1. TEE KÄKI NII KÄBEDÄ (Rõn)

Kass kaevus

Puhja/Rõngu

1r_v17_EYS_VI_717_(16)

Kassi äpardus.

TEE (TEGIN) KÄKI NII KÄBEDÄ,
tee vorsti nii magusa.
Viisi käki kelderide,
verivorsti kamberide.
Külä kassi kiilusilmä,
kiilusilmä, nõglahanda,
seivä käki kelderista,
verivorsti kamberista.
Lätsi (ma) kassi kiputama –
kass läits alla kajo poole,
viskas handa aeda poole.
Kahju kassist, kahju kajost,
Suurem kahju kajo veesta!
Tõie küläst kümme miista,
kümme miista, kümme köista.
„Tõmba nüüd, mu ruunake,
tõmba nüüd, ma tõuka takast!”
Ruuna rangi raksativa,
katki lätsi kanepine köidsi,
niidist köidsi niksatie,
linane köidsi liksatie,
paklane poksatie –
siss olli kass kajost vällän!

Viis: Adam Andik (päält 60 a) (EÜS VI 717 (16) < Puhja khk, Ulila v, Kaimi k – M. Pehka, 1909), teksti kirjutas üles Felix Leesik (E 48257/8 < Rõngu khk, 1913).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst