Blogi arhiiv

1. MINU VELI VIRVIPUU (Rõn)

Ringmängulaul Rõngu x MINU VELI VIRVIPUU, virvipuu ja värvipuu, üle mõtsa mõõdupuu, üle palu pikem puu, üle valla viksem mees, üle küla kenam pois! Oijatan sind, ella velle, annan nõu sull, oma veli, ära sina linnast naista võta, kaasad omalContinue Reading

Sildid
Postitatud Vastsemba laulumängu

1. LEIKERI MEILE TULEVA (Rõn)

Leigarimäng Rõngu x Leikeri. Kosja- ehk Jõululaul   Aegamööda:   LEIKERI MEILE TULEVA, kaske, kanike, meile kõhnale talule, kaske, kanike, mes ma anna leikerile, kaske, kanike, ei ole kulda, ei hõbedat, kaske, kanike. kuni olli tee kullast, kaske, kanike, õelContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängu

3. LAINA PATTA, LANGUKÕNE (Rõn)

Pajamäng Rõngu x Paa-laul (mängulaul) Esimene mängija (agamööda ja aletast laulda): „LAINA PATTA, LANGUKÕNE, mulle kiisu kiitä, ahunide havvutada, kuiva kala kupata – võõra Võrust tuleva, onupojad Otepääst, lelläpoja Läänemaalta, oma velle Villandist, tädipoja Tartumaalta, tsõtsepoja Poolamaalta!” Teine vastab (pahandavaltContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängu

1. EHI MÕRSJA, EHI MÕRSJA (Rõn)

Mõrsja ehtimine (?) Rõngu x EHI MÕRSJA, EHI MÕRSJA, tsõõri sõlge, veeri sõrmus, vildi jeeva mõrsja proom, ehi ruttu, ehi ruttu, tsõõri sõlge, veeri sõrmus, vildi jeeva mõrsja proom, mõse suu ja sui pää, tsõõri sõlge, veeri sõrmus, vildi jeevaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängu

3. TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE! (Rõn)

Sõõru, lehmakene! Rõngu Lüpsilaul. Lehma lüpsja TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE, tsõõru, tsõõru, lehma, lahkeste, tsõõru, anna piima usinaste, tsõõru, mul on aega kasinaste, tsõõru, tuhat tööd jäi tua juure, tsõõru, sada tööd jäi sauna juure, tsõõru, arvamata aida juure, tsõõru, küsimataContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE (Rõn, Puh)

Sõõru, lehmakene! Rõngu/Puhja Lehma lüpsje TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE, tsõõru! Poiss viib minu, hunt viib sinu, tsõõru, jäädvad pole me kumbegi, tsõõru. Viis: P. Kurg (EÜS III 36 (23) < Rõngu khk, Aakre v, Pühaste k – P. Kurg hr. BruusiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

1. MINA TÄNAN PERE ISAT (Rõn)

Talgulaul Rõngu MINA TÄNAN PERE ISAT, pere isat, pere emat, kes on teinud põllul saajad, põllul saajad, väljal varrud; kes mind kurva siia kutsus, ja mind alva siia aas. Ära ta tapnud selle härja, kellel tuhat vaksa turja, kes poleContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. LÄÄMI LAANDE KUHJA LOOMA (Rõn)

Üle, vihm! Kuhja loomine Rõngu 1. 2. Ainale kullale, LÄÄMI LAANDE KUHJA LOOMA, ainale, kullale, kullale! tule, tule, tuulekõne, ainale, kullale, kullale, vii ära vihmahuugu, ainale, kullale, kullale, vii vihma Virumaale, ainale, kullale, kullale, aja huugu Harjumaale, ainale, kullale, kullale!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. LÄÄMI LIUGU LASKEMAIE (Rõn)

Vastlalaul Rõngu Livvulaskmise laul   Talve pudsupäiväl lasti liugu, et suvel lina ilusti kasvava. LÄÄMI LIUGU LASKEMAIE, kaasike, liugu-laugu, liugu-laugu, lina pikässe, kaasike, liugu-laugu, lina liu pikässe, kaasike, liugu-laugu, kasva kasva linakõne, kaasike, liugu-laugu, kugara kolme arulises, kaasike, liugu-laugu, kuldaContinue Reading

Sildid
Postitatud Talv

1. MÄRDI OMMA SIIA JÕUDNU (Rõn)

Mardilaul Rõngu Märdi laul.   MÄRDI OMMA SIIA JÕUDNU, märti, märti, peremiis ja perenaine, märti, märti, laske sisse märdikõisi, märti, märti! Tulle, Liisu, tõsta linki, märti, märti, tulle, Anne, ava usse, märti, märti! Andke luba tuppa tulla, märti, märti, allaContinue Reading

Sildid
Postitatud Süküs

1. KADRI TULNUD KAUGEELTA (San, Rõn)

Kadrilaul Sangaste/Rõngu Kadriõhtul valanud Kadri tuppa tulles “oma vett” lauale, see tähendab Kadripäeva sula. Lauldud nõnda: KADRI TULNUD KAUGEELTA, katri, läbi soo ja läbi raba, katri, tulles küüned külmetasid, katri, kadri varbad valutavad, katri, aga sõrmed tuld löövad, katri. KadrilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. TEELE, TEELE, ÄLLIKÕNE (Rõn)

Kolm õuna Rõngu TEELE, TEELE, ÄLLIKÕNE, kiigäle, käi, älli, korgele, kiigäle, üle tamme talasta, kiigäle, üle vaskse vahrude, kiigäle, üle tamme ladvadesta, kiigäle! Mes ma näie korgelta, kiigäle? Näie uibu oru seesä, kiigäle, uibal oli kolmi ossa, kiigäle. egäl ossalContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevade

1. TEELE, TEELE, ÄLLIKÕNE (Rõn)

Meri õue alla. Hea kiik. Kalajõgi Rõngu Ällilaul, kevadepühal   TEELE, TEELE, ÄLLIKÕNE, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle! käi, älli, korgele, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle, üle tamme talasta, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle, üle vaskse vahrude, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle, üle tamme ladvadesta, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle!Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevade

2. ÕITSI, ÕITSI, ELLAD VELLAD! (Rõn)

Õitsilaul Rõngu ÕITSI, ÕITSI, ELLAD VELLAD, uu, i-lu-lee, ma lään õitsi oidemaie, uu, i-lu-lee, taadi ruuna vaatamaie, uu, i-lu-lee! Õitsi, õitsi, neiud noored, uu, i-lu-lee, ma lään õitsi oidemaie, uu, i-lu-lee, venna alli vaatamaie, uu, i-lu-lee! Õitsi, õitsi, peiud pikkad,Continue Reading

Sildid
Postitatud Üü

1. TEE KÄKI NII KÄBEDÄ (Rõn)

Kass kaevus Puhja/Rõngu Kassi äpardus. TEE (TEGIN) KÄKI NII KÄBEDÄ, tee vorsti nii magusa. Viisi käki kelderide, verivorsti kamberide. Külä kassi kiilusilmä, kiilusilmä, nõglahanda, seivä käki kelderista, verivorsti kamberista. Lätsi (ma) kassi kiputama – kass läits alla kajo poole, viskasContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

1. SÕKSI SÖÖDI, LAMPSE LAANE (Rõn)

Rõngu SÕKSI SÖÖDI, LAMPSE LAANE, kiigu, liigu, kõndse kõik kõiviku alutse, kiigu, liigu, kõik kuusiku ma kummardi, kiigu, liigu, kõik vitsiku ma vilisti, kiigu, liigu – es näe mõtsan tsirkessida, kiigu, liigu, kuule es kulli poigeida, kiigu, liigu!   Viis:Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

51. OLLI MINA ORJAN, KÄISIN KARJAN (Rõn)

Nälja peletamine Rõngu Nälg OLLI MINA ORJAN, KÄISIN KARJAN, käisin ma, käbi, külana, umalida ostemaie, villu vai vahetama. Sai ma Saare mõisavasse, Saare mõisa talli taga, sääl ma nälga pallelina: „Kuule, kulla nällakene, Mine küll ära siita maalta, mine küllContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

44. KELLES MEIE TEEME TÖÖDA (Rõn)

Töötegu timukale Rõngu Töö timukale KELLES MEIE TEEME TÖÖDA, teeme tööda, näeme vaiva? Teeme tööda timukile, näeme vaiva vargile. Tunne es timuk tenata, varas massa vaeva palka. kiik me sõrme sõimatija, käevarre vannutija: „Siin om tikke tööda tennu, vilets aigaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

43. OH MEE ÄRRA ÄRTUKEISTA (Rõn)

Palve sakstele Rõngu OH MEE ÄRRA ÄRTUKEISTA, kuldakrooni provvakeista! Toeke siia tooli pääle, istke saani veere pääle, kuulge kuis küla kurnatakse, peris valda vaevatakse, peremehi piinatakse! Kurat panti kubijase, oora päälik opmanisa, varas valla kohtumeheks, nee ep küla kurnase, perisContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

42. JÄLLE LAULA TÕISIPÄIDI (Rõn)

Palve sakstele Rõngu JÄLLE LAULA TÕISIPÄIDI, kõrra tõisite kõnele: oh me ennist härrakesta, kulda krooni provvakesta! Tule üles tooli pääle, saisa saani veere pääle, kae välja akenista – kuis su ralda vaevatasse, peris valda piinatasse! Kes ai valla vardaede, teopoisiContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

41. MEIE HÄRRA – RIKAS HÄRRA (Rõn) (V-)

Rikka ja vaese söök. Rikas härra ja kehva mees Rõngu x Jaanipäiva laul   MEIE HÄRRA – RIKAS HÄRRA, jaaniko, jaaniko, kolmekümne mõisa härra, jaaniko, jaaniko, ei saand süia, ei saand juua, jaaniko, jaaniko, ei saand trilli-tralli lüia jaaniko, jaaniko.Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

7. OI TILPA TITTI TARTUMAALE (Rõn)

Imemaa Rõngu Tilpa titti   OI TILPA TITTI TARTUMAALE, oi-oi-oh, oi-oi-oh, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oh, kus ei kolkita linada, oi-oi-oh, oi-oi-oh, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oh, ega pekseda reheda, oi-oi-oh, oi-oi-oh, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oh, kus on hiired heina suuru, oi-oi-oh, oi-oi-oh, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oh, ritsikad rebase suuru,Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

4. LAMMAS LÄKS LAUDILE MUNELE (Rõn) (V-)

Imed Rõngu x LAMMAS LÄKS LAUDILE MUNELE, kana tõi kaksi tallekeisi, hobu tõi häri vasika, lehm tõi tille täkukese, peni põhku põrsassid, emis sulgu kuitsikid, kass keia kannike (=kanaga.) Ann ja Juuli Kallis (u. 50 a) (EÜS VIII, 420 (154)Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

6. KUKKU, KUKKU, KÄOKENE! (Rõn)

Kägu kukub karjusele Rõngu KUKKU, KUKKU, kukku, KÄOKENE, kukku, laula, laula, kukku, lõokene, kukku! Ega si kägu, kukku, meile ei kukku, kukku – kägu kukkup, kukku, karjussile, kukku, ega se lõoke, kukku, meile ei laula, kukku – lõo laulap latse-,Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

2. KUKU, KUKU, KÄOKENE! (Rõn) (V par)

Kägu ja karjus Rõngu Käo-laul   Karjus:   KUKU-KUKU, kuku, KÄOKENE, kuku, laula, laula, kuku, laanelindu, kuku, elgi, elgi, kuku, ehalindu, kuku!   Kägu:   Mis ma kuku,  õlle, kurva lindu, õlle, vai mis laula,  õlle, laanelindu, õlle, vai misContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

18. ÖÖBIKU LAUL

Rõngu   KUS PIITS? KUS PIITS? Kas teomees teol? Kas teomees teol? Teol, teol, teol, teol! E 8°X, 79 (320) < Rõngu khk, Hellenurme – M. J. Eisen.

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

17. PEOLEO (Rõn, Kam)

Rõngu Peoleo Linapeo PEOLEO, LINAPEO, tuu vihma, villi kuivab! Peoleo, linapeo, aa hoogu, hain närbib! P. Kurg (EÜS VII, 93 (16) < Rõngu khk, Aakre v, Pühaste k – P. Kurg, 1909). Kambja PEOLEO, kas Tiit on teol? – Teol,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

7. TSIIRI-TSIIRI TSIRGUKE (Rõn)

Liiri-lõõri Rõngu TSIIRI-TSIIRI TSIRGUKE, liiri-lõõri lõoke, piiri pääri pääsuke, koes su kulla pesäke? Tare taka tamme otsan, kua taka kuuse otsan. Koes tuu tamm jäi? Vanamiis ragusi maha. Koes tuu vanamiis jäi? Vanamiis kooli ärä. Koes temä matteti? Pikka põlluContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

6. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE (Rõn)

Liiri-lõõri Rõngu x Ketilaul. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE, kos so kulla pesakene? Tare taga tamme otsan. Kus tamm jäije? Vanamees ragus maha. Kus vanamees jäije? Vanamees kooli ära. Kohes teda mateti? Pika peenra otsa ala. Kos peenar jäije? Kana üles rehits.Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

5. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE (Rõn)

Liiri-lõõri Rõngu x Keti laul LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE, kos so kulla pesakene? Tare taga tamme otsan. Kus tamm jäije? Vanamees ragus maha. Kus vanamees jäije? Vanamees kooli ära. Kohes teda mateti? Pika peenra otsa ala. Kos peenar jäije? Kana ülesContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

4. TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE (Rõn)

Liiri-lõõri Rõngu x TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE, lõõri, lõõri, lõokene, kos so kulla pesakene? Tare takkan tamme otsan, mõtsan kuiva kuuse otsan. Kos to kuus jäije? Vanamees ragus maha. Kos to vanamees jäije? Vanamees kuuli ära. Kohes teda matteti? Pikka põlluContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

22. KUI MINA LAULAN, LAKSUB LAANE (Rõn)

Laulu võim Rõngu Kui mina laulan KUI MINA LAULAN, LAKSUB LAANE, kõõrutan – kõliseb metsa, tõstan äälta – tõuseb tuulta! Laulan tammed tantsimaie, männimetsad mühamaie, kuusemetsad kohamaie, aavametsad elkimaie. Enne tammed langevad, enne lõpeb lõmmumetsa, kuivab ära kuusemetsa, kaob äraContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

21. LAULA, LAULA, SUUKENE! (Rõn)

Laula, kuni elad Rõngu Laula! LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnukeelekene, mõlgu, marjameelekene, ilutse mo südamekene! Küll saad siis sa vaita olla, kui saad alla musta mulla, valge laudade vahele, kena kirstu keskelle. Laulmise järgi üles kirjutanud P. Kurg ja hr.Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

20. LAULGE, LAULGE, LAISA NEIU! (Rõn)

Laidan laisale Rõngu Ainale, kullale! LAULGE, LAULGE, LAISA NEIU, ainale, kullale, kullale, veeritage, virga neiu, ainale, kullale, kullale! Kui te_(e)i laula, mina laida, ainale, kullale, kullale, laida teid laisale mihele, ainale, kullale, kullale, saada sanna kütijäle, ainale, kullale, kullale, kellContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

19. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Rõn)

Laulu võim Rõngu Kust laulud. Laulmine   KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, kukku, laulamaie, luulemaie, kukku, siis tulep küla kuulamaie, kukku, vald tulep välja vaatamaie, kukku, sõda jääb servi seisamaie, kukku, hõbemõõka mõtlemaie, kukku – luu (lood) mina võtti lutsu suusta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

18. MIS TULED, KINNAS, KIUSTELEMA ? (Rõn)

Laulikute sõim Rõngu MIS TULED, KINNAS, KIUSTELEMA , vana viisu vaidelema, tatilõuga tapelema? Näe ei oma nägugi, silma seliti pähana, kulmu kääned kukuruse, ila sull jookseb erne liuda, tat sull tilgub taari kannu. Sull ei olle häälekeista, häälekeista häste lauldaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

17. EI MA TIJA EGA MÕISTA (Rõn)

Kust laulud. Lauluvõim. Laulu laitjale Kust laulud. Laulge, muidu laidan. Laulu laitja sajatus Rõngu EI MA TIJA EGA MÕISTA, oi, oi, ral-lal-laa, melles mull on helle hääle, oi, oi, ral-lal-laa, helle hääle, kumme kurgu, oi, oi, ral-lal-laa! – Kui küllContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

16. LAULGE, LAULGE, TSÕTSIKESE (Rõn)

Laidan laisale Rõngu LAULGE, LAULGE, TSÕTSIKESE, kukku, lõõritage, linnukese, kukku, kui te ei laula, mina laida, kukku, laida laisale mehele, kukku, pane pikale poisile, kukku, kell om viisu viisi sülda, kukku, kabla katessa vaguda, kukku, räti kümme küünerida, kukku!  Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

4. LÄKSIN METSA KÜNDAMAIE (Rõn) (V-)

Härjad murtud Rõngu x Sahka laul. LÄKSIN METSA KÜNDAMAIE, kuuma päeva paisteenna, oodi ma toitu toodavat – näe_es toitu toodavat! Vilisti ma vinti metsast, parmo pajo põõsaasta – pist ta Kirju kindsu pääle, pugalile puusa pääle. Kiri läks metsa kiieldes,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilujutulidse laulu

15. KUSTEP TUNNUS SEPA NAINE (Rõn)

Sepa naine Rõngu KUSTEP TUNNUS SEPA NAINE, küla seast küti naine? Hundi nahk tal otsa pääl, karu nahk tal kaala pääl, iire nahk tal ehtena – säält ep tunnus sepa naine, küla seast küti naine! Laulnud Peeter Kurg (EÜS IIContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

16. IIDUT-TIIDUT, TENGÄ LEIDSIN (Rõn)

Hea mees Rõngu IIDUT-TIIDUT, TENGÄ LEIDSIN, tengaga ma obu ostsin, obuga ma naise võtsin, naisega ma pere pidäsin. Pere üttel: pessa naista! – Ei mina pessa pere peräst: minu naine noorekõne, rõõsa piima koorekõne! Viisi ja teksti kirjutas üles P.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

8. ÄRA MINA NÄIE NEEDKI PÄEVAD (Rõn)

Riia ehitamine Rõngu Ära mina näie ÄRA MINA NÄIE NEEDKI PÄEVAD, kui jo tehti Riia linna, kaedi kura kirikuda, täkku seljad tulda leivad, sälu seljad sädemida. Laulnud P. Kurg (EÜS VII 66 (12) ja EÜS VII, 90/1 (12) < RõnguContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

2. SIIN ON KÜLA KUI KALEVI (Rõn)

Oma küla kiitus Rõngu Siin on küla SIIN ON KÜLA KUI KALEVI, usse ja akne kai alevi, siia saab minna minijase, siia saab käia kälisese, siin on majas marjapuida, õuen on siin õunapuida, rikkan väljan pihlapuida, tare tagan tappuaeda. MeilContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulase

9. KUI MA OLLI ESA KOTUN (Rõn)

Endine elu. Isa ja mehe kodus Rõngu Kurjal mehel. Neiu kodu KUI MA OLLI ESA KOTUN, esa kotun, ema kotun, esa kutse hellikussa, ema ellas tütrekeses, veli kutse verevas munas, sõsar hõppe sõrmusses, muu pere kuts muru munas. Meil esContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

2. PERENAINE, LAISKA NAINE (Rõn)

Laisk perenaine Rõngu Perenaine   PERENAINE, LAISKA NAINE, kaske, magab tanuta tarena, kaske, ilma vööda voodienna, kaske, pada musta mõskemada, kaske, katal külma küürimada, kaske, annumad on allitanud, kaske, lusikad on leemetanud, kaske, söögilaud kui tseamold, kaske, ommiksöögist uhtumata, kaske,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

4. ÜITS OLI TÜTAR ISALE (Rõn)

Vanale mehele Rõngu Üits oli tütar   ÜITS OLI TÜTAR ISALE, oh-oh-oi, üits oli tütar emale, oh-oh-oi, üits oli üle viie velle, oh-oh-oi, kuppukene kuuel vellel, oh-oh-oi, sõrmus seitsme sõsarale, oh-oh-oi.   Ja siis tulli vana väise, oh-oh-oi, vana kuluContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__x R õ n g u_t e k s t i d__

Pruudi pulmarahva vastulaul peigmehele. Kost sa orav tee siia osasid tulla, siia kõrge-ella katussella, siia uhke-ella hoonessa? Kost sa siilu silma võtid, kost sa nirgi nina võtid? Peigmehe pulmarahva laul „pruudile”. Viige see vihane neiu, tõmmake tõra kurika, viige suurtaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kambja/Rõngu

x__R õ n g u_v i i s i d__

1. EÜS VII 65 (7) < Rõngu khk, Pühaste v – P. Kurg 2. EÜS XI 198 (9) Rõngu khk, Pühaste v – P. Kurg 3. EÜS VII 65 (13) < Rõngu khk, Pühaste v – P.Kurg

Sildid
Postitatud Kambja/Rõngu

32. ALT MA SÕIDI ALU LINNA (Rõn)

Kolm õuna Rõngu ALT MA SÕIDI ALU LINNA, pealt maa keisri kiriku. Ohja putteva uibuessa, päitse jäiva marjapuuse. Kelle ma kutse pästemaie, ohje valla arutama? Kutse kuuda kumerigu, palsi päeva pärligesta. Kuu es kuule kutsumista, päev hella pallemista. Tullin isiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. EMÄKÕNE MEMMEKE

Oma ema – armu ema Rõngu Emäkõne EMÄKÕNE MEMMEKE, mesimagus marjake – kui ta kuuld mu tulevad, laane takan laulavad, tõi mull vasta vaarapiimä, vaarapiimä, vastset võid. Emäkõne memmeke, mesimagus marjake! Võõras katsite kavala, vaese latse vaivaja: and raasu, ütelContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

14. ÄIU-ÄIU, ÄIU-ÄIU (Rõn)

Hällilaul Rõngu ÄIU-ÄIU, ÄIU-ÄIU, äiu-äiu, latseke, kussu-kussu, kulda lindu! Tsuu-tsuu, suuremaks, kasva, latse, karjuseks, memme karja oidijaks, esa kesa kündijaks, mõisa rehe peksijaks, esa-ema toidijaks! Laulnud P. Kurg (EÜS III 37 (28) ja EÜS III, 68 (28) < Rõngu khk,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

12. KIIGU, KIIGU, KITSETALLE (San, Ote, Rõn)

Hällilaulud Sangaste, Otepää, Rõngu Valik ilma viisita üles kirjutatud tekste, mida saab improviseerimisel kasutada. Latse hällütaja laul. KIIGU, KIIGU, KITSEPOIGA, memm läits mõtsa marju tooma, kirivisse kipiga, vastese vaksega (1), kadajedse kanniga, pihulidse (2) piibuga (1) läniku sarnane anum, kudContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Latsepõlv