Blogi arhiiv

6. VEERI, VEERI, PÄEVÄKENE! (Rõn)

Rõngu Veere, päev Karjalatse laul. Õlletamine. VEERI, VEERI, PÄEVÄKENE, õllele, kulu, kulla tunnikene, õllele, veeri, päiva, vetta mööda, õllele, lase mõtsa latva mööda, õllele, veeri sinna, kos mo veli, õllele, tsõõri sinna, kos mo tsõtsi, õllele! Veli om viie verstaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

5. VEERI, VEERI, PÄIVÄKÕNE! (Rõn)

Rõngu Veere, päev Karjatütrukukõse laul VEERI, VEERI, PÄIVÄKÕNE, elleroo, elleroo, veeri, päivä, vettä möödä, elleroo, elleroo, lase mõtsa latvu möödä, elleroo, elleroo! Veeri sinnä, kon mu velle, elleroo, elleroo, tsõõri sinnä, kon mu tsõtsi, elleroo, elleroo! Mes ma anna veerijäle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

2. KUI MINA ÄRA KOOLENESSA

Neiu ja poisi matus Rõngu KUI MINA ÄRA KOOLENESSA, oh, oh, ooh, ärge minul tehke aavakirstu, oh, oh, ooh – aav on kuri hallitama, oh, oh, ooh, ärge minul tehke kuusekirstu, oh, oh, ooh – kuus on kuri kopitama, oh,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. KESSE MEILLA ÄRA KOOLI

Neiu ja poisi matus Rõngu KESSE MEILLA ÄRA KOOLI, oh, oh, ooh? Poiss meilla ära kooli, oh, oh, ooh. Kohes teda matteti, oh, oh, ooh? Suure suhu rampe alla, oh, oh, ooh, rambe alla, rambe pääle, oh, oh, ooh, rambeContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

29. HAK’SIN HOOSTA HOIDEMAIE

Kosjahobu söötmine. Kosilane laisas talus. Tule mulle Rõngu Kosilane   HAK’SIN HOOSTA HOIDEMAIE, oo-oo, ridi-ral-la-laa, varsa kapju vaatamaie, oo-oo, ridi-ral-la-laa, sälu sääri säädemaie, oo-oo, ridi-ral-la-laa – hõlma all ma andsin heinad, oo-oo, ridi-ral-la-laa, kamalus ma kandsin kaerad, oo-oo, ridi-ral-la-laa ilmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

28. SÖÖDIN TÄKKU, JOODIN TÄKKU

Kosilane laisas ´ja virgas talus Rõngu Kosjalaul   SÖÖDIN TÄKKU, JOODIN TÄKKU, pannin täku pannelise, oi jah, oi jah, pannin täku pandelise,   musta ruuna munderisse, alli täku sadulasse, oi jah, oi jah, alli täku sadulasse.   Sõidin sinna, sõidinContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

27. NEIUD MÄNGIVAD MÄELA

Arg kosilane Rõngu Neiud   NEIUD MÄNGIVAD MÄELA, ii-illa, lille-ille, lilla ilusa, poisid hulguvad orolla, ii-illa, lille-ille, lilla ilusa, ei ole julgust juure minna, ii-illa, lille-ille, lilla ilusa, ega mahti manu saia, ii-illa, lille-ille, lilla ilusa.   Säädiva püssi püüdemaie,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

26. POISIKESE KULLAKESE

Rõngu Hää karjaõnnega neiu. Vili halval kohal POISIKESE KULLAKESE, es tee’s näe neiukesta – neiul oli hää karja een, hoolikas oli hobuste een, põhu oli täisa põrsaeide, laut oli täisa lambaeide. Oh tee hullu noore poisi, saari järve kõrgi poisi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

25. VELLEKENE NOOREKENE

Tunnen tuima Rõngu VELLEKENE NOOREKENE, kui läät naista kosjavale, võta minnu sälla taade – mina tunne tuima näiu, mina arva alva näiu: tuimal juusse tutsakun, laisal pääda latakun, vihatsel oli verevä silma, kurjal musta silmakolmu, pahatsel pale plakiline. Võta iksContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

24. OLLI HULGAN NEIDUSIDA

Vahelt vaene Rõngu Vahelt vaeslaps OLLI HULGAN NEIDUSIDA, mõni rida mõrsejida. Vahelt mina võti vaese latse – olli valge ja valida, olli kärme ja käbida, olli priske ja punane! Panni näiu niitemaie, esi viske põõsa ala, võti põõsasta vaadata, kasContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

15. NEIU LAULIS NIIDU PÄÄLA

Petis peiu Rõngu NEIU LAULIS NIIDU PÄÄLA, peiu kuulas põõsa alla: „Olessi näiu mulle saasse, kabu mulle kaldanessa, kee laul (kes laulab) vilun vitsa pääla, Poolan püti põhja pääla, Turun kirja tupe pääle – suust ma söödas, suust ma joodasContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

