV 1117 (7) < Torma khk, Avinurme v, Piilsi k, 1907).

Postitatud Põhja-Tartumaa

1. HÄLLILAUL (Ta-Maarja)

x MINA LAULAN LASTADANI,suisutelen sulgedani,kui see parti poegadana. Maga kaua, kasva suureks,kasva suureks, karjaskäija,karjaskäija, marjatooja,orusta hobuste tooja,soosta lehma lennutaja. See toob marja metsastagi,sinikad toob soo aga seesta,joovikad jõe taganta,murakad toob muilta mailta,pohlad põlluradadelta,maasikad toob mägedelta. Viis: Mari Kübarsepp (EÜS II

Postitatud Põhja-Tartumaa

__H ü p i t a m i s e d__

Postitatud Põhja-Tartumaa

laulud

Postitatud Põhja-Tartumaa

PÕHJA-TARTUMAA

Postitatud