Lauludega mängud

 

 

__________________________________________________________

.

Read more... 0 comments

__L e i n a m ä n g__

Read more... 0 comments

1. LEINA, LEINA, NEITSIKENE (Vai) (Vai 75)

Leinamäng
Vaivara

x
LEINA, LEINA, NEITSIKENE,
votta kätte leinarätti,
kätte leinaksed käiksed,
vööle leinavöökene,
ümber leinaümberiko.

Linnast lensi linnukene,
agulista akkikene,
poesasta punane lindu,
Narva linnast nagikene,
se toi toed sonumed:

jo sinu isä suressa.
Isä hauda kaivetie,
isä hauda rauda pohja,
süüli üheksä sügävä,
käsi küünär kümmenesta –
sinne siu isä maeti.

Leina, leina, neitsikene,
votta kätte leinarätti,
kätte leinaksed käiksed,
vööle leinavöökene,
ümber leinaümberiko.

Linnast lensi linnukene,
agulista akkikene,
poesasta punane lindu,
Narva linnast nagikene,
se toi toed sonumed:

jo sinu emä suressa.
Emä hauda kaivetie,
emä hauda rauda pohja,
süüli üheksä sügävä,
käsi kaünär kümmenesta,
sinne siu emä maeti.

Leina, leina, neitsikene,
votta kätte leinarätti,
kätte leinaksed käiksed,
vööle leinavöökene,
ümber leinaümberiko.

Linnast lensi linnukene,
agulista akkikene,
poesasta punane lindu,
Narva linnast nagikene,
se toi toed sonumed:

jo sinu veli suressa.
Veljä hauda kaivetie,
veljä hauda rauda pohja,
süüli üheksä sügävä,
käsi küünär kümmenesta,
sinne siu veli maeti.

Leina, leina, neitsikene,
votta kätte leinarätti,
kätte leinaksed käiksed,
vööle leinavöökene,
ümber leinaümberiko.

Linnast lensi linnukene,
agulista akkikene,
poesasta punane lindu,
Narva linnast nagikene,
se toi toed sonumed:

jo sinu ode suressa.
Oe hauda kaivetie,
oe hauda hauda pohja,
süüli üheksä sügävä,
käsi küünar kümmenesta,
sinne siu ode maeti.

H III 1, 70/2 (6) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. – Helene Kasikow (1888)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

__N õ e l a m ä n g__

Read more... 0 comments

1. NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE (Vai) (vai 85)

Nõelamäng
Vaivara

x
NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE,
nõtku, niula silmakene!
Niula nõmmeje kadossi,
kanermuie krakssasteli.

Ei kadond magadessanna,
õitssessanna õllessanna,
peent lina piludessanna,
suurde raami rakkendessa.

Lähme niula nõudemaie,
tütrik teilta, tõine meilda,
seppalt seitse ja kaheksa,
kubijalta viisi-kuusi,
pappilta paras emanda.

H II 37, 75 (6) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie Treuberg < Leena Selli (1891)

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments