Tali liumäel

.

Read more... 0 comments

__V a s t l a l a u l u d__

Read more... 0 comments

1. LIUGU JA LAUGU (Vai) (V-Vai 17)

Vastlalaul
Vaivara

x
Liugu laul.

LIUGU JA LAUGU,
linad pikkad liugujalle,
tutrad tuas istujalle,
takkud taga tõukajalle!

Kes ei tule liugumaie,
kaski kasvab kaela peale,
niinepuu nisade peale,
õunapuu õlade peale,
vahter käevarre peale,
kürnap’ kasvab külle peale,
pihlakas pia-laele. –

E 40973 (4) < Vaivara, Samokrassi – Friedrich Feldbach (1901).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

2. LIUGE, LAUGE! (Vai) (V_Vai 48)

Vastlalaul
Vaivara

x
LIUGE, LAUGE!
Linad pitkad liugujalle,
takud taga jooksijalle,
tutrad tua(s) istujalle!

H II 1, 35 (43) < Vaivara khk., Peeterristi k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Leena Kaev, 60 a., Leena Nirgiga ühes toas elamas. (1888).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

.

Read more... 0 comments

__V a s t l a s a n d i d__

Read more... 0 comments

1. REIE, REIE, VASSELAME (Vai)

Vastlasantide laul
Vaivara

1r_reiereievaselame_vai_72_
REIE, REIE, VASSELAME,
vaslamed vasesa käiväd,
hobe-elnissa helisod,
kulda-keedisa kelisod.

Peremees, peremehike,
perenaine, naisukaine,
jää-sulga sulas-mehike,
mee olen tulnud kaugeelta,
üle soo, üle merija,
minu küüned külmetavad,
ja varbad valu ajavad,
sorme-otsad soitelevad.

Mii kingin pereisäle? –
Mii kingin nelja aita:
üks on aita odra-aita,
toine kallis kaura-aita,
kolmas ruuge rukki-aita,
neljas on nisude-aita.

Mii kingin pere emäle?
Kuusi lehmä lüpsikule,
sormed voida sotkumaie,
käevarred vaalimaie.

Mii kingin perepojale?
Lauku raana latterie.
Lopeb suvi, saab sügise,
astub talvi aiga mööda:
soovin saaja soitamaie,
naise korgi korvajani.

Mii soovin pere tüdöle?
Lauda täied lambaaida,
laudad lammaste emäsi.

Mii soovin sulas mehele?
Pohud täied porsaaida,
pohud porsaste emäsi.

Peremees, peremehike,
lased minu tubaje tulla,
too sije toobikene,
kanna olle-kannukene! –
Juba jooja kurku kuiva,
laulija lagi polekse.

Nüüd tänän pere isädä,
täält mulle täisi annetie:
peremees, peremehike,
mina lopetan luguda,
sina kaiva karmantuida,
raha taskusta taota. –
Ei mina rahata laula,
suuden kullata kuluta.
Raha mulle laulamasta,
suu kulla kulutamasta,
pening keele peksamasta.

Peremees, peremehike,
nüüd hakan mina menema,
Marijaga maad unostan.

Ei mee enne teile tule,
tulevala neil ajulla,
teie ovves ollakseni,
teie tuppa tullakseni.

Andaks siis Jumalukene,
oluveed jokeni joossa,
mäed metta mängimaie,
rukkid pino pidosed,
odrad aija arvulised,
kaurad katukse tasased.

Aituma pereisäle,
aituma perepojale,
aituma peretüdöle,
aituma sulas-mehele!

Tekst: H III 1, 60/62 (1) < Vaivara khk, Väike-Soldina v – Helene Kasikov (1888); viis: EÜS VI 901 (117) < Jõhvi khk, Järve v, Käva k – A. Sildnik ja P. Penna < Kristjan Villmann, 83 a. (1909).

Tagged in: vaivara_ Read more... 0 comments