Kuu arhiiv: aprill 2015

x.

Postitatud Abielu

x

Postitatud Abielu

x

Postitatud Külä ja sulase

x

Postitatud Külä ja sulase

11. MEIE TAAR APNEMA (Puh)

Taari tegemine Puhja Taari tegemise laul MEIE TAAR APNEMA, külä naese kaklema, kes juup, juubnus jääp, kes maidsap maha satap. Laulnud Kadri Sütt (75 a) (EÜS VI 727 (54) ja EÜS VI, 771 (35) < Puhja khk, Kavilda v –Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

10. TERE, TERE, KÕRDSIKENE (Ote)

Otepää TERE, TERE, KÕRDSIKENE, tere, kõrdsi kaubakene, siin om enneki eletü, mõnda kõrda mõttu joodu, sada kõrda saia söödü, tuhat kõrda tandsu löödü. Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS V 146 (47) < Otepää khk < Palupera metsavahi karjus (umbContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

9. VÕI, ENNE MINA SIIT EI LÄHE (Ote)

Otepää Kõrtsis. VÕI, ENNE MINA SIIT EI LÄHE, või, el-li lee-lu, el-li lel-lu või, kui mina kõrtsi lahutan, või, el-li lee-lu, el-li lel-lu, või, selga võtan seinapalgid, või, el-li lee-lu, el-li lel-lu, või. turja peale uksepõõnad, või, el-li lee-lu, el-liContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

8. ALT MINA A’ASIN HAL’LI RAUAD (Võn)

Võnnu ALT MINA A’ASIN HAL’LI RAUAD, kihutasin kimbli rauad, muile aga maile musta rauad, turule tulipunased. Kõrtsi jõin mina kõr’vikese, alevisse hal’l’ikese, linna alla lehte lauku. Viis: Juuli Otmann (54 a) (ERA III 6, 184 (6) < Võnnu khk, Kastre-VõnnuContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

7. ÕLUT OLI HULLU, TAAR OLI TARKA (Võn)

Õlu Võnnu ÕLUT OLI HULLU, TAAR OLI TARKA, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tri-tal-lal-laa, viin oli viha märjuke, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tri-tal-lal-laa. Õlut mina joon ja teist mina teen, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tri-tal-lal-laa, kolmas käärib kammeris, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tiru-liru-lii, tri-tal-lal-laa, nellas lekubContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

6. OH TEIE ULLU OBESTE POISI (San)

Sangaste Joodik OH TEIE ULLU OBESTE POISI, ilma rõipe eidsilise, obene pajlla palu pääl, linalauki liiva pääl! Esi kõndva kõrdsi tiida, vöörütäse viina tiida, astva külä aganikku. Mis tii viidat’, kui ei vii, mis tii oodat’, kui ei otsi, jobaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

5. SEI MA KÕRDSIN, JÕI MA KÕRDSIN (San)

Joodiku kojukutse Sangaste SEI MA KÕRDSIN, JÕI MA KÕRDSIN, oo-oo, elleroo, oo-oo, elleroo, laulse kõrdsi lavva pääl, oo-oo, elleroo, oo-oo, elleroo, kaits sääl käppä kanni pääl, oo-oo, elleroo, oo-oo, elleroo, viis sõrme vitsa pääl, oo-oo, elleroo, oo-oo, elleroo. Sõna kottustContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

4. ESAKENE, TAADIKENE (San)

Sangaste Kõrtsilaul ESAKENE, TAADIKENE, kui sa liigud liina tiele, kui sa kõnnid kõrtsi tiele, ära vahtku viinavaadi pääle ära kaegu õllekanni pääle! – Heida silmi helmi pääle, kae kaala kirja pääle! Sul om palju tüttarida, enamb helme tahtejida. Esakene kõrtsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

3. JUMMAL OM TOONU SUURÕ TUULÕ (San)

Sangaste Kõrtsilaul. Joodik. Imemaa JUMMAL OM TOONU SUURÕ TUULÕ, suurõ tuulõ, tormi ilma – esi juu ja esi joruta, esi mina laka laasi põhja, puhasta pudeli põhja. Siin om kõrtsi kõrvi kirja, kõrtsi põrmand õlle kirja, kõrts om esi õõrikuContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

2. MEIE TAAR APNEMA (Ran)

Õlu Rannu Taar õlleks. Taevas tantsima   MEIE TAAR APNEMA, airussa, airussa, airussa, valerallalla, küla naised kaklema, airussa, airussa, airussa, valerallalla, mehe mütsita mürama, airussa, airussa, airussa, valerallalla, naised tanuta tantsima, airussa, airussa, airussa, valerallalla, poisid poole puusakeli, airussa, airussa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

1. ÕISU MEES TEGI ÕLUTA (Ran)

Õlu Rannu ÕISU MEES TEGI ÕLUTA, airussa, airussa, airussa, valerallalla, Pärnu miis pani pärmi sisse, airussa, airussa, airussa, valerallalla, Viru miis viha umalad, airussa, airussa, airussa, valerallalla, Järva miis jahud jämedad airussa, airussa, airussa, valerallalla.   Tulli sis õlu tugevaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

__K õ r t s i l a u l u d__

Postitatud Külä ja sulase

.

Postitatud Külä ja sulase

7. KUI MA ALLES NOORMEES OLLI (Ran)

Rannu Kui ollin noor   KUI MA ALLES NOORMEES OLLI, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, üpassin üle obuse, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, sain ma üle sadula, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la. – Nüid ei saa üle oriku, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, kevadiseContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

6. KUI SEE NEIDU KUOLENESSÄ (Ote) (V-)

Vanatüdruku ja vanapoisi matus Otepää x Vana tütriku  ja vana poisi kuolmine KUI SEE NEIDU KUOLENESSÄ, kos se neidu mattanessä? Kireväde kirikude, halla laasi hakkanessä. Kes sääl manna mattanessä? Jumal manna mattanessä. Kes sääl hauda kaivanessä? Jumal hauda kaivanessä. KesContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

5. KUI MA ÜTSKORD KOOLENESSE (San( (V-)

Sangaste x Ema soov pojalta KUI MA ÜTSKORD KOOLENESSE, ära mull tetta kuuse kirstu – kuus om kuri kopiteme, ära mull tetta haava kirstu – haab om kuri halliteme, ära mull tetta lepa kirstu – lepp om kuri leinamaie, äraContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

4. LIIVA-PIJTRE, LINNUKENE (San) (V-)

Neiu matus Sangaste x LIIVA-PIJTRE, joo, LINNUKENE, joo, joo-eda- joo, linnukene, joo, Haava-Antsu, joo, ella velle, joo, joo-eda- joo, ella velle, joo, tulet minnu, joo, kutsumaie, joo, joo-eda- joo, kutsumaie, joo, minnu hauda, joo, ajamaie, joo, joo-eda- joo, ajamaie, joo!Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

3. VELLEKENE NOOREKENE (San) (V-)

Poisi ja neiu surm Sangaste x Neiu matus VELLEKENE NOOREKENE, kui ma johu koolemahe, är’ sa teku lepäst risti – lepp ol´l´ kuri leinamaia, är’ sa teku kuusest risti – kuus’ ol´l´ kuri kopitama, är’ sa teku kõivost risti –Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

2. KUI SEE NEIU KOOLENESSE (San) (V-)

Poisi ja neiu surm Sangaste x Vanapiiga ja -vanapoisi surm   KUI SEE NEIU KOOLENESSE, oo, oo, elleroo, oo, oo, elleroo, kohes ta maha matetesse, oo, oo, elleroo, oo, oo, elleroo? – Kirivese kirik aida, oo, oo, elleroo, oo, oo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. NÄIJÜS, NÄIJÜS, KUULUS, KUULUS (San)

Poisi ja neiu matus Sangaste Vanapoiss ja vanapiiga NÄIJÜS, NÄIJÜS, KUULUS, KUULUS, kui nee poisi koolenesse, koes nee poisi matetõs? – Suurte suhu, lak’k’a laante, vannu rambete vahele, külä külmäle kaole, külä ala allikule. Näijüs, näijüs, kuulus, kuulus, kes tull´Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__V a n a d u s__j a__s u r m__

Postitatud Abielu

x

Postitatud Abielu

x

Postitatud Abielu

2. PERENAINE, LAISKA NAINE (Rõn)

Laisk perenaine Rõngu Perenaine   PERENAINE, LAISKA NAINE, kaske, magab tanuta tarena, kaske, ilma vööda voodienna, kaske, pada musta mõskemada, kaske, katal külma küürimada, kaske, annumad on allitanud, kaske, lusikad on leemetanud, kaske, söögilaud kui tseamold, kaske, ommiksöögist uhtumata, kaske,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. SIIN ON KÜLA KÜKITEDU (Ran)

Korratu talu Rannu SIIN ON KÜLA KÜKITEDU, linaluista loppitu, viie vitsaraa pääle, kate õlekõrre pääle. Perenaine naisukene, makkab tanuta taressa, ilma vööta voodiessa, ahi ikkep assakida, kibu nutab nuustakida, pada vetta palleena, luska varre vaaratedu, kulbi varre kromatedu! Viis: EduardContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__L a i s k__p e r e n a i n e__

Postitatud Abielu

x

Postitatud Abielu

x

Postitatud Abielu

x.

Sildid ,
Postitatud Abielu

3. VANAPOISI, VAENU POISI (San)

Vanapoisi pilge Sangaste VANAPOISI, VAENU POISI, kiustu kalmu kurja poisi, habemiku halva poisi! Et te vihtke ruttembide, käige sannan sagembide – siis te noorud noorembas, saade muidu sarnatses. Muidu käid’ külan kükikule, aia all roomakule, suka suun, kalsa kaalan, habeContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

2. VANAPOISI, VÕTKE NAISE (San)

Vanapoisi pilge Sangaste Habemik mees VANAPOISI, VÕTKE NAISE, teie kulbi kopitedü, anuma allitedü, siupesä silmäkolmun, lõupesä lõõri all, konna krooksva kukerun, täi aukva abenin! Vellekõne, noorekõne, mine liina mäele, astu liina alevile, tuu liinast leebi väits, alevist abena väits, ajaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. VANAD POISID, VALID POISID (Ran)

Vanapoiste pilge. Öösel üksi Rannu VANAD POISID, VALID POISID, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, minge müürile magama, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, pöörge suud saina poole, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, abe alli ahju poole, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la!   Lugekide lutikida, ai-rus-sa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__V a n a p o i s s_j a _-t ü d r u k__

Postitatud Abielu

x

Postitatud Abielu

x.

Postitatud Abielu

5. LESJÄ SÄNGI – LEINA SÄNGI (Ran)

Lesk mees Puhja/Rannu LESJÄ SÄNGI – LEINA SÄNGI, musta sängi – mure sängi! Liivan mu lina tegija, mullan mu mure pidäjä, liiva läits minu linnukene, auda läits minu armukene! Laulnud Ann Minka (72 a) (EÜS VI 725 (42) ja EÜSContinue Reading

Postitatud Abielu

4. ÜITS OLI TÜTAR ISALE (Rõn)

Vanale mehele Rõngu Üits oli tütar   ÜITS OLI TÜTAR ISALE, oh-oh-oi, üits oli tütar emale, oh-oh-oi, üits oli üle viie velle, oh-oh-oi, kuppukene kuuel vellel, oh-oh-oi, sõrmus seitsme sõsarale, oh-oh-oi.   Ja siis tulli vana väise, oh-oh-oi, vana kuluContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

3. LÄTSI MINA LÄSÄLE MIHELE (Ote)

Leskmees. Noor ja vana mees Otepää LÄTSI MINA LÄSÄLE MIHELE, lil-li-poo, hel-le-roo, – läsa sängü, leina sängü, lil-li-poo, hel-le-roo, vana sängü, vaiva sängü, lil-li-poo, hel-le-roo, muiduki om mure sängü, lil-li-poo, hel-le-roo.   Tei ma asema ilusa, lil-li-poo, hel-le-roo, pessi padjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

2. JUMMAL´ OITKU TODA NÄIDU (San)

Vanal mehel Sangaste Lesk mees. Vana mees JUMMAL´ OITKU TODA NÄIDU, toda kapu kasumast, kiä lät läsäle mehele, kiä pillus peetüle. – Läülä läsäga eladä, läülä läsä sängü säädi. Lää sängü säädemaia, palajata pandemaia, vierde pantu vereväidse’ külle ala künniravva’.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. OH MA VAENÕ LÄŚKÄ-NAINÕ (San)

Lesenaise kaebus. Öösel üksi Sangaste OH MA VAENÕ LÄŚKÄ-NAINÕ, sandikõnõ saunanainõ! Muu laulva muud laulu, kõnõlasõ muud kõnõt, mina laula leinalaulu, kõnõla ma leinakõnõt. Kiukas ma sõna kõnõla, kiukas aja armu juttu? Käänä ma külle, lövvä külmä, panõ jala, lövväContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__L e s e__k a e b u s__

Postitatud Abielu