Blogi arhiiv

8. VEERI, VEERI, PÄIVÄKÕNE! (Kam)

Kambja Veere, päev VEERI, VEERI, PÄIVÄKÕNE, elleroo, elleroo tsõõri, tsõõri, mõrsjakõne, elleroo, elleroo, veeri sinnä, kon mu velle, elleroo, elleroo, tsõõri sinnä, kon mu tsõtsi, elleroo, elleroo! Veli viie versta takan, elleroo, elleroo, tsõtse kuvve kuuse takan, elleroo, elleroo. Veeri,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

23. VELLEKENE ELLAKENE

Tunnen tuima Kambja VELLEKENE ELLAKENE, kui läät naista kosjamaie, ajad läbi Ahja valla, sõidad läbi Sõmmerpalu – saa ei naista naarulist, minijata meelelist. Vellekene ellakene, kui läät naista kosjamaie, võta minu ütteen: mina tunne tuima neiu, näe näiju näljatse. KurjalContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

22. VÕTA NAINE NEIDUDEST

Võta naine neidudest Kambja VÕTA NAINE NEIDUDEST, osta varsune obune, võta koera kutsikune: tule sina kodu, kost sina tulet – naarap naine neidudest, irnup sul varsune obune, augup koera kutsikune. Viis: peremees Peeter Treial (62 a) (EÜS V 148 (53)Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

13. ANNEKÕNE, ÕNNEKÕNE

Oleks mullu tulnud Kambja ANNEKÕNE, ÕNNEKÕNE, oles sina mullu mulle tullu, ma oles ammu aida tennu, aida teind animunasta, katuse kanasulista, siidisän’gi sisse pannu. Salven saisap saija-jahu, kelderin kala-anuma. Esimesed kolm salmi laulmise järele üleskirjutatud, teised etteütlemise järele. Laulnud MihkelContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. LÄTSI MINA KÜLLÄ KÜKÄKALLA

Kambja 1. 2. Ennem kivi kõrval LÄTSI MINA KÜLLÄ KÜKÄKALLA, alta aija argikalla. Naksi lukku lõugutama, krampi takkast kangutama, usse lin’ki liigutama: „Ava usse, Annekene, tõsta linki, Liisukene!” „Oh sina poissi petteliku: ennemb mina maka kivi kõrval, kivi kõrval, kannuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

18. OI TÜTTAR KENA LINNUKE

Kambja Õpetus tütrele OI TÜTTAR KENA LINNUKE, mesi memme marjuke, ole noppe nurme pääl, väle võõra välja pääl – siis kül nägevah nälah koogih, panva tähele pulman koogih: „Oles see kana mulle saasse, uppin mulle unetusi – sis mina oijasContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

17. NEITSIKENE NOOREKENE

Neiu tahab talupojale Kambja NEITSIKENE NOOREKENE, kuku, kuku, kuku, kirjupihta peenikene, kuku, kuku, kuku, talutüttar tuvikene, kuku, kuku, kuku – kellele sina tahasid, kuku, kuku, kuku? Kas tahat meistele meelile, kuku, kuku, kuku, poistele talitsile silmile, kuku, kuku, kuku? KasContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. ESÄ LÄITS EMÄGA MAGAMA

Öösel üksi Kambja ESÄ LÄITS EMÄGA MAGAMA, veli noore noorikuga – kellega mina vaene? Tükse tühja sängi sisse, tühi säng, ta tümsati, paljas lauda plaksati. Võti kirbuga kõnelda, lutikege lusti lüva – kirp olli kõrk, es kõnele, lutik laiska lustiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

16. LÕPE ÄRA, RÜÄKENE!

Lõikuse lõpetus Kambja x Lõikuselaul LÕPE ÄRA, RÜÄKENE, lõpelee, lõpelee! Kui ei lõpe, siia jäta, lõpelee, lõpelee, sirke süvva, nirke neelta, lõpelee, lõpelee. Lõpe ära, rüäkene, lõpelee, lõpelee! Vihk sai viiel laisal poisil, lõpelee, lõpelee, kuhi kolmel virgal neiul, lõpelee,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. LÄÄME UUELE IELE

Sildid ,
Postitatud Lõuna

5. KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE

Sangaste x  Sita laotemise laul KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE, vaagiloo, vaagiloo, paha pihta painutede, vaagiloo, vaagiloo, neide tooni nurrmi pääle, vaagiloo, vaagiloo, madaligu maije (maade) pääle, vaagiloo, vaagiloo. Tohe ei Tooni sijä tulla, vaagiloo, vaagiloo, matal lindu maale (maha) laske,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

12. KUI LÄHEN MINA KODUJE

Kuri kodu. Sõnakera Kambja KUI LÄHEN MINA KODUJE või lähen Mari majaje – kodu kurjad kukutasse, sõnad halvad annetasse, meelepahad paisatasse kellel muile kui minule, tütterille vaivatselle, lapsele alatumalle. Kerin kurjad kerale, panen pahad pallidesse, lasen palli laineje – hoogContinue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

11. KODU LÄÄSI, OLES TOHISI

Kuri kodu Kambja KODU LÄÄSI, OLES TOHISI, võe-õo, võe-õo, maija lääsi, oles mahusi, võe-õo, võe-õo, kodun kuri perenaine, võe-õo, võe-õo, vihane velle naine, võe-õo, võe-õo, Haarva mulle ahuluvva, võe-õo, võe-õo, tapva ahu tapitsega, võe-õo, võe-õo, Kodu rahval kulla elu, võe-õo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

10. KOJU!

Karjaste huiked Sangaste 1. Üles kirjutanud H. Tampere (RKM II 225, 584 (1) < Sangaste khk, Tagula k < karjane, 1967 2. Üles kirjutanud H. Tampere (RKM II 225, 578 (1) Sangaste khk, Tagula k < poiss, 1967). 3. RetsitatiivneContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdagu

9. KAS ON VALMIS VASKAJOOKI

Karjane tahab koju. Imemaa Kambja Karjase laul KAS ON VALMIS VASKAJOOKI, piis, piis, pilliroo, marja-veeri, vitsa heinamaa? Kui ei ole valmis vaskajooki, piis, piis, pilliroo, marja-veeri, vitsa heinamaa, vai ole valmis lehmisööki, piis, piis, pilliroo, marja-veeri, vitsa heinamaa, ma ajaContinue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

1. NEIUKENE NOORUKENE (Kam)

Kambja NEIUKENE NOORUKENE, oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa, kas mõistad kangast kududa, oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa? Mina kuan, miks-ed kuan – oot-oot kaemata, oot-oot kaemata, las mina pindu pitkunessa, kui ma kuan, kangasContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna