Blogi arhiiv

16. PÄÄSUKÕSÕ LAUL (Kam, San, Puh, Ote))

Kambja Pääsukõsõ laul VÕTI SULASÕ, VÕTI NÄIDSIKU; umbli kaska, umbli särgi, panni ahju otsa pääle – palli ärä – tsärr! H II 29, 833 (6) < Kambja khk., Krüüdneri v. – Jakob Simos, kooliõp. Audrus (1888). MIDLI MADLI, KUDLI, KADLI,Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst

3. VELLEKESE’ NOOREKESE’ (San)

Hea ja kuri mees. Petis peiu. Tule mulle Sangaste VELLEKESE’ NOOREKESE’, kävet külän kükikule, all aija röömakule, suka’ suun, kalsa’ kaalan, amme’ ammaste vahele! Poisi’ petvä’ näidesida, augutalli Annesida, lepütälli Liisusida: „Tule mulle, näio noori, mulle kallu, kabo käpe –Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

4. VEERE, VEERE, PÄIVAKENE! (San)

Sangaste Veere, päev VEERE, VEERE, PÄIVAKENE, le-lee, le-lo-le-lee, veere, päiva, vetta mööda, le-lee, le-lo-le-lee, ära lase, päiva, latvu mööda, le-lee, le-lo-le-lee, laia laane lehti mööda, le-lee, le-lo-le-lee! Veere, päiva, piina tõttu, le-lee, le-lo-le-lee, vaesemehe vaėva tõttu, le-lee, le-lo-le-lee, rikka meheContinue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

3. VEERÜ PÄIVA, VIIDÄ AIGA! (San)

Sangaste Veere, päev VEERÜ PÄIVA, VIIDÄ AIGA, kulu tunni, saa ma kodu! Veerü vaeste vaiva tõttu, kuningide kulla tõttu. Vaesil olli vaiva pal´l´o, kuningil ol´l´ kulda pal´l´o, vaesil vaiva vaka täüsi, kuningil kulda koti täüsi. Veere, veere, päivakene, veere velleContinue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

2. VEERI, VEERI, PÄIVAKENE! (San)

Sangaste Veere, päev VEERI, VEERI, PÄIVAKENE, velle, elle, leelo, leelo, veeri sinna, kos mu velle, velle, elle, leelo, leelo, sõõri sinna, kos mu sõtse, velle, elle, leelo, leelo. Veli viie versta taga, velle, elle, leelo, leelo, sõsar kuue kunnu taga,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

5. OI, TULE ÜLES, OI, TULE ÜLES! (Ote)

Sangaste/Otepää OI, TULE ÜLES, OI, TULE ÜLES, tule üles, valge vällän tule üles, valge vällän! Oi, juba kuu, oi, juba kuu, juba kuu kua lävel, juba kuu kua lävel! Oi, juba agu, oi, juba agu, agu aida arja pääl, aguContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ommugu

2. KAE, KOST TULE KUUKÕNO (San)

Sangaste KAE, KOST TULE KUUKÕNÕ, astus armas aokõnõ – kuu tõssi Kuuramaalt, agu Narva allikast, päiv Pärnu lättust. Viis: Ella Luugus (65a ) (RKM II 225, 617 (3) < Sangaste khk, Lauküla, Koljaku t – H. Tampere, 1967); tekst: MaretContinue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

4. LÄTSI MÕTSA OMMUKULTA (San)

Oma ja mehe kodus Sangaste Endine elu LÄTSI MÕTSA OMMUKULTA, ommukulta varajet. Kuuli kolmi ikkevat, emä latsi laulavat. „Mis sa ikket, näiu noori, kahitset sa, kabu kulla? Kas sa ikket ehtimit, vai taht tõisi rõiviet?” „Ei ma ikke ehtimit, tahaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

3. KUI MA ELLI ESÄ KOTTUN (San)

Oma ja mehe kodus. Sõnakera Sangaste KUI MA ELLI ESÄ KOTTUN, ani veerdu velle veeren, oli ma kui osi murul, kävve kui käbi külan, usse lätsi uikeen, tarre tulli tandseen. Kui ma lätsi üle muru – muru jäi taade kaema,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

2. OH MINU ÕNNIST ELUKESTA (San)

Oma ja mehe kodus Sangaste Endine elu. Neiu kasupõlvest OH MINU ÕNNIST ELUKESTA, kaunist kasupõlvekesta, mis ma olli esä kottun. veeri velle põrmandulle! Oll(i) kui osi murule, käve kui kälu (käbi?) kulale (külale?), usse lätsi õikeen, tulli tarre tantsien. OmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. KUI MA OLLI ESÄ KOTTUN (San)

Isa ja mehe kodus. Kolm aita Sangaste KUI MA OLLI ESÄ KOTTUN, kasvi esä kamburinne – ii’n kasvi illus aina, taga kasvi kallis aina, ii’n om muru joo muheli. Esäl oll’ kolmi aidakesta: üits rükile rogisi, tõine kesvile kolisi, kolmasContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

25. ÄRA KOOLI EMAKENE

Ema haual Sangaste ÄRA KOOLI EMAKENE, ära ema armukene, oh halle, oh halle, oh kui halle lugu see; ema panti lautsielle, armu istseva jalutsille, oh halle, oh halle, oh kui halle lugu see; ema panti kirstu sisse, armu kirstu nukaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

24. ÄRA KOOLI EMAKENE

Ema haual Sangaste ÄRA KOOLI EMAKENE, ära ema armuke, oh halle, oh halle, oh kui halle lugu see; ema viiti lävesta, armu astiv aknesta, oh halle, oh halle, oh kui halle lugu see; ema viiti väratista, armu astiv’ üle aia,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

23. ÄRÄ KOOLI EMÄKENE

Ema haual Sangaste ÄRÄ KOOLI EMÄKENE, ärä ellä armuken, oh halle, oh halle, oh kui halle lugu see! Emä panti lautsille, armu iste jalutsille, oh halle, oh halle, oh kui halle lugu see; emä panti kirstu sisse, armu kerstu otsaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

22. EMAKÕNE MEMMEKÕNE

Ema haual Sangaste Tütar ema haua pääl EMAKÕNE MEMMEKÕNE, rühksed koolda, ei eläde. mõtsid kooba kullast tettü, havva vasesta valetu. Ole-ei kuupa kullast tettü, haud ei vasesta valetu! – Kuup om külmista kivesta, haud om mustasta mullasta; kuup om äräContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

21. NAKSI AME ARGENEMA

Ema haual Sangaste NAKSI AME ARGENEMA, ihu-kattus (-kottus?) kakkenema, sis tuli mielde memmekene, mielde memme armukene. Mielde tulli minneenne, kõrvu tulli kõndeenne, süämede süvveenne. Lätsi karja saademaie, värrist välla veerimaie; saadi karja saare pääle, kiirdse ime kirstu manu. Naksi linkiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

20. IMEKENE MEMMEKENE

Ema haual Sangaste IMEKENE MEMMEKENE, mino meeli-marjakene! Är’ sa kuolid koolu-aigu, maha viidid marja-aigu, kalmu kaara külvi aigu, liiva lehe tulleena. Oi Jummal-Jumalukene, Maari matal´ linnukene! Oles mu emä elanü, kavva ollu kasvataja – oles ma kotus korgep, mõni rindContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

19. JUMAL JUMALAKENE

Ema haual Sangaste JUMAL JUMALAKENE, Mari Madaleenakene! Oles mul ema elanu, kavva ollu kasvataja – oles mul kotus kõrgemal, mõni rind rikkaam. Nüid ole Kaie ma kasina, nüid ole Maie ma madala. Ei ole armu andijaid – enam on hirmuContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

21. LÄTSI MINA NAISTA KOSJUELE

Laiska neiut kosimas Sangaste LÄTSI MINA NAISTA KOSJUELE, ui-lui-lui, ui-lui-lui, lätsi naista kosjule,   sinna suurele talule, ui-lui-lui, ui-lui-lui, sinna suurele talule,   uhkeile hooneile, ui-lui-lui, ui-lui-lui, uhkeile hooneile, kon oll’ vasitse värava, ui-lui-lui, ui-lui-lui, kon oll’ vasitse värava,  Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

20. VELLEKENE, ELLÄKENE

Tunnen tuima Sangaste VELLEKENE, ELLÄKENE, kui lääd naista võttemaia, kapu armast kaubelema, võta sa minno sällä taade, ligi linasta ameta, ligi olga ohukesta, ligi pihta peenükeist – mina tunne tuima näio, mina arva alva näio, vistist tunne ma vihatse: tuimalContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

19. IME OPAS´ OMA POIGA

Sangaste Ema õpetus ehtimisest kosjaminejale IME OPAS´ OMA POIGA, noomis omma noorekeist: „Pojakene noorekene, kui läät naista kosjoelle, kapo kallist kaemaia, kui jo näküs näio kodo, paistus näio paja-laud – sää oma’ särgi-siilo’, kata oma’ kaska-siilo’! – Näio om vallusContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

18. LÄTSI KOIKU KOSJUELE

Soome sild. Koiku kosja. Imed Sangaste Poisikeste laul LÄTSI KOIKU KOSJUELE, Narva naista võtemaije. Osti Ottilt ma hobõsõ, Saarõ papjult sadulõ. Anni punna pakelid, katsi punda kanepid. Lätsi üle Soomõ silla, Soomõ silda triksati, haavast palki praksati. Oh mis imetContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

17. TERE, ÄIJA, TERE, ÄMMA

Sangaste Kosjalaul TERE, ÄIJA, TERE, ÄMMA, kosja olõmi, kosja olõmi, tere, puhas pruudi ema, kosja olõmi, kosja olõmi, tere, ninni neitu-ema, kosja olõmi, kosja olõmi!   Mi olõ kosja kauvest tullu, kosja olõmi, kosja olõmi, kosja hopõn meil iin, kosjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

16. TERE, ÄIJA, TERE, ÄMMA

Sangaste Kosjalaul   TERE, ÄIJA, TERE, ÄMMA, kosja oleme, kosja oleme, tere, ninni neitsikene, kosja oleme, kosja oleme, tere, puhas pruudi ema, kosja oleme, kosja oleme, kas sa paned oma tütard – kosja oleme, kosja oleme, ma tõi sõle, maContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

15. VELI LÄITS KUHALTE KOSJULE

Palju tütreid Sangaste Tütred vette VELI LÄITS KUHALTE KOSJULE, kosja kinda tal käenna, kosja kirja kinnaste pääl, kosja (piira?) piitsa pääl? Veli tuli kodu kosjulta, läits ta aita ikemaie, pand kinda kirstu pääle, kübare kinnaste pääle, esi heid pääle ikemaie.Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

14. EMÄ POIGA KASVATANU

Palju tütreid Sangaste Tütred vette EMÄ POIGA KASVATANU, saatse poja kosjuile. Poia tull kodu kosjuulta, visas kinda lavva pääle, lask ta laasi lavva pääle, esi pääle ikemaie. Emä läits manu küsümä: „Mis sa iked, pojakõne?” – „Emäkõne, memekõne, tohi naineContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

13. VELI SÕSARD KASVATALLI

Sangaste 1. 2. Vend kasvatas, kuid õde valmistab veimeid VELI SÕSARD KASVATALLI, kasvatalli, jõvvatalli: „Kasva’, sõsar´, jõvva’, sõsar´! Suost saa mulle muro pühkjä, muro pühkjä, lastu laap´ja.” Sai sõsar´ kasvatuile, kasvatuile, jõvvetuile. Naksi kirjo kodama, naksi lüöma loogeliisi. Veli sõsardContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. JAANIKÕNE, VELLEKÕNE

Sangaste x Ei saa siit naist Karjalaul JAANIKÕNE, VELLEKÕNE, ei sa siista naista ei saa, pruuti seo poole päält, küll et käite kümme küllä, sandid sada sanna läppe. Läät sa Narva naise perrä, Poolamaale pruudi perrä, jätad (jäivä) sa udraContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. POISI PETI NÄIDUSIIDA

Tule mulle. Petis peiu Sangaste Hea ja halb peig POISI PETI NÄIDUSIIDA, haugutelli Annesiid, küla alla, küüni alla, talu alla, tapu alla – suka suun, kalsa kaalan, hame hammaste vahel. „Tule mulle, näio noori, kallu mulle, kabu kallis! Ma viiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. POISI LUUDU PETIJAS

Tule mulle Sangaste x Poiss loodud petjaks. Karjalaul POISI LUUDU PETIJAS, petijas ja võtijas, poisi peti poole üüdä, näijo valmi valgeenni. „Tule mulle, näijo noori – mul om pal’l’u kablusiid, mul om ulka uibuida, maja täüsi marjapuida, laut om täüsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

31. LÄKE ÜLES MÄKI PÄÄLE

Kolm õuna Sangaste Õunapuu LÄKE ÜLES MÄKI PÄÄLE, korgeile kotusile! Mis säält mäest alla paistu? Meri mäelt alla paistu. Mis sääl mere keskel olli? Uibo mere keskeennä. Mitu ossa uiboona? Kolmi ossa uiboonna: üts ol´l´ miele mititu, tõine vaale (vahale)Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

16. MÄE-MIKU MEIDA PETTI

Sangaste Neiu tahab saksale MÄE-MIKU MEIDA PETTI, Ala-Antsu augutelli; meist ei saa ju Antsul asja, Mäe- Miku mõrsijada. – Meist saa mõni mõisanainõ, katõ mõisa karjanainõ, poodipoisi pruudikõnõ, lihuniku linnukõnõ. Laulnud Helene Novek (s Villemson, s 1879) (ERA II 271,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

15. SENI KULDSÕ ISE KODU

Sangaste Seni kodu kuulus, kui tütar majas. SENI KULDSÕ ESE KODU, seni ausa ise (vist isa?) aija, kui om tütteri kottuna, sinepõlli põrmandulõ, udsuhamõ aija pääl. Saisi mustes (musta) meil murulõ, saisi halli akenilõ – vijäs tüttäri kottust: jääs kurjasContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

14. SIIN OM HULKU NÄIDESSIIDA

Sangaste SIIN OM HULKU NÄIDESSIIDA, mõni rinda mõrseijda, ära om viidu hää poisi – viksi viidu Venemaale, punapõse Poolamaale. Ootage, näiu noore, ootage, kannatage, ootke ütessä suveda, viitke viisi hainaaiga, kümme külma talvekesta – sis tulep mihe teil sõasta, poisiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

13. LÄÄME KODU KULLETENNA

Müüdud neiu Sangaste Ära müü möldrile. Kosjad kodus LÄÄME KODU KULLETENNA, mi’ kumin mede koduna, lagin velle lavva pääl, põgin velle põrmandul? Kodun müvvas tüteriida, kaubeldes emakanuje, antas halvale rahale, kulunuile kopikiile! Emakene ennekene, enne müinu müiri tüki, kaubelnu kaleviContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. KUULI KOTUN MA KOLINA

Müüdud neiu Sangaste KUULI KOTUN MA KOLINA, esa majan ma madsina. Mes sääl kottun kolises? – Kottun müüdi neidusita, kaubeldi kodukanuje. Emakene, ennekene, esakene, taadikene, enne müünu mürgi tüki, kaubelnu kalevi paki, enne kui müüsit tüterida, kaubelit kodu kanuda! AnnitContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

11. MAGASI MA MARJAMÄELLA

Unenägu Sangaste MAGASI MA MARJAMÄELLA sine-ninni seanna, vaha-ninni vaiheella. Näie ma unda maantana, tõista üles tõusteenna. – Üits ol haaba aida manna, tõne saare sanna manna, kolmas kuuse kua manna. kuslap oll’ meil kua lävel, tamm meil kasvi tare lävel,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. NÄIOKESE’ NOOREKESE

Neiu tahab talupojale Sangaste NÄIOKESE’ NOOREKESE’ kabokese käpekese’, är’ tie’ ikku ilosile, är’ tie’ puhku punatsile – illus´ mies ihu süöja, verrev mies vere juoja, kaunis karva-kaotaja. Ma lää mustale mihele, tineelle Toomalle – must ol´l´ meesi moodusep, tinne Toomas´Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. TALUTÜTÄR TAIMEKÕNE

Neiu tahab talupojale Sangaste Talupojale TALUTÜTÄR TAIMEKÕNE, perepiiga linnukõne, korjas maasta maasikida, ligi maada linnukida; sõrme täis t’al sõrmussid, käe kulla rõngasid, kulda-kanni täl käenna. õpe-pikeri peoanna. Manu aie mõtsamees, kargutalli kalamees. „Mis meesi sina olet?” „Mina meesi, mõtsameesi.” EiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. KES TAHT KEHVÄLE MINNÄ

Sangaste Kehvale mehele. Sulasele KES TAHT KEHVÄLE MINNÄ, kua astu alvembõle? Ma peä kehväle mineme, ma peä astma alvembõle. Ma kua kehvä kinde’eida, umble alva amme’eida. – Kehvä kinda /saa(va)/ kireve, alva amme /saa(va)/ iluse. Laulnud Marta Kiršbaum (78 a)Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. ISE KÄSK´ ÖÜDSIN KÄVVÄ

Sangaste Hoiatus metsapulma eest ISE KÄSK´ ÖÜDSIN KÄVVÄ, ime öüdsista tõreli: „Maka’ koton, marjakene, suigu’, suvi-linnukene! – Öüdsin pia petetäs, kavalusi kannetas – öüdsin petvä pikä’ poisi’, kandva korge’ kübärä’. Ennemb petku peenü liiva’, katku karradse’ kerigo’! Tütärlatsi linnukene, madalikuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. KUI MIA ENNE NOORI OLLI

Kui ma olin noor Sangaste KUI MIA ENNE NOORI OLLI, noori olli, saari saisi, siss mina kirbu kinni võttsi, jänesele järgi jooksi, arakule harja aie, varesele vasta võtse, soe mia suhu siss virutasi, kahru laante karkutasi, kulli kodust mia korjasi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. KUI TIE’ OLET UHKE’ POISI’

Sangaste Sibulast sild. Uhke poiss kosigu kuningatütar KUI TIE’ OLET UHKE’ POISI’, olet Riija raadi-ärrä’, mis tie’ vaivat vaesid latsi, iketade imetä latsi – tooge Riijast raadi naise’, kosige’ kunigatütre’! Ei ‘le siibu sinnä minnä, ormusid sinnä ojuda – tsirgulContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. SÕIDI, SÕIDI, ENNAD-VENNAD

Soome sild Sangaste Karjalaul SÕIDI, SÕIDI, ENNAD-VENNAD, sõidi üle Siimon’ silla, Siimon’ silda triksati, pääpal’ki (alus-pakku) präksäti. Sinna ma murri mõõga otsa, kaotesi kuldkübäre, sääl ma otse urvikulle, kävve nellä-käpäkulle. Mõtsi (ma) näidu nägevet, kabükõse kaevat – õs näe näidu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. SIIN OM POISI NII KUI PILDI

Meie ja teie poisid Sangaste Kosjaminek. Meie ja muude poisid SIIN OM POISI NII KUI PILDI, noore mihe nii kui nuku, lääve naista kosima – õlu pültü pütikun, viin lauli laasikun, kala välkva västrikun, piibu suun pilutu, piibu varre vahatu.Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. UL´L´U ÄRÄ, UDSUKENE

Venna kiitus Sangaste Tore vend UL´L´U ÄRÄ, UDSUKENE, kallu, kulla kastekene, ul´l´u, udsu, uiboede, kallu, kaste,’ kanepide, veerü, vesi, visnapuile, visnapuile vereville, sarapuile sirge-ille, tikerpuile teräville, uibo-ile oosikile! Tikerpuu teräv aijane – viel mu veli terävep, visnapuu verrev aijane –Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. OH MINU VÄIKEST VELLEKESTA

Venna kiitus Sangaste OH MINU VÄIKEST VELLEKESTA, kes tek’ soo surma pääle, elu heinakaari pääle, maja marjavarre pääle! Korge olli Kuramaa kuusi – korge-ep minu vellekene, sirge olli Saksamaa saari – sirge-ep minu vellekene, mari verrev visnapuunna – vereväp minuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. MII POISI ILO-KÕRKI

Poiste pilge Sangaste Kõrkide poiste pilge MII POISI ILO-KÕRKI, ilo-kõrgi, ilma-targa – piip oli suun pilutedu, piibuvarre varatedu. Kiik kõrkus kübärite pääl, vara piibu varre varre pääl. Uule viltu viina poole, jala kõvera kõrtsi poole. Oppen om palja palo pääl,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. TSIA-NAHKA SÕIDI TEEDA

Poiste pilge Sangaste Uhke poisi pilge. Uhke poisile TSIA-NAHKA SÕIDI TEEDA, kammar karguti obesta. Mõttel näiu nägemast, kappu (kabu) kulla kaemast. – Näiu es tunne nägemas, kappu kulla kaemas: „Küppär pään sull seidse saina, ame ilma arvamada, kalsa ilma kaemada!”Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. NELI NEITSIT SIIN TARENA

Laisad neiud Sangaste NELI NEITSIT SIIN TARENA, kolm nuorta noorikut – suvel suu mõskemada, talvel tare pühkemädä, muru luuda muheli, tare luuda tahteles, pada vet palleles, kul´p´ vet kulleles, villa’ vakka vanunu, lina’ kursti kulunu! Viisi kirjutas üles M. KampmannContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. NÄIUKESE, NEITSIKESE

Laisad neiud Sangaste Ärge põlake. Kõrgile neiule NÄIUKESE, NEITSIKESE, näiukese, noorekes(e), mis te’e ennesest arvate, et te poisse põlgate? – Laisalt langa lasete, tukuden tee tėėde tööda, kavva kangast kuate: küünär kümme nädalit. Suga suisa niuds suitsu, nitsevarva kaibsi vaiva.Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. UNI TAHT OTSA TETÄ

Une virutamine Sangaste Uni UNI TAHT OTSA TETÄ, magavus maale lüvvä. Ei ma eitä une-rekke, lamme une ratteille! Ooda, ooda, unekene, anna aiga, aigukene! Är’ sa, uni, meile tulgu, aiku meile astugu! – Meil om koti’ kodamade, une-teki’ tegemäde. TuleContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. UNI TULLI HUIKEENNA

Une virutamine Sangaste Uni UNI TULLI HUIKEENNA, läbi laane lauldeenna – regi perän pedäjene, härjä haavatse iijn, kaarakõrsite kõdare, miijs roiunna riijn, roosk (ru-usk) peon rohiline. Mine minust, unekene, astu minust, haigukene! Mine suurele talule, suure talu tütterile: noil omContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. ALALEGI NEO’ AAVA’

Karske neiu Sangaste Karske neiu.   ALALEGI NEO’ AAVA’, ui-lui-lui, ui-lui-lui, alalegi neo’ aava’,   kõveragi neo kõõvo’, ui-lui-lui, ui-lui-lui, kõveragi neo kõõvo’,   kon ma eilä öüdsin olli, ui-lui-lui, ui-lui-lui, kon ma eilä öüdsin olli,   kon ma toona’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. LASE SORRI SADA SUUDA

Karske neiu Sangaste LASE SORRI SADA SUUDA, ui-lui-lui, ui-lui-lui, lase sorri sada suuda, kergitädä kümme kielt, ui-lui-lui, ui-lui-lui, kergitädä kümme kielt! Ma lää läbi meeste ulga, ui-lui-lui, ui-lui-lui, ma lää läbi meeste ulga, läbi ropsi poiste roodu, ui-lui-lui, ui-lui-lui, läbiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. LÄT´S´I OIA UHTEMAIE

Karske neiu. Suisa suud Sangaste LÄT´S´I OIA UHTEMAIE, merde suuda mõskma. kuuli ruun ma rag´ina, pil´l´iruun ma prag´ina. Peräst ol´l´i üt´s´i noorimeesi, topsõ mullõ suisa suuda, suisa suuda, kiusa kättä. Ei ma anna suisa suuda, suisa suuda, kiusa kättä! OleContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. JUMMAL TIIJÄB TÕSE KÕRRA

Neiude tundmata saatus Sangaste x JUMMAL TIIJÄB TÕSE KÕRRA, tõne tõse ajastege, kua meid, liivan kua liinan, kua avvan, kua aleven, kua katet kaali ala, kua liidet linikile, kua mütet mütsü ala, kua juosk juuseel, kua vala valgel pääl. ParembContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. SÕSARITSE ME MÕLEMBA

Sangaste Ühes SÕSARITSE ME MÕLEMBA, üten oleme kasunu, üte vee veere pääl, üte kajo kalda pääl, üten peije peene amme, üten paari pallapoole, üten meil ündriku koeti, üte nitse nitsitedu, üten suan sorgutedu. Suga ütel: „Mull oli surma,” nitsevarba: „MullContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. LÄKE ÜLES MÄE PÄÄLE

Neiu linn Sangaste LÄKE ÜLES MÄE PÄÄLE, tekke üles näio lier´, kodage kulla keriko’! Tekke linna’ linnukist, ahu varda vaberist. Sai val´mis näio lier, koetus kulla keriko’. Tulli suure’ Soome saksa’, tulli rika’ Riija saksa’. „Mis no siinä ollenes? –Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. LÄTSIN MÕTSA KÕNDIMAIE

Sangaste Neiu marjal LÄTSIN MÕTSA KÕNDIMAIE, hommikultta hulkumaie. Mes säält mulle vasta putte? Varbu-mõtsa vasta putte. Mes sääl varbu vahela, kena puide keskeella? – Talutütar taimekene, perepiiga linnukene. Korjas maasta maasikida, ligi maada linnakida. Kann olli kullane käessa, vang oliContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. ALTA, ALTA ARVA MÕTSA

Sangaste Ilus neiu helmita ALTA, ALTA ARVA MÕTSA, päälta pika pajomõtsa, alta mu jala näisse, päälta pää paistunes; alt lõhmusse ilusa, päälta pähkne verevä. Alt ma lõiksin lõhmussida, päälta sein ma pähkelida. Muu ilusa elmile – ma ole ilus elmitagi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. EMAKENE, MEMMEKENE

Ehitud neiu Sangaste Neiu ehtimine. Tütre laul emale EMAKENE, joo-eda, MEMMEKENE, joo-eda, ui-lui-lee, memmekene, joo, anna mulle, joo-eda, aidavõtti, joo-eda, ui-lui-lee, aidavõtti, joo, kingi mulle, joo-eda, kirstuvõtti, joo-eda, ui-lui-lee, kirstuvõtti, joo, maa lää aita, joo-eda, ehtimaie, joo-eda, ui-lui-lee, ehtimaie, joo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. POISKESE’ POOLE’ KURADI’

Poiste pilge Sangaste x Juudaste ja jumalate lävel POISKESE’ POOLE’ KURADI’, juoskva sinnä, juoskva tännä, juoskva juudaste lävele, paganide paja ala. Juudas an´de viina juvva’, pagan paa-mõskmeida, kurat kusta arvendas. Tütarlatse’ linnukese’, madaliku marjakese’, juoskva sinnä, juoskva tännä, juoskva JumalaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. POISIKÕSE, PUNGAKÕSE

Poiste pilge Sangaste x Juudaste ja jumalate lävel Karjalaul POISIKÕSE, PUNGAKÕSE, vannu naiste rakakõse, juuskva sinnä, juuskva tännä, juuskva juudaste läve een, paganide paiju ala. Juudas andi kusta juua, pagan paa mõskemiida. Tüdriklatse linnukõse, madaliku marjakõse, juuskva sinnä juuskva tänne,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. NÜÜDAP O ILUS IRATSE

Iluaeg Sangaste Noorpõli NÜÜDAP O ILUS IRATSE, lee-lee, nüüdap o maha maratse, lee-lee, paras põlv o heita nalja, lee-lee, nüid o rõõmu rõivahenna, lee-lee, paras jume palgehenna, lee-lee, nalja narmaste vahele, lee-lee. Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 209Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. ÄÄ-ÄÄ, TSUU-TSUU (San)

Hällilaul Sangaste RKM II 225, 601 (10) < Sangaste khk, Pelsi k, Nudra t – H. Tampere < Marie Nuder, 67, 1967

Sildid
Postitatud Latsepõlv

7. MAGA, MAGA, MARJAKENE (San)

Hällilaul Sangaste EÜS VI 207 (71) < Sangaste khk – A. Kiiss, 1909  

Sildid
Postitatud Latsepõlv

6. ÄIU-ÄIU, KUSSU-KUSSU (San)

Hällilaul Sangaste RKM II 225, 619 (9) < Sangaste khk, Lauküla, Koljaku t – H. Tampere < Ella Luugus, 65, 1967

Sildid
Postitatud Latsepõlv

5. TSUU, LAST (San)

Hällilaul Sangaste RKM II 225, 616 (3)< Sangaste khk, Tagula k, Ruusa t – H. Tampere < Asta Karimõis, 64, 1967  

Sildid
Postitatud Latsepõlv

31. MAHA PESSI MUSTA RIHE

Puhas rehepeksja Sangaste Rehepeksulaul MAHA PESSI MUSTA RIHE, maha aije aganitsõ, maha tõuksi tolimulitsõ. Es jää utsu otsa pääle, es jää põrmu põsõ pääle – udsu jäi rihe ussõ pääle, põrm jäi rihe põrmandulõ, sau jäi rihe saina pääle. Vellekene,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

29. MILLES VILJA SIIN VIGATSE?

Halb kündja Sangaste Milles vilja vigatse MILLES VILJA SIIN VIGATSE, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, melles põllu siin põdetse, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, tõuvilja siin tõbitse, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa? Siin om kündnu kühmasälga, aidu, veli-aa, raidu, veli-raa, äestanu ägli-jalga, aidu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

27. TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU

Sangaste Tsirpe viskamine rüäpõimmise man TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU, peotäisi pilleruu, kiä äräkoolenessi, tuo (1) kummali kukuku! Tsi, tsi tsilleruu, peotäisi pilleruu, kia ärä viidänessi, tuo kavvele karaku! Tsi, tsi tsilleruu, peotäisi pilleruu, kiä ennäst ehitäse, tuo esi siiä jäägu! 1Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

23. LINAKESE’, LINNUKESE’

Lina Otepää/Sangaste Linakitkumislaul. LINAKESE’, LINNUKESE’, tõmmake, kaksake, är’ tie’ kiitku keträmist, tõmmake, kaksake, tahtku taren istumist, tõmmake, kaksake! Järve mingu, järve jäägu, tõmmake, kaksake, järve põhja põvvategu, tõmmake, kaksake! Kunas ma, kehvä, kirstu keerä, tõmmake, kaksake, vaenelatsi vakka vala, tõmmake,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

22. LINAKENE, LINNUKENE

Sangaste/Otepää x Ketramise laul LINAKENE, jo-eda, LINNUKENE, jo-eda, ai-lii-joo, LINNUKENE, joo, võinud sa ennem, jo-eda, maale mäända, jo-eda, ai-lii-joo, maale mäända, joo, ennem jääda, jo-eda, järve põhja, jo-eda, ai-lii-joo, järve põhja, joo, kui sa kärmast, jo-eda, kätte said, jo-eda, ai-lii-joo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

21. TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE!

Sirbiviskamise laul Sangaste Rüäpõimmise laul TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE, kõrise, kõvver ravvake! Kelle tsirp siin ette jõvvap, selle (1) peigmiis mütsi ostap. Laga esi (2), laideti, vao-pikkä, vanneti, saije otsa – kiteti: siin om tütär tööda tennü, laits om kässi laotanu.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

11. OTSA, OTSA, IEKENE

Lõikuse lõpetus Otepää OTSA, OTSA, IEKENE, lõpele, lõpele, vierde veeri, veerekene, lõpele, lõpele! Otsan oodi mu omane, lõpele, lõpele, veeren vahti velle noore, lõpele, lõpele; otsan õlut joodetie, lõpele, lõpele, veeren viina servatie, lõpele, lõpele. Viis: Anna Julie Kuuse (33Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE

Sangaste x  Sita laotemise laul KURI SIJÄ MAHA KUMARTEDE, vaagiloo, vaagiloo, paha pihta painutede, vaagiloo, vaagiloo, neide tooni nurrmi pääle, vaagiloo, vaagiloo, madaligu maije (maade) pääle, vaagiloo, vaagiloo. Tohe ei Tooni sijä tulla, vaagiloo, vaagiloo, matal lindu maale (maha) laske,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

4. ÄRÄ MINA PÕIMSE PIKÄ PÕLLU

Lõikuse lõpetus Sangaste   x ÄRÄ MINA PÕIMSE, joo, PIKÄ PÕLLU, joo,  joo-eda, pikä põllu, joo, ärä mina laa’pse, joo, laja väl’lä, joo, joo-eda, laja väl’lä, joo. Otsa, otsa, joo, iikene, joo, joo-eda, iikene, joo, otsa, veere, joo, veerekene, joo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. LASKE KÄE LAJALE

Käte käskimine. Lõikuslaul. Sirbi viskamise laul Sangaste Põimulaul LASKE KÄE LAJALE, panke sõrme’ sõudemalle, sõs mie’ tüö tegünes, maa kavvest kahanes. – Läke uvve ie pääle, tõse vastse vao pääle, koe mie’ eelä ie jäti, varre vao mie’ uneti. EilaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE

Lõpe, põld! Otepää/Sangaste Põllu pandmise lõpetus. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE, lõpele, lõpele, vähäne sa, väljakõne, lõpele, lõpele! Kui sa ei lõpe, põllukõne, lõpele, lõpele, vähene ei väljakõne, lõpele, lõpele, ma jäta sijä tsirgu süvvä, lõpele, lõpele, sijä lõo lõõritede, lõpele, lõpele,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

6. LÕU, LÕU, KORU, KORU!

Karjase leivakott Sangaste LÕU, LÕU, KORU, KORU, lõhu, päivi, lõunaeida, koru, päivi, korgeeida! Saiva saksa süümaile, teopoisi pruukostile. Kavva käve ma karjana, kavva karja oole pääle, kavva lauli lambeida, kavva vahe (vaatasin) vasikida, kavva tõbrast ma tõreli. Tõbras´ ütel´ tõrduContinue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

5. EMAKÕNE, MEMMEKÕNE

Karjane tahab koju Sangaste EMAKÕNE, MEMMEKÕNE, õõ-o-koo, õõ-o-koo, kas või karja kodu aija, õõ-o-koo, õõ-o-koo, kas või karja kodu keerda, õõ-o-koo, õõ-o-koo? Kas on valmis vaska juuki, õõ-o-koo, õõ-o-koo, piikerinna peni süüki, õõ-o-koo, õõ-o-koo, ruhenagi lehma juuki, õõ-o-koo, õõ-o-koo? Tütarlatsi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

4. IMÄKENE, MEMMEKENE

Karjane tahab koju. Kari kadunud Sangaste IMÄKENE MEMMEKENE, kas ma karja kodu aja, kas om valmis vas’ka-juuki, lehmi-haina havvutedu? Ei ole valmis, latsekene, ei ole valmis vas’ka-juuki, lehmi-haina havvutedu. Aja kari kavvembõle, ligi linna lepikule, taga Tartu tanumida, sääl süüContinue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

3. IMÄKENE, MEMMEKENE

Karjane tahab koju Sangaste IMEKENE MEMMEKENE, kas ma karja kodo aja, kas ma kirjä kodo keerä, kas om valmis vaska-joogi, avvutedu lehmä-aina’, ärä tettü ärjä-söögi? Kui ‘le valmis vas´ka-joogi, avvutedu lehmä-aina, ärä tettü ärjä-söögi – ma aja kar´ja kavvede, saadaContinue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

2. EMAKÕNE, MEMMEKÕNE

Karjane tahab koju Sangaste Karjane tuleb koju Emakõne, õllele, memmekõne, õllele, õõ-õõ, õllele, kas või karja, õllele, kodu aija, õllele, õõ-õõ, õllele, kas om valmis, õllele, vaska jooki, õllele, õõ-õõ, õllele, kas om rohen, õllele, lehma süüki, õllele, õõ-õõ, õllele,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

20. KARJUSSIIDA, VAESIIDA

Vihm ja karjane Sangaste Karjase kaebus KARJUSSIIDA, õlle,  VAESIIDA, õlle, alla ilma, õlle, armetuisi, õlle, miä nu vihma, õlle, vitsa päällä, õlle, kaste kaara, õlle, lehe päällä, õlle, tuu nu karjuste, õlle,  kaala päällä, õlle, eidsiliste, õlle, ihu päällä, õlle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

12. VIHMA NAKSI MEIL SADAMA

Vihm Sangaste Vihma sajab. Õlle, õlle, VIHMA NAKSI, õlle, MEIL SADAMA, õlle, õlle, õlle, udsu naksi, õlle, undsetama, õlle, õlle, õlle, kodo jäie, õlle, vihma-vilsti’, õlle , õlle, õlle, unehtun, õlle, udsu-kübär, õlle – õlle, õlle, velle kätte, õlle, vihma-vilsti,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

11. VIHMAKÕNE, VELLEKÕNE!

Vihm ja karjane Sangaste 1. 2. VIHMAKÕNE, õlle, õlle, VELLEKÕNE, õlle, õlle, oogukõne, õlle, õlle, mu omane, õlle, õlle, ärä minnu, õlle, õlle, likes teku, õlle, õlle, likes teku, õlle, õlle, ma ligune, õlle, õlle, märjäs teku, õlle, õlle, maContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. SEELU, SEELU SELGEMBELE!

Vihm  mujale maale Sangaste Üle, vihm! Vihmale SEELU, SEELU SELGEMBELE, vaalu, taėvas, valgembele, mine üle, vihmakene, tule vällä, päėvakene! Ma tėė päeval pätsikese, murra musta kukekese, esi süü ma süamekese, latse lakva leemekese. Vii vihma Virumaale, a’a huugu Harjumaale, saadaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

9. VII ÜLE VIPE VIHMA

Vihm mujale maale Sangaste Vihmalaul. VII ÜLE VIPE VIHMA, üle saada sak’e uu, vii vihma Virumaale, saada uugu Arjumaale, Virumaal vil’lä palasse, Arju aita algenese. Ole nes o vipe vihma – nee o näiju viie viina, viie viina, kuvve kosja.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. VIHMAKÕNI, VELLEKÕNI

Vihm ja karjane Sangaste Vihmalaul VIHMAKÕNI, VELLEKÕNI, oogukõni mu(u) omane, saokõni mu(u) sõsari – är sa minnu liges teku, liges’ teku linnukõista, liges linnu latsekõista! Ole_i kottu, kon ma kuiva, ise tarre (tare alust), kon tahine, kodu kuiva kuuse all(a),Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. KAR’US’S’IDA VAESIDA

Vihm ja karjane Sangaste Karjase põli. Vihmalaul. KAR’US’S’IDA VAESIDA, alle ilma armetuida, mi ol’l’ vesi vitsa pääl, kaste kaara lehi pääl – tuu kar’us’s’e kaalan, tuu orja ola pääl, kõrralõse kõhri pääl, teolõse tek’i pääl, palga poisi palaje pääl. LaulnudContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm mujale maale Sangaste Vihm üle. Vihma ära soovimine VIHMAKENE, VELLEKENE, huukene omatsekene, vii vihma Virumaale aja huugu Harjumaale: Virun vihma vaadeti, Harjun huugu oodeti. Mine üle vihmakene, mine üle, meeli ära, käi tasa taldu ära! Ära minnu likes teku!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

27. MINNU LAISAS LAIDETIJA

Üteldi laisaks Sangaste Karjalaul MINNU LAISAS LAIDETIJA, põdelikust põletija – esi laiska mu laidija, põdeliku mu põlgija, esi laiska latsest saani, põdeliku põlvist saani. Mõnest kuhast kutsutesse, mõne mihi mõrsijast, mõne poisi pruudikõses – mis must saa mihi mõrsija, kuaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

26. SIIN ON ILLUS IRRE MÕTSA

Imelik maja Sangaste Karjalaul SIIN ON ILLUS IRRE-MÕTSA, paraliku palgimõtsa – viisi ise (isa?) tarre tetä, veli irsi vöörütede. Külä ise (isa?) tare tek’ki, valla veli irre vöörüt’. Tek’i tare teije pääle, aida telje arre pääle. Müüdä juuski mündäs saksa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

23. TULL, LULL, TULE APPI!

Karja riisujad Sangastenike air jordan 4 iv retro nike air max 96 TULL, LULL, TULE APPI, tutu, lutu, ära viija härja paari, tutu, lutu, kutsa maha kopsatie, tutu, lutu, karjas kinni köidetie, tutu, lutu!nike air max 96 Laulmise järgi ülesContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

21. KARJATSEL OM KURI PÕLI

Sangaste nike air max 90s Karjase põli! KARJATSEL OM KURI PÕLI, äestajal hää põli, põli põllu kündijal. Iki pia mia minema, iki ma ori ojume, iki ma vaene vajume. Talu tüdar jääs tagasi, pere tüdar jääs perale,Discount air jordan koeContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

18. ÄRÄ KATTE KARJAKENE

Kari kadunud air max 90s Sangaste 1. 2.ray ban caravan ÄRÄ KATTE KARJAKENE, tutu, lutu, maha jäivä jälekese, tutu, lutu, jäle lätsi järve poole, tutu, lutu, tii-rada ranna poole, tutu, lutu, Ai mina ulli otsimaie, tutu, lutu, nõrgakesta nõudamaie, tutu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

17. LÄKI ETTE ELAJILE

Kari kaugel discount ray ban sunglasses for men Sangaste Coupon For ray ban sunglasses Kari kaugele lännu! LÄKI ETTE, õllele, ELAJILE, õllele, õõ, õõ, õllele, kae kui kavven, õllele, karja otsa, õllele, õõ, õõ, õllele, ligi liina, õllele, lehma otsa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

16. KÜLÄ KARJUSSE KAVALE

Kavalad karjused air jordan New Zealand Sangaste nike air max 90 black KÜLÄ KARJUSSE, õlle, JA KAVALE, õlle, külälatse, õlle, ladu (loodud?)  laiska, õlle, süütvä meie, õlle, söödü veere, õlle, põimva meie, õlle, põllu veere, õlle, kakva meie, õlle, kaaraContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

15. SÜÜ, KARI, SAISA, KARI!

Karja söötmine air jordan retro 10 Sangaste oakley prescription eyewear SÜÜ KARI, õlle, õlle, SAISA KARI, õlle, õlle, seeni jakka, õlle, õlle, viisu kabla, õlle, õlle, kinnitelle, õlle, õlle, kängä rihma, õlle, õlle, pane paela, õlle, õlle, seere pääle, õlle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

14. AJA MÕTSA MÕISA KARJA

Karja söötmine Sangaste 1.nike air max Reduced 2.nike air max Reduced AJA MÕTSA MÕISA KARJA, mõtsa liigu liina karja, soo (sohu) suure herra karja, palu (pallu) pika papi karja.ray ban cockpit Söö kari, kon ma sööda, laku kari, kon maContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. MIS SA KAVVA KOTTUN TEID?

Laisk karjane Sangaste prescription eyewear oakley Unitsele karjussele Mis sa kavva, õlle, kottun teid, õlle? Magasid sa, õlle, Mari man, õlle, Mari sinu, õlle, likes kusk, õlle, jäid kodu, õlle, kuivatem, õlle, ahju otsa, õlle, argitem, õlle, sanna otsa, õlle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. JAANIKÕNI, VELLEKÕNI

Laisk karjane air max 1 Sangaste Canada ray ban sunglasses JAANIKÕNI, VELLEKÕNI, mis sa kanga (kaua) kottun teid, kelle man sa magasid? Liisa man sa magasid. Kuas teist ala kussi? Jaan teist ala kussi. Jäi ta kodu kuivatõmõ, riida otsaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. KÜLA KARUS…

Sangasteray ban red sunglasses KÜLA KARUS, õo-õo, KUKKUSID KU, õo-õo, tule sina, õo-õo, siiapoole, õo-õo, mina lähen, õo-õo, sinnapoole, õo-õo, paneme pullid, õo-õo, puskelema, õo-õo, laseme sokud, õo-õo, pokselema, õo-õo!Where Can I Buy nike air max Laulnud Helene Kukk (68Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. KÜLA KARJUSSE KANATSE

Sangaste Ajage kari siia. Karjase sajatus. Karja söötminejordan nike air Küla karjastele. Karja põli. Karjale KÜLA KARJUS-, õllele, –SE KANATSE, õllele, õõ-õõ, õllele, ajage kari, õllele, siija poole, õllele, õõ-õõ, õllele, siija suure, õllele, söödi poole, õllele, õõ-õõ, õllele, siijaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. MÕTSA IT´U, MÕTSA AT´U

Sangaste Eläjit keväje vällä lasken loetas igä eläjäle pääle:Oakley sunglasses France MÕTSA IT´U, MÕTSA AT´U, mõtsa ellä Pühäjüri: mõtsa karvane kasukas, ärä tahtku mo tallekõst, ärä murdku mu mullikat! Kaidsa mo karjakõst, puu taade, puhma taade, kivi taade, kannu taade.nikeContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. VEERE, VEERE, VÕIKE! (San)

Sangastecheap oakley oil rig sunglasses ray ban sunglasses france Laulnud Olga Rääk (61 a) (RKM II 226, 212 (13) < Sangaste khk, Sangaste v, Restu k – I. Rüütel, 1967).nike air jordan true flight

Sildid
Postitatud Lõuna

4. VANU, VANU, SÄR’GIKÕNI (San)

Sangasteretro nike air jordan retro nike air jordan Vanutamise laul VANU, VANU, SÄR’GIKÕNI, vilsti, pulsti, vanu sis’se siidikarva, vilsti, pulsti, vaijele vasekarva, vilsti, pulsti, (h)ää vilstine vilistede, vilsti, pulsti, (h)ää kaija kalevõn, vilsti, pulsti!air max tailwind 4 Viis: J. TammContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. VANU, VANU, SÄRGIKÕNI (San)

Sangasteray ban sunglasses replacement parts VANU, VANU, SÄRGIKÕNI, villa-kompalija, vanu, vanu, särgikõni, villa-kompalija, villai, villai, villai vaa, villai, villai, villai vaa, villa-kompalija,air jordan sandals Juhanile Annege maada, villa-kompalija, Juhanile Annege maada, villa-kompalija, villai, villal, villai vaa, villai, villal, villai vaa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. KETRÄ, KETRÄ, VOKIKENE! (San)

Sangasteoakley m frame sunglasses oakley m frame sunglasses Ketramiselaul. Kolm rätikut KETRÄ, KETRÄ, VOKIKENE, villa-kombalii, veeri voki poolikene, villa-kombalii, lase sisse siidilanga, villa-kombalii, siidilanga, niidilanga, villa-kombalii, ma lää liina kudame, villa-kombalii – sääl ma koa kolme rätti, villa-kombalii, kolme rätti,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna