10. NÄIOKESE’ NOOREKESE

Neiu tahab talupojale

Sangaste

asan_27_EYS_V_157_(98)_1r

NÄIOKESE’ NOOREKESE’
kabokese käpekese’,
är’ tie’ ikku ilosile,
är’ tie’ puhku punatsile –
illus´ mies ihu süöja,
verrev mies vere juoja,
kaunis karva-kaotaja.

Ma lää mustale mihele,
tineelle Toomalle –
must ol´l´ meesi moodusep,
tinne Toomas´ tulusep.

Ma lää maa-künnijälle,
musta mulla pöörijalle,
kiä püörd ala aina poole,
pääle musta mulla poole.

Viis: Liisa Jõgi (u 50 a) (EÜS V 157 (98) < Otepää khk, Vidrike v < pärit Sangastest – A. Kiiss, 1909 ?), tekst: Kadri Susi (u 60 a) (H II 5, 441/2 (109) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Nuurus