8. SÕIDI, SÕIDI, ENNAD-VENNAD

Soome sild

Sangaste

Karjalaul

SÕIDI, SÕIDI, ENNAD-VENNAD,
sõidi üle Siimon’ silla,
Siimon’ silda triksati,
pääpal’ki (alus-pakku) präksäti.

Sinna ma murri mõõga otsa,
kaotesi kuldkübäre,
sääl ma otse urvikulle,
kävve nellä-käpäkulle.
Mõtsi (ma) näidu nägevet,
kabükõse kaevat –
õs näe näidu, õs kae kabu!

Mina lintsi lepistikku,
pagõsigi paijustikku;
lepistikust tõi linalehe,
pajustikust paadi ruuna,
aavistikust (h)aha märä,
kõõvistikust kõrbi ruuna.

Laulnud Marta Kiršbaum (78 a) (Fonograf. rull Nr. 15, 22 VI-5) ja (E 56033 (57) < Sangaste khk, Korijärve k – E. Päss, 1925).

Sildid
Postitatud Nuurus