14. VELLEKENE NOOREKENE

Petis peiu. Kolmed kingad Rõngu VELLEKENE NOOREKENE, mina näie tooki päival, kui sa näiud petelita – küla alla kükikile, aia alla lokikile: suka suun, kalsa kaalan, ame hammaste vahela: „Tule mulle, näiu noori, ma tee sulle ratas-sängi – suvel veeritaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

21. EI MA TAHA TALUMEESTA

Rõngu Ei taha talupojale EI MA TAHA TALUMEESTA, ega salli saksa meesta – ma tahan tarka talli-Antsu! Ants on virka eina niitma: ta lööb einad upakille, ristikeinad ripakille, kasteeinad külili, soepulstid siruli, küparlilled kõhuli, kullerkupud kummali, sinilillid selili. Viis jaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

20. OLES TIIAS, OLES TIIAS MINU PEIU

Rõngu 1. 2. Kui peiu teaks, viiks mind ära OLES TIIAS, OLES TIIAS MINU PEIU, kavatsesse, kavatsesse minu kaasa, saadas perra, saadas perra siidi tõlla, viis mu ära, viis mu ära sinna maale, kos mind kullas, kos mind kullas kutsutakse,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. MUIDU MINA ELAS, MUIDU MINA OLES

Öösel üksi Rõngu Muidu elas MUIDU MINA ELAS, MUIDU MINA OLES – las tuleb lauba õhtukene, laubaõhtu, lauluõhtu, küla kiigel kena õhtu – Iide läks taadiga magama. Kellega lään mina vaene? tükse tühja sängi sisse, sängi sisse, seina äärde, käänsinContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

11. KUI MA ENNE NOOREMP OLLI

Rõngu KUI MA ENNE NOOREMP OLLI, nooremp olli, virgemp olli, siis ma kirbu kinni võti, jänessele järgi joosi, arakule harja aije. Viis: P. Kurg (EÜS II 13 (32) < Rõngu khk, Aakre v, Pühaste k – P. Kurg hr BruusiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. KAS MA TÜTRIK TÖÖD EI TEE

Rõngu Virk tüdruk. Tütriku laul   KAS MA TÜTRIK TÖÖD EI TEE, virva kompalii,        virva-virva-virva-vuu, virva kompalii, vaenelaitsi vaiva ei näe, virva kompalii,        virva-virva-virva-vuu, virva kompalii? – Leibä kasti siira-viira, virva kompalii,        virva-virva-virva-vuu, virva kompalii, enne aku ahju panni, virvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. ISTUME, ISTUME ILU MÄELA

Roos robin. Ilumäel Rõngu ISTUME, ISTUME ILU MÄELA, ilu istus meil ihena, rõõmu istus rõõmutella, nalja räti narmastella. Kuulin ma roosta rogina, kuulin ma pajusta pagina, mõtlin ma suta tulevad, karu vai kaela kargavad. Tulli hella noorimeesi – vaiel taContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

11. KOLMEKESTE ME SÕSARA

Rõngu Kolm metsa. Kolm sõsarat KOLMEKESTE ME SÕSARA, üks meist viidud Virumaale, tõine alles Harjumaala, kolmas jäie oma koduje. Kolmi metsa meil’ vahela: üks oli pikka pirrumetsa, tõine lago parremetsa, kolmas paras palgimetsa. Kust mei kolmi kokku saame? Kirikussa käisihena,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. MELLES POISI MEIDA PÕLI

Rõngu MELLES POISI MEIDA PÕLI, Looja kabu meida laidi, et oll aulile rumala, et oll paksu palgega? Vellekese noorekese, kaege selle mõtsa pääle, vaadake variku pääle – kas om puu kiik ütte piju, laane latva ütte laiju? Nii on näiuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. MELLES MEIL VELLE VIHATSE

Rõngu MELLES MEIL VELLE VIHATSE, oi-jah, oi-jah, melles meil velle vihatse, kodurahvas kurvalise, oi-jah, oi-jah, kodurahvas kurvalise? – Veli es mõtle viidevata, oi-jah, oi-jah, veli es mõtle viidevata, sõsart es kuule kositavata, oi-jah, oi-jah, sõsart es kuule kositavata. Ooda, veliContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. ÄÄ-ÄÄ, TSUU-TSUU (Rõn)

Hällilaul Rõngu EÜS II 10 (13) < Rõngu

Sildid
Postitatud Latsepõlv

3. ÄÄ-ÄÄ, TSUU-TSUU (Rõn)

Hällilaul Rõngu See om latse magale panemise laul. Ema võtab latse sülle, paneb tõise jala tõise pääle, lapse suu oma suu manu, tõine käsi om labse pää juures, tõine all jalgate man; liigutab enast ühes latsega pengi pääl istutes, tõistContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

24. LÄTSI MINA NURME LINU KAKMA

Lina Rõngu Linakakmise laul LÄTSI MINA NURME LINU KAKMA, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, linu kakma, joo, linu kakken likes saie, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, likes saie, joo. Lätsi mina kodu kuivatama, jo-eda, jo-eda, a-li-loo, kuivatama, joo. Kes mul kotun vasta tulli, jo-eda,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

20. SIRISE, SIRISE, TSIRBIKÕNE

Sirbiviskamise laul Rõngu Tsirbi laul. Rüä põimu lõpetamise mann tsirbi viskamise laul. SIRISE, SIRISE, TSIRBIKÕNE, sire-tsirbi, kõrvu, (roodu) kõlise, kõlise, kõvver rauda, sire-tsirbi, kõrvu, anna otsust ootajale, sire-tsirbi, kõrvu, tuleviku kuuluta, sire-tsirbi, kõrvu! Sii tsirbi sälite mingu, sire-tsirbi, kõrvu, kesContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. LÄÄME UUELE IELE

Sildid ,
Postitatud Lõuna

8. EI MINA TOHI KODU MINNÄ

Kuri kodu. Karjase söök Rõngu EI MINA TOHI KODU MINNÄ, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, kottun kurja perenaise, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, vihatsema velle-naise, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo. Viidi kodu vitsa-kimpu, õõ-oo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

7. EI TOHI KODU MINNÄ

Kuri kodu Rõngu Karjapoisi laul EI TOHI KODU MINNÄ, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, ega kodu kuulutata, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, kodun kurja kuulutaja, õõ-oo, õk, õo-õo, õk, õo-õo, õk, õo-õo-õo, mõtsan halva augutaja, õõ-oo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

5. VIHMAKENE, VELLEKENE!

Vihm ja karjane Rõngu Karjalaste laul VIHMAKENE, VELLEKENE, õõ-oo, ära minu likkes tekku, õõ-oo, likkes tekku-ui linnukesta, õõ-oo, kaunist karjalatsekesta, õõ-oo! Ei ole kodu, kon ma kuiva, õõ-oo, ei ka tare, kon ma tahena, õõ-oo, ei ole taati tare tennu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. TULE, TULE, TUULEKÕNE!

Vihm mujale maale Rõngu TULE, TULE, õllele, TUULEKÕNE, õlle, vii vihma, õllele, Venemaale, õlle, aja huugu, õllele, Harjumaale, õlle, tõuka vihma, õllele, Turjamaale, õlle, saada sagar, õllele, Sõrvamaale, õlle! Näide põllu, õllele, põdemassa, õlle, näite nurme, õllele, närtsimassa, õlle, ainamaada,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE!

Vihm meie maale Rõngu Vihm. Suure inemise laul VIHMAKÕNE, õllele, VELLEKÕNE, õlle, veeri meile, õllele, Venemaalta, õlle, astu meile, õllele, Harjumaalta, õlle, tule meile, õllele, Turjamaalta, õlle, sõvva meile, õllele, Sõrvamaalta, õlle! Meie põllu, õllele, põdemassa, õlle, meie nurme, õllele,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

22. AASIN KARJA KALDA ALLA

Karja kaupleja Purchase air jordan Rõngu 1.ray ban sale 2.nike air jordan v5 retro AASIN KARJA, õllele,  KALDA ALLA, õlle, jõe äärte, õllele,  söödamaale, õlle. Kes tulli karja, õllele,  kauplemaie, õlle? vanamees vaski-, õllele,  kübaraga, õlle, hõbe-ikke, õllele,  õla pääla,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

19. PERENAINE PETTIS MINDA

Rõngu ladies oakley sunglasses Vihane karjane kutsub hunti karja sööma. PERENAINE PETTIS MINDA, mina küll petti perenaista! Lätsi mõtsa kündemaie, härja panni hää haina pääle, lehma panni lepikusse, kitse kalli kopelisse, vasika vii(sin) varet mäele, lamba lauri tatarisse.oakley custom eyewearContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. KAUA KÄISIN KARJADESSA

Kari kadunud. Hobuse otsija air max 95 release dates Rõngu ray ban sunglasses Korea Karjalaul KAUA KÄISIN KARJADESSA, kaua karja hoole pool, vai mina hulgasta uneti – karjast katte karjat-lehma eest katte esa hobune.Switzerland Oakley sunglasses Pandi orja otsimaie, nõrkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. AA MÕTSA, UNITSIGA!

Rõngu custom nike air max Laisk karjane ray ban balorama Õlletamine AA MÕTSA, õllele, UNITSIGA, õllele, mes sa kavva , õllele, kodu teed, õllele? Magasid sa, õllele, poisi man, õllele, poiss sinu, õllele,  likes kussi, õllele, jäid kodu, õllele,  kuivatama,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

9. KEEDA PUTRU, PEEBU NAINE! (Rõn) (V-)

Rõnguray ban sunglasses Factory Outlet Pudrukeetmine Vana Eesti naiste pudru keetmine rahva juttu järele: air jordan Korea KEEDA PUTRU, PEEBU NAINE, pane vesi, Viidu naine, tee tuli, Tootsi naine, lase jahu, Jaagu naine, maitsa soola, Matsi naine, tõsta maha, TõntsuContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna