Talv liumäe pääl

VISTEL-VASTEL POISIKENE… Vastla lõpetiva talvitse tüü – näituses puude tegemise. Selle päivä kottale massiva mitme tüükeelu. Et kari edenesi ja villä saassi ulka, et lina kasussi “kui sii linti” ja et külä (kogukond) olessi õnnetuste iist oitu, sedä pidivä andma mitut muudu vastlakombe. Vastlasõitu tetäs siiämaani, muu kombe (“mõtsiku” tegemine, kada-ajamine) om aga unetunu.

“Kui me latse ollime, sis käisime liugu laskman ja suure hobuse riige, nii et korge mäe päält laskseme alla ainama pääle, ja palju latsi rii pääl hulgande laulva. Pärast selle lätsime me latsi tarre. Imä kütsetäs karaski jõulu pühädesse, tsiä tapeti ja tetti vorsti j.n.e. j.n.e.” (Ann Egipti Sangastest (64 a), 1930).

Vastlalaulud

________________________________________________________