Vaivara

________________________________________________________________________

.

Read more... 0 comments

__V i i s i d__

Read more... 0 comments

.

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

__T e k s t i d__

PULMALAULUDE TEKSTID esitatakse kogude kaupa.

Read more... 0 comments

1. EÜS VI (7 teksti)

Pulmalaul

Peiukene, poisikene,
kust sa tundsid siia tulla,
siia suurie suguje,
rahakaje rahvaje?
Siin on oued louendised,
karjaajad kangased.
Ei ole meie peiu süü,
vaid on teie neiu süü:
miks käis elmissa eledis,
süsimusta ümberikku,
räpetimpis räätsikussa,
peo all oli punane puoka,
lumi valgeta käissikud?

(Viis:.. )

EÜS VI 1138 (13) < Vaivara khk., Vaivara v., Sõtke k. – A. Sildnik < vanaeit Ülesoo, u. 60 a. (1908)

Pulmalaul

Mõilu, mõilu, meie mõeka,
raiu, raiu, meie rauda!
Mõilu mõrsimehed toasta,
raiu arstid ahju pealta!

EÜS VI 1138 (14) < Vaivara khk., Vaivara v., Sõtke k. – A. Sildnik < vanaeit Ülesoo, u. 60 a. (1908)

Pulmalaul

Pea kinni peiukene:
tahan tütarta oppetata –
kui akkad särki omblema –
pane piht pahemitte,
iha sisse paremitte.

EÜS VI 1138/9 (15) < Vaivara khk., Vaivara v., Sõtke k. – A. Sildnik < vanaeit Ülesoo, u. 60 a. (1908)

Pulmalaul

Peiukene, poisikene,
Kas oled teinud linasida,
linasida, pienesida
noore noorikule magada,
riva sääre ringutada?

(riva = nelja-nurgeline rÄtik, pael taga, siuti alati ümber säärte)

EÜS VI 1139 (16) < Vaivara khk., Vaivara v., Sõtke k. – A. Sildnik < vanaeit Ülesoo, u. 60 a. (1908)

Pulmalaul

Ei mahu mitu minuje,
ei teie saiata saledad,
ei teie viinata vihavad,
kui ei saa neidu nähassena.

EÜS VI 1139 (17) < Vaivara khk., Vaivara v., Sõtke k. – A. Sildnik < vanaeit Ülesoo, u. 60 a. (1908)

Pulmalaul

Unesta uni, mälesta mängu,
Pea noormees mieles!

EÜS VI 1139 (18) < Vaivara khk., Vaivara v., Sõtke k. – A. Sildnik < vanaeit Ülesoo, u. 60 a. (1908)

Pulmalaul

Ära sina kuula kuke laulu:
kukk sul laulab vahest vara,
vahest laulab valgeella
Mine oue katsemaie,
löe silmad Siulikuje,
vahi reie Vartateje!
Siulik näitab selgeesta,
kuu sull näitab korgeesta.
Kui Siulik servi louneest,
kui Oda otsiti meres,
siis juokse lauta katseje!
Leiad lehmalta vasika,
lambalt laugu tallekese,
jookse tuppa ütlemaie,
kohe räägi ämmale,
varsti räägi vanemale.

EÜS VI 1139/40 (19) < Vaivara khk., Vaivara v., Sõtke k. – A. Sildnik < vanaeit Ülesoo, u. 60 a. (1908)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

2. H II 37 (3 teksti)

Pulmalaul

Tehka lahti laiad uksed,
sisse siidised tulevad,
kalevised krapssastavad!
Ärge keelge kihlatunda,
minu venna ossetunda
minu veli on raha lugenud,
pannud palju palveeida
enamb hellia sõnua.

H II 37, 83/4 (18) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie Treuberg < Leena Selli (1891)

Pulmalaul

Äre kurda, Marikene,
et on meie maad madalad,
õlgi-kattused kadalad,
et on peigo peenikene,
ja kaasa kasinukene. –
Küll künnab kõva keloda,
rikkub peeni peendarida.
Ei sina et tunne tuska-päivi
ega nää nälja-päivi.

H II 37, 84 (19) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie Treuberg < Leena Selli (1891)

Pulmalaul

Neitsikene, noorukene,
kui tahad taluje tulla
atra poisile asuda –
ole siis nobe nopimaje,
käsi kärme leikamaje.
Peiul palju pikaid poldu,
otsad jooksevad ojaje,
teised toa tahaje.
Kui oled hoolas vaatamaje,
käsi on kärme leikamaje,
siis sind hüütä üvästa,
üvä naise tütärista.
Üvä naine üpitanud,
kallis naine kasvatanud.

Kui jäed kurgel vahtimaje,
siis sind laiteta laisasta,
ja laisa naise tütärista.
Laiska naine laulab väljal,
virka naine kiirest leikab.

H II 37, 93/4 (1) < Vaivara khk. – Hermann Hendel (1892)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

3. E kogu (1 tekst)

Lapulise laul.

Mina hõiskan, mina hõiskan akna taga,
antke mulle, antke mulle, arvast juua,
kahe kolme, kahe kolme klaasi servast.

Mina mekin, mina mekin, meelta mööda,
tõstan toobi, tõstan toobi jõudu mööda,
katsun kannu, katsun kannu äärta mööda.
Pole mina, pole mina, päris pulmaline,
kogemata, kogemata, juhtsin siia.

E 20924 < Vaivara, Samokrassi – Fr. Feldbach < Katri Mulla (1895).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

4. H II 1 (9 teksti)

1 Pulmalaul

Ei kuulnud kuri kuläje,
tõre tõiseje taluje.
Küll kuulus kurika hääle,
vie hääli häilasteli.
Käisin pulmassa mõnessa,
käisin saajassa saas (= 100) –
ei saand neid andeid,
mis sain selta neiduselta:
sain vöö vavermu kirja,
paisatie pannelkirja.

Heinä-kõisi heidetie,
paju-kõisi paisatie.
Kas oled punassa käinud,
maranasse matka käinud,
ja kõlla heinasse kõnelnud?

H II 1, 39/40 (54) < Vaivara khk., Puhkova k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Liisa Ruske, 70 a. (1888).

2 Pulmalaul

Kas luba tubaje tulla,
huost oueje ajada,
varsa varnaje siduda?
Tehke lahti laiad uksed,
sisse siidised tulevad,
kalevised krapsastavad,
rohelised ropsastavad!

Vastalaul:

Luba on tubaje tulla,
huost ouveje ajada;
meie ouved louvendised,
karjaajad kangaaised,
pinud pitkissa ridussa,
tuba on siidi-sohvadessa.

H II 1, 84, (110) < Vaivara khk., Udria k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Mari Kontsa (1888).

3 Pulmalaul
Kui pruut tuppa toodi:

Süvige, süvige, seinad
minge, seinad, sinna puole,
paarige, paarige, parred,
minge parred kahe puole!
Trummal tuuakse tubaje,
parabantsik pormandulle.

Liigu, liigu, liekene,
anna ruumi, ahjukene:
trummal tuuakse tubaje,
parabantsik pormandulle.

H II 1, 84/5 (111) < Vaivara khk., Udria k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Mari Kontsa (1888).

4 Pulmalaul. Nooriku virkus õpetus
Hää nõuandmine pruudile:

Annekene, akikene,
Anne, aki tüttarida,
kui tahad äiaga elada,
äia mielda mielitada:
süöda hästi äia ärjad,
juoda hästi äia ruunad!

Kui tahad äiaga elada,
äia mielda mielitada,
alta soime anna einad,
pealta soime kanna kaurad,
keskeelta kenaste vahi,
kas on süönud äia ärjad,
voi on juonud äia ruunad. –

Annekene, akikene,
Anne, aki tüttarida,
kui tahad ämmaga elada,
ämma mielda mielitada:
ära kuule kuke häälta,
ei ka kana karjumista,
öölinnu hüüdamista;
vahest kukk varagi laulab,
vahest laulab valgeella,
vahest kukk koidikul laulab,
vahest koidiku eella.

Kui lääd oue ulkumaie,
karjaaida katsumaie,
löö siis silmad Siulike (? tähtkuju),
otsete Odava (tähtkuju),pääle!

Siulik näidab selgeesta,
Oda näidab oigeesta,
Reie vardad (tähtkuju)valgeesta.

Kui sina nouad ämma mielta,
ämma mielta mielitada:
kui lääd ouesta tubaje,
vii siis puuda tullessani,
laastu laia rüppidani. –

H II 1, 85/6 (112) < Vaivara khk., Udria k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Vommi Mari Kontsa (1888).

5 Pulmalaul
Kui pruudi kodust mindi:

Käi neiu, eks sa joua,
sua neiu, saa minema,
sua, meie saja kuasa,
käi, meie meeste kuasa,
jo kipub küü hobune,
väi täkku väänab peada.

H II 1, 92 (124) < Vaivara khk. < Narva-Jõesuu < Rakvere juurest – M. Ostrov ja O. Kallas < Mai Maibomm, 80 a. (1888).

6 Pulmalaul
Pruudi poolt vastatakse tulijatele langudele:

Jo neidu siita läinud,
Peasusta pead sugenud,
Triigis kingad kinnitanud,
Uni-külas une maganud.

H II 1, 92 (125) < Vaivara khk. < Narva-Jõesuu < Rakvere juurest – M. Ostrov ja O. Kallas < Mai Maibomm, 80 a. (1888).

