1. TEELE, TEELE, ÄLLIKÕNE (Rõn)

Meri õue alla. Hea kiik. Kalajõgi

Rõngu

27ro_kiikäle_4r

Ällilaul, kevadepühal
 
TEELE, TEELE, ÄLLIKÕNE, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle!
käi, älli, korgele, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
üle tamme talasta, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
üle vaskse vahrude, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
üle tamme ladvadesta, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle!
Mes siin me´e älli all, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle?
Meri me´e älli all, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
Mes sääl mere keskella, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle?
Sõlg sääl mere keskella, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
Mes sääl sõle telle otsan, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle?
Sõrmus sõle telle otsan, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
Kellel tuu sõlg saab, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle?
Kes meist kõge vaesemb neitsi, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
tollel tuu sõlg saab, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
Kellel tuu sõrmus saab, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle?
Kes meist kõge vaesemb peiu, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
tollel tuu sõrmus saab, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
Kellel tuu meri saab, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle?
Meri jääb kalatele, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
 
Tulge ällmä äelme, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
tulge kiikma kirtvä, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle!
Meil om ää ällikõne, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
meil om kirriv kiigekõne, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
kiige kabla siidilangast, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
aluslauda õbedane, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
Vellekõne, ellukõne, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
tegi älli ääle maale, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
kenä kengu keskeella, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
tammemõtsa, tuule varju, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
 
Kaie, kos kala koese, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
avve anda eidelesä, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
säre siivu sätelesä, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
suure säre, musta sällä, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
laja avve, laugi otsa, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle.
Käi, älli kõrgele, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
üle tamme talasta, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
üle vaskse vahrude, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle,
üle tamme ladvadesta, kiits-kääts, kiits-kääts, kiigäle!
 
Laulmise järgi üles kirjutanud Peeter Kurg hr. Bruusi abiga (EÜS II 9 (10) ja EÜS II 31 (10) < Rõngu khk, Aakre v, Pühastu k, 1905).

Sildid
Postitatud Kevade