3. VISTELIKKU, VASTELIKKU (Kam, Puh) (V_)

Vastlalaul

Kambja/Puhja

x

Lina loitsimine

Liha-eite ommuku viidi sõnnikut aia pääle ja tütriku kogusiva kokku ja lasksiva liugu ja esi laulsiva:

Liuge, lauge!
VISTELIKKU, VASTELIKKU, liuge, lauge,
linad liugu laskijale, liuge, lauge,
tudred toa istujale, liuge, lauge!
Kosujale kolkaluste, liuge, lauge,
Laari Antsule laheda lina, liuge, lauge,
Vossile vuraku lina, liuge, lauge,
Tobiale topatse lina, liuge, lauge,
Lemminge lina liguje jääva, liuge, lauge,
Ravvale ravike  lina, liuge, lauge,
Reinule rebasekarva, liuge, lauge,
Migaguk ei midägi, liuge, lauge,
Paabulaarile paklatse lina, liuge, lauge,
Puskarile puraku lina, liuge, lauge,
Põntskale põletu lina, liuge, lauge!

„Meile messugutse” laulsiva vahel vahele.

Viis: (EÜS VII 2600 (216) < Kanapää, Kambja, Rannu – J. Sossi, P. Tatz, 1910), tekst: Kadri Raud (85 a) (ERA II 271, 202 (6) < Puhja khk, Kavilda v, Vihavu k, Raua-Partsi t – V. Puidak, 1939).

Sildid ,
Postitatud Talv