7 Pulmalaul
Peiu poolt pulmalised pruudile:

Ära kurda, ära karda,
ei ole kübar külasta,
ei üli üle tänava!
Meil on Rootsi rukkieida,
mullista sealihada
tuna-mullist lehma-võida.

H II 1, 92 (126) < Vaivara khk. < Narva-Jõesuu < Rakvere juurest – M. Ostrov ja O. Kallas < Mai Maibomm, 80 a. (1888).

8 Pulmalaul

Tõuske üles, pererahvas,
ärgake, pereminijad!
Jo suitsud toasta läinud,
aurud läinud akenasta.

Perenaene, naesukene,
kas on kõrdid keedetud,
leivatükid leigatud?

Kui pole kõrdid keedetudgi,
leivatükid leigatudgi,
katki katelad tulelta,
lõhki potid lõukeelta.

H II 1, 94 (130) < Vaivara khk. < Narva-Jõesuu < Rakvere juurest – M. Ostrov ja O. Kallas < Mai Maibomm, 80 a. (1888).

9 Pulmalaul
Kui pruut kodunt ära saadeti:

Peiukene, poisikene,
kas tõid seda hoosta,
said seda saanikesta,
misga viined meie virsde,
taluteled meie taime (tamme)?

Kül on ale andemine,
kül ale ära lahutamine,
tõrges teele tõstemine:
esimik oli einamaalla,
põrgolik oli pääle põllu,
viimik vihkude siduja. –

H II 1, 95 (133) < Vaivara khk. < Narva-Jõesuu < Rakvere juurest – M. Ostrov ja O. Kallas < Mai Maibomm, 80 a. (1888).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

5. EÜS VI (4 teksti)

1 Pulmalaul

Ehi neidu, joua neidu,
ehi meie mieste kaasa,
saa meie saaja kaasa!
Jo kipub küü obone,
Vähü täkk väänab pääda.
Isamehel elmine luoka,
küül on luoka künnapuune,
peiu luok on pärnepuune.
vt. v. 15

EÜS VI 921 (20) < Jõhvi khk., Voka v., Toila k. < Vaivara khk., Peetri v., Udria k. – A. Sildnik & P. Penna < Ann Konsa, 76 a. (1909)

2 Pulmalaul

Neitsikene, nuorukene,
mis tied kaua kamberissa
piilud piima ouessa?
Kas kuod küüle särki,
äia, ammale palaka?
Ko’t ole elle enne teinud,
vaine enne valmistanud,
tuo siis näpid tullessani,
meil on peiu piiraseppa,
kangapuud küü kassitu,
niied nao niksudettu.

vt. v. 15

EÜS VI 924 (25) < Jõhvi khk., Voka v., Toila k. < Vaivara khk., Peetri v., Udria k. – A. Sildnik & P. Penna < Ann Konsa, 76 a. (1909)

3 Pulmalaul

Olgakene, ounakene,
Olga, ouna linnukene,
Kui tahad äiaga elada,
äia mielta mielitada:
süeda ästi äia ärjad,
juoda ästi äia ruunad,
alta soime anna einad,
päälta soime kanna ka(u)rad,
keskelta kenaste vahi,
kas on süened äia ärjad,
äia ärjad, äia ruunad,
vai on juonud äia ruunad –
siis sina nouad äia miele,
äia miele mielitelled.

vt. v. 16

EÜS VI 929 (37) < Jõhvi khk., Voka v., Toila k. < Vaivara khk., Peetri v., Udria k. – A. Sildnik & P. Penna < Ann Konsa, 76 a. (1909)

4 Pulmalaul

Lienukene, linnukene,
Lienu, lindu tüttarida,
kui tahad ämmaga elada,
ämma mielta mielitada,
ära siis kuule kuke äälta,
ega kana karjumista.

Vahest kukk varagi laulab,
vahest laulab valgeella;
vahest kukk koidikul laulab,
vahest koidiku iella.

Kui lähed oue ulkumaie,
karjaaida katsumaie,
lüe siis silmad Siulikuie,
otsisti Odava pääle,
Siulik näitab selge’esta,
Oda näitab oige’esta,
Reie Vartad valge’esta.

Kui tahad ämmaga elada,
ämma mielta mielitada,
kui lähed ouesta tubaje,
vie siis puida tullessani,
laastu laia rüppedani,
siis sina nõuad ämmä mielda,
ämma mielda mieliteled.

vt. v. 16

EÜS VI 929/30 (38) < Jõhvi khk., Voka v., Toila k. < Vaivara khk., Peetri v., Udria k. – A. Sildnik & P. Penna < Ann Konsa, 76 a. (1909)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments