11. KODU LÄÄSI, OLES TOHISI

Kuri kodu

Kambja

6_ohtu_kodu_laasi_18_(56)_2r

KODU LÄÄSI, OLES TOHISI, võe-õo, võe-õo,
maija lääsi, oles mahusi, võe-õo, võe-õo,
kodun kuri perenaine, võe-õo, võe-õo,
vihane velle naine, võe-õo, võe-õo,
Haarva mulle ahuluvva, võe-õo, võe-õo,
tapva ahu tapitsega, võe-õo, võe-õo,

Kodu rahval kulla elu, võe-õo, võe-õo,
karja poisil koeraelu, võe-õo, võe-õo,
ei ole maja, koes minnä, võe-õo, võe-õo
ei ole kodu, koes kävvä, võe-õo, võe-õo,
Kuuse all om minu kodu, võe-õo, võe-õo,
tare tamme lehe all, võe-õo, võe-õo.

Laulnud M. Klink (EÜS II 18 (56) ja EÜS II, 75/6 (56) < Tartu l. < Kambja khk – P. Kurg, 1905).

Sildid
Postitatud Õdagu