Blogi arhiiv

8. MINA MIES MEREMEHE POIG (San) (V-)

Kalapüük külalistele Sangaste MINA MIES MEREMEHE POIG, mina kallis kalamehe poig, iste ma järve perve pääle, kai ku kala’ kudesi, avve anda eidelie, lutsu’ luida liigutalli, säre’ siivu säädelie: säre’ suure’, sällä’ musta’, avvel laja’ laugi otsa’. Tulge poisi’, püüdkeContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. SIIN OM ILLOS´ IRRE MÕTSA (San)

Imelik maja. Metsa raiumine Sangaste SIIN OM ILLOS´ IRRE MÕTSA, siin om paras´ palgi mõtsa, ole_i maha ragojat, tüme kokko tündsijät, ladva kokko laskijat. Minu velle’ väikese’, onu-poja’ ullikese’, tädi-poja til´l´okese’ – viisi ise tarre tetä, veli palki veeritede: külaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. SIIN ON ILLUS IRRE MÕTSA (San) (V_)

Imelik maja Sangaste Karjalaul SIIN ON ILLUS IRRE-MÕTSA, paraliku palgimõtsa – viisi ise tarre tetä, veli irsi vöörütede. Külä ise tare tek’ki, valla veli irre vöörüt’. Tek’i tare teije pääle, aida telje arre pääle. Müüdä juuski mündäs saksa, müüda mündätseContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. NEITSIKENE, NOOREKENE (Võn)

Ladvad lindudele Võnnu Lehessi NEITSIKENE, jo-eda, NOOREKENE, jo-eda, kui läät mõtsa, jo-eda,  lehessile, jo-eda, võta ossa, jo-eda,  kaksa katsi, jo-eda, ära putu, jo-eda,  ladvakesta, jo-eda: ladev jäta, jo-eda,  käo tulla, jo-eda, käo talla, jo-eda,  käo minna, jo-eda, suvilinnu, jo-eda,  linnaskõlli,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. KÕJO HÕIKI, KÕJO HUIKI (San)

Ladvad lindudele Sangaste Lehti minek. Viha lehesil kävven KÕJO HÕIKI, KÕJO HUIKI: „Neiu, läki lehessile! lõika üitssi, lõika kaitsi, jäta ladva käol kuku, peene ossa pihul laulda!” Oos see kägu kätte saasse, pihu piju tulesse! Kägu kukku kuusemõtsan, pi(h)u lauliContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. KÕO UIKI, KÕO ÕIKI (San)

Ladvad lindudele Sangaste KÕO UIKI, KÕO ÕIKI: tule, näio, lehesile, lõika ütsi, kakka katsi, jätä ladu (ladvad) käo kuuku, pienü ossa’ pihol laulda. Ega kägo siin es kuugu, ega pihu siin es laula – kägo kuugi kuslapuula, kuslapuuna ja kuuseContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. TUI, TUI, TUI TUTSAMÕTSA (San)

Puuraiuja Sangaste TUI, TUI, TUI TUTSAMÕTSA, leel´o leel´o lepämõtsa, üten paigan paksu mõtsa, taka suure tammemõtsa, kus mina lokse looga-puida aina raije rattapuida, kõkutasi kõdariida; velle raij vehmeriida, esä härjäikkejida. Sääl panni palju puida pääle, lassi kirjul kinnitada, vallil valisteContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. UI-UI-UI-UI, JUKUKENE

Sangaste Hagu raiumas UI, UI, UI, UI, JUKUKENE, tutu, lutu, panti paiu mu raijuma, tutu, lutu, kõju juuri jupitama, tutu, lutu! Mis ep tee mina vaene, tutu, lutu? – Paiju paksu, vetta palju, tutu, lutu, kõttu tühi, kirves nühri, tutu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__M e t s a__j a__m e r e l e__

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

7. VEERE, VÕIKE! (San)

Võitegemine Sangaste Laulnud Olga Rääk (61 a) (RKM II 226, 212 (13) < Sangaste khk, Sangaste v, Restu k – I. Rüütel, 1967).

Sildid
Postitatud Lõuna

6. SÕÕRU, SÕÕRU, SÕKE LEHMA! (San)

Sõõru, lehmakene Sangaste Retsiteeriti sõõrutamise ajal ajaviiteks. Üldsegi laulutooni ei antud, täielik kõne, vaid rütmiliselt “aktiveeritud”. Laulnud Iida Kärsna (59 a) (RKM II 226, 200 (10) < Sangaste khk, Kuigatsi k, Zimmu t – J. Pakri, 1967).

Sildid
Postitatud Lõuna

5. SÕÕRU, SÕÕRU, LEHMAKENE (San)

Sõõru, lehmakene Sangaste SÕÕRU, SÕÕRU, LEHMAKENE, anna hännast härral piima, neljast nisast neitsil piima, sarve otsast saksal piima. Teeme me tüüle ruttu, paneme pakki askelelle, sis meid hüvas üteldesse, hüva naise tüteresse – hää naine hällutenu, kallis naine kasvatenu. Viis:Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. SÕÕRU, SÕÕRU, LEHMAKENE (San)

Sõõru, lehmakene! Sangaste Lehmalüpsi laul. Lehma nüssmisel SÕÕRU, SÕÕRU, LEHMAKENE, anna piima, pikka hända, sõõru, sõõru, sõrgajalga, anna piima, pimme lehma! Sõõru, sõõru, sõke lehma, ennep sõõrutiė hobene, anni piima halli lakka, enne kui sina, sõke lehma! Viis: Olga RääkContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE! (Rõn)

Sõõru, lehmakene! Rõngu Lüpsilaul. Lehma lüpsja TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE, tsõõru, tsõõru, lehma, lahkeste, tsõõru, anna piima usinaste, tsõõru, mul on aega kasinaste, tsõõru, tuhat tööd jäi tua juure, tsõõru, sada tööd jäi sauna juure, tsõõru, arvamata aida juure, tsõõru, küsimataContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE (Rõn, Puh)

Sõõru, lehmakene! Rõngu/Puhja Lehma lüpsje TSÕÕRU, TSÕÕRU, LEHMAKENE, tsõõru! Poiss viib minu, hunt viib sinu, tsõõru, jäädvad pole me kumbegi, tsõõru. Viis: P. Kurg (EÜS III 36 (23) < Rõngu khk, Aakre v, Pühaste k – P. Kurg hr. BruusiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

1. SÕÕRU, SÕÕRU, LEHMÄKENE (San, Ote)

Sõõru, lehmakene! Sangaste/Otepää Lüpsi laul SÕÕRU, SÕÕRU, LEHMÄKENE, mallu, mallu, marjakene, sõõru, lehmä, sõrgajalga, anna piimä, angusarve! Nüssä mulle nüsku täüsi, anna mulle anuma täüsi, pane mulle pangi täüsi, too mulle toori täüsi! Mul om suure tehtamise, teokoti köitamise, palluContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

__Le h m a l ü p s__

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

7. MINE MÖÖDA, MÜRGI TÜKKI (Ran)

Teretamata möödaminejale Rannu MINE MÖÖDA, MÜRGI TÜKKI, käi kavest, kange rauda, kui sa ei tihka teretada, ei ka anda jumal appi. Viis (EÜS III 2710, (41) < Rannu), teksti kirjutas üles A. Tattar (H II 30, 540 < Rannu khk,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. MIS KULLED SA, KULUALUNE? (Puh)

Teretamata möödaminejale Puhja (MIS) KULLED SA, KULUALUNE, vahid, rehe varbelane? Kulled näiu kukkumista, laane linnu laulemista. Mine, mees, mööda minusta, käi kaudu, rauda kange, esi ei tihka teretada, ei ka anda „Jumal appi!” Suu sul soe verega, käe karu rõipega.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. MINE MÜÜDÄ, MÜHÄKUNNA (Ote)

Teretamata möödaminejale Otepää MINE MÜÜDÄ, MÜHÄKUNNA, käi kaukelt, kange ravva, kui sa ei tunne teretä, ei ka jummal appi anda. Sul om suu soe sitaga, käe kahru rõipega. Mine suhu, mõse suuda, mine kraavi, kasi käe – sis sa tihkatContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. MINE MÜÜDA, MÜRGI TÜKKI! (San)

Teretamata möödaminejale Sangaste Tundmata möödamineja MINE MÜÜDA, MÜRGI TÜKKI, käi kavvest, ravva-kangi, kui sa es tunne mu teretä, ega anda „Jummal appi”. Tsiga sinnu teretegu, kahru andku „Jummal appi”! (Kes es teretä, lauleti) Viis: J. Tamm (EÜS I 800 (81)Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. MINE MÖÖDA, MUSTA MEESI! (San)

Teretamata möödaminejale Sangaste MINE MÖÖDA, MUSTA MEESI, mööda, põrgu tõrvas-kand, kui sa es tunne teretada, vai anda „jummal appi”! Puu juurista sul juusse, sia harjassist habeme, täi haukse habemin, konn krookse kukkalin! (Mööda minnes, kui karjust ei teretata). Viis: J.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. KELLES SEE TALUS TASANE (Kam)

Talgulaul Kambja KELLES SEE TALUS TASANE, talgu, talgu, kelle leina leiva latse, talgu, talgu? Jaani talus tasane, talgu, talgu, Jaani leina leiva latse, talgu, talgu. Misperast talus tasane, talgu, talgu, misperast leina leiva latse, talgu, talgu? Ei ole talus tallitajad,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. MINA TÄNAN PERE ISAT (Rõn)

Talgulaul Rõngu MINA TÄNAN PERE ISAT, pere isat, pere emat, kes on teinud põllul saajad, põllul saajad, väljal varrud; kes mind kurva siia kutsus, ja mind alva siia aas. Ära ta tapnud selle härja, kellel tuhat vaksa turja, kes poleContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__T a l g u l a u l u d__

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

3. ESÄ TE’K MUL HELLE RIHA (San)

Kellele teen heina? Sangaste Hainateo laul ESÄ TE’K MUL HELLE RIHA, le-lee, lelo-le-lee, veli varre kirjutanu, le-lee, lelo-le-lee. Kelles riibu Riia niidu, le-lee, lelo-le-lee, kelles võta Võnnu niidu, le-lee, lelo-le-lee? Jumalal o’l Jutik-lehmä, le-lee, lelo-le-lee, Maarijal o’l Maarik-lehmä, le-lee, lelo-le-lee,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. LÄKI ALLA HAINA MANU (San)

Kuulus kuhjalooja Sangaste Heinale minek. Sangaste haina tegimise laul. LÄKI ALLA HAINA MANU, le-lee, lelo-le-lee, korvade kuhja luuma, le-lee, lelo-le-lee, alan hainna tetenessa, le-lee, lelo-le-lee, korvan kuhja loodenessa, le-lee, lelo-le-lee. Ma tii kuhja kui se kuku, le-lee, lelo-le-lee, rua niiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. LÄÄMI LAANDE KUHJA LOOMA (Rõn)

Üle, vihm! Kuhja loomine Rõngu 1. 2. Ainale kullale, LÄÄMI LAANDE KUHJA LOOMA, ainale, kullale, kullale! tule, tule, tuulekõne, ainale, kullale, kullale, vii ära vihmahuugu, ainale, kullale, kullale, vii vihma Virumaale, ainale, kullale, kullale, aja huugu Harjumaale, ainale, kullale, kullale!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__H e i n a t ö ö __

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

x

Postitatud Lõuna

32. LINAKENE, LINNUKENE (Ran)

Lina Puhja/Rannu LINAKENE, LINNUKENE, lõpele, leelale! Lõpe ärä, pikä põllu, lõpele, leelale, lõpe, kui su lõpetasse, lõpele, leelale, vähäne sa vähändenna, lõpele, leelale, arja pitti ajadenna, lõpele, leelale, kuidu pitti kiskudenna, lõpele, leelale. Lõpe ära, linakene, lõpele, leelale – kuiContinue Reading

Postitatud Lõuna

31. MAHA PESSI MUSTA RIHE

Puhas rehepeksja Sangaste Rehepeksulaul MAHA PESSI MUSTA RIHE, maha aije aganitsõ, maha tõuksi tolimulitsõ. Es jää utsu otsa pääle, es jää põrmu põsõ pääle – udsu jäi rihe ussõ pääle, põrm jäi rihe põrmandulõ, sau jäi rihe saina pääle. Vellekene,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

30. MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE

Puhas rehepeksja Rõngu/Otepää Vaese tüdruku oma kitus ja rõõm. Rihe laul (vist riismekõne) MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE, uu-uu, ilu-lee maha pessi hagantse, uu-uu, ilu-lee – es jää udsu huule pääle, uu-uu, ilu-lee, põrmu põse sarnanaa, uu-uu, ilu-lee: põrmo jäijeContinue Reading

Postitatud Lõuna

29. MILLES VILJA SIIN VIGATSE?

Halb kündja Sangaste Milles vilja vigatse MILLES VILJA SIIN VIGATSE, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, melles põllu siin põdetse, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, tõuvilja siin tõbitse, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa? Siin om kündnu kühmasälga, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, äestanu ägli-jalga, aidu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

28. LÕIKA, LÕIKA, SIRBIKENE

Sirbiviskamise laul Puhja Siriseke, sirbikese, kõriseke, kõva-ravva! Kel meel-mõte mehele minna, see sirpi seasta lennaku; kellel kohus ära koolda . . . Viisi kirjutas üles J. Jaanus (EÜS IV 691 (1557) < Puhja khk, Ulila v, 1883), teksti R. ViidebaumContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

27. TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU

Sangaste Tsirpe viskamine rüäpõimmise man TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU, peotäisi pilleruu, kiä äräkoolenessi, tuo (1) kummali kukuku! Tsi, tsi tsilleruu, peotäisi pilleruu, kia ärä viidänessi, tuo kavvele karaku! Tsi, tsi tsilleruu, peotäisi pilleruu, kiä ennäst ehitäse, tuo esi siiä jäägu! 1Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

26. MELLES NOROS NOORED MEHED

Hall vilja viinud Võnnu x MELLES NOROS NOORED MEHED, kurvad kõrgeed kübärad? Tegit oidule orasset, tegit kaarat kalda alla, tegit linad liivakule – vesi võt oidusta orasse, karu sei kaarat kalda alt, liiv võt’ linat liivakult. H II 56, 608Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

25. MINU VELLEL SUURE NURME

Venna kiitus. Venna nurmed Puhja MINU VELLEL SUURE NURME – otsa jooseva ojase, põllu veere Vennemaale, põllu saare Saksamaale, põllu kolga Kuressaarde, põllu nuka Nurmissaarde. põllu piiri Peipsi_ede. Siin olgu põder põimemanna, karu kokku kandemanna. Lõpe otsa, lõõri põldu, lõõriContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

24. LÄTSI MINA NURME LINU KAKMA

Lina Rõngu Linakakmise laul LÄTSI MINA NURME LINU KAKMA, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, linu kakma, joo, linu kakken likes saie, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, likes saie, joo. Lätsi mina kodu kuivatama, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, kuivatama, joo. Kes mul kotun vasta tulli, jo-eda,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

23. LINAKESE’, LINNUKESE’

Lina Otepää/Sangaste Linakitkumislaul. LINAKESE’, LINNUKESE’, tõmmake, kaksake, är’ tie’ kiitku keträmist, tõmmake, kaksake, tahtku taren istumist, tõmmake, kaksake! Järve mingu, järve jäägu, tõmmake, kaksake, järve põhja põvvategu, tõmmake, kaksake! Kunas ma, kehvä, kirstu keerä, tõmmake, kaksake, vaenelatsi vakka vala, tõmmake,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

22. LINAKENE, LINNUKENE

Sangaste/Otepää x Ketramise laul LINAKENE, jo-eda, LINNUKENE, jo-eda, ai-lii-joo, LINNUKENE, joo, võinud sa ennem, jo-eda, maale mäända, jo-eda, ai-lii-joo, maale mäända, joo, ennem jääda, jo-eda, järve põhja, jo-eda, ai-lii-joo, järve põhja, joo, kui sa kärmast, jo-eda, kätte said, jo-eda, ai-lii-joo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

21. TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE!

Sirbiviskamise laul Sangaste Rüäpõimmise laul TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE, kõrise, kõvver ravvake! Kelle tsirp siin ette jõvvap, selle (1) peigmiis mütsi ostap. Laga esi (2), laideti, vao-pikkä, vanneti, saije otsa – kiteti: siin om tütär tööda tennü, laits om kässi laotanu.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

20. SIRISE, SIRISE, TSIRBIKÕNE

Sirbiviskamise laul Rõngu Tsirbi laul. Rüä põimu lõpetamise mann tsirbi viskamise laul. SIRISE, SIRISE, TSIRBIKÕNE, sire-tsirbi, kõrvu, (roodu) kõlise, kõlise, kõvver rauda, sire-tsirbi, kõrvu, anna otsust ootajale, sire-tsirbi, kõrvu, tuleviku kuuluta, sire-tsirbi, kõrvu! Sii tsirbi sälite mingu, sire-tsirbi, kõrvu, kesContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

19. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE

Sirbi viskamise laul Võnnu x ERA III 6, 190 (27a) Võnnu

Sildid
Postitatud Lõuna

18. UJU OTSA, IIKENE!

Lõikuse lõpetus Võnnu Lõikuslaul. Rukkilõikuse ajal lauldi UJU OTSA, IIKENE, hõigake, lõigake, uju otsa, veere veerte, hõigake, lõigake! Kui sai otsa ju ujunu, hõigake, lõigake, kui sai veere ju vedanu, hõigake, lõigake – otsan olid ugalased, hõigake, lõigake, veeres olidContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

17. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE

Sirbi viskamise laul Võnnu x Lõikuse lõpetuse laul sirbi viskamise ajal. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõrise, kõvver ravvakene! Kelle sirp siin ette jõvvap, sellel peigmees mütsi ostap. Viis: (ERA III 6, 190 (27a) < Võnnu) H II 56, 585 < Võnnu,Continue Reading

Postitatud Lõuna

16. LÕPE ÄRA, RÜÄKENE!

Lõikuse lõpetus Kambja x Lõikuselaul LÕPE ÄRA, RÜÄKENE, lõpelee, lõpelee! Kui ei lõpe, siia jäta, lõpelee, lõpelee, sirke süvva, nirke neelta, lõpelee, lõpelee. Lõpe ära, rüäkene, lõpelee, lõpelee! Vihk sai viiel laisal poisil, lõpelee, lõpelee, kuhi kolmel virgal neiul, lõpelee,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

15. AJA OTSA, IIKENE

Lõikuse lõpetus Otepää Talgulaul AJA OTSA, IIKENE, lõpele, lõpele, veeri viirde veerekene, lõpele, lõpele, otsan meid jo oodetasse, lõpele, lõpele, veeren vasta võetasse, lõpele, lõpele. Veeren ootva velle noore, lõpele, lõpele, otsan ootva me omatse, lõpele, lõpele, kes’ vii viinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

14. EMÄKENE, MEMMEKENE

Laisk lõikaja Otepää EMÄKENE, MEMMEKENE, lõpele, lõpele tee tsirpi sa teräväs, lõpele, lõpele, rae rauda kumeras, lõpele, lõpele! Ma lää, väike, vällä pääle, lõpele, lõpele, noorekene nurme pääle, lõpele, lõpele. Kes jäi põllule põdema, lõpele, lõpele, ii pääle hingamaie, lõpele,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

13. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE

Lõpe, põld Otepää Talgu lõpulaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, lõpele! kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, jätä siijä tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neelda, lõpele, lõpele! Siin om kündnu künnik (kühmik?)-säl’gä lõpele, lõpele, äestänu ägel-jalga, lõpele, lõpele!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

12. AJA OTSA, IIKÕNE

Lõikuse lõpetus Otepää Talgu lõpulaul AJA OTSA, IIKÕNE, lõpele, lõpele, veeri viirde, veerekõne lõpele, lõpele! Kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, siijä jäta tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neeldä, lõpele, lõpele! Laulnud  Kristine Uibo (67 a) (EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

11. OTSA, OTSA, IEKENE

Lõikuse lõpetus Otepää OTSA, OTSA, IEKENE, lõpele, lõpele, vierde veeri, veerekene, lõpele, lõpele! Otsan oodi mu omane, lõpele, lõpele, veeren vahti velle noore, lõpele, lõpele; otsan õlut joodetie, lõpele, lõpele, veeren viina servatie, lõpele, lõpele. Viis: Anna Julie Kuuse (33Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. LÕPE, LÕPE, VIL’JAKENE

Lõpe, põld! Otepää Lõikuselaul. Talgulaul LÕPE, LÕPE, VIL’JAKENE, õigake, lõigake, lõpe, lõpe, tõvvukene, õigake, lõigake! Kui ei lõpe, siijä jätä, õigake, lõigake, siia jätä tsirke süvvä, õigake, lõigake, tsirke süvvä, nirke neeldä, õigake, lõigake. Ära põimi pikä põllu, õigake lõigake,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

9. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE

Lõpe, põld Otepää x LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, lõpele, kui sa ei lõpe, siia jätan, lõpele, lõpele – sirgu süüa, nirgi neelda, lõpele, lõpele! Lõpe, lõpe, põllukene, lõpele, lõpele! Mis ma rutta, mis ma rühja, lõpele, lõpele – ei oleContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. LÄÄME UUELE IELE

Sildid ,
Postitatud Lõuna

7. LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU

Lõpe, põld! Puhja x Lõpele, leelale! LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU, lõpele, leelale, lõõri põldu, sõõri nurme, lõpele, leelale – meie põllud peratu pikkad, lõpele, leelale, meie vällad väga laiad, lõpele, leelale, otsa joosva jo ojaje, lõpele, leelale, põllu veered Venemaale.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE!

Põld lindudele Puhja x Kui vilja koristamine lõpetati, siis lauldi:   Lõpele, leeläle! LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, leeläle, vähene sa, väljakene, lõpele, leeläle, saa otsa, saarekene, lõpele, leeläle! Kuule, kulla nurmekene, lõpele, leeläle, kui ei lõpe põllukene, lõpele, leeläle, siiaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE

Sangaste x  Sita laotemise laul KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE, vaagiloo, vaagiloo, paha pihta painutede, vaagiloo, vaagiloo, neide tooni nurrmi pääle, vaagiloo, vaagiloo, madaligu maije (maade) pääle, vaagiloo, vaagiloo. Tohe ei Tooni sijä tulla, vaagiloo, vaagiloo, matal lindu maale (maha) laske,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

4. ÄRÄ MINA PÕIMSE PIKÄ PÕLLU

Lõikuse lõpetus Sangaste   x ÄRÄ MINA PÕIMSE, joo, PIKÄ PÕLLU, joo,  joo-eda, pikä põllu, joo, ärä mina laa’pse, joo, laja väl’lä, joo, joo-eda, laja väl’lä, joo. Otsa, otsa, joo, iikene, joo, joo-eda, iikene, joo, otsa, veere, joo, veerekene, joo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. LASKE KÄE LAJALE

Käte käskimine. Lõikuslaul. Sirbi viskamise laul Sangaste Põimulaul LASKE KÄE LAJALE, panke sõrme’ sõudemalle, sõs mie’ tüö tegünes, maa kavvest kahanes. – Läke uvve ie pääle, tõse vastse vao pääle, koe mie’ eelä ie jäti, varre vao mie’ uneti. EilaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. AJA OTSA, IIKÕNE

Lõpe, põld! Otepää Talgu lõpulaul AJA OTSA, IIKÕNE, lõpele, lõpele, veeri viirde, veerekõne, lõpele, lõpele! Kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, siijä jäta tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neeldä, lõpele, lõpele! Laulnud Kristine Uibo (67 a) (EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE

Lõpe, põld! Otepää/Sangaste Põllu pandmise lõpetus. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE, lõpele, lõpele, vähäne sa, väljakõne, lõpele, lõpele! Kui sa ei lõpe, põllukõne, lõpele, lõpele, vähene ei väljakõne, lõpele, lõpele, ma jäta sijä tsirgu süvvä, lõpele, lõpele, sijä lõo lõõritede, lõpele, lõpele,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

__L õ i k u s l a u l u d__

Postitatud Lõuna

x.

Postitatud Lõuna

22. VIHM, MINE VENNEMAALE! (Kam)

Vihm mujale maale! Päev, tule välja! Kambja VIHM, MINE VENNEMAALE, päiv, tule meie maale! Ma anna sulle püti piimä, pätsi leibä. Viisi kirjutasid üles M. ja J. Kärt (EÜS VIII 304 (48) < Võnnu), teksti A. Paal (ERA II 257,Continue Reading

Postitatud Lõuna

21. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE

Vihm ja karjane Rõngu Karjapoisikese laul VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE, õõ-õõ-oo, ära minnu likes teku, õõ-õõ-oo, huuke (hooguke), mu omane, õõ-õõ-oo, ära minnu likes teku, õõ-õõ-oo, vihma-sagar, sugulane, õõ-õõ-oo, ärä minnu likes teku, õõ-õõ-oo, likes teku tsirkukõista, õõ-õõ-oo, kaunist karja latsekõista, õõ-õõ-oo!Continue Reading

Postitatud Lõuna

20. KARJUSSIIDA, VAESIIDA

Vihm ja karjane Sangaste Karjase kaebus KARJUSSIIDA, õlle,  VAESIIDA, õlle, alla ilma, õlle, armetuisi, õlle, miä nu vihma, õlle, vitsa päällä, õlle, kaste kaara, õlle, lehe päällä, õlle, tuu nu karjuste, õlle,  kaala päällä, õlle, eidsiliste, õlle, ihu päällä, õlle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

19. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane Puhja VIHMAKENE, VELLEKENE, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee, hookene, omatsekene, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee, ära tee likkes linnukesta, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee, ära kasta karjalatsekesta, ee-oo, e-o, e-o, e-o-ee – ei ole kodu, kos ma kuiva, ee-oo, e-o,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

18. MELLES ILMAKE UDSUNE?

Ilm udune tülist. Vihm mujale maale Puhja MELLES ILMAKE UDSUNE, eo-eo-eo-eo-ee melles taivas tahmastedu, eo-eo-eo-eo-ee? – Sellep ilmake udsune, eo-eo-eo-eo-ee, sellep taivas tahmastetu, eo-eo-eo-eo-ee, et ne sõtsi sõneleva, eo-eo-eo-eo-ee, velitse viha peava, eo-eo-eo-eo-ee, kälitse kärava, eo-eo-eo-eo-ee, tädipoja tänkeleva, eo-eo-eo-eo-ee, lellaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

17. VIHMAKENE, VELLEKENE

Üle, vihm. Imeline koda Otepää VIHMAKENE, oe-oe, VELLEKENE, oe-oe, vii vihma, oe-oe,  Vennemaale, oe-oe, aja hoogu, oe-oe,  Harjumaale, oe-oe – Vennemaale, oe-oe,  vili palas, oe-oe, Harju aita, oe-oe,  kõrbenessi, oe-oe. Vihmakene, oe-oe,  vellekene, oe-oe, hoogukene, oe-oe,  mu omane, oe-oe, äraContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

16. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane. Üle, vihm! Otepää VIHMAKENE, õõ-oo-oo, VELLEKENE, õõ-oo-oo, hoogukene, õõ-oo-oo, mo omane,õõ-oo-oo, ärä minnu, õõ-oo-oo,  likkes tekku, õõ-oo-oo, likkes’ tekku, õõ-oo-oo, linikest, (linnukest), õõ-oo-oo, kastku karja-, õõ-oo-oo, latsekeist, õõ-oo-oo! Mul pole kottu, õõ-oo-oo, kon ma kuiva, õõ-oo-oo, eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

15. VIHMUKENE, VELLEKENE

Vihm mujale maale Otepää Vihm üle VIHMUKENE, õku, õku, VELLEKENE, õo-ku, ärä minnu, õku, õku,  likes teku, õo-ku, likes teku, õku, õku,  linnukesta, õo-ku, kastku karja-, õku, õku, latsekesta, õo-ku – ei mul kotu, õku, õku,  kon ma kuiva, õo-ku,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

14. ÜLE, ÜLE, VIHMAKENE!

Vihm, üle! Võnnu ÜLE, ÜLE, VIHMAKENE, üle, vihma-huukene! Vii vihma Virumaale, aja huugu Arjumaale – Virumaal on mehed mustad, mehed mustad, naised laisad, tüdrukut töötegijad, poisid kannu-karvalised. Viis: Mai Tätte (62 a) (EÜS VII 304 (48) < Võnnu khk, Kastre-VõnnuContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

13. VII VIHMA VENEMAALE!

Vihm mujale maale Võnnu Kui kaua aega vihma sadas, ja kui seda ära taheti saata, siis loeti neid sõnu. Variatsioon: VII VIHMA VENEMAALE – Venemaa vilja kõrbese, Venemaa põllu põlesse! Too päiva siia maale: meie maa põllu mädanese, meie maaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

12. VIHMA NAKSI MEIL SADAMA

Vihm Sangaste Vihma sajab. Õlle, õlle, VIHMA NAKSI, õlle, MEIL SADAMA, õlle, õlle, õlle, udsu naksi, õlle, undsetama, õlle, õlle, õlle, kodo jäie, õlle, vihma-vilsti’, õlle , õlle, õlle, unehtun, õlle, udsu-kübär, õlle – õlle, õlle, velle kätte, õlle, vihma-vilsti,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

11. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE!

Vihm ja karjane Sangaste 1. 2. VIHMAKÕNE, õlle, õlle, VELLEKÕNE, õlle, õlle, oogukõne, õlle, õlle, mu omane, õlle, õlle, ärä minnu, õlle, õlle, likes teku, õlle, õlle, likes teku, õlle, õlle, ma ligune, õlle, õlle, märjäs teku, õlle, õlle, maContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. SEELU, SEELU SELGEMBELE!

Vihm  mujale maale Sangaste Üle, vihm! Vihmale SEELU, SEELU SELGEMBELE, vaalu, taėvas, valgembele, mine üle, vihmakene, tule vällä, päėvakene! Ma tėė päeval pätsikese, murra musta kukekese, esi süü ma süamekese, latse lakva leemekese. Vii vihma Virumaale, a’a huugu Harjumaale, saadaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

9. VII ÜLE VIPE VIHMA

Vihm mujale maale Sangaste Vihmalaul. VII ÜLE VIPE VIHMA, üle saada sak’e uu, vii vihma Virumaale, saada uugu Arjumaale, Virumaal vil’lä palasse, Arju aita algenese. Ole nes o vipe vihma – nee o näiju viie viina, viie viina, kuvve kosja.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. VIHMAKÕNI, VELLEKÕNI

Vihm ja karjane Sangaste Vihmalaul VIHMAKÕNI, VELLEKÕNI, oogukõni mu(u) omane, saokõni mu(u) sõsari – är sa minnu liges teku, liges’ teku linnukõista, liges linnu latsekõista! Ole_i kottu, kon ma kuiva, ise tarre (tare alust), kon tahine, kodu kuiva kuuse all(a),Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. KAR’US’S’IDA VAESIDA

Vihm ja karjane Sangaste Karjase põli. Vihmalaul. KAR’US’S’IDA VAESIDA, alle ilma armetuida, mi ol’l’ vesi vitsa pääl, kaste kaara lehi pääl – tuu kar’us’s’e kaalan, tuu orja ola pääl, kõrralõse kõhri pääl, teolõse tek’i pääl, palga poisi palaje pääl. LaulnudContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm mujale maale Sangaste Vihm üle. Vihma ära soovimine VIHMAKENE, VELLEKENE, huukene omatsekene, vii vihma Virumaale aja huugu Harjumaale: Virun vihma vaadeti, Harjun huugu oodeti. Mine üle vihmakene, mine üle, meeli ära, käi tasa taldu ära! Ära minnu likes teku!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. VIHMAKENE, VELLEKENE!

Vihm ja karjane Rõngu Karjalaste laul VIHMAKENE, VELLEKENE, õõ-oo, ära minu likkes tekku, õõ-oo, likkes tekku-ui linnukesta, õõ-oo, kaunist karjalatsekesta, õõ-oo! Ei ole kodu, kon ma kuiva, õõ-oo, ei ka tare, kon ma tahena, õõ-oo, ei ole taati tare tennu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. TULE, TULE, TUULEKÕNE!

Vihm mujale maale Rõngu TULE, TULE, õllele, TUULEKÕNE, õlle, vii vihma, õllele, Venemaale, õlle, aja huugu, õllele, Harjumaale, õlle, tõuka vihma, õllele, Turjamaale, õlle, saada sagar, õllele, Sõrvamaale, õlle! Näide põllu, õllele, põdemassa, õlle, näite nurme, õllele, närtsimassa, õlle, ainamaada,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE!

Vihm meie maale Rõngu Vihm. Suure inemise laul VIHMAKÕNE, õllele, VELLEKÕNE, õlle, veeri meile, õllele, Venemaalta, õlle, astu meile, õllele, Harjumaalta, õlle, tule meile, õllele, Turjamaalta, õlle, sõvva meile, õllele, Sõrvamaalta, õlle! Meie põllu, õllele, põdemassa, õlle, meie nurme, õllele,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. VII ÄRA VIHMAOOGU!

Vihm mujale maale Rannu VII ÄRA VIHMAOOGU, vii vihma Virumaale, aja oogu Arjumaale, Virumaal om mehed mustad, mehed mustad, naised laisad, tütrigu igi-tigeda, poisi kannu-karvalise, latse kui ne tuli-tukki. Meie maal om mehed valged, mehed valged, naised virgad, tütrigu ime-ilusa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane Rannu VIHMAKENE, õllele, VELLEKENE, õlle, uhukene, õllele, omatsekene, õlle, ära tekkü, õllele, minda likkes, õlle, mul pole kodus, õllele, kuivatajat, õlle, kuiva hamme, õllele, andijat, õlle, särgi sälge, õllele, seedijat, õlle. Viisi kirjutasid üles Peeter Kurg jaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__V i h m,_ v i h m_ ja_k a r j a n e__

Postitatud Lõuna

29. LASS LEODA, LILLIK-LEHMA (San)

Sulase ja peremehe söök Sangaste LASS LEODA, LASS LEODA, LILLIK-LEHMA sulane süü, suu suula-leiba, lass leoda, lass leoda, Lillik-lehma, mina tambi taari-leiba, lass leoda, lass leoda, Lillik-lehma, peremies süü piima-leiba Viis: Liisa Krall (43 a) (EÜS VI 205 (55) <Continue Reading

Postitatud Lõuna

28. KUUKU, KUUKU, PÄIVAKENE (San)

Karjase leivakott Sangaste Karjane ootab söögiaega Karjuse laul KUUKU, KUUKU, PÄIVAKENE, kuuku, päiva, kõrgele, saa saksa süüma aigo – saksa sööva sada kõrda, tutenigu tuhat kõrda, maa rahvas mittu kõrda, karjus vaene kaits kõrda. Viis: Liisa Krall (43 a) (EÜSContinue Reading

Postitatud Lõuna

27. MINNU LAISAS LAIDETIJA

Üteldi laisaks Sangaste Karjalaul MINNU LAISAS LAIDETIJA, põdelikust põletija – esi laiska mu laidija, põdeliku mu põlgija, esi laiska latsest saani, põdeliku põlvist saani. Mõnest kuhast kutsutesse, mõne mihi mõrsijast, mõne poisi pruudikõses – mis must saa mihi mõrsija, kuaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

26. SIIN ON ILLUS IRRE MÕTSA

Imelik maja Sangaste Karjalaul SIIN ON ILLUS IRRE-MÕTSA, paraliku palgimõtsa – viisi ise (isa?) tarre tetä, veli irsi vöörütede. Külä ise (isa?) tare tek’ki, valla veli irre vöörüt’. Tek’i tare teije pääle, aida telje arre pääle. Müüdä juuski mündäs saksa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

25. MIMMULI, MAMMULI

Otepää Karjase laul MIMMULI, MAMMULI, küdsä mulle kukuli! Üits karjus aige, tõine karjus tõbine, kolmas kuhalt ärä koolu. Kit’s tege kirstu, rästäs ragu risti, tsiga tsong auda, pihu pess kellä, äniläne ällitas last. Üles kirjutanud J. Birkenbaum (H II 3l,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

24. KARI KARAS KAARA

Otepää Kari kaeras KARI KARAS KAARA, oma velle vi’llä, oma esä ernede, oma taade tatriku, oma onu uppa, tõse mihe tõugu. Üles kirjutanud J. Tammemägi (H II 31, 613 < Otepää, 1890).

Sildid
Postitatud Lõuna

23. TULL, LULL, TULE APPI!

Karja riisujad Sangastenike air jordan 4 iv retro nike air max 96 TULL, LULL, TULE APPI, tutu, lutu, ära viija härja paari, tutu, lutu, kutsa maha kopsatie, tutu, lutu, karjas kinni köidetie, tutu, lutu!nike air max 96 Laulmise järgi ülesContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

22. AASIN KARJA KALDA ALLA

Karja kaupleja Purchase air jordan Rõngu 1.ray ban sale 2.nike air jordan v5 retro AASIN KARJA, õllele,  KALDA ALLA, õlle, jõe äärte, õllele,  söödamaale, õlle. Kes tulli karja, õllele,  kauplemaie, õlle? vanamees vaski-, õllele,  kübaraga, õlle, hõbe-ikke, õllele,  õla pääla,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

21. KARJATSEL OM KURI PÕLI

Sangaste nike air max 90s Karjase põli! KARJATSEL OM KURI PÕLI, äestajal hää põli, põli põllu kündijal. Iki pia mia minema, iki ma ori ojume, iki ma vaene vajume. Talu tüdar jääs tagasi, pere tüdar jääs perale,Discount air jordan koeContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

20. MINA PETTI PERENAISE

Kaval karjane fake ray ban Otepää Oakley sunglasses USA MINA PETTI PERENAISE: lätsi mõtsa kõndimaie, lehma panni leppikusse, härja hää aina pääle, kitse kieru koppelisse, varsa vare mäele, lamba Lausi tatteriide. Uhe unte, tohoo tontti, tohoo tontti ni toonatse, kuradiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

19. PERENAINE PETTIS MINDA

Rõngu ladies oakley sunglasses Vihane karjane kutsub hunti karja sööma. PERENAINE PETTIS MINDA, mina küll petti perenaista! Lätsi mõtsa kündemaie, härja panni hää haina pääle, lehma panni lepikusse, kitse kalli kopelisse, vasika vii(sin) varet mäele, lamba lauri tatarisse.oakley custom eyewearContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

18. ÄRÄ KATTE KARJAKENE

Kari kadunud air max 90s Sangaste 1. 2.ray ban caravan ÄRÄ KATTE KARJAKENE, tutu, lutu, maha jäivä jälekese, tutu, lutu, jäle lätsi järve poole, tutu, lutu, tii-rada ranna poole, tutu, lutu, Ai mina ulli otsimaie, tutu, lutu, nõrgakesta nõudamaie, tutu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

17. LÄKI ETTE ELAJILE

Kari kaugel discount ray ban sunglasses for men Sangaste Coupon For ray ban sunglasses Kari kaugele lännu! LÄKI ETTE, õllele, ELAJILE, õllele, õõ, õõ, õllele, kae kui kavven, õllele, karja otsa, õllele, õõ, õõ, õllele, ligi liina, õllele, lehma otsa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

16. KÜLÄ KARJUSSE KAVALE

Kavalad karjused air jordan New Zealand Sangaste nike air max 90 black KÜLÄ KARJUSSE, õlle, JA KAVALE, õlle, külälatse, õlle, ladu (loodud?)  laiska, õlle, süütvä meie, õlle, söödü veere, õlle, põimva meie, õlle, põllu veere, õlle, kakva meie, õlle, kaaraContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

15. SÜÜ, KARI, SAISA, KARI!

Karja söötmine air jordan retro 10 Sangaste oakley prescription eyewear SÜÜ KARI, õlle, õlle, SAISA KARI, õlle, õlle, seeni jakka, õlle, õlle, viisu kabla, õlle, õlle, kinnitelle, õlle, õlle, kängä rihma, õlle, õlle, pane paela, õlle, õlle, seere pääle, õlle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

14. AJA MÕTSA MÕISA KARJA

Karja söötmine Sangaste 1.nike air max Reduced 2.nike air max Reduced AJA MÕTSA MÕISA KARJA, mõtsa liigu liina karja, soo (sohu) suure herra karja, palu (pallu) pika papi karja.ray ban cockpit Söö kari, kon ma sööda, laku kari, kon maContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

13. TSOO KARJA, KARJA MANU!

Võnnuray ban sunglasses Ireland air jordan 9 Laulnud:  Mai Tätte (62 a) (EÜS VII 304 (47) ja EÜS VIII 256 (66) < Võnnu khk, Kastre-Võnnu v, vstmj < Terikesti k – J. ja M. Kärt, 1911).nike air dt max

Sildid
Postitatud Lõuna

12. KOS ME OMMEN KOKKU LÄÄME?

Võnnu Vanast, kui karjalapsed kokku tahtnud tulla, siis laulnud (laulja tähendus):ray ban sunglasses Sale KOS ME OMMEN KOKKU LÄÄME? – Suure sikka sarvile, aha kitse anna alla!nike air jordan v5 retro Viis ja tekst: Mai Tätte (62 a) (EÜS VIIContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

11. AAGE SEIE KÜLA KARJA!

Kari siia! air max 180 Otepää Closeout nike air max Karjaste õku! õku! O voe voe, o voe voe, o voe voe, oeo, o voe voe, o voe voe, o voe voe, oeo! Aa’ge seie, õku, õku, küla karja, õoko,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. KAUA KÄISIN KARJADESSA

Kari kadunud. Hobuse otsija air max 95 release dates Rõngu ray ban sunglasses Korea Karjalaul KAUA KÄISIN KARJADESSA, kaua karja hoole pool, vai mina hulgasta uneti – karjast katte karjat-lehma eest katte esa hobune.Switzerland Oakley sunglasses Pandi orja otsimaie, nõrkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

9. AA SIIA KARJAKENE!

Ajage kari siia Rõngu Coupon For nike air max Karjase laul. ÕlletamineOakley sunglasses Discount AA SIIA, õllele, KARJAKENE, õllele, siia keera, õllele,  kirjakene, õllele, aa siia, õllele,  Maari karja, õllele, siia keera, õllele,  Maari kirja, õllele! Konas me kulla, õllele, Continue Reading

Postitatud Lõuna

8. TULE METSA, TUHARUHI!

Laisk karjane. Karjatse pilkamine. Ajage kari kokku. ray ban cat eye Otepää ray ban sunglasses german TULE METSA, oe-oe, TUHARUHI, oe-oe, saa mõtsa, oe-oe, savipada, oeo! Mis kaua, oe-oe, kodu tegid, oe-oe, elajaid sa, oe-oe, näljatasid, oeo?nike air max NewContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. MIS SA KAVVA KOTTUN TEID?

Laisk karjane Sangaste prescription eyewear oakley Unitsele karjussele Mis sa kavva, õlle, kottun teid, õlle? Magasid sa, õlle, Mari man, õlle, Mari sinu, õlle, likes kusk, õlle, jäid kodu, õlle, kuivatem, õlle, ahju otsa, õlle, argitem, õlle, sanna otsa, õlle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. JAANIKÕNI, VELLEKÕNI

Laisk karjane air max 1 Sangaste Canada ray ban sunglasses JAANIKÕNI, VELLEKÕNI, mis sa kanga (kaua) kottun teid, kelle man sa magasid? Liisa man sa magasid. Kuas teist ala kussi? Jaan teist ala kussi. Jäi ta kodu kuivatõmõ, riida otsaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. LIISAKENE, SÕTSIKENE

Otepää air jordan 19 Ajage kari siia nike air jordan retros LIISAKENE, õku, õku, SÕTSIKÕNE, õku, õku, aja kari, õku, õku,  siiäpoole, õku, õku, siin om illus, õku, õku,  ainakene, õku, õku!ray ban cat eye sunglasses Aame kokku, õku, õku,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. AA MÕTSA, UNITSIGA!

Rõngu custom nike air max Laisk karjane ray ban balorama Õlletamine AA MÕTSA, õllele, UNITSIGA, õllele, mes sa kavva , õllele, kodu teed, õllele? Magasid sa, õllele, poisi man, õllele, poiss sinu, õllele,  likes kussi, õllele, jäid kodu, õllele,  kuivatama,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. KÜLA KARUS…

Sangasteray ban red sunglasses KÜLA KARUS, õo-õo, KUKKUSID KU, õo-õo, tule sina, õo-õo, siiapoole, õo-õo, mina lähen, õo-õo, sinnapoole, õo-õo, paneme pullid, õo-õo, puskelema, õo-õo, laseme sokud, õo-õo, pokselema, õo-õo!Where Can I Buy nike air max Laulnud Helene Kukk (68Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. KÜLA KARJUSSE KANATSE

Sangaste Ajage kari siia. Karjase sajatus. Karja söötminejordan nike air Küla karjastele. Karja põli. Karjale KÜLA KARJUS-, õllele, –SE KANATSE, õllele, õõ-õõ, õllele, ajage kari, õllele, siija poole, õllele, õõ-õõ, õllele, siija suure, õllele, söödi poole, õllele, õõ-õõ, õllele, siijaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. MÕTSA IT´U, MÕTSA AT´U

Sangaste Eläjit keväje vällä lasken loetas igä eläjäle pääle:Oakley sunglasses France MÕTSA IT´U, MÕTSA AT´U, mõtsa ellä Pühäjüri: mõtsa karvane kasukas, ärä tahtku mo tallekõst, ärä murdku mu mullikat! Kaidsa mo karjakõst, puu taade, puhma taade, kivi taade, kannu taade.nikeContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__K a r i__j a __k a r j a n e__

Oakley sunglasses Spain air jordan Spain nike air max 93

Postitatud Lõuna

12.

air jordan nike com France ray ban sunglasses nike air max running

Postitatud Lõuna

11. RANTS, RAIU RUTTU PUID (San)

Pudru keetmise laul Sangaste Putru kėėtennike air max Factory Outlet RANTS, RAIU RUTTU PUID, Tuks, tuu tuld, Viks, vii vett Pakand, pane pada üles! Tuu jahu, Jaagu naine, vala vetta, velle naine, sipsa suula, Simmu naėne,nike air max retro paneContinue Reading

Postitatud Lõuna

10. MEIE TAAR HAPNEMA (Puh, Ran)

Puhja/Rannu fake ray ban Taari valmistati kolmejalgses anumas. Taari tegemisel anuma põhja paigutati õlgedest taarisild. See koosnes ristpuust, ja sellele laotati õled peale. Siis keerutati veel õlest vits, millele laotati pajuoksi. Okstele lõigati ahjus pruunistatud leiba tükkideks, kallati siis kuumaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

9. KEEDA PUTRU, PEEBU NAINE! (Rõn) (V-)

Rõnguray ban sunglasses Factory Outlet Pudrukeetmine Vana Eesti naiste pudru keetmine rahva juttu järele: air jordan Korea KEEDA PUTRU, PEEBU NAINE, pane vesi, Viidu naine, tee tuli, Tootsi naine, lase jahu, Jaagu naine, maitsa soola, Matsi naine, tõsta maha, TõntsuContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. KOKKO, KOKKO, KOOREKE! (Ran) (V-)

Rannu nike air max Spain Kokku, koorekene KOKKO, KOKKO, KOOREKE, vana naese varake, taivast tulgu, kirnu mingu kipaten ja kapaten,nike max air ümbre männä mütsä mätsä. Vorsti ojast vesi toodi, soolamõske pruugiti.nike air jordan wholesale Tekst: Jakub Teder (E,StK 4,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. VEERE, VEERE, VÕIKE! (San)

Sangastecheap oakley oil rig sunglasses ray ban sunglasses france Laulnud Olga Rääk (61 a) (RKM II 226, 212 (13) < Sangaste khk, Sangaste v, Restu k – I. Rüütel, 1967).nike air jordan true flight

Sildid
Postitatud Lõuna

6. KIE, KIE, PAAKENE! (Ote)

Otepääwholesale ray ban sunglasses Kee, padanike air jordan v retro KIE, KIE, PAAKENE, rutta, rutta, ruvvakene! Mehe metsasta tuleva, poisi puida ragumasta, latse laaste korjamasta. Pala, pala, ahjukene! Mina tapa tallekese, anna sulle lihakese, esi lõmbi leemekese.ray ban sunglasses OnlineContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. KETRAME SIIDI (Ote)

Otepääair max tailwind 4 Kolm rätikut Ema lapsega voki ees!ray ban wayfarer sizes KETRAME SIIDI, kuame kolm rätti: üte pika-pilulise, tõse laja-raamilise, kolmanda kullakarvalise. Üte viime soola pääle, tõse viime saia pääle, kolmanda kulutame esi ära.nike air max uk (Retsitatiivne)Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. VANU, VANU, SÄR’GIKÕNI (San)

Sangasteretro nike air jordan retro nike air jordan Vanutamise laul VANU, VANU, SÄR’GIKÕNI, vilsti, pulsti, vanu sis’se siidikarva, vilsti, pulsti, vaijele vasekarva, vilsti, pulsti, (h)ää vilstine vilistede, vilsti, pulsti, (h)ää kaija kalevõn, vilsti, pulsti!air max tailwind 4 Viis: J. TammContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. VANU, VANU, SÄRGIKÕNI (San)

Sangasteray ban sunglasses replacement parts VANU, VANU, SÄRGIKÕNI, villa-kompalija, vanu, vanu, särgikõni, villa-kompalija, villai, villai, villai vaa, villai, villai, villai vaa, villa-kompalija,air jordan sandals Juhanile Annege maada, villa-kompalija, Juhanile Annege maada, villa-kompalija, villai, villal, villai vaa, villai, villal, villai vaa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. KETRÄ, KETRÄ, VOKIKENE! (San)

Sangasteoakley m frame sunglasses oakley m frame sunglasses Ketramiselaul. Kolm rätikut KETRÄ, KETRÄ, VOKIKENE, villa-kombalii, veeri voki poolikene, villa-kombalii, lase sisse siidilanga, villa-kombalii, siidilanga, niidilanga, villa-kombalii, ma lää liina kudame, villa-kombalii – sääl ma koa kolme rätti, villa-kombalii, kolme rätti,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. NEIUKENE NOORUKENE (Kam)

Kambja NEIUKENE NOORUKENE, oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa, kas mõistad kangast kududa, oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa? Mina kuan, miks-ed kuan – oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa, kui ma kuan, kangasContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__T u b a s e d__t ö ö d__

Postitatud Lõuna

_____________________________

Postitatud Lõuna