IMPRESSUM

ISMN  —-
Põhja-Tartumaa regilaulik “Lähme Loojale loole”
Koostas Edakai Simmermann
Illustratsioonide autor on Lembit Karu

Kujundus ja IT-lahendused: Anne Rudanovski
Noodikiri: Edakai Simmermann
Tehniline teostus: Anne Rudanovski, Edakai Simmermann, Tarmo Teekivi

Autoriõigustega on kaitstud Lembit Karu tushijoonistused
ja regilaulik “Lähme Loojale loole” (koostaja Edakai Simmermann (edakai(at)kirmus.ee)

Regilauliku koostamisel on kasutatud Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiivi kogusid.
Regilauliku valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kultuurkapital.

Tänan Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi inimesi (Kadri Tamm, Risto Järv jt) ning Edna Tuvi etnomusikoloogia osakonnast.
Regilauliku valmimisele on kaasa aidanud MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts.
Tänan seltsi tegevjuhti Liina Vainumetsat ja tegevjuhi kohusetäitjat Tiinamai Keskpaika, samuti koordinaatorit Ellen Napisat.

SUUR TÄNU KÕIGILE!

Osa töödest on tehtud tasuta.

Regilauliku materjale võib õppimiseks ja õpetamiseks  kopeerida ja paljundada.
Keelatud on  kommertslik tegevus ja/või regilauliku üksikute osade või terviku väljaandmine (kirjastamine) ilma koostaja nõusolekuta.